Editura INTUITEXT a trecut în clasa a V-a!


Editura INTUITEXT a realizat o colecție de manuale școlare pentru clasa a V-a, în variantă tipărită și digitală, pentru Limba și literatura română, Matematică, Biologie, Informatică și TIC. Manualele pentru clasa a V-a sunt realizate, ca întotdeauna, în concordanță cu Programa școlară în vigoare, aprobată prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017.

Cu aceste manuale, câștigătoare în urma unei licitații speciale, echipa INTUITEXT continuă tradiția elaborării unor materiale educaționale de calitate, sprijin real în învățare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Cu manualele INTUITEXT, orele vor deveni mai animate, variantele digitale oferind un plus de interactivitate și informații utile. Predare, probleme rezolvate, exersare, recapitulare, evaluare – pe toate le veți găsi într-o formă inedită și, ne dorim noi, cât mai interesantă.


Ne pregătim pentru clasa a VI-a!

MANUALE Clasa a V-a


Manual de Matematică, clasa a V-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă

Număr de pagini: 224

 • Clasat pe locul 1 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale.
 • Manualul este structurat în 16 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare conține: secțiune de predare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare, secțiune de ameliorare și dezvoltare.
 • Peste 1400 de exerciții și probleme, inclusiv probleme rezolvate.
 • Metode clasice, învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare, problematizarea și rezolvarea de probleme.
 • Suport pentru activități remediale, de fixare sau de progres, prin intermediul secțiunii Exersezi și corectezi.
 • Probele de evaluare elaborate la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare conţin itemi de diverse tipuri (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi) + sugestii de fixare, remediere și progres.

Manual de Limba și literatura română, clasa a V-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia

Număr de pagini: 216

 • Clasat pe locul 2 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale
 • Manualul conține 7 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare abordează comunicarea dintr-o perspectivă complexă prin intermediul secțiunilor de predare-învățare, de recapitulare și de evaluare.
 • Varianta digitală conține 185 de elemente interactive de la filme, la jocuri educative și proiecte.
 • Manualul este conceput ca o experiență personala a elevului, acesta fiind participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu.
 • Exerciții de tip PISA-PIRLS.
 • Textele literare sau nonliterare sunt propuse ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, răspund intereselor şi curiozităţii lor. Scopul este să trezească interesul elevilor pentru lectură.
 • Organizarea lecțiilor în secvențe asigură:
  • Reactualizarea cunoștințelor,
  • Abordarea intuitivă a conținuturilor,
  • Explicarea noțiunilor și elementelor de teorie noi,
  • Fixarea cunoștințelor prin integrarea în sistemul de achiziții conceptuale,
  • Dezvoltarea creativității.


Manual de Informatică și TIC, clasa a V-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Daniel Popa

Număr de pagini: 128

 • Clasat pe locul 3 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale.
 • Echipa a avut în vedere diversitatea dispozitivelor, a mediilor de lucru, a sistemelor de operare, a programelor utile pentru grafică, astfel încat să dăm elevului ocazia să aleagă ceea ce îi este mai practic, mai la îndemână.
 • Caracter practic și interactiv. Elevii învață lucrând sau jucându-se.
 • Lecțiile au ca punct de pornire experiența elevului, abordând problemele din viața reală.
 • Varianta digitală interactivă și atractivă, ușor de înțeles, urmează îndeaproape versiunea tipărită a manualului și conține elemente specifice lucrului online utile elevilor și profesorului.
 • Manualul conține foarte multe elemente de interdisciplinaritate și de legătură cu viața reală astfel încât înțelegerea și abstractizarea noțiunilor să fie accesibilă elevilor, mai ales în unitățile ce vizează algoritmii și structurile liniare și ramificate.


Manual de Biologie, clasa a V-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Rozalia-Nicoleta Stătescu, Viorica Broască

Număr de pagini: 112

 • Fiecare unitate de învățare a manualului conține: secțiune de predare-învățare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare
 • Activități variate de învățare prin descoperire: observații, investigații, măsurători, documentare, colectare și interpretare de informații.
 • Toate tipurile de itemi pentru evaluare
 • Explicarea clară a conceptelor cheie într-un mod intuitiv.
 • Experimente virtuale.

Caiete Clasa a V-a


Culegere de Matematică


Culegerea este o prelungire a manualului. Cu toate că acesta conţine suficiente probleme, am simţit nevoia unui auxiliar care să-i ajute pe elevi să lucreze mai mult sau să se pregătească pentru concursuri şi olimpiade.

Lucrarea este structurată pe mai multe părți.

În prima parte, pentru fiecare titlu din manual, vă propunem câte 10 probleme cu grad diferit de dificultate: primele patru uşoare, următoarele patru de nivel mediu şi ultimele două cu grad sporit de dificultate. Acestea sunt precedate, uneori, de probleme rezolvate din manual, indicându-vă numărul problemei şi pagina la care se găseşte.

Partea a doua cuprinde modele pentru lucrările scrise din fiecare semestru.

În partea a treia am selectat probleme care s-au dat de-a lungul timpului fie la Olimpiada de matematică, fie la Concursul „Gazeta Matematică şi viitoriolimpici.ro”.Limba și literatura română


Caietul de limba şi literatura română pentru clasa a V-a este un instrument de lucru pentru profesor şi elevi, un auxiliar care, prin sarcinile de lucru propuse, devine un mijloc de antrenament pentru formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.

Conceput ca un material în completare, caietul este organizat pe cele şapte unităţi de învăţare din manualul de limba şi literatura română, oferind exerciţii variate (de receptare a mesajului scris/oral, de creaţie, ludice etc.) pentru activităţile de învăţare şi de evaluare asociate celor cinci domenii de conţinut: lectură, comunicare orală, elemente de construcţie a comunicării, redactare, elemente de interculturalitate.