Şcoala cu
bune practici

28 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.didactic.ro

Acord de licenţiere

Didactic.ro este un produs online, sub marca INTUITEXT, marcă proprietate a SC Softwin SRL.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE ȘI TERMENII PRECIZAȚI AICI, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAȚI ȘI UTILIZAȚI ACEST PRODUS. ACCESÂND ȘI UTILIZÂND ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN ORICE MOD, DECLARAȚI CĂ ÎNȚELEGEȚI PERFECT TERMENII ACESTUI CONTRACT DE LICENȚIERE PE CARE ÎL ACCEPTAȚI ÎN TOTALITATE. Acest Contract de Licențiere reprezintă singura reglementare a raporturilor juridice stabilite între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și SOFTWIN S.R.L. cu sediul social in Bucuresti sect. 1, Str. Maguricea nr.20, bl. 7P, sc.1, et.2, ap. 7, Nr. Ordine in Reg. Com. : J40/11207/1991 CUI RO1569706, pentru utilizarea acestui produs software, aparținând SOFTWIN și denumit în continuare Produs. Toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială, drepturile de autor și denumirea produselor și serviciilor, a documentațiilor și a instrucțiunilor de utilizare aferente, aparțin SOFTWIN și sunt protejate de Legile din România și de tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin utilizarea Produsului, acceptați termenii acestui contract.

LICENȚĂ PRODUS

Produsul este protejat de Legea drepturilor de autor din România și de tratatele internaționale privind drepturile de autor și proprietate intelectuală. Produsul este licențiat și nu vândut, asta insemnand ca utilizatorul dobandeste dreptul de a utiliza produsul, în termenii şi condiţiile prezentului Acord de licenţiere. Licența de utilizare este neexclusivă, personală, netransferabilă și operează fără limitare teritorială. Durata licenței de utilizare este stabilită pentru fiecare pachet achiziționat, ca număr de zile calendaristice în funcție de alegerea făcută de utilizator. Datele de expirare ale licențelor sunt afișate pe site, în secțiunile de prezentare comercială în vederea achiziționării, precum și în setările personale ale contului utilizatorului. Licența pentru pachetul de 1 an expiră în termen de 12 luni calendaristice începând cu data activării licenței.

APLICAȚIA SOFTWARE

O licență de utilizare vă dă dreptul de a utiliza Produsul de pe orice terminal, printr-o conexiune web. Accesarea și utilizarea conținutului se face numai după autentificarea utilizatorului în cadrul platformei, prin nume de utilizator și parolă proprie.

TERMENI DE LICENȚIERE

Licența acordată începe la data la care veți activa, pentru prima dată, Produsul. Activarea Produsului se va face prin introducerea în aplicație a codului de licență primit în urma achiziționării unei licențe. Codurile de licență sunt unice, sunt valabile pentru numărul de licenţe specificat, și sunt generate de către SOFTWIN. Acestea vor fi transmise cumpărătorului / utilizatorului fie în format electronic (prin e-mail), fie în format fizic sub forma unui certificat tipărit. Odată introdus codul de licență în aplicație în secțiunea aferentă, acesta va fi verificat automat de către aplicație și, dacă este valid, va fi activată o licenţă. Introducerea codului de licență se face o singură dată, la prima accesare. După activarea licenței, nu mai este necesară completarea codului de licență pentru acelaşi utilizator. Certificatul de licențiere sau e-mailul conținând codul de licență trebuie să fie păstrate, pentru a putea fi utilizate pentru activarea tuturor licenţelor pentru care este valabil.

COPYRIGHT

Toate drepturile, titlul și toate profiturile asupra și de pe urma Produsului, cât și drepturile de copiere pentru Produs (incluzând, dar fără a se limita la orice imagine, fotografie, animație, video, audio, text și cod încorporate în Produs) și toate materialele ce însoțesc Produsul sunt proprietatea SOFTWIN. Din acest motiv trebuie să tratați Produsul ca pe orice alt material având drepturi de copyright. Nu puteți face copii ale ecranelor Produsul sau ale oricăror părți ale acestuia. Sunt interzise sub-licențierea, închirierea, vânzarea sau leasing-ul Produsului. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate din Produs sau din părți ale acestuia, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al Produsului. Utilizatorul nu are dreptul de a folosi numele SOFTWIN, logourile sau mărcile înregistrate, sub nici o formă. Utilizatorul este ținut să răspundă patrimonial față de SOFTWIN pentru toate încălcările acestor drepturi.

LIMITAREA GARANȚIEI

SOFTWIN garantează disponibilitatea serviciilor in proportie de 99,9%, utilizatorului fiindu-i permis nelimitat accesul la Produs pe întreaga perioadă a licențierii. În cazuri extreme, în care va fi necesară oprirea serverelor sau limitarea temporară a accesului la Produs în vederea unor operațiuni de mentenanță sau remedieri tehnice, perioada de indisponibilitate va fi anunțată tuturor utilizatorilor pe prima pagină a site-ului, cu cel puțin 2 ore înainte, și nu va depăși 48 de ore. ACEASTA ESTE O GARANȚIE LIMITATĂ ȘI ESTE SINGURA GARANȚIE ACORDATĂ DE SOFTWIN. SOFTWIN NU ACORDĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. DURATA GARANȚIEI ACORDATE ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA DE VALABILITATE A LICENȚEI. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL SOFTWIN NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADĂUGIRI GARANȚIILOR. SOFTWIN nu garantează că Produsul poate fi folosit împreună cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în indicațiile de configurație hardware și software. SOFTWIN nu garantează lipsa erorilor sau că acestea vor fi corectate. SOFTWIN nu garantează că Produsul va satisface cerințele dumneavoastră. Oricine utilizează, testează sau evaluează Produsul va suporta toate riscurile ce derivă din utilizarea sa. În nici o împrejurare sau datorită vreunei practici judiciare ori contract, sau în orice alt mod, SOFTWIN, furnizorii sau distribuitorii săi nu vor fi răspunzători în fața utilizatorului sau în fața altei persoane pentru orice daună indirectă, incidentală, sau specială, de orice natură, incluzând dar nelimitându-se la erori sau disfuncționalități ale calculatorului, oprirea lucrului, sau orice alte daune și pierderi comerciale, sau pentru orice daune care depășesc ca valoare prețul de achiziție al Produsului și documentației aferente, chiar dacă SOFTWIN a fost informat cu privire la posibilitatea apariției unor astfel de pagube, sau pentru orice reclamație a oricărei alte terțe persoane. Condițiile prevăzute în această secțiune se vor aplica indiferent dacă utilizați, evaluați sau testați Produsul. ACEST SOFTWARE POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN MEDIU CARE IMPLICĂ UN GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ PERFORMANȚE RIDICATE. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚII DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, DIN SECTORUL NUCLEAR, SAU ÎN SISTEMUL DE COMUNICAȚII, ÎN SECTORUL ARMAMENTULUI, ÎN SISTEMELE CE PRIVESC ÎNTREȚINEREA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE O EROARE AR PUTEA AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RĂNIRI FIZICE SEVERE SAU DAUNE ÎMPOTRIVA PROPRIETĂȚII. LA OPȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ, PUTEȚI SĂ TRIMITEȚI CĂTRE SERVERUL INTUITEXT STATISTICI LEGATE DE NUMĂRUL DE ACCESĂRI PE DIFERITE SECȚIUNI ALE APLICAȚIEI; INFORMAȚIILE SUNT CU CARACTER GENERAL ȘI NU CONȚIN DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRĂ. ACESTE INFORMAȚII VOR FI STOCATE ÎN BAZA NOASTRĂ DE DATE ȘI VOR FI FOLOSITE DE CĂTRE SOFTWIN PENTRU ANALIZA CALITĂȚII PRODUSULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ULTERIOARĂ A ACESTUIA. În eventualitatea unei invalidități a oricărei clauze din prezentul Contract de Licențiere, invaliditatea nu va afecta celelalte părți componente ale prezentului contract. Intuitext și logo-ul Intuitext sunt mărci înregistrate ale SOFTWIN.

Politica de retur / conditii de retur

A. Instrucţiuni privind retragerea

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a va retrage din prezentul contract fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere este valabilă 14 zile, începând cu ziua încheierii contractului (achiziţionării licenţei de utilizare). Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă. De exemplu: o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail, care să cuprindă numele complet, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat. Pentru a respectă termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

În urma cererii de retragere vă vom rambursa integral suma plătită, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare. Costurile suplimentare reprezintă diferenţa de preţ între costul de transport standard oferit de noi (livrare prin poştă) şi orice altă modalitate de livrare. Rambursarea se face fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 14 zile de la dată la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. Nu sunt percepute comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

B. Model de formular de retragere

Dacă doriţi să vă retrageţi din contract, este necesar să completaţi prezentul formular.
Către SC SOFTWIN SRL, cu punct de lucru în Bucureşti, Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 10A, Clădirea Conect 1, Etaj 1, telefon 021 233 0780, fax: 021 233 0763, e-mail: suport@didactic.ro
Va informez prin prezenţa cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse / prestarea următoarelor servicii _______________________________ , comandate la data ____________ / primite la data _______________
Numele consumatorului (consumatorilor) _____________________________
Adresa consumatorului (consumatorilor) ___________________________________
Data ___________________

Sunt de acord [bifa]

Copyright SOFTWIN 2017

Termeni şi condiţii de utilizare

În vederea utilizării site-ului utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, pentru crearea și configurarea unui cont personal în cadrul aplicației.

Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:

"Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.didactic.ro" reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare "serviciul") şi SOFTWIN, în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.didactic.ro (denumit în continuare "site-ul") ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului; - conţinut: orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc. - utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/ fişiere care se regăsesc pe acest site; - serviciu înseamnă furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de SOFTWIN şi furnizorii săi prin Internet (aceştia putând fi inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, inclusiv posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta; - SOFTWIN se referă la SOFTWIN S.R.L. cu sediul social în București sect. 1, Str. Maguricea nr.20, bl. 7P, sc.1, et.2, ap. 7, Nr. Ordine în Reg. Com. : J40/11207/1991 CUI : RO1569706.

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/ sau a serviciului, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Conţinutul site-ului

Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatea SOFTWIN, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de "Legea dreptului de autor" şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că SOFTWIN nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu. Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi SOFTWIN va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţa.

Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către SOFTWIN pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că SOFTWIN nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către SOFTWIN a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc. SOFTWIN nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, SOFTWIN nu este responsabil pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

Limitarea răspunderii

SOFTWIN nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de site. SOFTWIN nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori. Utilizatorul acceptă că SOFTWIN nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/ folosirea acestui site.

Protecţia datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului. În acest sens, SOFTWIN va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului. Softwin este operator de date cu caracter personal având autorizaţia/notificarea 5210 din 01.06.2007.

Modificarea acordului

SOFTWIN îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare dintre clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legislației în vigoare pe teritoriul României. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nicio înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona de catre instanţele de judecată competente.

Azi: 14 evenimente

«DECEMBRIE 2023»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Vocea profesorilor

Ce întrebări i-aţi pune unui specialist în predarea-învăţarea-evaluarea online? Echipa Didactic va obţine răspunsurile pentru dvs!

Sondajul zilei

Cum caracterizați legătura dintre învățământul superior și cel preuniversitar? Vă rugăm insistent să comentați, să dați sugestii!

134 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN