Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caiete Clasa a II-a


SETUL COMPLET AL CLASEI A II-A

SEMESTRUL I + II

Setul conținte:

 • Caietele de Matematică și Explorarea mediului
 • Caietele de Comunicare în Limba Română
 • Caietul de Teste pentru Evaluarea Națională - Comunicare în Limba Română
 • Caietul de Teste pentru Evaluarea Națională - Matematică și Explorarea mediului

Caietele oferă elevilor de clasa a II-a o învățare de la simplu la complex, care se construieşte prin implicarea directă a copilului, punând la dispoziție un set variat de exerciţii, cu grade diferite de dificultate.

Materialele sunt în concordanţă cu programa şcolară și oferă contexte noi pentru copii de a-și dezvolta competențele specifice disciplinelor Matematică și explorarea mediului și Comunicare în limba română prin stimularea curiozității în explorare, facilitarea dezvoltării creativității și a gândirii critice.

Caietele de Teste pentru Evaluarea Națională reprezintă materiale valoroase de practică pentru elevul aflat în pragul Evaluării Naționale. Acestea sunt de un real ajutor prin testele care respectă structura, aspectul, numărul de itemi și modul de parcurgere a celor de la Evaluarea Națională.


SET CAIETELE ELEVULUI CLASA A II-A

SEMESTRUL I + II


Caietul de teste poate fi utilizat de elev la școală sau acasă, reprezentând în același timp și un sprijin real la clasă pentru cadrele didactice.

Cele 4 caiete auxiliare pentru clasa a II-a propun o învățare de la simplu la complex, care se construieşte prin implicarea directă a copilului, punând la dispoziție un set variat de exerciţii, cu grade diferite de dificultate.

Acestea prezintă contexte noi pentru a-și dezvolta competențele specifice disciplinelor Matematică și explorarea mediului și Comunicare în limba română prin care se stimulează curiozitatea în explorare, facilitează dezvoltarea creativității și a gândirii critice a elevilor.


Set comunicare în limba română

SEMESTRUL I + II


Temele abordate coincid cu cele de la Matematică și explorarea mediului, cerințele de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată.

Auxiliarul este destinat elevilor din clasa a II-a, fiind în concordanţă cu programa şcolară şi susţine inițiativa celor mari, învăţători și părinţi, de a-i apropia pe copii de carte.

Sarcinile propuse vizează scrierea funcţională, comunicarea politicoasă, exprimarea părerii, ascultarea, relaţionarea interpersonală, dialogul prin intermediul exerciţiilor care însoţesc textele ce dezvoltă elevilor competenţe de lectură activă.

Inovație: testele de la finalul caietelor pentru semestrul I și semestrul al II-lea sunt concepute ca un antrenament pentru Evaluarea naţională, oferindu-le părinţilor și elevilor informaţii concludente cu privire la nivelul de pregătire la finalul clasei a doua.


Set matematică și explorarea mediului

SEMESTRUL I + II


Caietul oferă elevilor de clasa a II-a contexte noi pentru a-și dezvolta competențele specifice disciplinei Matematică și explorarea mediului și o opțiune sigură pentru a avea un copil competent, deschis către noi şi variate experiențe de învăţare, pregătit pentru evaluarea națională de la sfârșitul clasei a II-a.

Caietul propune o învățare de la simplu la complex prin parcurgerea unui set variat de exerciţii, cu grade diferite de dificultate, care stimulează dezvoltarea creativității și a gândirii critice a elevilor.

Inovație: testele de la finalul caietelor pentru semestrul I și semestrul al II-lea sunt concepute ca un antrenament pentru Evaluarea naţională, oferindu-le părinţilor și elevilor informaţii concludente cu privire la nivelul de pregătire la finalul clasei a doua.


TESTE DE EVALUARE CLASA A II-A

Testele INTUITEXT sunt:

 • structurate conform precizărilor Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a;
 • asemănătoare formatului cu cel al evaluărilor internaționale, conform precizărilor acestei Metodologii (Art.9);
 • realizate grafic (tehnoredactare și ilustrare) în condiții excepționale;
 • itemii sunt de tipuri diferite (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), corespunzători competențelor de evaluare la clasa a II-a și conținuturilor aferente.
 • la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

MANUALE Clasa a II-a


Set manuale clasa a II-a

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualele INTUITEXT pentru clasa a II-a respectă noua programă școlară și principiile instruirii tematice - unitățile tematice abordează teme comune pentru discipline diferite, gândite în oglindă. Astfel, parcurgerea manualelor noastre creează posibilitatea unei învățări autentice în manieră integrată.

Manualele pentru clasa a II-a acordă o atenţie deosebită procesului de evaluare, mai ales cele care permit elevului să se auto-aprecieze cu ajutorul scalei de rezultat.

Variantele tipărite:

 • atractive cu un design modern și aerisit;
 • adaptate vârstei elevilor;
 • vin la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

Variantele digitale:

 • au la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia;
 • concepute astfel încât să capteze atenția elevilor;
 • cresc interesul pentru lecția parcursă, ajutând elevii să învețe cu plăcere în clasă.

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Comunicare în limba romană pentru clasa a II-a este realizat respectând noua programă școlară și abordare interdisciplinară, fiind structurată în două volume. Acesta propune o învăţare centrată pe elev, concepută ca o experienţă personală la care acesta este participantul activ. Informaţia oferită prin texte, suporturi vizuale şi audio, resurse multimedia este relevantă pentru vârsta elevilor.

Varianta printată

 • este atractivă, adaptată vârstei elevilor;
 • are un design modern cu un tipar de bună calitate;
 • vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru.

Varianta digitală:

 • este creată având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia;
 • conține o aplicație pentru realizarea fișelor de lectură;
 • conține o aplicație de citire interactivă;
 • beneficiază de aplicația digitală pentru autodictare de poezii;
 • concepută astfel încât să crească interesul elevilor pentru lecția parcursă.

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Prin maniera atractivă, modernă și creativă în care este conceput, prin ancorarea în realitățile actuale ale societății pe care copiii le agreează la această vârstă, manualul de Matematică și explorarea mediului este un instrument de lucru foarte util.

Manualul integrează într-o manieră inovatoare și creativă conținuturile matematice și pe cele specifice științelor naturii din programa școlară conținând toate momentele învățării: predare, consolidare, evaluare, ameliorare.

Varianta printată:

 • conține proiecte variate propuse pentru a fi realizate în grup sau individual;
 • ancorează elevii în realitatea de zi cu zi prin natura exercițiilor;
 • ajută la formarea competenţelor sociale, de interevaluare şi autoevaluare;
 • interpretează corect programa asupra conținutului de înmulțire și împărțire a numerelor naturale prin abordarea metodică adecvată vârstei:
 • înmulțirea se explică plecând de la adunarea repetată de termeni egali;
 • împărțirea se explică prin scăderea repetată de termeni egali;
 • contribuie la crearea unei învățări complexe.

Varianta digitală:

 • este ușor de utilizat ajutându-i pe elevi să învețe cu plăcere în clasă;
 • concepută să capteze atenția elevilor și să le crească interesul pentru lecția parcursă;
 • conține o aplicație digitală pentru operația de înmulțire;
 • beneficiază de o enciclopedie digitală cu principalele noțiuni de explorarea mediului prevăzute în programă.