Jocuri educaţionale

Baloane
Adunări şi scăderi fără trecere peste ordin
Matematica Clasa a II-a

În căutarea morcovului
Adunări şi scăderi în concentrul 0-1000
Matematica Clasa a III-a

Testoasa
Elemente intuitive de geometrie. Forme plane
Matematica Clasa a III-a

Concurs si Simpozion judetean"Lada cu zestre a bunicii" inscris in CAEJ 2018

.1. CONCURS JUDEȚEAN ,,LADA CU ZESTRE A BUNICII” – participare indirectă 2. ATELIERE DE LUCRU - confecționare de obiecte tradiționale românești în diferite tehnici de lucru – participare directă 3. SIMPOZION JUDEȚEAN ,,TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI” - ,,Sărbătorile pascale la români”- participare on-line d. Descrierea activităţii principale: ATELIERE DE LUCRU 12 mai 2018 - participare directă : confecționare de obiecte tradiționale românești în diferite tehnici de lucru: • Semne de carte – tehnica cusături decorative cu motive tradiționale românești • Obiecte decorative -împletituri din sfoară prin tehnica nodurilor • Brățări și coliere - tehnica confecționării podoabelor din mărgele • Tablouri - tehnica de impâslire a lânii • Felicitări - tehnica broderie decorativă

Nume proiect: ,, LADA CU ZESTRE A BUNICII"

Organizatori: SCOALA GIMNAZIALA ,, ARON- VODA" ARONEANU, JUD. IASI

Condiţii de participare: În cadrul proiectului județean ,,Lada cu zestre a bunicii” se pot înscrie cadre didactice și elevi din clasele I-VIII atât din județul Iași cât și din alte județe din țară . Fiecare cadru didactic care se înscrie în proiect trebuie să co

Perioadă înscriere: 09.04.2018 - 09.05.2018

Perioadă desfăşurare: 12.05.2018 - 14.05.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

 

SECȚIUNEA I

 

              Concurs județeanLADA CU ZESTRE A BUNICII” - concurs cu participare indirectă. Aceast proiect județean se desfășoară între unități de același nivel.

COORDONATORI SECȚIUNE: profesor pentru învățământul primar Pleșcan Melania și prof. Lupu Mărioara

1. SECȚIUNILE CONCURSULUI - elevi:

 1. Felicitări cu motive tradiționale românești, format A5 sau orice format, felicitări cusute cu motive florale sau geometrice etc.
 2. Icoane pe sticlă, lemn sau orice suport și în orice format
 3. Creație tehnologică/abilități practice
 • Colaje simple sau mixte în orice tehnică inspirate din tradițiile noastre și care cuprind motive populare românești
 • Cusături pe etamină, mileuri de mici dimensiuni cu motive florale, geometrice etc.
 • Semne de carte cusute pe etamină sau carton
 • Împletituri din sfoară
 • Brațări diferite
 1. Fotografii format A4 care surprind obiceiuri și tradiții pascale - șezători, hora satului, activități extrașcolare desfășurate cu ocazia Paștelui etc. Fotografiile pot fi listate color pe carton.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

      Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 4 lucrări indiferent de secţiune. Un elev se poate înscrie cu lucrări la mai multe secţiuni ce pot fi trimise prin poștă în colet.

a) ÎNSCRIEREA la Concursul „LADA CU ZESTRE A BUNICII” se va face în perioada 10 martie 2018 - 5 mai 2018. Lucrările se înscriu în concurs pe baza fișei de înscriere (anexa 1). Fișa de înscriere pentru concurs elevi trebuie înregistrată, semnată de directorul unității și de profesorul coordonator, completată în dublu exemplar, un exemplar trebuie trimis în plic - criteriu eliminatoriu.

b) EXPEDIEREA LUCRĂRILOR se va face până pe 5 mai 2018 (data poștei). Lucrările elevilor împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1) și două exemplare din Acordul de parteneriat completate corespunzător (semnate și ștampilate), un plic timbrat și autoadresat vor fi expediate într-un colet/plic pe adresa următoare: Școala Gimnazială „Aron-Vodă” Aroneanu, comuna Aroneanu, Județul Iași, Cod 702020 cu specificația CONCURS „LADA CU ZESTRE A BUNICII”

      Un exemplar din Acordul de parteneriat va fi returnat școlii partenere în plic, împreună cu diplomele și adeverințele.

c) CERINȚE DE ELABORARE A LUCRĂRILOR

Pentru fiecare lucrare se va menţiona pe etichetă (anexa 2): titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa / îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va pune pe verso, în colţul din dreapta jos a lucrării sau se va atașa un șnur cu o etichetă. Pentru identificarea corectă a lucrării, eticheta va fi tehnoredactată pe calculator, cu semne diacritice. Vor fi înscrise în concurs numai lucrările care respectă tematica concursului. Lucrările primite nu vor fi returnate.

3. CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE

Juriul va fi alcătuit din 6 membri, dintre care:

 • Directorul       școlii-președinte
 • Consilierul educativ
 • 3 Profesori de specialitate
 • 1 Părinte / Consilier local

Coordonatorii proiectului vor prezenta fiecărui membru al juriului atribuțiile ce îi revin, detalii asupra concursului. Coordonatorii împreună cu președintele juriului vor verifica corectitudinea lucrărilor trimise și vor fi garantul respectării corectitudinii desfășurării concursului .

            Premierea lucrărilor se va face pe grupe de vârstă astfel: clasele I-IV, clasele V-VIII, în conformitate cu Regulamentul de Organizare al Concursurilor Şcolare (25% din participanţi vor fi premiaţi).

Toţi participanţii la concurs (cadre didactice şi elevi) vor primi diplome de participare.

Punctajul final pentru fiecare probă se va afișa într-un loc vizibil dar și pe internet pe pagina școlii.

Se va puncta:

 • Respectarea temei concursului-20 puncte
 • Claritatea imaginii/armonizarea culorilor-20 puncte
 • Originalitate, creativitate-20 puncte
 • Prezentare artistică-20 puncte
 • Surprinderea unor aspecte       privind obiceiuri, tradiții, meșteșuguri și activități specifice vieții satului-20 puncte

Punctajul maxim :100 puncte

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

 • Prin numărul de participanţi;
 • Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
 • Calitatea lucrărilor participante la jurizare;
 • Modul de reflectare în media;
 • Expoziţie cu lucrările participanţilor.

DISEMINARE:

-Pe pagina site-ul http://scoli.didactic.ro/scoala_aron_voda_aroneanu

-Pe pagina de forum a Comunei Aroneanu: http://forum.aroneanu.ro/

-Pe pagina Comunei Aroneanu: http://www.comunaaroneanu.ro/

SUSTENABILITATE:

-activitățile desfășurate în cadrul proiectului urmăresc dezvoltarea creativității, dar și conservarea și transmiterea valorilor noastre tradiționale românești. Astfel elevii vor fi stimulați să folosească materiale diverse, inclusiv reciclabile pentru obținerea unor lucrări artistice care să respecte tema propusă.

DATE DE CONTACT:

 

FINALITĂŢI / EVALUARE: expoziţie cu lucrările participante la Căminul Cultural, diplome de participare, premii, adeverințe de profesor coordonator, CD- uri cu lucrările participante, diplome de excelență etc.

 

SECȚIUNEA a II-a

 

ATELIERE DE LUCRU cu participare directă– confecționare obiecte tradiționale românești în diferite tehnici de lucru

 • Cusături decorative – motive tradiționale românești
 • Împletituri din sfoară, lână, nuiele
 • Podoabe din mărgele
 • Împâslire lână
 • Broderii decorative

COORDONATOR SECȚIUNEA A II-A : profesor Tăbăcaru Maricela

DATA DESFĂȘURĂRII: 12 mai 2018

LOCUL DE DESFĂȘURĂRII:

            Biserica „Sfântul Nicolae”, Aroneanu, jud Iași

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

            Cadrele didactice care vor participa în mod direct la această activitate pe ateliere trebuie să completeze fișa de înscriere (Anexa 3). Până pe 5 mai 2018, fișa de înscriere la atelierele de lucru trebuie trimisă pe e-mail : maricela_ta@yahoo.com

            Echipa trebuie să fie formată din 4 elevi și un îndrumător. Trebuie specificat atelierul la care optează fiecare echipă participantă. Un cadru didactic poate participa doar la un singur atelier.

MOD DE DESFĂȘURARE:

            Activitatea pe ateliere se va desfășura pe data de 12 mai 2018, începând cu ora 9 la Biserica „Sfântul Nicolae”, Aroneanu, jud Iași.

            Obiectele confecționate pe ateliere vor fi expuse, jurizate și premiate de un juriu de specialitate. Participanții vor primii diplome de participare, premii, adeverință de profesor coordonator, adeverință profesor însoțitor, adeverință de organizator de expoziție la nivel județean, diplome de excelență etc.

 

 

 

SECȚIUNEA a III- a

 

SIMPOZION JUDEȚEAN TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”

TEMA: Sărbătorile pascale la români - abordări inter/intra/transdisciplinare - participare indirectă

DATA DESFĂȘURĂRII: 12 mai 2018

           MOD DE DESFĂȘURARE: Toate lucrările înscrise în concurs care respectă cerințele     de publicare precum și tematica propusă vor fi publicate –CD cu ISBN

LOCUL DESFĂȘURĂRII:

Școala Gimnazială „Aron-Vodă”, Aroneanu, jud Iași

COORDONATORI SECTIUNE: profesor Pintilie Daniela

            SECȚIUNI SIMPOZION:

 • 1.Tradiții și obiceiuri pascale locale - referate
 • Sărbătoarea Învierii la români - referate, eseuri
 • Curriculum creativ – activități extrașcolare ce au ca temă Paștele, serbări, șezători, proiecte etc.|

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

      Înscrierea participanților la simpozion se face concomitent cu trimiterea lucrărilor în format electronic la adresa de e-mail a școlii : danieta_pintilie@yahoo.com până la data de 9 mai 2018.

      E-mail-ul va conține:

 • Un fișier cuprinzând fișa de înscriere (anexa 4) cu titlul nume_penume
  • Un fișier cuprinzând conținutul lucrării cu titlul Lucrare

2. CONDIȚII DE PUBLICARE

      Referatul va conține un număr de minim 2 pagini și maxim 4 pagini. Pentru șezători, eseuri, proiecte activități educative și scenete nu există limită de pagini. Redactarea lucrării se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat ”justified” font Times New Roman - obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice nu sunt acceptate).

      Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman,14, Bold, centrat); la două rânduri de titlu, în dreapta se va scrie numele autorului, instituția și localitatea (Times New Roman, 12 Bold).

      La două rânduri de sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman, 12).

      Bibliografia se va nota cu font 12, la sfârșitul lucrării, în următoarea ordine: nume și prenume autor, titlul cărții, editura, localitatea și anul.

      Atenție! Se va aprecia originalitatea și noutatea exemplelor!

      Simpozionul se va finaliza cu apariția unei publicații ce va cuprinde toate lucrările trimise, în condițiile în care acestea respectă cerințele din conținut, structura și calitatea informației. Nu se admit lucrările ce abordează un conținut doar din perspectiva strict teoretică.

      Diplomele de participare se vor expedia în format electronic.

ATENȚIE !!!      

 • Cadrele didactice care participă la toate secțiunile proiectului vor primi diplomă de excelență.
 • Cadrele didactice nu vor percepe taxă de înscriere de la elevi.

Scoala Gimnazială ,,Aron-Vodă Aroneanu

 

 

Propus de: marce_2008 | 12.04.2018 12:40 | 1075 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Disciplina scolara

Indisciplina la scoala

Amanarea recompensei

Impulsivitate

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 33 evenimente

«IANUARIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Sezătoare

Propus de: vera_gosnea

Sondajul zilei

Ce părere aveţi despre propunerea ca anul şcolar să înceapă la 1 septembrie?

459 voturi | 8 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: ioana_popescu Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

A fost imbunatatit modul de vizualizare a documentelor. Acum puteti sa le vizualizati, apoi le descarcati