SIMPOZIONUL NAŢIONAL „Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică”

Secţiunile propuse în desfăşurarea simpozionului privind promovarea exemplelor de bune practici sunt: Secţiunea I Metode inovative și tehnici de învățare aplicate în activitatea didactică; Secţiunea a II-a Proiecte educaționale (Erasmus+, alte proiecte cu finanțare europeană etc), parteneriate între unități de învățământ și diverse instituții); Secţiunea a III-a Centenar România 100, activități, proiecte, referate, desfășurate cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.

Nume proiect: „Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică”

Organizatori: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU, CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU, CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA, LICEUL TEHNOLOGIC MÂRȘA, SCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” TÎRGU MUREȘ

Condiţii de participare: Modul de participare (direct/indirect)

Perioadă înscriere: 08.01.2019 - 01.03.2019

Perioadă desfăşurare: 09.03.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC MÎRȘA

SCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” TÎRGU MUREȘ

 

 

 

 

ORGANIZEAZĂ

 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

 

„Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 martie 2019

 

 

Nr.             din                                                             Nr.                din

 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu                             Casa Corpului Didactic Sibiu

 

Inspector Școlar General                                            Director,

Prof. Emilian Marius Novac                              prof.dr. Alexandru Petru Dumbravă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.             din                                                             Nr.                din

 

Casa Corpului Didactic Prahova                           Liceul Tehnologic Mîrșa

 

Director,                                                                  Director,

Prof. Cazacu Daniela Mariana                              Constantin Coropețchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.             din

 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

 

Director,

Prof. Mimi Cuciurean

 

 

 

 

ARGUMENT

 

 

Începând cu ultimele decenii ale secolului  al IX-lea, au fost lansate multe teorii şi abordări referitoare la înţelegerea învăţării. Aceste teorii privesc învăţarea din multe unghiuri, au platforme epistemologice diferite şi un conţinut foarte divers. Unele dintre ele au fost actualizate în  lumina ultimelor cunoştinţe şi standarde, dar, în general, avem astăzi un tablou de o vastă varietate de abordări şi structuri teoretice ale învăţării, care sunt mai mult sau mai puţin compatibile sau competitive pe piaţa academică globală.

Ca parte integrantă a unui proces educativ reuşit sunt şi întâlnirile cadrelor didactice.

Profesorii au nevoie uneori de o privire din exterior pentru a conştientiza importanţa şi influenţa foarte mare pe care o au asupra tinerilor. Aceasta poate fi şi o motivaţie puternică pentru a se perfecţiona, pentru a evolua ei înşişi, pentru a se simţi importanţi prin ceea ce sunt şi nu doar prin activitatea de predare.

Întâlnirile profesorale, indiferent de natura lor (simpozioane, cercuri pedagogice, etc ) sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ și a factorilor care determină eficiența acestuia, de comunicare și valorificare a experiențelor didactice și a concluziilor cercetării pedagogice efectuate de cadrele didactice, de evaluare critică și constructivă a metodelor de predare-învățare, a conținuturilor și modurilor de organizare a procesului educațional, de lansare a unor proiecte educaționale cu impact la nivel local și județean, toate acestea ducând la un învăţământ relevant.

Relevanța înseamnă, de regulă, măsura în care o iniţiativă/ proiect răspunde unor nevoi, ale școlilor, elevilor sau cadrelor didactice. Pentru a răspunde unei nevoi, e necesar ca profesorul să identifice acele nevoi și să găsească soluțiile adecvate.. Și în cazul învățării, cea mai bună cale este de a stârni interesul copiilor și de a-i ajuta să găsească plăcerea și bucuria descoperii unor lucruri noi.

Pentru a sprijini dorinţa de evolutie a cadrului didactice am  propus desfăşurarea simpozionului Metode inovative în activitatea didactică.

Actiunea  își propune dezvoltarea competenţelor specifice de comunicare interpersonală a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, în scopul creşterii performanţei și eficienței didactice. Scopul simpozionului vizează îmbunătăţirea competenţelor specifice de comunicare ale personalului din învăţământul preuniversitar în vederea facilitării utilizării metodelor moderne, interactive şi creşterii calităţii procesului educativ. Sperăm că, în urma participării la acest simpozion , cadrele didactice din învăţământul preuniversitar vor dobandi capacităţi noi, consolidate de relaţionare cu elevii, colegii şi comunitatea, cum ar fi: ascultare activă; utilizare a registrelor formale şi informale în comunicare; oferire corectă a feedback-ului; managementul emoţiilor în procesul de comunicare.

 

Bibliografie :

 

Knud Illeris -Teorii contemporane ale învăţării, Editura Trei, 2014,Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele simpozionului:

 

            - identificarea metodelor inovative, tehnicilor de învățare aplicate în activitatea didactică, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare

            - valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul proiectelor europene, parteneriate educaționale

            - diseminarea activităților legate de Centenarul România 100, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire

 

                                                                                      

Programul activităţii:   

                           0930  – 1000    –  primirea participanţilor şi a invitaţilor;

                           1000  – 1030    –festivitatea de deschidere a lucrărilor simpozionului;                                                                 

                           1030 – 1230    – activităţi pe secţiuni;

                           1230 – 1300     – pauză;

                           1330– 1500     – activităţi în plen, concluzii.

 

Regulamentul de participare:

 

1.Secţiunile propuse în desfăşurarea simpozionului privind promovarea exemplelor de bune practici sunt:

 

Secţiunea I

Metode inovative și tehnici de învățare aplicate în activitatea didactică;

Secţiunea a II-a

Proiecte educaționale (Erasmus+, alte proiecte cu finanțare europeană etc), parteneriate între unități de învățământ și diverse instituții);

Secţiunea a III-a

Centenar România 100, activități, proiecte, referate, desfășurate cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. 

 

 

2 .Recomandări  pentru autorii materialelor  propuse spre publicare

 

1. Materialele vor fi redactate  cu softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1,5 cm, obligatoriu cu diacritice; formatul doc. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf).

Articolul trebuie să aibă minimum 1,5-2 pagini.

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate. După notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex.: Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie -pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat în format electronic de tip. jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

De asemenea, tabelele, graficele etc. vor fi inserate în text numai în cazul în care informaţiile solicită acest format.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2), funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condiţiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecţie pentru publicare.

5.Materialele trebuie să fie actuale şi să reflecte activitatea din unităţile de învăţământ sau din domeniul educaţiei (activitatea la catedră, metodică, didactică, proiecte în care este implicată unitatea de învăţământ, studii de cercetare, diseminarea unor activităţi, exemple de bune practici, activităţi extrașcolare etc.)

Acestea se transmit în format electronic  la adresa de e-mail simpozion.mirsa@yahoo.com,  însoțite de dovada achitării taxei de participare in contul Asociației Grup Școlar Mîrșa, până la data de 1 martie 2019. Fiecare document trebuie denumit cu nume_prenume_unitate_scolara.  Persoanele de contact sunt: Urea Marcela (telefon: 0745064439), Cotoarbă Ioana (telefon: 0768895737).  Informaţii se pot obţine la e-mail simpozion.mirsa@yahoo.com.

Cu scopul de a asigura  editarea CD-ului „Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică” cu ISBN, toţi participanţii la simpozion sunt rugaţi să accepte o contribuţie  individuală de 50  de lei,  care se va depune în contul RO10BRDE330SV50781523300 , deschis la  BRD, Ag. Avrig

6. Pentru prezentare, vă punem la dispoziție flip-chart, videoproiector, laptop.

7. Pentru buna desfășurare a simpozionului, se va specifica, în fișa de înscriere, participarea directă sau indirectă. Adresăm rugămintea participării directe a cadrelor didactice din zonă.

8. Concluzii:

 

            Materialele prezentate la Simpozionul Național „ Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică” prin grija instituțiilor și a unităților de învățământ interesate, vor constitui baza problematicii activităților metodico-științifice viitoare ale educatoarelor, învățătorilor și profesorilor, ca parte integrantă a unor noi proiecte de dezvoltare profesională.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Simpozionul  Naţional

 

Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:

 

Profesia:. ......................................

Şcoala de provenienţă: .......................................................................................................

 

 

Adresa participantului: strada...........................................nr..............,bl............,sc......,et.......,ap........localitatea.................................comuna...........................judeţul.........................cod    poştal.................

Telefon (personal / de contact) : ...........................................................................................................................................

Email: ................................................................................................................................

 

Secţiunea (I/ II /III): ............................................................................................................................................

Titlul lucrării :.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modul de  participare  (direct/indirect) :

...........................................................................................................................................

 

Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea şi o copie scanată a chitanţei de plată a taxei, pe adresa de email simpozion.mirsa@yahoo.com.

         

 

Vă mulţumim!

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ureamarcela | 09.01.2019 10:53 | 5379 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Povestea de noapte buna

Lectura suplimentara

Intelegerea textului citit

Lectura obligatorie
Lectura suplimentara

Stima de sine sanatoasa

Increderea in sine

Comentarii (3)

0 0

29.01.2019 14:32 caty64

Buna ziua! Nu credeti ca sunt prea multi bani doar pentru editarea unui CD?

0 0

24.02.2019 10:09 georgianaz

Bună ziua! Și eu am aceeași întrebare de adresat ca doamna caty64.

0 0

18.06.2019 14:58 marpopa

Cum se poate intra in posesie diplomei de participare? Sau nu primim nimic? A fost o păcăleală!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 55 evenimente

«MAI 2022»
LuMaMiJoViSaDu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Sărbătorim PAȘTELE!

Propus de: elza

Sondajul zilei

Noua structură a anului școlar (2022-2023)a fost oficializată. Considerați că aplicarea ei va duce la îmbunătățirea activității școlare, comparativ cu cea în semestre?

161 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: sportiv Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN