calendar miscarea personalului didactic 2009

5 februarie 2009, 14:54

Este calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010

Descărcaţi fişierul

getta2000

Comentarii (4)

0 0

07.02.2009 10:11 gabriela_19652002

Draga ,,getta2000",
Bine ca mai sunt si colegi ca tine....Altfel asteptam mult si bine pana afiseaza ISJ-urile ceva de genul...Multumesc mult.Meriti 10.Succes pe mai departe.
gabriela-carmen

0 0

22.05.2009 12:02 cristinmnc

S-a modificat calendarul acela pe 06.05.2009 astral : 1
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII I INOVĂRII
C A B I N E T M I N I S T R U


O R D I N
pentru modificarea Calendarului micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar
pentru anul colar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i
tineretului nr. 5742/2008, cu modificările i completările ulterioare

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
i completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) i art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările i completările ulterioare,
Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 40/2009 pentru modificarea i
completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 i a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic i prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 i reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea i funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării;

Ministrul educaŃiei, cercetării i inovării emite prezentul ordin:

Art. I. Calendarul micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul
colar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i tineretului
nr. 5742/28.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie
2008, cu modificările i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La punctul II, litera h) a subpunctului 4 va avea următorul cuprins:
„h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare
pe nivel gimnazial/ coala de arte i meserii în unităŃi de învăŃământ liceal, care se încadrează în
prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1
) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările i completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeai unitate de învăŃământ, apoi a
transferărilor pentru restrângere de activitate i a pretransferărilor în aceeai edinŃă publică. Termen:
19 – 20 mai 2009.”
2. La punctul II, subpunctul 6 i litera k) a subpunctului 7 se abrogă.
3. La punctul II subpunctul 7 litera d), „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 8-19 iunie 2009”.
4. La punctul II subpunctul 7 litera e), „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22-26 iunie 2009”.

5. La punctul II subpunctul 7 litera f), „Termen: 18 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 26 iunie 2009”.
6. La punctul II subpunctul 7 litera g), „Perioada: 18-19 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 26-29 iunie 2009”.
7. La punctul II subpunctul 7 litera h), „Termen: 22 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 30 iunie 2009”.
8. La punctul II subpunctul 7 litera i), „Termen: 23 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 1 iulie 2009”.
9. La punctul II subpunctul 7 litera j), „Perioada: 22-24 iunie 2009” se înlocuiete cu „Perioada:
29 iunie – 3 iulie 2009”.
10. La punctul II subpunctul 7, după litera k), se introduc trei litere noi k1
), k2
) i k3
) cu
următorul cuprins:
„k1
) Organizarea probelor practice/orale în profilul postului.
Zilele: 10 iulie şi 13 iulie 2009
k2
) Desfăurarea probelor scrise.
Termen: 15 iulie 2009
k3
) Afiarea rezultatelor definitive.
Termen: 21 iulie 2009
11. La punctul II subpunctul 7 litera l), „Perioada: 18-28 iulie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22 – 29 iulie 2009”.

Art. II. DirecŃia Acreditarea, Evaluarea i PerformanŃa în Cariera Didactică din cadrul
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării i inspectoratele colare judeŃene/al municipiului
Bucureti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,

ECATERINA ANDRONESCU

Bucureti,
Nr. 4038
Data:06.05.2009
1
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII I INOVĂRII
C A B I N E T M I N I S T R U


O R D I N
pentru modificarea Calendarului micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar
pentru anul colar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i
tineretului nr. 5742/2008, cu modificările i completările ulterioare

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
i completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) i art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările i completările ulterioare,
Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 40/2009 pentru modificarea i
completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 i a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic i prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 i reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea i funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării;

Ministrul educaŃiei, cercetării i inovării emite prezentul ordin:

Art. I. Calendarul micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul
colar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i tineretului
nr. 5742/28.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie
2008, cu modificările i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La punctul II, litera h) a subpunctului 4 va avea următorul cuprins:
„h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare
pe nivel gimnazial/ coala de arte i meserii în unităŃi de învăŃământ liceal, care se încadrează în
prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1
) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările i completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeai unitate de învăŃământ, apoi a
transferărilor pentru restrângere de activitate i a pretransferărilor în aceeai edinŃă publică. Termen:
19 – 20 mai 2009.”
2. La punctul II, subpunctul 6 i litera k) a subpunctului 7 se abrogă.
3. La punctul II subpunctul 7 litera d), „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 8-19 iunie 2009”.

4. La punctul II subpunctul 7 litera e), „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22-26 iunie 2009”.

0 0

22.05.2009 12:10 cristinmnc

S-a modificat calendarul acela pe 06.05.2009 astral : 1
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII I INOVĂRII
C A B I N E T M I N I S T R U


O R D I N
pentru modificarea Calendarului micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar
pentru anul colar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i
tineretului nr. 5742/2008, cu modificările i completările ulterioare

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
i completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) i art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările i completările ulterioare,
Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 40/2009 pentru modificarea i
completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 i a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic i prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 i reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea i funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării;

Ministrul educaŃiei, cercetării i inovării emite prezentul ordin:

Art. I. Calendarul micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul
colar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i tineretului
nr. 5742/28.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie
2008, cu modificările i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La punctul II, litera h) a subpunctului 4 va avea următorul cuprins:
„h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare
pe nivel gimnazial/ coala de arte i meserii în unităŃi de învăŃământ liceal, care se încadrează în
prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1
) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările i completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeai unitate de învăŃământ, apoi a
transferărilor pentru restrângere de activitate i a pretransferărilor în aceeai edinŃă publică. Termen:
19 – 20 mai 2009.”
2. La punctul II, subpunctul 6 i litera k) a subpunctului 7 se abrogă.
3. La punctul II subpunctul 7 litera d), „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 8-19 iunie 2009”.
4. La punctul II subpunctul 7 litera e), „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22-26 iunie 2009”.

5. La punctul II subpunctul 7 litera f), „Termen: 18 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 26 iunie 2009”.
6. La punctul II subpunctul 7 litera g), „Perioada: 18-19 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 26-29 iunie 2009”.
7. La punctul II subpunctul 7 litera h), „Termen: 22 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 30 iunie 2009”.
8. La punctul II subpunctul 7 litera i), „Termen: 23 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Termen: 1 iulie 2009”.
9. La punctul II subpunctul 7 litera j), „Perioada: 22-24 iunie 2009” se înlocuiete cu „Perioada:
29 iunie – 3 iulie 2009”.
10. La punctul II subpunctul 7, după litera k), se introduc trei litere noi k1
), k2
) i k3
) cu
următorul cuprins:
„k1
) Organizarea probelor practice/orale în profilul postului.
Zilele: 10 iulie şi 13 iulie 2009
k2
) Desfăurarea probelor scrise.
Termen: 15 iulie 2009
k3
) Afiarea rezultatelor definitive.
Termen: 21 iulie 2009
11. La punctul II subpunctul 7 litera l), „Perioada: 18-28 iulie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22 – 29 iulie 2009”.

Art. II. DirecŃia Acreditarea, Evaluarea i PerformanŃa în Cariera Didactică din cadrul
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării i inspectoratele colare judeŃene/al municipiului
Bucureti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


MINISTRU,

ECATERINA ANDRONESCU

Bucureti,
Nr. 4038
Data:06.05.2009
1
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII I INOVĂRII
C A B I N E T M I N I S T R U


O R D I N
pentru modificarea Calendarului micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar
pentru anul colar 2009 – 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i
tineretului nr. 5742/2008, cu modificările i completările ulterioare

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
i completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)-(3) i art. 11 alin. (4)-(5) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările i completările ulterioare,
Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 40/2009 pentru modificarea i
completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 i a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic i prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 i reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea i funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării i Inovării;

Ministrul educaŃiei, cercetării i inovării emite prezentul ordin:

Art. I. Calendarul micării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul
colar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării i tineretului
nr. 5742/28.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie
2008, cu modificările i completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La punctul II, litera h) a subpunctului 4 va avea următorul cuprins:
„h) efectuarea, în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare
pe nivel gimnazial/ coala de arte i meserii în unităŃi de învăŃământ liceal, care se încadrează în
prevederile art. art. 10 alin. (1) lit. b1
) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările i completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeai unitate de învăŃământ, apoi a
transferărilor pentru restrângere de activitate i a pretransferărilor în aceeai edinŃă publică. Termen:
19 – 20 mai 2009.”
2. La punctul II, subpunctul 6 i litera k) a subpunctului 7 se abrogă.
3. La punctul II subpunctul 7 litera d), „Perioada: 8-12 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 8-19 iunie 2009”.

4. La punctul II subpunctul 7 litera e), „Perioada: 15-17 iunie 2009” se înlocuiete cu
„Perioada: 22-26 iunie 2009”.

0 0

06.03.2010 08:53 denisairene

http://titularizareistorie.blogspot.com/p/sinteze-pentru-titularizare.html

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 2 evenimente

«DECEMBRIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Toamnă, de ce vii la noi?

Propus de: cristina_ungureanu

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre condițiile tehnice pentru lucrul online(local sau la distanță) in școala dvs.?

301 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN