Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caiete Clasa a III-a


SETUL COMPLET AL CLASEI A III-A

Setul conține 4 caiete

 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română,
 • Caietul de lectură Lectură și scriere, joc și fantezie,
 • Caietul elevului pentru Matematică,
 • Caietul elevului pentru Științe ale naturii.

Caietele de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii și Lectură. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.


SET CAIETELE ELEVULUI CLASA A III-A

Setul conține 3 caiete:

 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română,
 • Caietul elevului pentru Matematică
 • Caietul elevului pentru Științe ale naturii

Caietele auxiliare de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Științe ale naturii, și Matematică. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Caietele conțin:

 • resurse ușor de parcurs;
 • exerciții prezentate progresiv;
 • sarcini cu grade diferite de dificultate;
 • grafică atractivă.

SET CAIETE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

Setul conține caietele elevului pentru:

 • Limba și literatura română;
 • Matematică.

Caietele de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor având la bază o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Caietele se adresează elevilor din învațământul primar și cuprind o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Vă invităm să răsfoiți caietele Intuitext pentru clasa a III-a!


Limba și literatura română

Conform cu noua programă școlară aprobată prin OMEN nr. 5003/ 02.12.2014


Caietul se adresează elevilor din învățământul primar ce cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul este utilizat de către elevi în activitatea de la clasă sau acasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent, prin continuarea şi extinderea textelor din manual şi a secțiunilor de gramatică şi vocabular aferente.


Matematică

Conform cu noua programă școlară aprobată prin OMEN nr. 5003/ 02.12.2014


Caietul elevului pentru clasa a III-a de Matematică este în concordanță cu noua programă școlară, urmărind gradul de dezvoltare a competențelor specifice disciplinei, dar și pe cele transversale în contexte interdisciplinare.

Caietul conține:

 • resurse structurate pe unități de învățare denumite atractiv;
 • elemente grafice sugestive și intuitive;
 • suport teoretic structurat;
 • exerciții variate și cu grade diferite de dificultate;
 • itemi dedicați etapelor de evaluare, ameliorare și dezvoltare;
 • secțiune specială dedicată atingerii performanței, denumită Un pas spre Excelent.

Inovație: testele de la finalul caietelor pentru semestrul I și semestrul al II-lea sunt concepute ca un antrenament pentru Evaluarea naţională, oferindu-le părinţilor și elevilor informaţii concludente cu privire la nivelul de pregătire la finalul clasei a doua.


Știinte ale naturii

Conform cu noua programă școlară aprobată prin OMEN nr. 5003/ 02.12.2014

Caietul este aerisit, placut la vedere, ușor de parcurs și de completat, jucăuș, întrucât se potrivește pe profilul de vârstă al elevilor de 9 ani. Acesta conține 5 unități de învățare, fiecare încheiată, de regulă, cu o secțiune de recapitulare și evaluare.

Caietul este utilizat de către elevi în activitatea de la clasă sau acasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent, prin continuarea și extinderea textelor din manual.


Caiet de lectură

LECTURĂ ȘI SCRIERE, JOC ȘI FANTEZIE

Conform cu noua programă școlară aprobată prin OMEN nr. 5003/ 02.12.2014

Caietul Lectură și scriere, joc și fantezie - Caietul elevului pentru clasa a III-a este conceput în 3 secțiuni: Atelier de lectură, Atelier de scriere, Joc și fantezie. Astfel, copilul este pus în situația de a descifra mesajul unui text scris și de a se exprima corect, respectând convențiile de limbă și comunicare în cadrul unei abordări interdisciplinare.

Caietul conține:

 • exerciții diverse;
 • sarcini cu un grad ridicat de dificultate, marcate corespunzător;
 • situații în care elevul își exprimă reacțiile emoționale și părerile personale;
 • posibilitatea de a-și exersa creativitatea în cadrul unor antrenamente de scriere creativă.

MANUALE Clasa a III-a


SET MANUALE CLASA A III-A

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualele sunt structurate în 2 volume (câte un volum pentru fiecare semestru).

Setul de manuale printate și digitale pentru clasa a III-a conţine:

SEMESTRUL I + II LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I + II MUZICĂ ȘI MIȘCARE

SEMESTRUL I + II MATEMATICĂ

SEMESTRUL I + II ȘTIINTE ALE NATURII


Limba și literatura română

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.

Fiecare unitate de învăţare abordează, din perspectiva integrată regăsită în programa școlară, comunicarea din perspectivă complexă, atât ca receptare a mesajului oral şi scris precum şi ca exprimare orală şi scrisă.

Sarcinile de lucru corespund criteriilor de structurare de la simplu la complex, oferind șanse egale de învățare tuturor elevilor acordând atenţie deosebită și procesului de evaluare și autoevaluare.

Varianta printată

 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • conține o prezentare modernă adaptată specificului vârstei și intereselor copilului;
 • beneficiază de sarcini de lucru colaborative: în perechi, în echipă, pe grupe;
 • are metode complementare de evaluare prin proiecte și portofolii;
 • adaptată vârstei elevilor cu un tipar de bună calitate;
 • la pachet cu varianta digitală a manualului.

Varianta digitală:

 • eficientă în sporirea lucrului didactic și a demersului școlar;
 • eficientă în valorificarea receptării și exprimării de mesaje orale în diverse contexte de comunicare;
 • utilă și permite elevului să învețe în ritmul propriu;

Matematică

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Prin conţinutul său, manualul asigură dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra- , inter- și transdisciplinar al experienţei de viaţă a elevilor.

Manualul respectă noua programă școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi. Sarcinile de învăţare propuse vizează centrarea curriculum-ului pe probleme ale vieţii reale, rezolvarea de probleme, identificarea de soluţii.

Manualul:

 • structurat și contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare;
 • împărțit pe 6 unități principale de învățare;
 • util, familiarizând elevul cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite;
 • abordat din perspectiva învăţării diferenţiate;
 • prezentat de la simplu la complex.

Varianta printată:

 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • conține sarcini de lucru colaborative: în perechi, în echipă, pe grupe;
 • are metode complementare de evaluare prin proiecte și portofolii;
 • este conceput sub paradigma matematicii din viața noastră (elemente aplicate în viața cotidiană);
 • conceput în paşi metodici prin care noțiunile și conceptele noi de matematică sunt explicate, introduse treptat și prezentate vizual și interactiv.

Varianta digitală:

 • eficientă în sporirea lucrului didactic și a demersului școlar;
 • eficientă în valorificarea receptării și exprimării de mesaje orale în diverse contexte de comunicare;
 • utilă și permite elevului să învețe in ritmul propriu.

Științe ale naturii

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul respectă noua programă școlară și are drept scop sprijinirea transferului cunoștințelor pe verticală – prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților formate și pe orizontală – prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite.

Prin diversitatea metodelor activ-participative abordate, manualul transformă elevul în subiect activ al învățării și îi dezvoltă aptitudinile intelectuale, spiritul de investigație și creativitate.

Experimentele din manual susțin formarea competenței de „a învăța să înveți”, prin activităţile practice pe care le conține.

Învăţarea bazată pe proiect este valorificată în paginile manualului ca resursă a strategiei de învăţare eficientă.

Varianta printată:

 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • adaptată vârstei elevilor cu un tipar de bună calitate;
 • imagini reale cu fenomene și elemente specifice domeniului de științe;
 • activități interactive pentru descoperirea elementelor teoretice predate;
 • conceput în paşi metodici prin care noțiunile și conceptele noi de matematică sunt explicate, introduse treptat și prezentate vizual și interactiv.
 • la pachet cu varianta digitală a manualului.

Varianta digitală:

 • eficientă în sporirea lucrului didactic și a demersului școlar;
 • experimente filmate pe care învățătorii le pot accesa fără a fi nevoie de materiale adiționale și pot fi luate drept model ca să fie realizate la clasă;
 • ticsită cu animații cu un pronunţat caracter dinamic și cu un grad ridicat de atractivitate, care asigură predarea conceptelor şi noţiunilor noi;
 • utila și permite elevului să învețe in ritmul propriu.

Muzică și mișcare

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană. Învățarea se face prin descoperire, dar și prin activități în perechi sau în echipă ce urmăresc să implice activ elevul în procesul de descoperire a noilor informații.

Sarcinile de lucru sunt însoțite de imagini sugestive, care au rolul de a facilita învățarea, de a-l implica activ pe elev în propria formare, de a-i capta și orienta atenția. Elevii vor găsi pagini dedicate recapitulării și evaluării printr-o grilă de autoevaluare care îi permite să își stabilească cu ușurință nivelul la care se situează.

Varianta printată:

 • conține interpretarea model a tuturor cântecelor din manual, astfel încât să aveți chiar melodiile interpretate;
 • atractivă cu un design modern și aerisit;
 • adaptată vârstei elevilor cu un tipar de bună calitate;
 • la pachet cu varianta digitală a manualului.

Varianta digitală:

 • eficientă în sporirea lucrului didactic și a demersului școlar
 • un instrument de lucru modern și operaţional;
 • conține o aplicație de claviatură prin care copilului i se oferă posibilitatea de a exersa sunetele muzicale;
 • filme cu dansurile tradiționale specificate în programă, astfel încât cadrele didactice pot învăța pașii fiecărui dans pentru a-l preda mai departe copiilor;
 • utilă și permite elevului să învețe in ritmul propriu.