Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caiete Clasa I


SET CAIETELE ELEVULUI CLASA I

CLR SEMESTRUL I + II
MEM SEMESTRUL I + II

Cele 2 caiete auxiliare pentru clasa I sunt instrumente de lucru care au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Comunicare în Limba Română și Matematică și explorarea mediului.

Abordarea pedagogică interdisciplinară asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe și reprezintă repere pentru cadrul didactic. Astfel, Caietul de Comunicare în limba română prezintă conexiuni cu Matematica şi ştiinţele naturii, educaţia muzicală, educaţia plastică şi dezvoltarea personală.

Caietele conțin sarcini de învățare cu grade diferite de dificultate ce respectă programa în vigoare și au un conținut ușor de parcurs de către elevi, o grafică prietenoasă și un tipar de bună calitate.


Comunicare în limba română

SEMESTRUL I + II

Caietul prezintă conexiuni cu matematica şi ştiinţele naturii, educaţia muzicală, educaţia plastică şi dezvoltarea personală.

Caietul elevului are ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Comunicare în Limba Română - clasa I. Acest instrument de lucru este util și atractiv pentru aprofundarea cunoștințelor de citit-scris datorită abordării pedagogice interdisciplinare care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Materialul reprezintă o veritabilă colecție de sugestii cu privire la diferite tipuri de activități școlare, modalități de petrecere a timpului liber, de organizare a spațiului din sala de clasă, dar și un mijloc de dezvoltare a imaginației și de stimulare a interesului față de lectură.


Matematică și explorarea mediului

SEMESTRUL I + II

Temele abordate coincid cu cele din caietul de Comunicare în limba română, sarcinile de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată.

Caietul reprezintă un partener de învățare și de joacă al elevului de clasa I și un reper pentru cadrul didactic prin exercițiile care abordează toate temele prevăzute în programa școlară și contribuie la dezvoltarea competențelor specifice Matematicii și explorării mediului.

Materialul este conceput pentru a încuraja gândirea, curiozitatea și rezolvarea de probleme prin intermediul contextelor variate de învățare și exersare, elementele de joc și diversitatea sarcinilor de lucru.

MANUALE Clasa I


Set manuale clasa I

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Setul de manuale INTUITEXT pentru clasa I, respectă noua programă școlară asigurând o abordare integrată a învăţării și propun activități de învățare original concepute și atractive, încurajând creativitatea, gândirea critică şi dezvoltarea puterii de decizie.

Sarcinile de lucru corespund criteriilor de structurare de la simplu la complex, oferind șanse egale de învățare tuturor elevilor, asigurând legături între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor de viaţă.

Varianta printată este:

 • adaptată vârstei elevilor;
 • de un tipar de bună calitate;
 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

Manualul digital este:

 • creat având la bază manualul tipărit;
 • conceput astfel încât să capteze atenția elevilor, să le crească interesul pentru lecția parcursă;
 • un real ajutor pentru învățatul cu plăcere în clasă.

Comunicare în limba română

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Comunicare în limba română respectă noua programă școlară având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Comunicare în limba română - clasa I. Acesta este structurat în două volume, fiecare cuprinzând șase unități de învățare cu personaje care ilustrează preferinţele actuale ale elevilor de 7-8 ani și au rolul de a-i motiva intrinsec și de a-i stimula să învețe cu plăcere într-un context antrenant, specific vârstei.

Varianta printată

 • recunoscută pentru respectarea pașilor metodici în predarea literelor și sunetelor;
 • adaptată vârstei elevilor;
 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • de un tipar de bună calitate;
 • la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

Manualul digital

 • creat având la bază manualul tipărit;
 • conține aplicația de citire interactivă;
 • se regăsește Alfabetarul: posibilitatea de a lucra cu litere, de a forma cuvinte, propoziții folosind tabla interactivă în clasă, fie recomanându-le să lucreze cu manualul digital acasă;

Matematică și explorarea mediului

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa I este structurat în două volume, fiecare cuprinzând șase unități de învățare organizate sub forma proiectelor tematice. Astfel, elevilor li se oferă posibilitatea de a depăși granițele disciplinelor.

Autorii manualului au creat contexte variate de învăţare pentru viaţa reală asigurând legături între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor de viaţă. Materialul respectă noua programă școlară, asigurând o abordare integrată a învăţării și propune activități de învățare original concepute și atractive, multe sub formă de joc, încurajând creativitatea, gândirea critică şi dezvoltarea puterii de decizie.

(digital) Enciclopedie digitală cu principalele noțiuni de explorarea mediului prevăzute în programă.

Varianta printată

 • adaptată vârstei elevilor;
 • respectă pașii metodici în predarea numerației 0 -100 și a operațiilor de adunare și scădere;
 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • de un tipar de bună calitate;
 • la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

Manualul digital

 • creat având la bază manualul tipărit;
 • conține aplicația pentru folosirea numărătorii poziționale și a abacului;
 • conține enciclopedia digitală cu principalele noțiuni de explorarea mediului prevăzute în programă;
 • conceput astfel încât să capteze atenția elevilor, să le crească interesul pentru lecția parcursă;
 • un real ajutor pentru învățatul cu plăcere în clasă.