Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Proiectul Național „Din suflet de creștin”, EDIȚIA a XII-a, 31 mai 2023

Proiectul Naţional Din suflet de creștin se desfășoară cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. APLICABILITATE: I. Concurs național de muzică religioasă și patriotică - înscriere până pe 21 mai 2023, desfășurare pe 31 mai 2023 la Casa de Cultură a Studenților, Iași; II. Simpozion Național: 2023 - "Anul Omagial al Pastorației Persoanelor Vârstnice” și „Anul Comemorativ al Imnografilor și Cântăreților Bisericești (Psalți)” - sunt invitaţi să participe: profesori de orice specialitate, institutori, învăţători, educatori, elevi din clasele IX-XII (îndrumați de profesor). Data limită de primire-30 iunie, 2023

Nume proiect: Proiectul Național „Din suflet de creștin”, EDIȚIA a XII-a, 31 mai 2023

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA" IAȘI Parteneri: Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași, ISJ Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, Unități școlare, parohii

Condiţii de participare: SECȚIUNI: a) solişti (clasele pregătitoare – a IV-a / clasele a V-a – a VIII-a / clasele a IX-a - a XII-a) b) formaţii (coruri, grupuri vocale) - din școli și coruri de parohii (pregătitoare – a XII-a).

Perioadă înscriere: 11.05.2023 - 21.05.2023

Perioadă desfăşurare: 31.05.2023

REGULAMENTUL

PROIECTULUI  NAŢIONAL DIN SUFLET DE CREŞTIN

EDIȚIA a XII-a, faza națională, 31 mai 2023

Nr. 2277/11.10.2022

APLICABILITATE:

 1. CONCURS NAȚIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI PATRIOTICĂ;
 2. SIMPOZION NAȚIONAL: „ANUL OMAGIAL AL PASTORAȚIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE” ȘI „ANUL COMEMORATIV AL IMNOGRAFILOR ȘI CÂNTĂREȚILOR BISERICEȘTI (PSALȚI)”

 

            Proiectul Naţional Din suflet de creștin se desfășoară cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

 

SCOPUL: valorificarea capacităţilor cultural-artistice ale elevilor, în vederea trăirii spirituale în valorile Ortodoxiei creştine, apropierea de divinitate și mărturisirea identității naționale; dezvoltarea sentimentului de patriotism și respect față de valorile naționale ale neamului românesc;

GRUP ȚINTĂ:

 • pentru Concursul de Muzică:

- elevi din clasele pregătitoare - a XII-a (școli);

- pregătitoare -XII (parohii);

 • pentru Simpozion: profesori de religie și cadre didactice de orice altă specialitate, elevi din clasele IX-XII (doar îndrumați de profesor);

 

                 CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI PATRIOTICĂ

         Regulament de participare: elevi din Palate şi Cluburi ale Copiilor, cluburi private, elevi din școli de masă sau școli speciale, din clasele pregătitoare - a XII-a; elevi ce fac parte din Coruri de parohii (pregătitoare - a XII-a).

SECȚIUNI:

 1. a) solişti;
 2. b) formaţii (coruri, grupuri vocale) - din școli și coruri de parohii;

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1. a) clasele pregătitoare – a IV-a - soliști;
 2. b) clasele a V-a – a VIII-a – soliști;
 3. c) clasele a IX-a - a XII-a - soliști
 4. d) pregătitoare – a XII-a - formații/ coruri din școli și coruri din parohii;

 

REPERTORIUL: 1 cântec religios, interpretat pe o voce, două sau mai multe voci (la alegere). Participanţii se vor prezenta în concurs cu orice cântec religios – ortodox sau patriotic cu conținut religios.

       

        CÂTEVA INDICAȚII: pot fi interpretate cântece religioase din paginile manualelor şcolare, din cântările bisericeşti, din cadrul Sfintei Liturghii a Bisericii Ortodoxe Române, pricesne, tropare, fragmente din Acatiste, Paraclise, din Psalmii Proorocului David, cântări din perioada Penticostarului (ale Sfintei Învieri), cântări dedicate Sfinţilor Voievozi Români, apărători de țară, cântări din diferite slujbe bisericești ortodoxe, cântece patriotice.

 

DURATA MAXIMĂ ADMISĂ: pentru solişti - 3 minute; pentru formaţii - 5 minute;

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 21 mai 2023, conform  Fişei de înscriere (Anexa 1);

DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 31 mai 2023, începând cu  ora 9.00;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Casa de Cultură a Studenților Iași

ADRESĂ DE ÎNSCRIERE ȘI PERSOANE DE CONTACT:

 E-mail:  dinsufletdecrestin2023@gmail.com

Persoane de contact: prof. Oana Ștefanache, tel: 0742781208  și prof. Ana-Maria Zaharia, tel: 0745663319

 (Coordonatorii sunt rugați să ceară ulterior confirmarea de înscriere în concurs).

 

JURIZAREA: Se vor acorda premii: TROFEE – câte două pentru fiecare categorie de vârstă, se vor acordă premii: I, II, III, mențiuni și diplome de participare;

* În jurizare se va ține cont de:

- tehnica interpretării (acuratețe intonațională, precizie ritmică, respectarea nuanțelor și mișcărilor din partitură 50p);

- expresivitatea interpretării (relația text-muzică și transmiterea mesajului piesei, omogenitatea grupului, relația cor-dirijor, implicarea afectivă 15p)

- ținuta artistică, autentică-portului popular național românesc 25p;

- calitatea repertoriului ales (diversitate stilistică și de scriitură: monodică, armonico-polifonică – gradul de dificultate 10p).

 

NU se admit contestații în ceea ce privește jurizarea!

 

       * Premiile, mențiunile și diplomele de participare se vor acorda la finalul concursului, din data de 31 mai 2023;

                                             

SIMPOZIONUL NAȚIONAL

 

       La Simpozionul de comunicări știinţifice: „2023 - Anul Omagial al Pastorației Persoanelor Vârstnice” și „Anul Comemorativ al Imnografilor și Cântăreților Bisericești (Psalți)” - sunt invitaţi să participe: profesori de orice specialitate, institutori, învăţători, educatori, elevi din clasele IX-XII (îndrumați de profesor).

SECȚIUNI:

Secțiunea I: „2023 - ANUL OMAGIAL AL PASTORAȚIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE” 

Secțiunea a II-a: „ANUL COMEMORATIV AL IMNOGRAFILOR ȘI CÂNTĂREȚILOR BISERICEȘTI (PSALȚI)”

NOTĂ: Autorii lucrărilor au posibilitatea să-și aleagă o temă și un titlu adecvat, care să se plieze pe titlul secțiunii respective.

 

Regulament de participare:

ADRESĂ PENTRU TRIMITERE ȘI PERSOANĂ DE CONTACT:

E-mail:  dinsufletdecrestin_simpozion2023@yahoo.com;

Persoană de contact: Fârtăeș Alin - telefon: 0740871555; (corector: prof. Daniela Abageru-Nica; tehnoredactor: prof. Cristina Maftei-Barnea).

Lucrările, însoţite de Fişa de înscriere (Anexa 2), se vor trimite pe adresa de e-mail sus-amintită.

DATA LIMITĂ DE PRIMIRE: 30 iunie 2023, conform  Fişei de înscriere (Anexa 2);

(după trimiterea lucrării se cere confirmarea de primire).                                       

       

        * Pentru redactarea lucrărilor se vor respecta următoarele instrucţiuni: conţinutul va fi redactat în font Times New Roman, 12, la 1 rând, text aliniat Justified; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, bold, centrat. La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (cu Times New Roman, 12), iar la 2 rânduri de numele autorului începe scrierea textului;

       * La sfârşitul lucrării se va consemna bibliografia, astfel:

(în ordine alfabetică): numele autorului, funcțiile sale urmate de prenumele autorului, titlul lucrării (scris italic), editura, localitatea, anul. Ca exemplu, aveți următorul model:

       ȘEBU, Pr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004.

       * În partea de jos a paginilor trebuie scrise - obligatoriu - notele de subsol (sursele de unde sunt luate fragmentele, fie citate sau parafrazate), după regulile general cunoscute. La notele de subsol se trece și pagina de unde se citează!

Ca exemplu, aveți următorul model:

       [1] Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală - Manual pentru Seminariile teologice,  Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române , Bucureşti, 1992, p. 99 .

      * Tehnoredactarea se va realiza – obligatoriu - cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â);

      * Lucrările pot avea maximum doi autori.

      * Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii şi să aibă originalitate.

      * RESPONSABILITATEA PENTRU COŢINUTUL LUCRĂRILOR  REVINE PARTICIPANŢILOR!

FINALIZARE:

      * Lucrările participante vor fi cuprinse în  volumul al XII-lea al Simpozionului, volum de studii cu cod ISSN, prefațat de un preot-profesor dr. universitar.

      * Volumul va fi editat, în fază finală, spre sfârșitul lunii Mai și începutul lunii Iunie și se va trimite autorilor în format electronic;

      * Toţi participanţii vor primi diplome sau adeverinţe şi volumul de studii, doar în format electronic, spre sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. (De aceea, în Fișa de înscriere, este obligatoriu să scrieți adresa dvs. de e-mail.)

     * Fiecare participant poate să-și listeze volumul simpozionului, care va avea cod ISSN.

 

        ÎN CADRUL PROIECTULUI NAȚIONAL ”DIN SUFLET DE CREȘTIN” NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!                         

          Coordonatori: Prof. Raluca Mariana COZMA

      Prof. Dr. Denisia Elena MĂNOIU

 

Director Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași,

prof. Raluca Mariana COZMA

 

 

Anexa 1

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI PATRIOTICĂ

DIN SUFLET DE CREȘTIN

Ediția a XII-a, etapa națională, 31 mai 2023

 

 

 

Numele și prenumele participantului/ formației ...........................................................................................

........................................................................................................................................................................

Instituția de învățământ .................................................................................................................................

Protopopiatul*................................................................................................................................................

Parohia*.........................................................................................................................................................

Județul ...........................................................................................................................................................

 

SECȚIUNI:

 1. a) solişti
 2. b) formaţii (coruri, grupuri vocale) - din școli și coruri de parohii;

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1. a) clasele pregătitoare – a IV-a - soliști;
 2. b) clasele a V-a – a VIII-a – soliști;
 3. c) clasele a IX-a - a XII-a - soliști
 4. d) pregătitoare – a XII-a - formații/ coruri din școli și coruri din parohii;

 

Repertoriul ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Durata:............................................................................................................................................................

Număr de participanți (pentru formație) .......................................................................................................

Coordonator...................................................................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................................................................

Adresa de e-mail ...........................................................................................................................................

 

*Valabil pentru secțiunea Coruri de parohii

 

 

Anexa 2

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAŢIONAL DIN SUFLET DE CREȘTIN

Ediția a XII-a, etapa națională, 30 iunie 2023

 

 

SIMPOZION NAȚIONAL:

Secțiunea I: „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice”

Secțiunea a II-a: „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”

 

 

 

Numele și prenumele participantului: .....................................................................................................
Specialitatea:  ……………………………………….………………………………………….…………
Instituţia:  ………………………………………………….……………………………………………...
Localitatea: ……………………………………., judeţul: ……………..……………………….………..
Secţiunea la care se încadrează lucrarea: ………………………………………..…………….………..
Titlul lucrării: …………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………..…………………………………..…………………………Nr. telefon: ………………………………………………………………………..……………………….

Telefonul/ faxul instituţiei: ………………………………...………………..……………………………
Adresă de e-mail: ………………………………………………….………….…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași

Concursul Național “Din suflet de creștin”, ediția a XII-a, 31 mai 2023

 

 

Acord utilizare date personale

 

 

Subsemnatul/Subsemnata  .......................................................................................................în calitate de reprezentant legal al copilului………………………………………………………., în vârstă de..........., cu domiciliul în:..........................................................................................., declar prin prezenta că sunt de acord ca elevul:

 • Să participe la Concursul Național “Din suflet de creștin” organizat de Școala Gimnazială “Ion Ghica” Iaşi, ediția a XII-a;
 • Să fie fotografiat și/sau filmat în contextul participării sale în cadrul Concursului Național “Din suflet de creștin” organizat de Școala Gimnazială “Ion Ghica” Iaşi, ediția a XII-a;
 • Să apară în materialele pentru promovarea proiectului.

 

Autorizez echipa de coordonatori a proiectului:

 • Să utilizeze fotografiile și/sau filmele în care apare imaginea copilului, descrise mai sus, în revistele şcolii, în forme de transmisie televizată și de comunicare pe internet (site-ul şi pagina de facebook a şcolii/proiectului);
 • Să includă și să arhiveze materialele digitale din cadrul proiectului şi în activitățile de informare sau educative ale școlii.

 

 

Data                                                                                            Semnătura părinte/reprezentant legal

………………                                                                              ……………………………………...

 

*Pentru Coruri poate fi trimis un singur Acord asumat de coordonator.

Anexa 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI                …………………………….........................

Nr. ………din………………….                                             Nr…………….. din……………………....

 

 

ACORD  DE PARTENERIAT

ȋn cadrul

Proiectului national

,,DIN SUFLET DE CREȘTIN

ediţia a XII-a, ianuarie - iunie 2023,

cuprins ȋn Anexa 3 la OME nr. 3612/31.01.2023, poz. 26.

 

 

NUMELE  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT SOLICITANTE A  ACORDULUI

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA” IAȘI

NUMELE INSTITUŢIEI PARTENERE

 

 

 

Telefon / fax:

0232/231945

Telefon / fax:

Adresa  e-mail

ionghica24@yahoo.com

Adresa  e-mail

 

 

DIRECTOR/NUME ŞI PRENUME:

 

Prof. Raluca Mariana COZMA

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA CONCURS :

1.

2.

PERSOANA DE CONTACT ,  coordonatorii  de proiect:

Prof. Raluca Mariana COZMA-tel.  0742044342

Prof. Oana ȘTEFANACHE  -  tel.   0742781208

PERSOANA DE CONTACT

 

Telefon:

Adresa e+mail:

 

 1. Încheiat între instituţiile partenere în vederea colaborării pentru realizarea proiectului educativ ,,Din suflet de creștin” în anul şcolar 2022-2023.

 

 1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare prin Concursul Național  de Muzică Religioasă și patriotică  Din suflet de creștin, proiect național aflat sub Binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,   cuprins ȋn Anexa 3 la OME nr. 3612/31.01.2023, poz. 26, proiect aflat  la ediția a XII-a în anul școlar 2022 - 2023  (CAEN Domeniu Cultural –Artistic, Muzică).

 1. Durata: ianuarie -30 iunie 2023
 2. Responsabilităţile partenerilor:

Părţile semnatare ale acordului se obligă ca în perioada derulării proiectului/concursului pentru acţiunile derulate să asigure :                                                                                   

- o bună colaborare între personalul instituţiilor implicate - prin intermediul reprezentanţilor desemnaţi;

- suportul material şi logistic necesar desfăşurării acţiunilor;

- supravegherea  şi asigurarea  securităţii copiilor  pe durata desfăşurării acţiunilor;

- supervizarea interacţiunilor între participanţii la proiect în plan socio-educaţional şi afectiv.   

 1. A. Unitatea şcolară organizatoare se obligă :
 • să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
 • să coordoneze programul de activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului;  
 • să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 • să colecteze/expună/jurizeze lucrările realizate de către parteneri;
 • să asigure jurizarea concursului de către specialişti în domeniu;
 • să asigure spaţiul şi materialele necesare desfăşurării concursului;
 • să ofere adeverinţe de participare tuturor cadrelor didactice implicate în proiect;
 • să realizeze un portofoliu electronic al proiectului;
 • să mediatizeze rezultatele proiectului.
 1. Şcoala participantă se obligă:
 • să mediatizeze concursul la nivelul școlii partenere și să organizeze etapa pe școală a concursului;
 • să colaboreze pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului/concursului în condiţii optime;
 • să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), înregistrat, completat, semnat şi ştampilat;
 • să îndrume elevii în realizarea activităţilor/lucrărilor, să înscrie elevii în concurs;
 • să însoţească elevii înscrişi la concurs;
 • să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute;

 

 1. Clauze finale ale acordului:

            Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii.

Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act adiţional datat şi semnat de ambele părţi.

Prezentul  acord a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.

 

 

                 Aplicant,                                                                                                     Partener,

Școala Gimnazială “Ion Ghica” Iași                                                                   

                 Director,                                                                                            

Prof. Raluca Mariana COZMA                                                

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ScGim_IonGhica | 11.05.2023 07:09 | 2780 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Egocentrismul la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 31 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

57 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN