Pardoseli


Detalii proiect

Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" Oltenita , Oltenita, Calarasi

Nivel învăţământ: Învăţământ gimnazial
Disciplină: Matematica
Clasă: Clasa a 7-a

,, Matematica se face oriunde, oricând şi oricum ‘’
(Grigore C. Moisil)
Acest proiect răspunde nevoii de a organiza activităţi care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin achiziţionarea de noutăţi,dezvoltarea şi lărgirea orizontului lor cultural,participarea activă,conştientă şi responsabilă la propria formare,contactul cu lumea reală,observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale,dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit ,să formeze şi să consolideze atitudini şi convingeri.
Obiectivele urmărite în cadrul proiectului sunt:

 Creşterea eficienţei predării şi învăţării;
 Dezvoltarea competenţei –cheie de a învăţa să înveţi;
 Dezvoltarea spiritului participativ,de interactivitate şi intercomunicare;
 Dezvoltarea personală a talentelor ,imaginaţiei şi creativităţii;
 Stimularea ,,triunghiului de aur"părinte-copil-dascăl;
 Valorificarea exemplelor de bună practică;

 Dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat;

 Cunoaşterea locului matematicii in viaţa de zi cu zi
 Să se îmbunătăţească universul de cunoaştere prin cooperarea şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între colectivul de elevi,prin derularea în comun a activităţilor propuse.
 Să se dezvolte capacităţile de comunicare şi interrelaţionare între elevii clasei.
 Să se stimuleze şi promoveze modalităţi variate de exprimare(creaţii literare,plastice),înclinaţiile,aptitudinile şi talentele artistice ale elevilor,în vederea dezvoltării unor capacităţi încă de la această vârstă.

Loc de desfăşurare: Liceu,magazine,bănci,la elevi acasă

Perioadă desfăşurare: 05.10.2017 - 18.12.2017