Şcoala cu
bune practici

43 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Titularizare 2015 - Modele de subiecte, bareme de corectare și calendar titularizare

Proba scrisă va cuprinde 3 subiecte, a câte 30 de puncte fiecare. Se acordă 10 puncte din oficiu, iar nota finală se acordă prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

Subiectul  I și  subiectul  al  II-lea cuprind  itemi  ce  evaluează competenţe  din specializare/disciplina/disciplinele de concurs în concordanţăcu programele specifice pentru  concurs,  în  specialitatea postului  didactic.


Subiectul  al  III-lea este  centrat  pe  didactica/metodica  predării  disciplinei/disciplinelor  de concurs.

Subiectele sunt proiectate în conformitate cu tematica şi bibliografia prevăzute în programele specifice pentru concurs.

Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

Subiectele pot conţine:
• itemi obiectivi (de tip alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de tip pereche)
• itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt/de completare, întrebări structurate)
• itemi subiectivi (itemi de tip eseu, itemi de tip  rezolvare de probleme)

Descărcați mai jos modelele de subiecte și bareme pentru concursul de titularizare 2015:

Învățământ primar - subiecte și bareme

Învățământ preșcolar  - subiecte și bareme

Limba și literatura română - subiecte și bareme

Limba engleză - subiecte și bareme

Limba franceză - subiecte și bareme

Matematică - subiecte și bareme

Fizică - subiecte și bareme

Chimie - subiecte și bareme

Biologie - subiecte și bareme

Geografie - subiecte și bareme

Istorie - subiecte și bareme

Educație fizică și sport - subiecte și bareme

Educație plastică - subiecte și bareme

 

Dosar de înscriere la Titularizare 2015

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
5. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi  de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare).
7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
8. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele  prin  care  s-au  omologat  materialele  didactice,  autentificate  de  conducerea  unităţii  de  învăţământ  la  care  funcţionez  ca titular(ă)/detaşat(ă).
9.  Copii  ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul  Educaţiei  Naţionale  şi/sau participarea  la  activităţi  desfăşurate  în  cadrul  programelor  de  formare  continuă,  autentificate  de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.

 

Calendar Titularizare 2015

11-19 mai 2015: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la inspectoratele şcolare

19-21 mai 2015: Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

22-25 mai 2015 (9-13 iulie 2015 pentru absolvenţii promoţiei 2015): Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procura notarială în original, conform graficului stabilit de comisie; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

26 mai 2015: Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

27 mai-26 iunie 2015: Inspecţiile speciale la clasă sau probele practice/orale

15 iulie 2015: Examenul scris de Titularizare

20 iulie 2015: Afişarea rezultatelor

20-21 iulie 2015: Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare

24 iulie 2015: Rezultatele finale se afişează

27-28 iulie 2015: Repartizarea candidaţilor cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacanţe publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare

29 iulie 2015: Transformarea posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminată rămase neocupate, în posturi vacante pentru angajare pe perioada determinată

30 iulie-28 august 2015: Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

În fișierul atașat puteți consulta integral Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015 - 2016.

Ce părere aveți despre modelele de subiecte de la concursul de titularizare 2015?

 

Interes general | Toate disciplinele | Ştiri

Propus de: angelailas | 12.05.2015 13:58 | 32775 vizualizări

Aflați mai multe despre titularizare

Titularizare 2015 - Rezultate după contestaţii

angelailas | 31.07.2015

0 comentarii

Titularizare 2015 - Subiecte şi bareme

angelailas | 15.07.2015

5 comentarii

Comentarii (23)

0 0

13.05.2015 03:52 babuci

La Disciplinele : Economie si Contabilitate, eventual Gastronomie si Organizator Banqueting exista Subiecte si Bareme ? Multumesc.

0 0

13.05.2015 04:09 babuci

Noutatea o reprezinta structura tipului de subiecte!?
Subiectele pot conţine:
• itemi obiectivi (de tip alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de tip pereche)
• itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt/de completare, întrebări structurate)
• itemi subiectivi (itemi de tip eseu, itemi de tip rezolvare de probleme)
La toate cele 3 categorii de Subiecte se aplica acest tip de itemi ?

0 0

13.05.2015 08:36 LiliDimofte

Buna ziua,un model de subiect titularizare pentru Terapia Educationala Complexa si Integrata pot gasi undeva ,sau este numai pentru psihopedagogie speciala?

0 0

13.05.2015 19:08 elena_a24

Buna ziua,un model de subiect titularizare pentru TIC =informatica, de unde pot lua?

0 0

14.05.2015 08:44 mocanvalentina

parerea mea este ca noua structura a examenului ii dezavantazeaza pe debutanti care, sa fim sinceri, nu au acelasi bagaj de unostinte ca si cadrele didactice care activeaza in invatamand de mai multi ani

1 0

14.05.2015 11:47 ice_cat

dupa ce ca au schimbat ( IARASI !!!! ) structura examenului cu doar cateva luni inainte de examen, au pus ca model de subiect o varianta care a fost data anii trecuti la titularizare. atata sila le-a fost ca nici nu s-au chinuit sa inventeze o alta varianta!
Parerea mea e ca aceste schimbari ale examinarii sunt facute cu dedicatie speciala pentru unele pile. altfel nu vad rostul lor. Din fericire am avut norocul sa scap de chinul asta anul trecut, cu tipul celalalt de examinare. Succes si voua, celorlalti !

1 0

14.05.2015 12:04 rodirodi33

La limba si literatura romana, subiectul 1 va fi un eseu , deci nu poate fi vorba de itemi.La fel si la sub. nr. 2. Doar , la cel de al treilea sub. cerinta de rezolvare se axeaza pe itemi. Nu inteleg , de ce anuntati cu totul altceva. Daca , va uitati pe modelul publicat , sub. 1 si 2 nu includ itemi diferiti.

0 0

14.05.2015 12:10 rodirodi33

Modelul pentru romana nu a fost varianta de anul trecut, este o combinare intre sub. de dinainte de 2011 si de dupa 2012. Incepand cu anul acesta, sub. 1 si 2 sunt din metodica si numai sub. 3 , din didactica specialitatii.

0 0

14.05.2015 17:35 Lacrima02

pentru invatamant special nu este model???

0 0

14.05.2015 20:34 bogdanbmw32

CU RESPECT, INCERC SA DESCARC SI NU POT SA VAD CE AM DESCARCAT.
MA PUTETI AJUTA?

0 0

14.05.2015 21:05 alpin15

Pentru limba germana moderna chiar nu se poate face niciun model ??? Stiti cumva vreo varianta valabila de model pentru aceasta disciplina ??? Va multumesc !

0 0

15.05.2015 08:59 turturea

la economie si educatie antreprenoriala nu sunt modele

0 0

15.05.2015 16:52 rodirodi33

Au fost publicate pe sit insp. scolare si pe edu.ro modele si bareme , pentru toate specializarile.

0 0

15.05.2015 17:06 rodirodi33

Pentru alpin 15, cauti pe net '' germanamodernamodeltitularizare , si vei gasi ,ceea ce te intereseaza.

0 0

15.05.2015 17:09 rodirodi33

Pentru '' turturea'' , acelasi raspuns , pe care l-am dat lui '' alpin 15''. Cauti ec. si ed. anteprenoriala modeletitularizare.

0 0

16.05.2015 19:13 100268

pentru invatamant tehnic si profesional exista subiecte si bareme.Multumesc

0 0

17.05.2015 19:26 marghita

La invatamantul primar s-a adaugat gramatica si opere literare la titularizare?

0 0

18.05.2015 10:49 rodirodi33

La inv. primar , aveti un model publicat pe sit. edu.ro. Deci, va fi o combinatie intre sub. anterioare lui 2011 si cele date, dupa 2012.

0 0

19.05.2015 22:43 scoaladimiana

NU sunt afisate subiecte si bareme pentru disciplina Educatie tehnologica ~!!!!!!!

0 0

06.06.2015 00:55 floryleonte

Subiecte si bareme pentru Religie Ortodoxa? Nu le vad eu sau...

0 0

07.06.2015 15:53 DoamnaD

Pe când niște bareme detaliate pentru ca să nu existe interpretări? Și mă refer la materiile exacte: mate, fizică, chimie. Și mă întreb dacă cei care au propus astfel de subiecte știu să le și rezolve?

0 0

26.06.2015 00:09 Sopterean

Subiecte și bareme pentru Educație Muzicala ????????????????

0 0

13.01.2016 13:03 MariyDinumaria

Si programele actualizate??????? Sau tot cele vechi. Nimic nou? La fel de toxice? Vai de viata noastra si mai ales a elevilor .

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 51 evenimente

«APRILIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

293 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN