Editura INTUITEXT a trecut în clasa a VII-a!


Editura INTUITEXT a trecut în clasa a VII-a!

Editura INTUITEXT își extinde portofoliul cu o colecție de manuale școlare pentru clasa a VII-a, în variantă tipărită și digitală, pentru limba și literatura română și informatică și TIC. Manualele pentru clasa a VII-a sunt realizate în acord cu Programa școlară în vigoare, aprobată prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017.

Cu aceste manuale, echipa INTUITEXT continuă tradiția elaborării unor materiale educaționale de calitate, ce reprezintă un sprijin real în învățare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. În plus, datorită abordării moderne, precum și a resurselor educaționale concepute de către autori, orele vor deveni mai animate, variantele digitale oferind un plus de interactivitate și informații utile. Predare, probleme rezolvate, exersare, recapitulare, evaluare – pe toate le veți găsi într-o formă inedită și, ne dorim noi, cât mai interesantă.


Ne pregătim pentru clasa a VIII-a!

MANUALE Clasa a VII-a


Manual de Limba și literatura română, clasa a VII-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Cătălina Popa, Mirela Dragomir, Mihaela Bahrim, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Aurelia Stancu

Număr de pagini: 208

  • Manualul este structurat în 7 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare conține: secțiune de predare, secțiune de recapitulare și secțiune de evaluare
  • Lecțiile din manual sunt organizate în secvențe specifice, menite să faciliteze procesul de învățare: Folosește-ți cunoștințele!, Descoperă!, Exersează!, Dovedește-ți creativitatea!.
  • Operele din literatura română și universală, dar și cele nonliterare au fost selectate astfel încât să fie resurse pentru dezvoltarea imaginației, a creativităţii, a capacităţii de receptare a valorilor estetice.
  • Manualul permite construirea unor situații de învățare care să conducă la dezvoltarea progresivă a tuturor competențelor specifice prevăzute de programă, precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană.


Manual de Informatică și TIC, clasa a VII-a

Manual școlar + manual digital

Autori: Daniel Popa

Număr de pagini: 112

  • Manualul este structurat în 6 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare cuprinde: secțiune de predare-învățare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare.
  • Asigură dezvoltarea și valorificarea competențelor din punct de vedere intra-, inter- și transdisciplinar și al experienței de viață a elevilor.
  • În cadrul fiecărei lecţii există resurse educaționale animate/filme, destinate procesului de predare-învăţare desfăşurat la clasă şi acasă.
  • Filmele și animațiile se referă la experiențe reale, concrete (care permit interdisciplinaritatea) sau situații dificile pe care copiii le pot întâlni în viața de zi cu zi