Jocuri educaţionale

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a VIII-a

Podul
Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
Matematica Clasa a IV-a

Provizii
Factor comun
Matematica Clasa a III-a

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ“COPILĂRIE – vis şi inocenţă” EDIŢIA a VII-a, IUNIE 2018

Concursul nostru este la a şasea ediţie şi nu se adresează doar elevilor din judeţul Neamţ, ci tuturor elevilor talentaţi din ţară. Concursul va cuprinde două secţiuni, după cum urmează: 1. secţiunea Creaţie literară, cu subsecţiunile: poezie, proză; 2. secţiunea Arte vizuale: desen.

Nume proiect: “COPILĂRIE – vis şi inocenţă”

Organizatori: Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ

Condiţii de participare: SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ, DEBUT-elevi ( ciclul primar cl. I-IV, ciclul gimnazial cl. V-VIII) SECŢIUNEA ARTE VIZUALE-preşcolari şi elevi (clasele 0 - VIII) CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ

Perioadă înscriere: 05.03.2018 - 30.04.2018

Perioadă desfăşurare: 01.05.2018 - 05.06.2018

 

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

EDIŢIA A VII-A

 

                                              

                           ÎNSCRIS ÎN CJAE 2018 POZIŢIA 37

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ                      Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, jud. Neamţ

Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare,                     Director: prof. Tamaş Ana  

         Prof. IOAN ROMEO ROMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”,                 Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva”

       Loc. Horia, jud. Neamţ                                                     Loc. Horia, jud. Neamţ

Director: prof.   Samson Gabriela                               Director:prof. Stoian Maria Ramona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Mirosloveşti                                          Şcoala Gimnazială „Alecu Russo”

Loc. Mirosloveşti, jud. Iaşi                                                   Loc. Bacău, jud. Bacău

Director: prof. Hogaş Talpau                                               Director: prof. Roşca Elena

 

 

 

 

 

 

                    

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

COPILĂRIE – vis şi inocenţă

EDIŢIA a VII-a, IUNIE 2018

 

„Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai.”

                                       (Hnery Ward Beecher)

Proiect iniţiat de Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, jud. Neamţ

ARGUMENT

                 1 IUNIE -Ziua Internaţională a Copilului, este o dată ce nu trebuie trecută cu vederea în instituţiile de învăţământ din România. Este ziua copiilor pe care îi învăţăm şi îi formăm ca viitori constructori ai României de mâine, de aceea este necesar şi de datoria noastră să îi şi sărbătorim cum se cuvine.

           Cel puţin aceasta este părerea noastră, a organizatorilor acestui concurs de creaţie literară şi plastică, care, din experienţa de zi cu zi la catedră am observat dezinteresul crescând al tinerilor pentru carte, lectura devine din act pur de plăcere estetică şi relaxare, doar un mecanism de constrângere, o activitate impusă de programe şi dascăli, activitate pe care elevii încearcă să o elimine prin utilizarea rezumatelor sau a comentariilor, a unor fişe de lectură   descărcate de pe……… net, la care ei nu au nici o contribuţie.
           De se s-a ajuns aici? Ce putem face?... iată două întrebări la care fiecare dintre noi trebuie să găsim propriile noastre răspunsuri, propriile noastre soluţii.
           Răspunsul nostru este acesta. Acesta este şi modul nostru de a marca evenimentul, printr-un concurs care, sperăm noi, va deveni o tradiţie pentru instituţiile pe care le reprezentăm.

         Cum am putea capta atenţia tinerilor şi cum am putea stimula dragostea pentru carte dacă nu oferindu-le posibilitatea de a scrie?! Activităţile extraşcolare sunt pentru ei, de multe ori, mai captivante decât cel impuse de programe, de aceea credem că şi din acest punct de vedere proiectul nostru va avea succes. Stimulând talentul şi răsplătind munca elevilor noştri îi determinăm să îndrăgească literatura, pentru că numai citind poţi scrie, numai studiind creaţiile altora poţi crea.

         Şi, despre ce anume poţi scrie, dacă nu despre vârsta frumoasă a copilăriei.

         Concursul nostru este la a şasea ediţie şi nu se adresează doar elevilor din judeţul Neamţ, ci tuturor elevilor talentaţi din ţară.

SCOP:
            Stimularea potenţialului creator al copiilor cu aptitudini literare din şcoli, cluburi şi palate ale copiilor, asigurarea de şanse egale tuturor elevilor în cunoaşterea fenomenului literar şi implicarea lor în activităţi de creaţie. Dinamizarea interacţiunii dintre instituţii locale, şcoli, cadre didactice, elevi, comunitate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 1. Valorificarea valenţelor creative ale elevilor;
 2. Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;
 3. Stimularea creativităţii elevilor cu aptitudini speciale;
 4. Descoperirea şi promovarea tinerelor talente care se pot dezvolta şi confirma pe parcurs, întărind prestigiul şcolii şi al comunităţii cărora le aparţin;
 5. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să cultive deschiderea spre creativitate;

GRUP ŢINTĂ:

            Elevi cu aptitudini şi talent în domeniile artistic şi plastic pe secţiuni de vârstă: primar şi gimnazial. Pot participa elevi înscrişi într-o formă de învăţământ acreditată din judeţ şi ţară: grădiniţe, şcoli generale, cluburi şi palate ale copiilor .

LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Şcoala Gimnazială, loc. Ion Creangă, jud. Neamţ

–        coordonarea activităţii;

–        desfăşurarea concursului;

–        jurizarea

DURATA:

 • ianuarie - 31 martie mediatizarea concursului;
 • 1 aprilie – 15 mai, trimiterea lucrărilor;
 • 28 mai, jurizarea;
 • 5 iunie, premierea câştigătorilor;
 • iunie, trimiterea diplomelor către toţi participanţii.

 

RESURSE UMANE:

            Proiectul va fi susţinut teoretic şi practic de cadrele didactice înscrise în proiect la rubrica profesori coordonatori.

RESURSE MATERIALE:

            Finanţarea se va realiza din resurse proprii.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

       Copilul va fi mereu în centrul atenţiei dascălilor, iar produsele micilor artişti ne vor fi un imbold pentru continuarea proiectului care se află anul acesta la cea de-a şasea ediţie.

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

   -   5-15 ianuarie 2018 formarea echipei de proiect

   - 15 - 30 ianuarie 2018- Elaborarea documentaţiei şi mediatizarea concursului

-     februarie - 2018 - promovarea concursului;

-     martie - aprilie 2018 – Înscrierea participanților

-     până la 15 mai 2018 – depunerea/trimiterea lucrărilor,

-   16 – 27 mai 2018 -selecția și organizarea expoziției

- 28 mai 2018 - jurizarea lucrărilor

-     5 iunie 2018 - premierea

-     până la sfârșitul semestrului al II-lea- trimiterea documentelor tuturor participanților.

1. Precizări generale

Concursul va cuprinde două secţiuni, după cum urmează:

 1. secţiunea Creaţie literară, cu subsecţiunile: poezie, proză;
 2. secţiunea Arte vizuale: desen.

2. Precizări specifice secţiunilor

SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ, DEBUT

 • Pot participa elevi ( ciclul primar cl. I-IV, ciclul gimnazial cl. V-VIII) . Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate. În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
 • Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
 • Pentru secţiunea poezie fiecare concurent poate participa cu un număr de două poezii, pe tema copilăriei, indiferent de numărul de strofe.
 • Pentru secţiunea proză fiecare concurent poate participa cu un eseu, pe tema copilăriei, de maxim două pagini.

SECŢIUNEA ARTE VIZUALE

 • Tema generală a secţiunii este „Copilăria”.
 • Pot participa preşcolari şi elevi (clasele 0 - VIII) respectându-se precizările din prezentul regulament, pentru fiecare sectiune.
 • Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate.

Pentru secţiunea desen:

- Desenele trebuie realizate în format A4 / A3.

- Tehnica prin care se vor realiza aceste lucrări este la alegerea participanţilor (acuarelă, grafică, tuş etc.).

- Pe verso se va nota: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.

Model etichetă:

 

 

 

 

         Lucrările, fişa de înscriere, acordul de parteneriat (semnat şi ştampilat în dublu exemplar) se vor trimite până la data de 15.05.2018., prin colet poştal pe adresa:

 

Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ, cod 617260 , pentru prof. IORDĂCHIOAIE TEODORA ( ciclul gimnazial)

 

Şcoala Gimnazială, localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ, cod 617260 , pentru prof. Pleşca Ana ( ciclul primar)

 

Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, localitatea Ion Creangă, judeţul Neamţ, cod 617260 , pentru prof. CĂNĂRĂU GABRIELA ( preşcolari)

 

       Fiecare cadru didactic va participa cu maxim 2 lucrări/ secţiune.           

3. Jurizarea lucrărilor si premierea

 • În data de 28 mai, juriul concursului, alcătuit din profesori de limbă şi literatură română şi de desen, va selecta creaţiile care vor fi premiate. Premierea va avea loc pe data de 5.06.2018.
 • Se vor acorda premii speciale oferite de sponsorii concursului.

Criterii de evaluare a lucrărilor:


- gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului;
- contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată;

Persoane de contact:

 • prof. IORDĂCHIOAIE TEODORA – telefon: 0763698616

-                                   e-mail:teoiordachioaie@yahoo.co

 • prof. inv. primar PLEŞCA ANA – telefon: 0728212807
 • prof. înv. preşcolar CĂNĂRĂU GABRIELA 0767437432

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ

ÎN PLICUL CU LUCRĂRILE VĂ RUGĂM SĂ PUNEŢI UN PLIC AUTOADRESAT ŞI TIMBRAT CORESPUNZĂTOR PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELEOR

Desfășurarea concursului:

Etapa locală

–        în școlile coordonatoare și școlile partenere (ianuarie -martie 2018)

Etapa naţională

– pentru faza regională se vor parcurge cele două faze:

-          Faza I : la nivel local în cadrul fiecărei instituții participante la proiect va avea loc expunerea, jurizarea și alegerea celor mai reușite 2 lucrări (pe secțiune) și ciclul preșcolar/ primar/gimnazial, evaluate prin locul I, II și III pe ciclul de învățământ preșcolar/primar/gimnazial.

- Faza a II - a: la nivel national se va realiza o expoziție cuprinzând lucrările premiate la faza locală (premiile I, II, III) ciclul preșcolar/primar/gimnazial la: sediul Școlii Gimnaziale din com. Ion Creangă.

Jurizarea se va face de către un juriu format din specialiști, directorul școlii și coordonatorul de proiect.

Va avea în vedere :

     ·     Încadrarea în tema concursului

     ·     Creativitatea și originalitatea lucrării

 • Calitatea artistică

                                

ECHIPA DE PROIECT:

 

Iordăchioaie Teodora, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

Paiu Cristina Vasilica, prof. limba engleză, con. educativ, Lic. Tehn. „I. I. de la Brad”, Horia

Stan Virginia, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimnazială Mirosloveşti

Bulgaru Liliana, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia

Diumea Andreea Roxana, pro. înv. primar, Şc. Gimnazială „Alecu Russo”, Bacău

Pleşca Ana, prof. înv. primar, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

Cănărău Gabriela, prof. înv. preşcolar, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

PROIECT EDUCAŢIONAL

“COPILĂRIE – vis şi inocenţă”

 

Unitatea şcolară

________________________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cadrul didactic participant

________________________________________________________________________

Specialitatea : ____________________________________________________________________

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)

________________________________________________________________________

E-mail cadru didactic:                                                                      

Telefon:                                             

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Creaţie plastică

Creaţie literară

compunere

versuri

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ                                                                                  ŞCOALA ..........................................

LOCALITATEA ION CREANGĂ                                                        ............................................................

JUDEŢUL NEAMŢ                                                                                 ............................................................

Nr.       din                                                                                             Nr. ................. din .............................

               Director,                                                                                                         Director,

Prof. Tamaş Ana                                                                                       ..........................................................

   L S ..........................                                                                                           L S .....................................

 

ACORD DE PARTENERIAT

PROIECT EDUCAŢIONAL

“COPILĂRIE – vis şi inocenţă”

 1. Părţile contractante:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, loc. ION CREANGĂ, str. I.C. BRĂTIANU, Nr. 91, Judeţul Neamţ, reprezentată prin Director- prof. TAMAŞ ANA, respectiv prof. Iordăchioaie Teodora, Cănărău Gabriela, Paiu Cristina Vasilica, Stan Virginia, Bulgaru Liliana, Diumea Andreea Roxana şi Pleşca Ana în calitate de Aplicant

A)      ŞCOALA .................................................................................................................. .......................

reprezentată prin Director …………………………….……………………………………….……, respectiv înv./inst./prof.……………………………………………………………………………………… în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

            Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin intermediul concursului “COPILĂRIE – vis şi inocenţă”

3. Grup ţintă: preşcolarii, şcolarii claselor 0 – VIII din ţară.

4. Obligaţiile părţilor:

            A) Aplicantul se obligă:

           - să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;

            - să informeze şcolile despre organizarea concursului;

           - să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la spectacolul omagial;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:

            Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada semestrului al II-lea, din anul şcolar 2017 – 2018.

Propus de: aplesca | 27.03.2018 08:42 | 2561 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Tulburarea exploziva intermitenta

Echilibrul emotional

Abilitati emotionale

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 5 evenimente

«OCTOMBRIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


FotoToamna

Propus de: emil

Vocea profesorilor

Ce întrebări i-aţi pune unui specialist în predarea-învăţarea-evaluarea online? Echipa Didactic va obţine răspunsurile pentru dvs!

Sondajul zilei

Care dintre scenariile de începere școlii, propuse de guvern, este potrivit la școala dvs.?

3747 voturi | 60 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Cum veți începe școala? Votați!