PROIECT EDUCATIONAL

Aflat la a patra ediţie, concursul se doreşte a fi un punct de sprijin în dezvoltarea şi cultivarea sentimentelor de dragoste pentru natură şi pentru frumos, pentru dezvoltarea sensibilităţii elevilor, a speranţei şi a încrederii în propriile lor forţe. Proiectul invitǎ elevii ciclului primar şi gimnazial sǎ ilustreze în imagini plastice şi literare frumuseţea naturii şi a sufletului lor în anotimpul primăvara.

Nume proiect: CONCURS REGIONAL " MUGURI DE PRIMAVARA"

Organizatori: SCOALA GIMNAZIALA BODESTI-BARBATESTI, VALCEA

Condiţii de participare: Se pot înscrie la concurs copii din învăţământul primar şi gimnazial din judeţ şi judeţele limitrofe. Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu maximum 3 lucrări, indiferent de secţiune şi categoria de concurs. Data limită pent

Perioadă înscriere: 13.02.2017 - 15.03.2017

Perioadă desfăşurare: 11.01.2017 - 26.06.2017

EDIŢIA A IV-A

MARTIE 2017

PROIECT EDUCAŢIONAL

- CONCURS REGIONAL-

„MUGURI DE PRIMĂVARĂ

EDIŢIA A IV-A

MARTIE 2017

 

COORDONATORI

DIRECTOR:   PROF. ELENA BORCAN

PROF. MIRELA MENTEA- CONSILIER EDUCATIV

PROF. CAMELIA ARTENE

PROF. RAMONA PAUNEI

PROF. MAGUREANU GILIOLA

PROF.MANOLEA SIMONA

PROF.SIMA ILEANA

PARTENERI:

PRIMARIA COMUNEI BĂRBĂTESTI REPREZENTATA DE:

PRIMAR CONSTANTIN BĂNACU

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

DIRECTOR, PROF.  ELENA BORCAN

PROF. MIRELA MENTEA- CONSILIER EDUCATIV

PROF. CAMELIA ARTENE

PROF. RAMONA PĂUNEI

PROF. GILIOLA MĂGUREANU

PROF. MANOLEA SIMONA

PROF. SIMA ILEANA

 

INSTITUŢII IMPLICATE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI BĂRBĂTEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTI- BĂRBĂTEŞTI

 

TIPUL PROIECTULUI

 • PROIECT REGIONAL

TERMEN DE DERULARE

 • 13 FEBRUARIE – 16 IUNIE 2017

GRUP ŢINTĂ:

 • elevi din învăţământul primar şi gimnazial
 • cadrele
 • părinţi  şi comunitatea locală

ARGUMENT:

Cântată  în operele lor de mari scriitori precum G. Coşbuc, V. Alecsandri, G. Topârceanu, Şt. Iosif, primăvara este perioada în care începem să credem din nou în minuni, este anotimpul renaşterii naturii, anotimpul speranţelor şi al sentimentelor pure, pline de iubire pentru copii noştri.

Aşa cum mugurii copacilor înfloresc primăvara, ne dorim ca şi sufletele copiilor să înflorească, să se dezvolte frumos şi sensibil. Să-i învăţăm să iubească natura, frumosul, să fie mai buni şi mai curaţi.

Subiectele legate de acest anotimp sunt inepuizabile, oferindu-ne cu dărnicie o gama largă ce poate fi materializată cu simţ de observaţie, fantezie sau sensibilitate.

În fiecare an, luna martie, aduce şi bucuria primăverii în inimile tuturor.

Dorim să descoperim această bucurie în creaţiile copiilor, iar dascălii lor să redescopere bucuria primăverilor de altă dată.

Pornind de la bucuria versurilor lui Alecsandri „Salutare, primăvară/ Timp frumos, bine-ai venit!” concursul nostru încearcă să aducă în sufletele tuturor, prin puterea miraculoasă a cuvântului şi a culorii, o părticică din spectacolul oferit de acest dar al divinităţii numit primăvara.

 

SCOPUL PROIECTULUI

 • descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive şi artistice ale elevilor;
 • Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin intermediul artelor plastice şi literaturii;
 • Schimb de experienţă între şcoli;
 • Promovarea lucrărilor şi publicarea acestora.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Promovarea gustului pentru artă şi literatură;
 • Creşterea capacităţii de exprimare a gândurilor şi sentimentelor în mod artistic;
 • Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul primăvara;
 • Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice;
 • Descoperirea şi  dezvoltarea aptitudinile artistico-plastice;
 • Cultivarea simţului estetic;
 • Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
 • Organizarea unei expoziţii concurs cu lucrările realizate de copii;
 • Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.

RESURSE:

UMANE:

 • responsabil de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
 • directorul unităţii de învăţământ;
 • primarul comunei;
 • elevi din ciclul primar şi gimnazial;

MATERIALE:

 • materiale de lucru specifice creaţiilor literare, plastice şi colajelor;
 • calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome;
 • spaţii amenajate pentru expoziţii.


FINANCIARE:

 • sponsorizări obţinute din partea părinţilor şi primăriei.

INFORMAŢIONARE:

 • proiectul scris;
 • evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
 • portofoliul proiectului;
 • pliante pentru mediatizare;
 • diplome.

NIVELURILE CONCURSULUI:

 • Elevii claselor 0 -IV
 • Elevii claselor V-VIII

OBIECTE DE STUDIU IMPLICARE

 • Limba şi literatura română
 • Educaţie plastică
 • Abilităţi plastice
 • Educaţie tehnologică

SECŢIUNI:

 1. Creaţii literare în versuri şi proză
 2. Desen/pictură realizată în tehnici la alegere format A4
 3. Felicitări realizate prin diverse tehnici de lucru, format A5

PREZENTAREA CONCURSULUI:

Aflat la a patra ediţie, concursul se doreşte a fi un punct de sprijin în dezvoltarea  şi   cultivarea sentimentelor de dragoste pentru natură şi pentru frumos, pentru dezvoltarea sensibilităţii elevilor, a speranţei şi a încrederii în propriile lor forţe. Proiectul invitǎ elevii ciclului  primar şi gimnazial  sǎ ilustreze în imagini plastice şi literare frumuseţea naturii şi a sufletului lor în anotimpul primăvara.

DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN PROIECT

Lansarea oficială a proiectului în cadrul comisiei metodice; postarea proiectului pe www.isjvalcea.ro, blogul şcolii

Derularea activităţilor astfel:

* Etapa de mediatizare - (11 ianuarie – 30 ianuarie  2017)

- promovarea proiectului:

 • la nivelul şcolii: prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral;
 • la nivel local: prin Cercul pedagogic;

* Etapa de înscriere- ( 13 februrarie – 15 martie 2017);

Înscrierea participanţilor prin trimiterea fişelor de înscriere (anexa 1) la adresa de e-mail muguriprimavara@yahoo.com - termen 15.03. 2017

Etapa de trimitere a lucrărilor prin poştă pe adresa menţionată în “Regulamentul de participare” – termen 15.03. 2017 (data poştei)

* Desfăşurarea propriu-zisă a concursului

Jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor până – 15 MAI 2017

* Organizarea expoziţiei cu lucrări – 22-26 mai 2017

* Etapa  de mediatizare a rezultatelor26 mai-16 iunie

 • acordarea diplomelor si adeverintelor de participare cadrelor didactice îndrumătoare;
 • acordarea diplomelor elevilor, pe cele trei secţiuni;
 • realizarea unui CD pentru organizatori cuprinzând toate lucrările de creaţie literară şi cele de artă plastică și colaje;

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Se pot înscrie la concurs copii din învăţământul primar şi gimnazial din judeţ şi judeţele limitrofe.  Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu maximum 3 lucrări, indiferent de secţiune şi categoria de concurs.

Înscrierea elevilor participanţi se face până pe data de 15.03. 2017, pe baza fişei de înscriere (Anexa 1) care se va trimite numai prin e-mail

La secţiunea de artă plastică, lucrările vor fi realizate pe suport de hârtie, carton, pânză, format A4, tehnică de lucru la alegere.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 15.03. 2017

Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de concurs, diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.

Lucrările înscrise în concurs nu se vor returna..

Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se originalitatea realizării acesteia şi fantezia creaţiei.

1. Creaţie literară- creaţie în versuri

Materialele se vor redacta în format  A4,  la un rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat „justified”. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele elevului, clasa, numele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, 14, Bold). La două rânduri de datele de identificare se va scrie conţinutul lucrării (Times New Roman, 14). Lucrările vor fi trimise  prin poştă până la data stabilită.

2. Desen/pictură*

3. Colaj, felicitări

Desenele vor fi realizate pe suport A4, cu materiale la alegere şi în tehnica dorită, respectând tema concursului. Lucrările care nu se încadrează în tema dată vor fi descalificate.

Lucrările vor fi aşezate în folie de plastic pentru a nu se deteriora;

Fiecare lucrare expediată va fi însoţită  în colţul din dreapta jos, pe verso, de o etichetă cu următoarea structură:

 

 

NUME ELEV:

CLASA:

TITLUL LUCRĂRII:

SCOALA:

LOCALITATE:

JUDET:

PROF. COORDONATOR:

TEL              E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările vor fi trimise prin poştă, respectând termenul dat, într-un plic A4, la următoarea adresă:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTI

Str. PRINCIPALĂ

Loc. BĂRBĂTEŞTI

Jud. VÂLCEA

Cod 247025

Jurizarea lucrărilor se va face  de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi cele două cicluri: primar şi gimnazial, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia  elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III şi mentiune,  diplome de participare pentru fiecare elev participant.

ECHIPA DE JURIZARE

 1. PROF.MIRELA MENTEA -  PREŞEDINTE
 2. PROF. ELENA BORCAN
 3. PROF. RAMONA PĂUNEI
 4. PROF..GILIOLA MĂGUREANU
 5. PROF.SIMA ILEANA

Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere aprecierea originalităţii, autenticităţii, creativităţii, ingeniozităţii cu care au fost realizate creaţiile literare precum și lucrările artistico- plastice.

Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului și nu se returnează.

Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.

Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi diplome de participare și adeverințe.

Diplomele şi acordurile de parteneriat vor fi expediate ONLINE până la data de 16 iunie 2017.

EVALUARE

Pentru fiecare secţiune se vor acorda diplome;

Expoziţii cu lucrările artístico-plastice în Şcoala

Fotografii din perioada derulării activităţilor;

Portofoliul proiectului;

Toate cadrele didactice implicate vor primi diplome de participare;

Se va realiza un CD pentru organizatori, cuprinzând lucrările prezentate în concurs;

INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ

 • Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă;
 • Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii;
 • Diplome pentru elevi si pentru cadrele didactice indrumatoare;
 • Portofoliul concursului;
 • CD-ul concursului

DISEMINARE

Mediatizarea proiectului în mass-media, reviste, simpozioane.
Nu se percepe taxa participare!

 

ANEXA 1 ( a se trimite  prin e-mail)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concursul Regional

„MUGURI DE PRIMĂVARĂ„

EDIŢIA A IV-A

MARTIE 2017

 

 

Unitatea şcolară: .........................................................................................

 

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal): ........................................................................................................................................................................................................................

Cadru didactic îndrumător:..................................................

Specialitatea:................................................

Adresa e-maill:......................................................

Telefon:  ...............................

 

Elevi/preşcolari participanţi

 

 

NR.

CRT.

 

NUMELE ŞI PRENUMELE  ELEVULUI

 

CLASA

 

 

TITLUL LUCRĂRII

 

SECTIUNEA

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Semnătura,

 

 

 

 

ANEXA 2 ( se trimiteprin  poştă în dublu exemplar)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BODEŞTI                                              ŞCOALA  ----------------------

Com. BĂRBĂTEŞTI, JUD. VÂLCEA

NR.--------------- DIN-----------------------                                               NR.----------- DIN----------

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :

 

1. Şcoala Gimnazială, sat Bodeşti, judeţul Vâlcea, reprezentată prin prof. Borcan Elena, în calitate de director şi prof.Mentea Mirela,  Paunei Ramona , Magureanu Giliola, Artene Camelia , Manolea Simona , Sima Ileana, Borcan Elena  în calitate de iniţiator/coordonator al concursului regional

MUGURI DE PRIMĂVARĂ

Şi Şcoala________________________________________________,  reprezentată prin _____________________________, în calitate de director şi ______________________________ în calitate de colaborator .

2. Grup ţintă: elevi din învăţământul   primar şi  gimnazial.

 

3. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă :

 • ·         să informeze şcolile despre organizarea concursului;
 • ·         să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
 • ·         să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 • ·          să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor
 • ·         să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
 • ·         să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi;
 • ·

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • ·         să mediatizeze concursul în şcoală;
 • ·         să pregătească elevii pentru activitate;
 • ·         să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
 • ·          să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
 • ·         să expedieze lucrări originale.
 • ·         să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite

4 . Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării proiectului.

5 . Clauze finale ale acordului:

Partenerii se obligă să colaboreze pe toata perioada desfăşurării  concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării.

SCOALA GIMNAZIALA , SAT BODESTI                              SCOALA..........
DIRECTOR,                                                                  DIRECTOR
BORCAN ELENA

 

 

 

 

Propus de: 131969 | 10.02.2017 00:33 | 3532 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Relatii toxice intre frati

Rivalitatea intre frati

Comentarii (1)

0 0

20.06.2017 17:16 marialudusan

Buna ziua ! Sunt Maria Ludusan si tin sa va comunic, ca nu am primit adeverinte si nici diplome de participare. Va rog trimiteti diplomele si acordurile de parteneriat pentru completarea Portofoliului Educational . Va multumesc

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 2 evenimente

«DECEMBRIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Toamnă, de ce vii la noi?

Propus de: cristina_ungureanu

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre condițiile tehnice pentru lucrul online(local sau la distanță) in școala dvs.?

315 voturi | 8 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN