FESTIVAL-CONCURS REGIONAL DE CÂNTECE ȘI DANSURI POPULARE - ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL", Ediția a V-a, 8 MAI 2016, COSMEȘTI, JUD.GALAȚI - înscris în CAERI 2016, poziția 840

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 1. Seminar de lansare a proiectului 2. ,,Drag mi-e cântecul şi jocul” - Festivalul-concurs 3. Diseminarea activităților proiectului 4. Seminar de final proiect d. Descrierea activităţii principale: Festivalul-concurs „Drag mi-e cântecul şi jocul”, se va desfășura în ziua de duminică, 8 mai 2016, la Căminul cultural, localitatea Cosmeşti, jud. Galați, începând cu ora 08:30. Vor participa școli din zona Moldovei și alte zone etno-folclorice din țară. Distribuția în concurs a participanților se va realiza prin tragere la sorți. Fiecare concurent și formație de dansuri se va încadra în timpul alocat, conform regulamentului de desfășurare a concursului. Evoluția participanților în cadrul festivalului va fi urmărită și apreciată de un juriu alcătuit de specialiști în domeniu. Premierea concurenților va avea loc în aceeași zi, la sfârșitul spectacolului. Cu ajutorul partenerilor implicați în proiect se vor asigura condiții de securitate a elevilor prin implicarea Poliției locale și a Dispensarului medical.

Nume proiect: ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL" - domeniul cultural-artistic

Organizatori: Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti Parteneri: Primăria com. Cosmeşti , Centrul cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Casa de Cultură Tecuci, Protoieria Tecuci, Poliţia locală Cosmeşti, Dispensarul medical Cosme

Condiţii de participare: Ediţia a V-a a Concursului Interjudeţean ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”, se va desfăşura pe scena Căminului Cultural din localitatea Cosmeşti, judeţul Galaţi, în ziua de 8 mai 2016, începând cu ora 08,30.

Perioadă înscriere: 10.03.2016 - 05.05.2016

Perioadă desfăşurare: 10.03.2016 - 10.09.2016

Descrierea activităţilor:

1. Titlul activităţii: Seminar de lansare de proiect

Data/perioada de desfăşurare: martie 2016

Descrierea pe scurt a activității:

Se organizează o întâlnire cu elevi, părinți, reprezentanți ai comunității și din mass-media locală în cadrul căreia se prezintă proiectul ,,Drag mi-e cântecul și jocul” și  un material informativ power-point cuprinzând  aspecte de la edițiile anterioare ale festivalului-concurs.

Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii realizează și distribuie în comunitate materialele informative în vederea promovării proiectului. Se afişează la loc vizibil banere, afişe cu scopul, obiectivele proiectului, activităţile care se vor derula precum şi şcolile participante la derularea acestuia.

2. Titlul activităţii: ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”- concurs de cântece şi dansuri populare

Data/perioada de desfăşurare: 8 mai 2016

Locul desfăşurării: Căminul cultural din localitatea Cosmeşti

Descrierea pe scurt a activității:

Activitatea începe cu o întâlnire de lucru la care participă membrii echipei de proiect, îndrumătorii participanților la concurs, membrii juriului. Se prelucrează: regulamentul, programul de desfăşurare şi modalitatea de finalizare a concursului. Între orele 9,00-20,00 participanţii  vor intra în concurs în urma tragerii la sorți, pe categorii de vârstă și secțiuni, iar după încheierea probelor, vor urma etapa de jurizare şi festivitatea de premiere.

Se acordă și trofeul festivalului interpretului sau formaţiei de dansuri cu cel mai mare punctaj.

3. Titlul activităţii: Diseminarea activităților proiectului

Data/perioada de desfăşurare:  mai - septembrie 2016

Descrierea pe scurt a activității:

Membrii echipei de proiect realizează un portofoliu al proiectului care să conţină următoarele materiale: o prezentare power-point cu activităţile proiectului și un DVD cu activitatea centrală a proiectului – concursul de cântece şi dansuri populare. Portofoliul este pus la dispoziţia tuturor unităţilor şcolare participante în derularea proiectului în vederea cunoașterii rezultatelor în urma implementării acestuia: aspecte cu evoluţia concurenţilor în concurs, premierea câştigătorilor, interviuri cu aceştia precum şi activităţile desfăşurate pe timpul derulării proiectului.

4. Titlul activităţii: Seminar de final de proiect

Data/perioada de desfăşurare:  septembrie 2016

Descrierea pe scurt a activității:

Se organizează un seminar la care participă elevi, părinți, reprezentanți ai comunității, cadre didactice pentru cunoașterea finalităților proiectului, impactul acestuia asupra școlii și comunității, modalitățile de continuitate după încheiere.

Se  realizează o expoziţie cu fotografii şi diferite instantanee de la activităţile derulate pe parcursul proiectului.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A

Festivalului – concurs regional de cântece şi dansuri populare

,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”

ediţia a V-a, 8 mai 2016

 

 

Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti

Parteneri: Primăria com. Cosmeşti ,  Centrul cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Casa de Cultură Tecuci, Protoieria Tecuci, Poliţia locală Cosmeşti, Dispensarul medical Cosmeşti.

Parteneri media: ziarele Semnal Tecuci, Viaţa liberă Galaţi, Şcoala Gălăţeană, radio Tecuci.

 

Scopul

Educarea elevilor şi tinerilor pentru înţelegerea, aprecierea, promovarea şi conservarea tezaurului folcloric de cântece şi dansuri populare româneşti.

 

Condiţii de participare

 

Ediţia a V-a a Concursului Interjudeţean ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”, se va desfăşura pe scena Căminului Cultural din localitatea Cosmeşti, judeţul Galaţi, în ziua de 8 mai 2016, începând cu ora 08,30.

În concurs vor evolua formaţii artistice şi interpreţi pe trei categorii de vârstă: 5-7 ani, 8-11ani, 12-16 ani  la  fiecare dintre secţiunile concursului, exceptând grupurile vocale și tarafurile.

Interpreţii vor purta costume populare autentice, reprezentative pentru zonele etno-folclorice de unde provin şi pot fi acompaniaţi cu orchestră proprie sau cu negativ pe suport electronic.


SECŢIUNI:

 

  1. Solişti vocali

Fiecare concurent va interpreta o melodie din repertoriul zonei etno-folclorice de unde provine, iar durata maximă este de 4,00 minute.

Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.

 

  1. Grupuri vocale

Grupurile vocale  pot fi compuse din concurenţi cu vârste cuprinse între 5 – 16 ani.

Fiecare grup vocal va interpreta o piesă din repertoriul zonei etno-folclorice de unde provine, iar durata maximă este de 5,00 minute.

 

  1. Tarafuri

Formaţiile pot fi compuse din  instrumentişti cu vârste cuprinse între 5 – 16 ani.

Tarafurile vor interpreta câte două melodii, durata maximă 4,00 minute pentru fiecare melodie.

  1. Formații de dansuri populare

Fiecare formaţie va interpreta o suită de dansuri populare din zona etnografică pe care o reprezintă. Timpul acordat fiecărei formaţii este de maximum 8,00 minute.

 

ÎNSCRIERE

 

Termen limită de înscriere: 5.05.2016

Participanţii se vor înscrie pe baza formularelor anexate la prezentul regulament şi vor fi expediate în format electronic pe adresa de e-mail scosmesti@yahoo.com împreună cu negativul pieselor (unde este cazul).

 

JURIZARE

 

Prestaţia formaţiilor şi a interpreţilor va fi apreciată de către un juriu format din specialişti ai genurilor artistice interpretate:

- reprezentant Centrul Cultural ,, Dunărea de Jos” Galați- serviciul cercetare, conservare și valorificare ale creației și tradiției populare;

- reprezentant ISJ Galaţi- inspector școlar de specialitate pentru arte;

- reprezentant Teatrul Muzical ,,N. Leonard” Galați;

- reprezentant Casa de Cultură Tecuci;

- reprezentant Primăria comunei Cosmeşti .

 

Juriul va depuncta  concurenţii care nu vor respecta condiţiile impuse de regulamentul concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care mai mult de 2 concurenţi obţin punctaje egale, aceştia să participe la  probă de baraj cu o altă piesă.

Juriul  va avea drept criterii de evaluare următoarele aspecte :

- calitatea interpretării (acurateţe şi tehnica interpretării);

- omogenitatea formaţiei/ansamblului vocal instrumental;

- dificultatea repertoriului;

- impresia artistică;

- autenticitatea repertorială, a ţinutei scenice, a costumului;

- impactul asupra publicului şi a mesajului transmis.

Criteriile de jurizare şi modul de realizare a punctajului sunt unice pentru toate secţiunile.

Juriul are latitudinea de a nu acorda sau a redistribui unele premii.

Notarea se face de fiecare membru al juriului, media celor cinci membri constituind punctajul  final al fiecărui concurent.

 

RECOMPENSARE:

Evoluţia concurenţilor se va recompensa pentru fiecare gen artistic abordat şi categorie de vârstă, cu:

-Premii: I, II, III, Menţiuni.

-Trofeul festivalului – concurs  ,,Drag mi-e cântecul şi jocul” va fi acordat interpretului, ansamblului sau formaţiei cu cel mai mare punctaj şi cea mai notată prezenţă aristică în concurs.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!

Participanţii se vor prezenta la sala Căminului Cultural Cosmeşti în ziua de 8 mai 2016, cel târziu la ora 8,30, în vederea stabilirii ordinii intrării în concurs.

Cheltuielile de deplasare se suportă de către participanţi.

Cei care doresc cazare şi masă, pe cont propriu,  pot opta pentru pensiunile din zonă. Informaţii la nr. de tel. 0765667416, 0746253448

Negativul pieselor (unde este cazul) poate fi adus şi în ziua concursului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a invita ansambluri de cântece şi dansuri, din ţară, care vor evolua în afara concursului.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: 0236863365, 0724880896, 0765667416, e-mail : scosmesti@yahoo.com şi grigoricag@yahoo.com . Persoane de contact – profesor Mioara Mititelu, prof. înv. Primar Grigorică Georgel – coordonator de proiecte și programe educative .

 

 

 

 

 

 

Director,                                                          Coord. de proiecte și programe educative,

prof. Mititelu Mioara                                                                      Grigorică Georgel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL - CONCURS REGIONAL

,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL

- Ediţia a V-a-

COSMEŞTI – GALAŢI , 8 mai 2016

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Unitatea de învăţământ_____________________________________________________________

Localitatea__________________________________________Judeţul_______________________

Telefon___________________________________e-mail__________________________________

Persoana de contact_______________________________________________________________

Funcţia________________________Telef._________________e-mail_______________________

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI / GRUPULUI VOCAL / ORCHESTREI / FORMAŢIEI DE DANSURI

SECŢIUNEA

CATEGORIA DE VÂRSTĂ / NR. MEMBRI

TITLUL CÂNTECULUI, DANSULUI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                         INSTRUCTOR/ÎNSOŢITOR,

Şcoala Gimnazială ,,Gen.Dumitru Dămăceanu”              Şcoala_________________________

Loc.  Cosmeşti / Jud.  Galaţi                                             Comuna___________jud._________

Tel./fax 0236/863365                                                        Tel./fax________________________

E-mail scosmesti@yahoo.com E-mail

Nr.   /  9.03.2016                                                                Nr.        /

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat, astăzi____________________

 

1. Părţile contractante:

A) Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu”, loc. Cosmeşti, Jud. Galaţi, Tel.Fax 0236/ 863365, e-mail scosmesti@yahoo.com, reprezentată prin director,  prof. Mititelu Mioara şi  coordonatori prof. înv. primar Grigorică Georgel, Axene Ionica, Istudor Aurelia, înv. Gheorghiţă Mitică, prof. înv. preprimar Grigorică Mariana, în calitate de aplicant,

şi

B)……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..…………………,în calitate de partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor în cadrul Proiectului  ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”- înscris în CAERI 2016 la poziţia 840, Festival - concurs regional de cântece şi dansuri populare 8 mai 2016.

Grup ţintă: preşcolari, elevi ai învăţământului preuniversitar din zona Moldovei precum şi din alte regiuni etnografice ale ţării.

3. Şcoala organizatoare se obligă :

- să comunice şcolilor participante activităţile proiectului;

- să desfăşoare activităţile specifice din proiect;

- să ofere buna desfăşurare a festivalului - concurs conform regulamentului;

- să acorde premiile propuse în urma jurizării de specialitate și adeverințe de participare;

- să realizeze un CD cu festivalul-concurs;

 

4. Partenerul se obligă :

- să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat împreună cu fişa de înscriere şi celelalte documente solicitate de organizator;

- să mediatizeze proiectul în şcoală şi în comunitate;

- să desfăşoare activităţile specifice din proiect;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a festivalului - concurs;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.

5. Durata acordului : Prezentul acord de parteneriat educaţional se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe durata de desfăşurare a proiectului.

6. Clauze finale: Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.

 

Şcoală organizatoare,                                                                Şcoală parteneră,

Director,                                                                                        Director,

Prof. Mititelu Mioara

 

Învăţământ gimnazial | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: georgelg | 15.03.2016 10:57 | 1845 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Complexe de inferioritate

Increderea in sine

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 4 evenimente

«OCTOMBRIE 2022»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Liceul

Propus de: TOnixR

Sondajul zilei

Ați recomandat părinților să cumpere broșuri/materiale despre bullying pentru a le folosi la clasă?

109 voturi | 1 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: Crisa177 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN