Jocuri educaţionale

Liliacul somnoros
Ordinea operaţiilor
Matematica Clasa a III-a

Întrecerea
Folosirea parantezelor în exerciţii
Matematica Clasa a III-a

Încurcatura geografică
Harta fizică a României. Puzzle
Geografie Clasa a VIII-a

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ȘI SIMPOZION

Proiectul se adresează cadrelor didactice ,preșcolarilor ,elevilor din învățământul primar și gimnazial. Proiectul vizează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune de tip şcolar şi extraşcolar în parteneriat grădiniţă- şcoală –comunitate, acţiuni caritabile , cultural – artistice menite să dezvolte personalitatea copiilor, socializarea şi să sprijine persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate . Simpozionul“Educația în spiritul valorilor morale ”, are grup ţintă cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (profesori, institutori, învăţători, educatoare din judeţ şi din ţară), scopul fiind acela de a oferi prilejul unor dezbateri, schimb de păreri, împărtăşirea unor experienţe cu privire la activitatea şi experienţa proprie sau să cunoască alte modalităţi de lucru în scopul performării şi dezvoltării propriului stil de muncă.

Nume proiect: ”ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM ”

Organizatori: Grădinița ”Căsuța cu povești ”Orăștie ,Grădinița cu program prelungit nr 2 -structură ,vă invită sa participați la prima ediție a Proiectului Educațional Județean ”Împreună învățăm să dăruim ”

Condiţii de participare: Respectarea regulamentului proiectului. Nu se percepe taxă de participare.

Perioadă înscriere: 15.02.2016 - 29.02.2016

Perioadă desfăşurare: 01.03.2016 - 18.06.2016

Mai multe informații, acordul de parteneriat și formularul de înscriere se găsesc în documentele atașate.
Vă așteptăm cu drag!

I. Lansarea proiectului/simpozionului :

Lansarea proiectului se realizează prin postarea pe internet, pe site-urile www.didactic.ro; www.forumisjhd; www.educatoarea.ro şi prin anunţuri publicitare în presa de specialitate, presa locală și  judeţeană,  -1-29 februarie 2016;

II. Înscrierea participanţilor :

Înscrierea participanţilor se va desfăşura în perioada 1 – 29 februarie 2016 , completând fişa de înscriere anexată proiectului. Înscrierile vor fi trimise pe adresa de e-mail : proiect_simpozion@yahoo.ro

 

III.Realizarea acțiunilor la nivelul unităților de învățământ participante :1.03- 30.04 2016

Cadrele  didactice, preşcolarii şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor alege modul de realizare al acțiunilor respectând tema lunară ,se vor face fotografii din timpul activității. Ulterior, pe o foaie de format A4, se va realiza un material care va conține următoarele informații: tema activității realizate, grupa și cadrul didactic, se vor insera 1-2 fotografii și se va descrie activitatea desfășurată.(pentru fiecare acțiune realizată )

1. Împreună învățăm să dăruimmartie 2016

Realizarea de către preșcolari și elevi în colaborare de felicitări,obiecte decorative  ,activități culturale dedicate Zilei de 8 Martie.

2. Împarte zâmbete - aprilie 2016

-Organizarea unor acţiuni de strângere de jucării, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte de la copii/ voluntari cu posibilităţi materiale şi donarea acestor daruri copiilor cu situaţii sociale şi financiare deosebite;Realizarea de decorațiuni  ,desene ,felicitări cu ocazia sărbătorilor Pascale de către copii/ adulţi/ voluntari și dăruirea lor.

- Preşcolarii ,elevii  coordonaţi de către cadrele didactice din unităţile înscrise în proiect pregătesc lucrările artistico-plastice şi practice ,felicitări ,obiecte decorative și se va realiza o expoziţie în fiecare unitate de învăţământ participantă la proiect. Lucrările vor respecta tema proiectului și vor fi dăruite de către copii . Cadrele didactice/părinţii vor fotografia (dacă este posibil) unele momente din realizarea lucrărilor ,aspecte din expoziţie,aspecte din timpul acțiunilor de donare , urmând ca acestea să fie trimise prin e-mail către unitatea de învăţământ iniţiatoare în vederea realizării revistei  proiectului.

-  Fișa de înscriere și acordul de parteneriat vor fi trimise prin poştă către unitatea de învăţământ iniţiatoare la adresa specificată în regulamentul de organizare.

 

IV.Expedierea articolelor și a materialelor  până la data de 11 mai 2016 la următoarea adresă de e-mail: proiect_simpozion@yahoo.ro  

V. Amenajarea expoziției și realizarea revistei : ”Împreună învățăm să dăruim !”16.mai 2016

VI. Evaluarea acțiunilor

Echipa de proiect aplică procedura de evaluare a acțiunilor realizate și acorda diplome de participare tuturor partenerilor implicați în proiect .

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A PROIECTULUI

„ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM “

Ediía – I-  2016

Proiectul judeţean “Împreună învățăm să dăruim” se desfăşoară în conformitate cu prevederile  Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, anexa 1 ordin M.E.C.T.S. nr. 3035 / 2012, fiind depus spre aprobare CAEJ 2016-2017.

La proiect pot participa cadre  didactice din învățământul preșcolar și gimnazial ,preșcolari și scolari .

Secțiunea I

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: Februarie –iunie  2016

Grădinița Căsuța cu povești  -Grădinița cu Program Prelungit Nr.2-structură Orăștie jud   Hunedoara și instituțiile partenere

CALENDARUL EDIȚIEI  :

a. Mediatizarea proiectului  și postarea informațiilor despre proiect pe www.isjhd.ro, www.didactic.ro , www.educatoarea.ro; 1 .02.- 29. 02 2016 :

 

b. Înscrierea participanţilor la proiect se va face prin trimiterea fişei de înscriere (anexa 1) până la 29 februarie 2016 la adresa de email. proiect_simpozion@yahoo.ro

c. Realizarea acțiunilor : 1.03 -30.04.2016

Se vor realiza acțiunile propuse de organizator  și se vor face fotografii din timpul activității. Ulterior, pe o foaie de format A4, se va realiza un material care va conține următoarele informații: tema activității realizate, grupa și cadrul didactic, se vor insera 1-2 fotografii și se va descrie activitatea desfășurată pentru fiecare acțiune realizată .

 

d. Expedierea materialelor :data limită :11.05 2016

Materialele se vor trimite pe adresa de e-mail: . proiect_simpozion@yahoo.ro

Acordul de parteneriat  în 2 exemplare(anexa 2)  ,semnat și ștampilat, împreună cu un un plic autoadresat și timbrat (pentru diploma și CD) vor fi trimise pe adresa:

Grădinița cu Program Prelungit Nr.2

Str Pricazului nr 6 , Orăștie

Jud. Hunedoara, Cod 335700

Cu mențiunea :Pentru Proiectul ”Împreună învățăm să dăruim ”

Materialele vor fi publicate pe CD  cu ISBN .

Nu se percepe taxă de participare

e.Finalitatea proiectului :

Se va realiza revista ”Împreună învățăm să dăruim ” cu materialele primite.

Se va realiza o expoziție cu poze din timpul acțiunilor .

Amenajarea expoziției se va realiza de către organizatori în data de 16.05.2016.

Se vor acorda  diplome speciale şi diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare.

Simpozion  “Educarea în spiritul valorilor morale “

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII16 MAI 2016

Grădinița cu Program Prelungit Nr.2-structură Orăștie ,jud Hunedoara

CALENDARUL EDIȚIEI  :

-   mediatizarea simpozionului

-înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor științifice la adresa e-mail: până la data de 11 .05 .2916

-    16 mai 2016: desfășurarea lucrărilor simpozionului ”Educarea în spiritul valorilor morale”;

20Mai 2016 – 22 iunie  2016: , și a CD –ului cu ISBN cu materialele prezentate la simpozion .

SECȚIUNI

Secțiunea I - Proiecte tematice și proiecte didactice;

Secțiunea a II-a – Referate ,lucrări științifice ,activități extracurriculare;

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

1) Simpozionul ”Educarea în spiritul valorilor morale ” se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar .

2) Cerințe privind înscrierea participanților:

a) Înscrierea participanților se face până în data de 11 mai 2016 prin completarea fișei de înscriere a materialele pentru simpozion și trimiterea lor la adresa de e-mail:

proiect_simpozion@yahoo.ro

b)     Participanții vor trimite materialele pentru simpozion , un plic autoadresat și timbrat (pentru diploma și CD)  pe adresa:

Grădinița cu Program Prelungit Nr.2

Str Pricazului nr 6 , Orăștie

Jud. Hunedoara, Cod 335700

1)     Lucrările vor fi redactate în format electronic, în Microsoft Office Word, pe format A4, cu următorul format de pagină: orientation – portrait, margins (cm) top 2, bottom  2, left 2, right 2; conținutul lucrării va fi cu caractere Times New Roman corp de literă de 12, cu diacritice, tehnoredactare la 1,5 rânduri, fără inserare număr de pagină, antet sau subsol.

a)     Titlul va fi scris cu majuscule cu Times New Roman, 14 - bold, centrat, iar la două rânduri sub titlul lucrării, aliniat dreapta, se va menționa numele autorului/autorilor și instituția în care predă/predau (Times New Roman 12).

b)     Volumul lucrării  va avea  2-5 pagini incluzând obligatoriu bibliografia;

c)     Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema simpozionului, să cuprindă  exemple de bune practici din experiența personală, să aibă originalitate și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor.

d)     Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

e)     Lucrările pot avea maxim 2 autori.

f)      Lucrările se transmit în format  electronic.

g)     Fiecare lucrare trimisă va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a autorului/ autorilor (anexa 2).

2)     Cerințe privind participarea cadrelor didactice la simpozion:

a)     Dacă lucrarea este elaborată de doi autori, este suficientă participarea directă a unui singur autor

b)     Cadrele didactice din afara județului pot participa direct sau indirect la simpozion.

3)     Pentru susținerea lucrării, cadrele didactice vor pregăti maxim 10 slide-uri.

4)     Lucrările validate de comisie  vor fi publicate în CD cu ISBN.

10) Organizatorul va trimite tuturor cadrelor didactice participante direct/ indirect la simpozion, în plicul autoadresat, CD-ul cu ISBN și diploma de participare.

Informații suplimentare : prof. Călțun Adriana 0722538660

 Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: adi48 | 16.02.2016 00:14 | 1862 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Amanarea recompensei

Impulsivitate

Comentarii (3)

0 1

16.02.2016 09:43 talmaciuangela

Nu sunt documente atasate.

0 0

16.02.2016 19:37 gicutzab

Va rugam sa atasati acordul de parteneriat, formularul de inscriere si celelalte informatii.

0 0

17.02.2016 16:31 adi48 - Autor

FISA DE INSCRIERE PENTRU PROIECT

Proiect educațional județean ”Împreună învățăm să dăruim ”

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător : ........................................

Date de contact: email: ………………………………………………………………….....

Telefon ……………………………………………………………………

Adresa de corespondenţă: ………………………………………………

Unitatea de învățământ. ...........................................................

Grupa |clasa ...............................................................................................

Localitate: …………………………………………………………………

Judeţ: …………………………………………………………………………
Grădinița Căsuța cu povești Orăștie Instituția de învățământ
Str.Luminii nr 6 ...........................................
Jud .Hunedoara Adresa ...............................
Tel/fax : 0254243849 ...........................................
E-mail : grădinițanr1@gmail.com tel/fax................................
Nr.____din_______ Nr._____din______________

ACORD DE PARTENERIAT /COLABORARE

Art.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie între următoarele instituții :
1.Grădiniţa „Căsuța cu povești” loc. Orăștie , strada Luminii nr 6 ,jud.Hunedoara, reprezentată legal de doamna prof. Florea Mărioara , director, în calitate de aplicant și
2.Instituţia de învăţământ ………………………………………………………………
cu sediul în loc ……………………………………… jud.………………………………… în calitate de
PARTENER, reprezentată de director profesor ……………………………… și de profesor …………………………………………… ..................................în calitate de partener
Art,2.Scopul parteneriatului:
Realizarea obiectivelor proiectului educațional ” ÎMREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM „ ediția I , şi valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor, atragerea copiilor în desfăşurarea de activităţi extraşcolare, .
Art .3 .Obiectul acordului :
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare , .
Art .4 .Obligaţiile părţilor:
1) Organizatorul se obligă:
-să informeze grădiniţele şi şcolile despre organizarea proiectului.
-să organizeze acțiunile din proiect la data anunţată,cu respectarea obligaţiilor precizate în materialul informativ.
-să respecte termenele de desfășurare a proiectului /simpozionului.
-să emită diplomele de participare cadrelor didactice îndrumătoare .
-să evite orice situaţie generatoare de risc pentru a nu afecta în mod negativ instituţia prin prisma acţiunilor întreprinse
2)Partenerul se obligă:
-să mediatizeze acţiunea în instituţia sa de învăţământ
-să redacteze materialele în condiţiile stipulate de materialul informativ
-să respecte regulamentul de desfăşurare a acţiunilor
- să evite orice situație generatoare de risc ,ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
Art.5 .Durata acordului
Acordul intră în vigoare la data semnării şi este valabil în perioada : februarie –iunie 2016
Art.6 .Clauzele finale ale acordului:
Proiectul Județean ”Împreună învățăm să dăruim ”, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăresc stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii .
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare,câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant , Partener,
Grădiniţa “Căsuța cu povești „Orăștie ____________________
Director, Director,
Prof. Florea Mărioara

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 33 evenimente

«IANUARIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Sezătoare

Propus de: vera_gosnea

Sondajul zilei

Ce părere aveţi despre propunerea ca anul şcolar să înceapă la 1 septembrie?

435 voturi | 8 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: ioana_popescu Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

A fost imbunatatit modul de vizualizare a documentelor. Acum puteti sa le vizualizati, apoi le descarcati