Şcoala cu
bune practici

36 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A IV-A,ÎNREGISTRT ÎN CAEJ AN ŞCOLAR 2018- 2019

Prin intermediul simpozionului, ne propunem să împărtășim metode educaționale și diferite practici de a transmite informația , de a ne asigura că mesajul şi conținutul informației ajunge la copii în forma planificată, contribuind la formarea competenţelor.

Nume proiect: Simpozion

Organizatori: Şcoala Gimnazială Câmpeni, Alba Şcoala Gimnazială ,, Avram Iancu” Abrud, Alba

Condiţii de participare: Înscrierea participanţilor şi transmiterea lucrārilor e-mail: simpozioncampeni@campeni.ro prin postă la adresa prof. Oneț Claudia ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI Str. Moţilor, nr. 29, Loc, Câmpeni,Jud.Alba Cod. 515500

Perioadă înscriere: 08.04.2019 - 10.05.2019

Perioadă desfăşurare: 23.05.2019

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

                                                                           ŞCOALA GIMNAZIALA CÂMPENI            

CÂMPENI, STR. MOŢILOR, NR. 29, JUD. ALBA                          

                       Tel.: 0258/771156 Fax: 0258/771560 e-mail:sc. cimpeni@isjalba.ro

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI

 

În parteneriat cu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ AVRAM IANCU” ABRUD

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

ASOCIAŢIA EDU CALEIDOSCOP

 

 

Organizează

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A IV-A,ÎNREGISTRT ÎN CAEJ

AN ŞCOLAR 2018- 2019

 

 

 

Motto: „ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.

 

Maria Montessori în Descoperirea copilului

 

 

 

 

 

APROBAT

ISJ ALBA

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

PROF. MARCELA EUGENIA DĂRĂMUŞ

 

 

 

AVIZAT, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI

DIRECTOR, PROF. ARIEȘANU LILIANA

Nr. .............../data.........

 

 

 

AVIZAT, CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA,

DIRECTOR, PROF.

Nr. .............../data....................

 

 

AVIZAT, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ AVRAM IANCU” ABRUD, ALBA

DIRECTOR, PROF. MARC MARINELA

Nr. .............../data.....................

 

 

 

AVIZAT, ASOCIAŢIA EDU CALEIDOSCOP

PREŞEDINTE, PROF. LILIANA MURSA                                         

Nr. .............../data.....................

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A IV-A

 

 

INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE

 

 • Numele instituţiei organizatoare( an impar):

                        -Şcoala Gimnazială Câmpeni, Alba

 

 

 • Numele instituţiei partenere şi organizatoare( an par):

- Şcoala Gimnazială ,, Avram Iancu” Abrud, Alba

 

 • Echipa de organizare şi echipa de proiect :

 

 • Prof. LILIANA ARIEȘANU - Director
 • Prof. DOINA GLIGOR   - Director adjunct
 • Prof. MARC MARINELA ELENA    - Director

 

Prof.înv.primar, LILIANA MURSA- Coordonator simpozion Abrud

Prof. înv. preşcolar, VALENTINA BALEA -coordonator concurs secţiunea II

Prof. înv. primar, DANA GLIGOR,prof.BOLDAȘ CRISTINA- Coordonator simpozion Câmpeni

Prof.inv.primar, AURICA MARC,ONEȚ CLAUDIA -coordonator concurs sectiunea II

Prof.înv.primar, MIHAELA COTEŢ- ASOCIAŢIA EDU CALEIDOSCOP

Prof. înv. preşcolar, MARIANA MERA- ASOCIAŢIA EDU CALEIDOSCOP

Prof. înv. primar, Georgeta Stan

Prof. Boncuțiu Simona

Înv. Morar Maricica

Date de contact instituţie 1 : ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI

                                                      Str. Moţilor, nr. 29, Câmpeni- Alba

                     Telefon/fax: 0258 771560, e-mail: gen.campeni@mail.albanet.ro

Date de contact instituția 2:

ȘCOALALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ABRUD

Str. CLOŞCA nr:3-5, ABRUD-ALBA

Telefon/fax: 0258 780791, e-mail: gen.abrud@mail.albanet.ro

 

 

 

 

ARGUMENT: Într-o societate bazată pe cunoaștere, trebuie sa învățăm să dăruim spirale de cunoștințe, să construim universe elevilor și să învățăm să oferim răspunsuri, să instigăm spre curiozitate. Astfel, acest simpozion se adresează cadrelor didactice orientate spre dezvoltarea de competențe, deschizând portițe ale învățăturii.

 

SCOP:Prin intermediul simpozionului, ne propunem să împărtășim metode educaționale și diferite practici de a transmite informația , de a ne asigura că mesajul şi conținutul informației ajunge la copii în forma planificată, contribuind la formarea competenţelor.

 

OBIECTIVE:

 • Identificarea unor strategii specifice de invățare;
 • Depistarea şi sprijinirea oricăror iniţiative inovative privind asimilarea informațiilor;
 • Stimularea potentialului artistic creativ al preşcolarilor şi şcolarilor;
 • Identificarea unor strategii de lucru pentru cadrele didactice;
 • Dobândirea abilităţilor de comunicare, cooperare şi instigare spre curiozitate;

.  

 

GRUP ŢINTĂ :

Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial,liceal, cadre didactice de sprijin, psihologi, psihopedagogi, mediatori şcolari, logopezi, consilieri şcolari, manageri educaţionali, studenţi PIPP.  

SECŢIUNEA I – pentru cadrele didactice

- sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice , activităţi practice, atelier interactiv.

SECŢIUNEA a II a – pentru preşcolari şi elevii din clasele primare

Concurs cu tema : A învăţa să înveţi prin artă- Tărâmul magic al copilariei

 

-       I: Pictură şi desen

-       II: Felicitări

-       III: Colaje

 

DATA: 23 mai 2019

 

 

 

 

 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:Şcoala Gimnazial Câmpeni, ALBA, SALA 27,

REGULAMENT DE PARTICIPARE: (SE POATE PARTICIPA LA ORICE SECŢIUNE)

Înscrierea participanţilor şi transmiterea lucrārilor

a)  pentru secţiunea I, până la data de 10.05.2019, lucrarea , fişa de înscriere şi acordul de parteneriat vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail: simpozioncampeni@campeni.ro

           - fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2003 şi să poarte numele autorului.

b) pentru sectiunea a II-a, lucrările, fișa de înscriere si acordul de parteneriat vor fi trimise până la data de 10.05.2019, prin postă la adresa

prof. Oneț Claudia

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI

Str. Moţilor, nr. 29, Loc, Câmpeni,Jud.Alba

Cod. 515500

 

   Persoane de contact:

Secţiunea I: prof. Gligor Dana, simpozioncampeni@campeni.ro

Secţiunea a II a: prof. Marc Aurica, Oneț Claudia

Cerinţe pentru redactarea lucrārilor:

- Se vor prezenta 1- 3 metode cu aplicaţii practice la grupa/ clasa la care predaţi. Exemplele să constituie bune practici din activitatea d-voastră. Lucrarea poate fi însoţită de ppt. care să ilustreze activitatea practică( max. 5 slide-uri) sau filmuleţ de 3 min. , care poate fi prezentat în cazul participării directe. Prezentarea poate fi interactivă în cadrul grupului sau însoţită de materiale relevante.Preferăm să învăţăm împreună!

Cerinţe de tehnoredactare:

   - Format A4, pe o singură parte, Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale de 20 mm;

   -Titlul va fi scris cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold , centrat

   - La un rând se va scrie autorul şi instituţia ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font Times New Roman, size 12, Bold ;

   - La un rând se va scrie rezumatul lucrării – max. 10 rânduri.

 

 -Textul se va scrie la două rânduri după rezumat;

 

-Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, anul, titlul lucrării, editura

   -Lucrarea va avea maxim 3 pagini.

   -Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice;

   - Lucrările teoretice nu fac obiectul acestui simpozion.

 

SECŢIUNEA a IIa – pentru preşcolarii şi elevii din clasele primare

Concurs cu tema : A învăţa să înveţi prin artă-Tărâmul magic al copilariei

 

SCOPUL CONCURSULUI:valorificarea potențialului creator al copiilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza picturi, desene, felicitări și colaje inspirate din copilarie.

 

OBIECTIVE:

v  dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;

v  cultivarea sensibilitații artistice a elevilor;

v  cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru diverse;

v  sensibilizarea părinţilor pentru a-i determina să se implice în activităţile ce se organizează cu copiii.

 

GRUP ŢINTĂ:

 • preşcolarii şi şcolarii claselor pregătitoare și I – IV;
 • cadre didactice;

 

REGULAMENT:

Concursul se adresează copiilor şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar și primar.

 

SECŢIUNI:  

      Secţiunea I: Pictură şi desen

      Secţiunea II: Felicitări

      Secţiunea III: Colaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4, încadrându-se în tema anunţată. Felicitarile și colajele pot fi realizate în tehnică la libera alegere. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum de 3 lucrări pe secțiune.

Fiecare lucrare va fi pusă în folie, pe faţa lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi prenumele prescolarului/elevului, grupa/clasa, titlul lucrării, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, gradinița/școala.

 

 

Numele preșcolarului/elevului:

Grupa/ Clasa:

Titlul lucrării:

Cadrul didactic îndrumător:

Grădinița/Școala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va aprecia originalitatea, ingeniozitatea, creativitatea. Nu sunt acceptate lucrări xerocopiate. Vor fi acordate diplome pentru locurile I , II, III, menţiune și diplome de participare tuturor copiilor, dar și diplome de merit cadrelor didactice îndrumătoare.

 

După jurizare, lucrările vor fi expuse într-o expoziţie realizată în incinta Şcolii Gimnaziale Câmpeni .

 

CONCURSUL ŞI SIMPOZIONUL ESTE FĂRĂ TAXĂ

 

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII:

 • Diplome pentru       toate cadrele didactice participante;
 • Diplome de participare pentru toţi preşcolarii şi elevii înscrisi la concurs;
 • Publicarea lucrărilor în revista online cu ISSN – EduCaleidoscop și revista școlii
 • Evenimentul va fi mediatizat în mass media locală şi pe site-uri educaţionale.
 • Expedierea diplomelor pentru cadrele didactice, pentru preșcolarii, elevii câştigători şi a parteneriatelor se realizează prin e-mail.

 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR SIMPOZIONULUI 23.05.2019

14:00 – 15:00   Primirea participanţilor, prezentarea şcolii, cafea

15:00 - 15:15   Bine aţi venit!

15:15 – 16:30 Desfăşurarea simpozionului .

             16:30- 3,2,1

VĂ AŞTEPTĂM !!!!!

 

 

 

SIMPOZION JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A IV-A

FISA DE INSCRIERE – secţiunea I- cadre didactice

 

Numele si prenumele ................................................................................................................

Specializarea ..............................................................................................................................

Unitatea scolara ........................................................................................................................

Localitatea ..............................................................................Judetul .....................................

Telefon .................................Adresa email: ...............................................................................

 

 

 

Titlul lucrarii .................................................................................................................................

Participare: directă              indirectă

 

Mijloace necesare prezentării lucrării..............................................................................................

__________________________________________________________________

SECŢIUNEA a II a – pentru preşcolarii şi elevii din clasele primare

Concurs cu tema : A învăţa să înveţi prin artă- Târămul magic al copilariei

 

 

FISA DE INSCRIERE- elevi

 

 1. Şcoala ……………………………………………………………………………..….
 2. Numele si prenumele îndrumătorului …………….............................................................……….
 3. Functia cadrului didactic indrumator……………….....................................................……………
 4. E-mail : ………………………………………………………………………………………………

 

Nr. Crt.

Nume şi prenume copil/ elev

Secţiune

Grupa/ Clasa

1.

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CîMPENI                                                                 ŞCOALA:                                    

Str. Motilor, Nr. 29,                                                                                                  Str:....................................nr.....................

Loc. Cîmpeni, Jud. Alba                                                                                        Loc.....................................Jud..................

Tel/ 0258/771156 Fax: 0258/771560                                                              E-mail:........................................................

E-mail: gen.campeni@mail.albanet.ro                                                            Nr.             din                      2019

 

Nr.             din                      2019

ACORD DE PARTENERIAT

                       Încheiat astăzi, .....................................

 1. Părţile contractante:

 

A)   ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI, reprezentată prin director prof.Arieșanu Liliana, prof. Gligor Dana, Marc Aurica şi prof.Oneț Claudia , în calitate de Aplicant și

B) ŞCOALA...............................................................................................................reprezentată prin director, ……………...................................... şi înv./inst./prof. …………………………….............................................…. în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

                Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în instituţia aplicant în cadrul activităţii - SIMPOZION JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A II-A

3. Grup ţintă: preşcolarii şi şcolarii învăţământului primar

4. Obligaţiile părţilor:

                A) Aplicantul se obligă:

                - să informeze şcolile despre organizarea activităţilor- simpozion şi concurs;

                - să organizeze şi să desfăşoare activităţile simpozionului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor;

- să emită şi să transmită diplomele conform regulamentului;

- să mediatizeze activităţile;

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze activităţile în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:

                Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada semestrului al II-lea, din anul şcolar 2018 – 2019.

6. Clauze finale ale acordului:

                SIMPOZIONUL JUDEŢEAN ,, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”, EDIŢIA A IV- A face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din județ.

Aplicant,                                                                      Partener,

Şcoala Gimnazială Cîmpeni                                          

Director, Prof. ARIEȘANU LILIANA

Propus de: liliana_mursa | 08.04.2019 21:07 | 1250 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 34 evenimente

«MARTIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

65 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN