Jocuri educaţionale

Curcubeu
Elemente intuitive de geometrie. Forme spaţiale
Matematica Clasa a III-a

Pinguinii
Înmulţiri în concentrul 0-1000
Matematica Clasa a III-a

Fagurele
Noţiunea de fracţie
Matematica Clasa a IV-a

PROIECT EDUCATIV INTERJUDEŢEAN ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...” Ediția a VI- a Decembrie 2016,Proiectul este cuprins în CAERI, poziția 1318

TEMA PROIECTULUI: FRUMUSEŢEA ANOTIMPULUI IARNA ŞI A SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ARGUMENT Sărbătorile românilor sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească, un prilej de bucurie şi de a fi mai buni. Tradiţiile trebuie păstrate şi predate generaţiilor care urmeză. Copiii iubesc sărbătorile creştine nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, venirea lui Moş Crăciun şi de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/ intereselor / talentelor acestora, cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse. Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica elevi cu potenţial creativ.

Nume proiect: PROIECT EDUCATIV INTERJUDEŢEAN ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...” Ediția a VI- a Decembrie 2016 Proiectul este cuprins în CAERI, poziția 1318 .

Organizatori: Organizatori : - Liceul Teoretic Balş - Şcoala Gimnazială „George Poboran” Slatina - Şcoala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina

Condiţii de participare: REGULAMENT DE PARTICIPARE: Secţiuni : A) Creaţie : • Creaţii literare - scenete, versuri, proză ( elevii claselor I-VIII); • Lucrări plastice (desen, pictură, ) pentru preşcolari şi elevii claselor pregătit

Perioadă înscriere: 13.12.2016 - 20.12.2016

Perioadă desfăşurare: 20.12.2016 - 01.02.2017

PROIECT  EDUCATIV  INTERJUDEŢEAN

”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Ediția a VI- a

Decembrie 2016

 

 

 

Proiectul este cuprins  în CAERI, poziția 1318  .

 

TEMA PROIECTULUI: FRUMUSEŢEA  ANOTIMPULUI  IARNA  ŞI  A   SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

ARGUMENT

Sărbătorile românilor sunt  un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească, un prilej de bucurie şi de a fi mai buni. Tradiţiile trebuie păstrate şi predate  generaţiilor care urmeză.

Copiii iubesc  sărbătorile creştine nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, venirea lui  Moş Crăciun şi de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi pentru semeni.

Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi intelectuale întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii literare proprii, să le cultive sentimentul „frumosului”.

Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/ intereselor / talentelor acestora, cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse. Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica elevi cu potenţial creativ.

 

OBIECTIVE:

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL

 • Concursul oferă oportunitatea  manifestării potenţialului creator al elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi grădiniţe
 • Elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, pot aborda subiecte inedite referitoare la tradiţiile şi obiceiurile poporului român
 • Formarea competenţelor artistice ale elevilor prin utilizarea limbajului universal al literaturii şi artei
 • Dezvoltarea gustului artistic, a sensibilităţii artistice
 • Dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare
 • Dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare socială
 • Concursul oferă posibilitatea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Să redacteze creaţii literare în versuri, eseuri libere despre frumuseţea  iernii  şi a sărbătorilor  de iarnă
 • Să-şi evidenţieze talentul artistic în realizarea unor desene/colaje despre iarnă şi despre sărbătorile de iarnă
 • Să promoveze interdisciplinaritatea ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor

 

RESURSELE PROIECTULUI

RESURSE UMANE:

INIŢIATORII PROIECTULUI:

Inspector înv. primar,  prof. Mirela Paraschiv

Prof.  Maria Firescu

Prof. Mihaela  Pîrvu

Prof. Rely Trăistaru

Prof.  Daniela Nițu

Prof. Viorica Istrate

Prof.  Mariana Vladu

Prof.  Vasile Vladu

Prof.  Mariana Voica

Prof.  Corina Berindei

 

COORDONATORII PROIECTULUI:

Inspector Şcolar General: prof.  Felicia Man

Inspector înv. primar,  prof. Mirela Paraschiv

Inspector Educaţie Permantă, prof. Luminiţa Floricel

Director: prof. Mariana Gheorghe

Director adjunct: prof. Ion Osiac

Director: prof. Alexandru Bîscoveanu

Prof.  Maria Firescu

Prof. Mihaela  Pîrvu

Prof. Viorica Istrate

Prof.  Corina Berindei

Prof. Rely Trăistaru

Prof. Nițu Daniela

Prof. Vladu Mariana

Prof. Vladu Vasile

Prof. Voica Mariana

Prof. Cătălin Mîinescu

Prof. Corina Mîinescu

Prof. înv. preşcolar Costea Manţi

Prof. înv. preşcolar Sîrbu Nicoliţa

ORGANIZATORII PROIECTULUI:

Inspector înv. primar,  prof. Mirela Paraschiv

Prof.   Maria Firescu

Prof. Mihaela Pîrvu

Prof. Viorica Istrate

Prof.  Corina Berindei

Prof. Rely Trăistaru

Prof. Daniela Nițu

Prof. Mariana Vladu

Prof. Vasile Vladu

Prof. Mariana Voica

PARTENERI:

v   Inspectoratul Şcolar Judeţean  Olt;

v    Primăria oraşului  Balş;

v   Catedrala “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Balş;

v   Asociaţia „ Mîine” - Prof. Cătălin Mîinescu;

v   Biblioteca Orăşenească “ Petre Pandrea”;

v   G.P..N. „Ion Creangă” Balş – Director ,  prof. Manţi Costea;

v   Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina – Director,  prof. Ioana Vlădescu,

prof. Rely Trăistaru

v   Şcoala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina – Director,  prof. Ioana Martinescu,

v    prof. Daniela Nițu

v   Şcoala Gimnazială Buneşti,  jud. Vâlcea – prof. Nicula Ramona;

v   Şcoala Gimnazială Nr. 6 Alexandria,  jud. Teleorman  – Director, prof. Stroe Mirela Mimi ;

v   Liceul Traian Vuia Craiova ,  jud. Dolj- prof. Mocanu Carmen;

 

GRUP ŢINTĂ :

-           elevii claselor pregătitoare, I-IV și V-VIII ;

-           preşcolarii.

RESURSE TEMPORALE:

Durata proiectului:

Noiembrie  2016 -  Februarie 2017

 

 

DESFĂŞURAREA ŞI MONITORIZAREA

♦  Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦  Proiectul se va desfăşura în perioada noiembrie 2016-februarie 2017, cuprinzând următoarele  etape:

I. etapa de proiectare

- proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi obţinerea avizărilor din partea ISJ ( octombrie - noiembrie  2016)

II. etapa de mediatizare ( noiembrie 2016)

- promovarea proiectului de parteneriat:

 • ·         la nivelul şcolii prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral, şedinţele cu părinţii;
 • ·         la nivel local prin Cercul pedagogic şi prin mass-media;
 • ·         la nivel naţional

III. etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului interjudeţean ( 6 – 17  decembrie 2016)

- înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;

- redactare llucrărilor participante la concurs;

- trimiterea lucrărilor către comisia de jurizare de la Liceul Teoretic Balş, prin poştă.

IV. etapa de evaluare şi mediatizare a rezultatelor ( decembrie 2016 – februarie  2017)

- în urma evaluării lucrărilor se vor întocmi clasamentele şi se vor acorda premii şi menţiuni,

- pe baza clasamentelor se vor trimite colete cu diplomele şi adeverinţele participanţilor;

- din materialele înscrise în concurs se vor realiza două reviste cu ISSN, una pentru secţiunea creaţie literară şi cealaltă cu fotografiile materialelor de la secţiunile  desen, pictură şi colaj.

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

PROF.  FELICIA MAN                                                                INSPECTOR EDUCAŢIE PERMANTĂ,

PROF. LUMINIŢA FLORICEL

INSPECTOR ÎNV. PRIMAR,

PROF. MIRELA PARASCHIV

REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

Organizatori :  - Liceul Teoretic Balş

- Şcoala Gimnazială „George Poboran” Slatina

- Şcoala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina

Perioada de desfăşurare: noiembrie  2016- februarie  2017

Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic “Petre Pandrea” Balş jud. Olt

Grup ţintă:  - elevii claselor I-VIII din ţară;

- copiii grădiniţelor din ţară.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

CONCURS DE CREAŢIE   : ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Secţiuni :

A)   Creaţie :

 • ·         Creaţii literare - scenete, versuri, proză ( elevii claselor I-VIII);
 • ·         Lucrări plastice (desen, pictură, ) pentru preşcolari şi elevii  claselor pregătitoare șiI–VIII , tehnica la alegere;
 • ·         Colaje ( preşcolari şi elevii  claselor pregătitoare și I–VIII ) ;
 • ·         Origami (  elevi sau colective de elevi

B)    Reviste şcolare ( Concurs cu premii )

 • ·         Promovarea  revistelor  şcolare

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: se va face pană la data de 20 decembrie 2016 prin expedierea  fişei   de înscriere,  a lucrării prin e-mail pe adresa mia_ pirvu_67@yahoo.com sau în plic pe adresa  Prof. Mihaela Pîrvu   Str. Petre Pandrea  Nr. 9, Balş,  Jud. Olt,  Cod poştal  235100.

Cerinţe de tehnoredactare:

Creaţiile literare nu vor depăşi 2 pagini A4 şi vor respecta următoarele cerinţe:

 • ·         Titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size14, Bold,
 • ·           Pe rândul următor  se va scrie numele elevului, numele  cadrului didactic coordinator, şcoala, localitatea, judeţul ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font Times New Roman, size 12, Bold, ;
 • ·           Creaţia literară se va scrie la două rânduri ;
  • ·           Tehnoredactarea textului : Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale de 2 cm, text aliniat „justified”;
  • ·           Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;
  • ·           Creaţiile literare vor fi trimise obligatoriu în format electronic

Creaţiile  literare trebuie să aibă în vedere:

 • ·         adecvarea conţinutului la tema propusă;
 • ·         utilizarea limbajului artistic;
 • ·         respectarea structurii unei compuneri;
 • ·

 

Creaţiile  plastice  trebuie să aibă în vedere:

 • ·          încadrarea în temă;
 • ·          respectarea caracteristicilor unei picturi;
 • ·         încadrarea în pagină;
 • ·         folosirea adecvată a acuarelelor;
 • ·         folosirea nuanţelor şi tonurilor;
 • ·         acurateţea;
 • ·         mesajul transmis;
 • ·

 

Fiecare cadru didactic poate participa cu cel mult trei lucrări ale elevilor pe care îi îndrumă.

Lucrările plastice  vor fi trimise prin poştă pe  adresa:

Prof. Mihaela Pîrvu  Str. Petre Pandrea  Nr. 9, Balş,  Jud. Olt,  Cod poştal  235100, specificîndu-se pe plic PENTRU CONCURSUL “FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Titlul lucrării: _____________________________________

Secţiunea:___________________________

Numele şi prenumele elevului: __________________________

Clasa: _________________

Şcoala: _____________________________________________

Cadrul didactic îndrumǎtor: ____________________________

Localitatea: _________________________________________

Judeţul: ____________________________________________

 

Lucrǎrile plastice vor avea pe verso o etichetǎ (scrisǎ la calculator) ce va cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările nu se restituie.

Nu se vor acorda premii materiale.

Nu se admit contestaţii.

Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

Creațiile literare și plastice care nu respectă tema concursului vor fi descalificate.

Toate documentele de la concurs ( creaţiile literare) se vor expedia „în atache” prin acelaşi  e-mail.: mia_ pirvu_67@yahoo.com

NU SE PERCEPE TAXĂ  DE PARTICIPARE

Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori, iar lucrările premiate şi fotografiile de la expoziţie vor apărea pe site-ul didactic.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrǎri ale elevilor pe care îi îndrumă.                                                                        Creaţiile copiilor  vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj  hotărât de juriu în ziua concursului. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.

 

Alǎturi de lucrǎri și fișa de înscriere, vǎ rugǎm sǎ trimiteți un plic A4, autoadresat,  și timbrat corespunzǎtor (timbre de 4 lei) , necesar pentru expedierea diplomelor .

Cadrele didactice participante  îşi vor exprima opţiunea de a achiziţiona sau nu REVISTA în care se vor publica toate creaţiile literare ce respectă cerinţele tehnoredactării.  Preţul revistei este de 15 lei.

 

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII :

 • ·         Diplome pentru elevi;
 • ·         Diplome  pentru cadrele didactice participante la concurs

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Diplomele  vor fi acordate  tuturor participanţilor, care au întrunit condiţiile mai sus menţionate,  urmând a li se înmâna  elevilor sau profesorilor îndrumători, în cadru festiv..

EVALUAREA  ACTIVITĂŢII :

 • ·         Prin numărul de participanţi;
 • ·         Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
 • ·         Calitatea lucrărilor primite;
 • ·         Reflectarea acţiunii în media;.
 • ·

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS  INTERJUDEŢEAN  DE CREAŢIE

”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Decembrie 2016

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:.......................................................................................

Specialitatea: ……………....………......………………....................………………….............

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………...................…………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa de e-mail  : ..........................................................................................................................

Adresa de corespondenţă.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................................

 

Copii/elevi participanţi:

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

elevului

 

Numele şi prenumele cadrului didactic

 

Şcoala /

Grădiniţa

 

Clasa/

grupa

 

Secţiunea

 

 

Titlul lucrării

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Petre Pandrea”                                                     Şcoala Gimnazială ”George Poboran”

Oraş Balş, Jud. Olt                                                                          Oraş Slatina  Jud. Olt

Nr. …......… din  .....................                                                       Nr.………….. din………......................

 

 

Şcoala Gimnazială ”Ștefan Protopopescu”

Oraş Slatina,   Jud.Olt                                                                                                                        Nr.………….. din……….....................

 

ACORD  DE  PARTENERIAT

ÎN  CADRUL  PROIECTULUI  INTERJUDEŢEAN

”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Încheiat între:

 • Şcoala

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

1. Reprezentanţii de mai sus ai Liceului Teoretic Balş, ai Școlii Gimnaziale ”George Poboran” și ai Școlii Gimnaziale ”Ștefan Protopopescu”   Slatina :

- întocmesc documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului;

- coordonează şi monitorizează proiectul la nivel naţional;

- realizează expoziţii cu lucrările elevilor;

- mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin: reviste, apariţii mass-media ;

- trimit diplome elevilor şi cadrelor didactice la sfârşitul fiecărei etape a proiectului.

2. Şcoala  ……………………………………………………… desfăşoară activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;-  trimit în timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru înscriere, acordul de parteneriat, plicurile autoadresate şi lucrările realizate de elevi.

Nr.………….. din………............................

Şcoala ……………………………………..

Oraş ………………  Jud. ……………….

Propus de: mihaelapirvu | 13.12.2016 23:40 | 1201 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Piramida lui Maslow

Motivatia pentru invatare

Minciuna frecventa la copii

L-am prins cu minciuna. Ce fac acum?

Cum sa iesi din zona de confort

Independenta
Increderea in sine

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 16 evenimente

«FEBRUARIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Grupa mare, GPP Vladesti

Propus de: Alina_M80

Vocea profesorilor

Ce întrebări i-aţi pune unui specialist în predarea-învăţarea-evaluarea online? Echipa Didactic va obţine răspunsurile pentru dvs!

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

339 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN