Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

,,Proiect educațional ,,Şcoală- Idealuri- Provocări” EDIŢIA I - Înscris în CAEJ 2020, Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020) poziția 183- Simpozion elevi ( clasaele IX- XII), concurs elevi ( clasele V/VIII și II-IV)

ACTIVITĂȚI: 1 - Simpozion elevi clasele IX-XII ,,Şcoală – Idealuri - Provocări Simpozionul are ca tematică • ,,Adolescentul şi societatea “, • ,,Adolescentul şi provocările vârstei” • ,,Adolescentul şi şcoala “ cu secţiunile: reviste/proiecte ; referate şi lucrări ştiinţifice; eseuri . Lucrările vor fi citite şi selecţionate pe secţiuni. 2 Concurs elevi ,,Copilăria, vârsta bucuriei” SECȚIUNI : A ,,Prietenia, cea mai frumoasă poveste” – clasele V -VIII Creație literară B ,,Drepturile și îndatoririle copilului”, clasele II-IV. Pictură, colaje, afișe

Nume proiect: ,,Proiect educațional ,,Şcoală- Idealuri- Provocări” EDIŢIA I - Înscris în CAEJ 2020, Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020) poziția 183-

Organizatori: Organizator Liceul ,, Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic, jud. Prahova

Condiţii de participare: Simpozion elevii claselor IX- XII din toate tipurile de licee din țară Concurs : elevii claselor II- VIII din țară, elevii cu CES din școlile speciale și cei integrați în școlile de masă,elevii din cluburile copiilor

Perioadă înscriere: 03.03.2020 - 30.04.2020

Perioadă desfăşurare: 02.01.2020 - 31.08.2020

           ,,Proiect educațional

    ,,Şcoală- Idealuri- Provocări”         

                                                   EDIŢIA I

       - Înscris în CAEJ 2020, Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020) poziția 183-

 

 

Organizator Liceul ,, Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic

Perioada de desfăşurare: februarie- iulie 2020

Domeniul multidisciplinar

 

     COORDONATORI/INIŢIATORI:

     Prof. Peticilă Elena , director

     Prof. Bîrlică Maria, director adjunct

     Prof. înv. primar Vişan Ioana

     Prof. consilier Vasile Melania

     Prof. informatică Magla Manuela Corina

      

     ECHIPA DE PROIECT

     profesorii coordonatori/initiatori

     profesorii evaluatori

     elevii claselor X MI, diriginte prof. Tăleanu Florentina și XI MI, diriginte prof. Sîmpetreanu Mariana

   PARTENERI:

! Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

! Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Breaza

! Asociaţia Părinţilor ,,Simion Stolnicu”, Comarnic                      

 

 

ACTIVITĂȚI:

1 - Simpozion elevi clasele IX/XII ,,Şcoală – Idealuri - Provocări

Simpozionul are ca tematică ,,

  • Adolescentul şi societatea “,
  • ,,Adolescentul şi provocările vârstei”
  • ,,Adolescentul şi şcoala “

cu secţiunile: reviste/proiecte ; referate şi lucrări ştiinţifice; eseuri .

Lucrările vor fi citite şi selecţionate pe secţiuni.

2 Concurs elevi ,,Copilăria, vârsta bucuriei”

    SECȚIUNI :

                     A ,,Prietenia, cea mai frumoasă poveste” – clasele V -VIII  Creație literară

                       B ,,Drepturile și îndatoririle copilului”, clasele II-IV. Pictură, colaje, afișe

 

 

Scop: Asumarea de responsabilităţi în relaţiile interpersonale, bazate pe valorizarea semenilor şi respectarea valorilor psihomorale ale societăţii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-punerea în practică a unor abilităţi specifice de comunicare la nivel personal şi interpersonal în vederea asigurării unei relaţionări sociale eficiente la vârsta adolescenţei

- stimularea, educarea şi implicarea copiilor în activităţi extracurriculare atractive

       -   prevenirea conflictelor care apar, ca urmare a diferentelor dintre persoane (culoare, religie, sex, mediul de viata etc.)

     - participarea la viaţa socială a clasei şi a comunităţii prin activităţi de voluntariat

        - promovarea talentului şi fanteziei creatoare a copiilor, formarea unei sensibilităţi deschise spre valorile estetice şi artistice prin lucrări tematice realizte în activităţile proiectului

         - Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 unități școlare, într-un interval de 6 luni.

 

 

 

 

1 REGULAMENT DE PARTICIPARE LA SIMPOZIONUL PENTRU ELEVI:,,Şcoală- Idealuri- Provocări- 30 aprilie 2020

 

SE ADRESEAZĂ: elevilor din clasele IX- XII, din județul Prahova și din țară

 

TEMATICA:

   ,, Adolescentul şi societatea “

,, Adolescentul şi provocările vârstei”

   ,, Adolescentul şi şcoala “

 

SECTIUNI: : reviste/proiecte ; referate şi lucrări ştiinţifice; eseuri ,interviuri

 

 

Redactarea lucrărilor:

- se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified);

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold);

- la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului /autorilor ( elev, clasa) , instituţia ( denumirea instituţiei, localitate, judeţ,) numele prof. coordonator ) (Times New Roman, 12, aligned Right);

- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12, aliniere la centru);

- lucrările primite şi care obligatoriu respectă criteriile menţionate anterior se vor constitui într-o publicaţie electronică cu ISSN;

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume       autor, anul, titlul, editura;

- vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române

- lucrarea va fi transmisă în format electronic, într-un dosar ( folder) cu următoarea denumire: lucrare_nume autor - , arhivată

- în acelaşi folder arhivat se va trimite OBLIGATORIU şi fişa de înscriere scanată, semnată de cadrul didactic coordonator -ANEXA 1-, (sau semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ si cadrul didactic coordonator / opțional) Completarea corectă a fişei de înscriere ( adresa de e-mail) este necesară pentru trimiterea documentelor: adeverinţă şi diplomă de participare, cartea în format electronic cu ISSN.

 

 

! Pentru publicare vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate :

- Lucrarea nu va depăși 4 pagini și poate conține cel mult 2 fotografii

Vă rugăm nu introduceți note la subsol şi să nu numerotaţi paginile !

- pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail)!

- se admit maxim 2 autori pentru fiecare lucrare

 

Aurorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrării, de asemenea şi pentru faptul că aceasta nu a mai fost prezentată la un alt simpozion.

d)     Documentele ( adeverinţă, diplomă, carte în format electronic) se trimit în perioada 1-15 iunie 2020. De asemenea vom trimite scanat si un acord de parteneriat semnat de directorul liceului).

Important:

Lucrările vor fi trimise până la data de 30 aprilie 2020

Pe diplomele elevilor vor fi trecuți și profesorii coordonatori

Se vor face adeverințe separat pentru elevi ( de participare cu lucrare) și profesori ( de coordonare a lucrărilor)

 

ADRESA DE E-MAIL UNDE VA FI TRIMISĂ LUCRAREA

 

       concurs.stolnicu@gmail.com

 

 

 

 

2 REGULAMENT DE PARTICIPARE

                                     LA CONCURSUL:

           ,,Copilăria, vârsta bucuriei”

         

  1. PRIETENIA, CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE!- creaţie literară ( compuneri, eseuri

Se adresează:

- elevilor din învăţământul gimnazial din judeţ şi din ţară

- elevilor cu CES integraţi în şcolile de masă

- elevilor cu CES din şcolile speciale[1]

- elevilor  de la cluburile copiilor – clasele V-VIII

 

  1. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE COPILULUI – pictură, colaje, afișe

Se adresează:

- elevilor claselor II-IV din judeţ şi din ţară

- elevilor cu CES integraţi în şcolile de masă

- elevilor cu CES din şcolile speciale[2]

- elevilor  de la cluburile copiilor – clasele II-IV

 

            În perioada martie –aprilie 2020 la şcolile participante va avea loc faza locală/pe şcoală a concursului, pentru selectarea lucrărilor participante.

 

Trimiterea lucrărilor se face până la data de 24 aprilie 2020- data poştei - în plicuri, alături de fişa de înscriere, ( ANEXA 2) acordul de parteneriat ( OPȚIONAL) semnat şi ştampilat (în 2 exemplare) şi un plic autotimbrat şi autoadresat- pentru trimiterea diplomelor./acordurilor de parteneriat, adeverinţelor/diplomelor de participare

Fiecare lucrare (pictură/colaj/afiș -format A 4) va avea pe spate o etichetă . Se vor preciza: numele şi prenumele elevului, clasa, titlul lucrării, şcoala de provenienţă, judeţul, prof. coordonator, e-mail.

Lucrările premiate vor fi incluse într-o revistă cu ISSN.

- lucrările vor avea etichete nesecretizate pe spate- pentru a evita deteriorarea acestora

 

 

 

Creaţiile literare se trimit în plic, scrise de mână sau la calculator, alături de fișa de înscriere, acordul de parteneriat, semnat și ștampilat și un plic autoadresat și autotimbrat.. Cei care doresc publicarea acestora ( în cazul în care vor fi premiate) în revistă cu ISSN vor trimite lucrările și prin e-mail la adresa

ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan);                      

 

Redactarea lucrărilor pentru includerea în revistă/îndrumător metodic:

- se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified);

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold);

- la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului /autorilor ( elev, clasa) , instituţia ( denumirea instituţiei, localitate, judeţ,) numele prof. coordonator ) (Times New Roman, 12, aligned Right);

- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12, aliniere la centru);

- obligatoriu se folosesc semnele diacritice corespunzătoare limbii române

Cadrele didactice care nu trimit lucrările prin e-mail înseamnă că nu sunt de acord cu publicarea acestora!

 

Se poate trimite un singur plic cu lucrările elevilor din aceeaşi şcoală!

- pentru siguranţă lucrările vor fi trimise fiecare într-o folie de plastic

 

     Evaluarea lucrărilor va avea loc în perioada 30 aprilie -5 mai 2020  

Diplomele, acordurile de parteneriat, revistele electronice cu ISSN se trimit în perioada iunie/iulie 2020

 

           - din juriu vor face parte cadre didactice de specialitate din şcoala organizatoare şi cadre didactice din judeţ care îşi vor anunţa prezenţa cu cel puţin o săptămână înainte de data concursului.

EVALUARE :

Pentru picturi afise, colaje:

Utilizarea culorilor şi nonculorilor, folosirea tonurilor şi nuanţelor potrivite, respectiv utilizarea în tehnica colajului a unor materiale cât mai diverse                  ( 30 de puncte)

Respectarea temei                                                                           (20 de puncte)

Originalitate                                                                                (10   puncte)

Respectarea regulilor de compoziţie                                               (10 puncte)

Acurateţea lucrării                                                                      ( 10 puncte)

Impactul mesajului transmis                                                       ( 10 puncte)

Pentru creaţiile literare:

            Originalitate                                                                                   ( 35 de puncte)

            Impactul mesajului transmis                                                       ( 40 de puncte)

            Respectarea regulilor scriere şi redactare                                     ( 15 puncte)

Precizări:

  •  nu există număr limită pentru lucrări;
  •  nu se percepe taxă de participare.
  • Acordul de parteneriat nu este obligatoriu

 

ADRESA unde pot fi trimise plicurile:

 

Înv.VIŞAN IOANA

            Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic

            oraş Comarnic, strada Republicii nr 30, judeţul Prahova, cod 105 700

pentru concursul ,,Copilăria, vârsta bucuriei”

IMPORTANT

Documentele ( adeverinţă, diplomă, carte în format electronic) se trimit în perioada 1-15 iunie 2020

 

Informaţii suplimentare la telefon 0732142355, e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan);                      

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXA 1    
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

La e simpozionul :,,Şcoală- Idealuri- Provocări

din cadrul proiectului judeţean

ŞCOALA- IDEALURI-PROVOCĂRI / CAEJ Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020), poziția 183      

 

 

Unitatea şcolară: ………………………………………………………………

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )…………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Elev participant:    ……………………………………………………..............clasa..........

Cadru didactic coordonator ............................................................................, specialitatea

................................................................................

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele - ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ ADRESĂ DE E-MAIL)...................................…………………………………. ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail cadru didactic: ……………………………………………………      

Telefon: …………………………………………………………………..

Titlul lucrării …………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prin completarea fişei de înscriere aurorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrării şi pentru faptul că aceasta nu a mai fost prezentată la un alt simpozion.

LUCRAREA SE ÎNSCRIE ÎN TEMATICA ………

                                             LA SECŢIUNEA ………….

     Director,                                             Cadru didactic coord.:

 

 

 

 

 

 

   ANEXA 2      
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

La concursul ,,Copilăria, vârsta bucuriei”

din cadrul proiectului judeţean

ŞCOALA- IDEALURI-PROVOCĂRI / CAEJ Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020), poziția 183      

Unitatea şcolară: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr. judeţ ., cod poştal )   __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cadrul didactic participant________________________________________________

Specialitatea : ___________________________________________________________

Adresa cadrului didactic/şcolii ( unde vor fi trimise diplomele/ acordurile de parteneriat)

________________________________________________________________________

E-mail cadru didactic:_____________________________________________________

Telefon cadru didactic __________________________________________________

            Table cu elevii lucrările selectate pentru participarea la concursul judeţean

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa cuprinde elevii selectați de cadrele didactice coordonatoare la faza locală a concursului.

                                                         Coord.......................................

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Școala ………………………………….

LICEUL ,,SIMION STOLNICU” , ORAŞUL                         ..............................................................................

COMARNIC,       JUDEŢUL PRAHOVA                    ...........................................................................................

STR. REPUBLICII, NR.30,                                                      ………………………………………………

Telefon/ fax: 0244-360112                                           ………………………………………....................              

e-mail : lic.ss_comarnic@yahoo.com

NR. ……………………/…………………………..                                       Nr……………./…......................

 

                                         ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

     Încheiat azi, …………………. ...........................................

între:

 

          A .     PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1 LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, oraşul Comarnic cu sediul în Comarnic, str. Republicii nr. 30, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-360112 , e-mail: lic.ss_comarnic@yahoo.com, reprezentat prin director, profesor Elena Peticilă, director adjunct prof. Bîrlică Maria, respectiv prof. înv. primar Vişan Antoneta Ioana, prof Magla Manuela şi prof. consilier şcolar Vasile Melania-C.S.A.P, Liceul ,,Simion Stolnicu’’- în calitate de Aplicant

şi

         2.Școala ..........................................................................................................................................

Cu sediul în ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... reprezentată prin director ......................................................................................................................................

Respectiv prof......................................................................................................... în calitate de partener.

     B.   OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării PROIECTULUI  JUDEȚEAN ŞCOALA- IDEALURI-PROVOCĂRI / CAEJ Prahova ( Nr. 208/21.01. 2020), poziția 183)

C OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI

- Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic se obligă:

   - să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului/simpozionului;

                - să informeze şcolile despre organizarea concursului/ simpozionului;

           - să alcătuiască echipa de evaluare a lucrărilor înscrise la concurs;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului/simpozionului;

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor participanți la concurs/ simpozion și cadrelor didactice coordonatoare;

- să promoveze şi să disemineze activităţile simpozionului/ concursului.

-Instituția parteneră se obligă:

- să coordoneze realizarea, de către elevi a lucrărilor ce vor fi trimise spre jurizare/ publicare;

- să mediatizeze proiectul prin mijloacele de informaţie de care dispune ( panouri, site...);

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului;

D. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Proiectul ,,ȘCOALĂ- IDEALURI. PROVOCĂRI face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

(2) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil pe perioada februarie- iulie 2020;

                (3) Acordul poate fi modificat numai cu acordul părţilor.

Prezentul acord s-a încheiat azi....................... ......în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

LICEUL ,, SIMION STOLNICU”, ORAŞUL             ȘCOALA ......................................

COMARNIC - PRAHOVA                                        .......................................................                        

                                                                                      .........................................................

           DIRECTOR,                                                     .............. ..........................................                             

                                                                    

   Prof. Elena Peticilă                                                     DIRECTOR            

                                                                                              Prof.

                                                                      

                                    

 

                                      

                                                                                          

 

                                                                                                                

                                                                                                

 [1] De la şcolile speciale şi elevii integraţi se primesc lucrări până la clasa a XII - a.

[2] De la şcolile speciale şi elevii integraţi se primesc lucrări până la clasa a XII - a.

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: Visan_Ioana | 02.03.2020 19:37 | 1189 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Egocentrismul la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 32 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

59 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN