Şcoala cu
bune practici

48 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

PROIECT - CONCURS JUDEȚEAN , EDIȚIA I, gimnaziu

Argument justificativ Protecția mediului înconjurător și militarea pentru utilizarea eficientă a resurselor planetei trebuie să devină prioritare în activitatea educativă din școală, deoarece contribuie la familiarizarea și sensibilizarea comunității locale și a populției școlare privind problematica ecologică. Scopul proiectului Promovarea unei atitudini de protejare a mediului înconjurător, în rândul populației școlare, prin implicarea efectivă a elevilor în activități extracurriculare specifice. Activitatea principală a proiectului este ” ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI” 22 aprilie 2018, sărbătorită în fiecare an, sub diverse forme: expoziții tematice, simpozion, sesiune de comunicări științifice etc. ”Ziua Pământului” este un eveniment-simbol si un omagiu adus planetei noastre, în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun, mai verde şi mai curat al planetei Pământ. Drept urmare, acest eveniment se va desfășura sub forma unui concurs –expoziție de desene (postere, afișe) tematice. Grup țintă: elevii de gimnaziu de la școlile din județul Brăila și din alte județe. Locația de desfășurare (expoziție): Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila Perioada de înscriere a elevilor participanți: 5-31 martie 2018 Perioada limită de trimitere a lucrărilor: 9 aprilie 2018 Data desfășurării concursului : luni 23 aprilie 2018 Metode de evaluare: jurizare de către comisia formată din membrii echipei de proiect.

Nume proiect: PROIECT - CONCURS JUDEȚEAN ”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, BRĂILA INIȚIATOR ȘI COORDONATOR : PROF. DRĂGULIN LUIZA-NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, BRĂILA

Condiţii de participare: A.1. Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu (V-VIII), secțiunea de creație artistică-desen (sunt permise toate tehnicile de lucru). A.2. Profesorii coordonatori vor trimite fișele de înscriere (Anexa 1) ale elevilor la adresele de e-

Perioadă înscriere: 05.03.2018 - 09.04.2018

Perioadă desfăşurare: 05.12.2017 - 29.06.2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRĂILA

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

           Prof. dr. CANCIU CĂTĂLIN

INSPECTOR EDUCATIV

                                               Prof. ION AURELIA

 

 

 

PROIECT

 CONCURS JUDEȚEAN

 

”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

EDIȚIA I

(destinat elevilor de gimnaziu)

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

 

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, BRĂILA

                                                      DIRECTOR, PROF. RUSU VALERIU

           

ECHIPA PROIECTULUI:

            INIȚIATOR ȘI COORDONATOR : PROF. DRĂGULIN LUIZA-NICOLETA

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, BRĂILA

 

            PALATUL COPIILOR, BRĂILA

                                                      DIRECTOR, PROF. NEDELCU GHIȚĂ

 

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHU DRAGOMIR”, BRĂILA

                                                      DIRECTOR , PROF. ZLĂVOG IOANA-MIHAELA

 

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA

                                                      DIRECTOR, PROF. OPREA OANA-MARIANA

            ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTĂ MICĂ A BRĂILEI

                                                      ING. ZĂRNESCU NICU

 

MEMBRI :  PROF.  LEPĂDATU ANIȘOARA

                      PROF.  VASILE ELISABETA

                      PROF.  ȘUCHEA GINA

                      PROF.  ANTONIU AURELIA

 

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Județene 2018

 

                                                                                                     Avizat,

                                                                                         Inspector educativ I.S.J.

                                                                                                                        PROF.ION AURELIA

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:

Școala Gimnazială

”Ion Luca Caragiale”, Brăila

Adresa completă

Str. Progresului, nr.7, 810399,

Loc. Brăila, jud. Brăila

Nr. de telefon/fax

0239 619 796

Site şi adresă poştă electronică

caragialebr@yahoo.com

Coordonator proiect

Drăgulin Luiza-Nicoleta

Profesor fizică-chimie

dragulin_luiza@yahoo.com

0766693104

 1. A.                INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului :          PROIECT CONCURS JUDEȚEAN

                                    ”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

                                                       (destinat elevilor de gimnaziu)

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului :  concurs

B.3.Domeniul în care se încadrează proiectul:  ecologie şi protecţia mediului

B4: Ediţia nr. 1

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale

(etapa finală) Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”, Brăila                     

B6: Număr participanţi la proiect : 100

B7: Bugetul proiectului:

Buget total

Contribuţie proprie/alte surse

 

-din surse proprii

 

B8:Proiectul este cu participare:     

    a)      directă (doar pentru elevii ce aparțin școlilor implicate în echipa de proiect, pentru toate activitățile)

    b)      indirectă ( doar la activitatea concurs nr 4, adresată tuturor elevilor de gimnaziu)

REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere)

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

 1. a.         Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;

       -100 elevi (de la toate școlile implicate)

       -5 cadre didactice implicate , reprezentând școlile partenere, implicate direct în activitățile

            proiectului

 1. b.        Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

       Grup țintă: elevii claselor V-VIII, cadre didactice

       Beneficiari indirecți: comunitatea școlară și locală, instituțiile partenere

 1. c.         Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

Activitatea nr. 1.  ETAPA DE DOCUMENTARE-          (04.dec.2017- 31 ianuarie 2018)

Activitatea nr. 2 ” ZIUA MONDIALĂ A APEI”  -22 martie 2018

Activitatea nr. 3 ” LUNA PĂDURII”-  (15 martie- 15 aprilie) 2018

Activitatea nr. 4. ” ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI” -22/23 aprilie 2018 –etapa concurs

Activitatea nr. 5. ” ZIUA INTERNȚIONALĂ A MEDIULUI ” – 5 iunie 2018

Activitatea nr. 6.  EVALUAREA PROIECTULUI – (9-29 iunie ) -2018

 

 

 

 

 1. d.        Descrierea activităţii principale

       Activitatea principală a proiectului este ” ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI” 22 aprilie 2018, sărbătorită în fiecare an,  sub diverse forme: expoziții tematice, simpozion, sesiune de comunicări științifice etc.

       ”Ziua Pământului” este un eveniment-simbol si un omagiu adus planetei noastre,  în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun, mai verde şi mai curat al planetei Pământ.

       Drept urmare, acest eveniment se va desfășura sub forma unui concurs –expoziție de desene (postere, afișe) tematice.

       Grup țintă:  elevii de gimnaziu de la școlile din  județul Brăila.

       Locația de desfășurare: Școala Gimnazială  ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila

       Perioada de înscriere a elevilor participanți: 5- 31 martie 2018

       Perioada limită de  trimitere a lucrărilor: 9 aprilie 2018

       Data desfășurării concursului : luni 23 aprilie 2018

       Metode de evaluare: jurizare de către comisia formată din membrii echipei de proiect.

       Responsabil desfășurare activitate : Prof. Antoniu Aurelia

 1. e.         Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

       Proiectul are ca impact conștientizarea comunității locale și școlare privind necesitatea conservării resurselor naturale ale lumii, în condițiile în care  problematica ecologică a devenit parte integrantă a educației și culturii.

 1. B.       PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument justificativ

            Protecția mediului înconjurător și militarea pentru utilizarea eficientă a resurselor planetei trebuie să devină prioritare în activitatea educativă din școală, deoarece contribuie la familiarizarea și sensibilizarea comunității locale și a populției școlare privind problematica ecologică.

C.2. Scopul proiectului

            Promovarea unei atitudini de protejare a mediului înconjurător, în rândul populației școlare, prin implicarea  efectivă a elevilor în activități extracurriculare specifice.

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Ø  Sensibilizarea populației școlare și a comunității locale privind problematica ecologică;
 • Ø  Cultivarea interesului pentru protejarea mediului înconjurător;
 • Ø  Promovarea spiritului de competiție în rândul elevilor cu talent artistic;
 • Ø  Dezvoltarea abilităților de comnicare și colaborare între elevii implicați
 • Ø  Diseminarea rezultatelor proiectului.

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:

 • Ø  Elevii de gimnaziu și profesorii acestora

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți

 • Ø  Comunitatea locală
 • Ø  Populația școlară
 • Ø  Instituțiile partenere

C.6. Durata proiectului:   04.12.2017 - 29.06.2018

C.7. Descrierea activităţilor

Activitatea nr 1.  ETAPA DE DOCUMENTARE- (02.10.2017- 31 ianuarie 2018)

 • Ø  Formarea şi organizarea echipei de proiect;
 • Ø  Discuții cu partenerii implicați în proiect cu privire la modalitatea de organizare și de realizare a activităților
 • Ø  Stabilirea responsabilităţilor ;
 • Ø  Stabilirea activităţilor ce se vor desfăşura pe parcursul  lunilor martie -iunie .
 • Ø  Popularizarea activităților proiectului

Activitatea nr. 2  

a. Titlul activităţii: ”ZIUA MONDIALĂ A APEI”

b. Data/perioada de desfăşurare : 22 martie 2018

c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității );

e. Descrierea pe scurt a activității: în cadrul acestei activități , elevii din școlile partenere vor realiza referate / argumentări  privind importanța apei în viața oamenilor, participând de asemenea și la

 

vizionarea unor prezentări power point cu aceasta tematică.

  Persoana responsabilă : toți membrii echipei de proiect

   Modalități de evaluare a activității:

 • Ø  jurizare la nivelul fiecărei unități școlare partenere;
 • Ø  acordarea de diplome

Activitatea nr. 3

a. Titlul activităţii: ”LUNA PĂDURII”

b. Data/perioada de desfăşurare : (15 martie -15 aprilie ) 2018

c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității );

e. Descrierea pe scurt a activității: în cadrul acestor activități care  se desfășoară pe durata unei luni calendaristice , elevii din școlile partenere vor planta puieți în curtea școlii / grădinițelor arondate, vor realiza referate / argumentări  privind importanța protejării pădurilor pentru viața oamenilor, participând de asemenea și la vizionarea unor prezentări power point cu aceasta tematică.

   Persoana responsabilă : profesorul coordonator al proiectului, precum și ceilalți membri ai echipei de proiect din fiecare școală.

   Modalități de evaluare a activității: album foto, expoziție tematică, impresii

Activitatea nr. 4  (conform Regulamentului)

a. Titlul activităţii: ”ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI”

b. Data/perioada de desfăşurare : 23 aprilie 2018

 • Ø  Perioada de înscriere a elevilor participanți: (5- 31) martie 2018
 • Ø  Perioada  de  trimitere a lucrărilor: ( 5 martie-9) aprilie 2018
 • Ø  Data desfășurării concursului : luni 23 aprilie 2018

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila (expoziția)

                                   Școala Gimnazială  ” I.L.Caragiale ”, Brăila (documentație proiect)

 • Ø  Metode de evaluare: jurizare de către comisia formată din membrii echipei de proiect.
 • Ø  Responsabil desfășurare activitate : Prof. Antoniu Aurelia (secretar),

       Bibiotecar Păun Săndica (membru juriu) ,   Prof. Mihai Iulia-Adelina (membru juriu)

d. Participanţi: elevi de gimnaziu de la școlile din județul Brăila și din alte județe, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității

e. Descrierea pe scurt a activității: ”Ziua Pământului” este un eveniment-simbol si un omagiu adus planetei noastre,  în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun, mai verde şi mai curat al planetei Pământ.

       Drept urmare, acest eveniment se va desfășura sub forma unui concurs –expoziție de desene (postere, afișe) tematice.          

Activitatea nr. 5.

a. Titlul activităţii: ”ZIUA INTERNȚIONALĂ A MEDIULUI”

b. Data/perioada de desfăşurare : – 5 iunie 2018

c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară

d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, voluntari

e. Descrierea pe scurt a activității: în cadrul acestei activități, elevii din școlile partenere vor realiza acțiuni de ecologizare a spațiului verde arondat școlii / grădinițelor , vor realiza referate /

   Persoana responsabilă : toți profesorii din echipa de proiect

   Modalități de evaluare a activității: album foto

Activitatea nr. 6.  

a. Titlul activităţii: EVALUAREA PROIECTULUI

b. Data/perioada de desfăşurare : (9-29 iunie ) -2018

c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară

d. Participanţi: coordonator proiect și membrii echipei

e. Descrierea pe scurt a activității: echipa de proiect va realiza raportul de evaluare a activităților desfășurate, vor completa și vor distribui diplomele  elevilor evidențiași la  consursul din cadrul activității nr. 4 ”ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI”.

   Persoana responsabilă : toți profesorii din echipa de proiect

   Modalități de evaluare a activității:

 • Ø  Raport
 • Ø  Acordarea de diplome

C.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

 • Ø  Sensibilizarea elevilor privind necesitatea protejării mediului natural;
 • Ø  Schimbarea atitudinii populației școlare și a comunității locale privind problematica ecologică

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului

            Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi monitorizate de comisii formate din cadre didactice și elevii din unitățile de învățământ participante. Se vor evalua implicarea efectivă a elevilor , impactul acțiunilor lor asupra mediului, și nu în ultimul rând schimbarea de atitudine a populației școlare.

C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului

                                      Sperăm ca   PROIECTUL CONCURS  JUDEȚEAN

ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”  (destinat elevilor de gimnaziu) să aibă continuitate și în anii școlari următori, iar numărul unităților școlare șă crească.

C.12.  Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului

            Promovarea proiectului se va face pe site-u-rile fiecărei unități școlare implicate, prin trimiterea de invitații pe adresele de –email ale școlilor, precum și în cadrul cercurilor pedagogice.

Coordonator (nume și semnătură)

                                                                        Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta

Director unitate (nume și semnătură)    

                                                                       

                                                                        Prof. Rusu Valeriu

 

 

 

Anexa 1

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

PROIECT

 CONCURS JUDEȚEAN

 

”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

EDIȚIA I

(destinat elevilor de gimnaziu)

 

23 aprilie 2018

Secțiunea desene

 

 

Nume și prenume elev:

Școala de proveniență:

Nume și prenume profesor coordonator:

Adresa de e-mail / telefon profesor coordonator:

 

 

 

 

 

Director,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulament

PROIECT

 CONCURS JUDEȚEAN

”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

EDIȚIA I -  23 aprilie 2018

(destinat elevilor de gimnaziu)

Secțiunea desene

Argument justificativ

 

            Activitatea nr. 4 cu titlul ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI”  dincadrul proiectului ”ZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!” se desfășoară sub forma unui concurs pe bază de desene cu tematica mai sus menționată.

            Ziua Pământului” este un eveniment-simbol si un omagiu adus planetei noastre,  în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun, mai verde şi mai curat al planetei Pământ.

            Drept urmare, acest eveniment se va desfășura sub forma unui concurs –expoziție de desene.  

 

ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

 

A.1. Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu (V-VIII),  secțiunea de creație artistică-desen (sunt permise toate tehnicile de lucru).

A.2. Profesorii coordonatori vor trimite fișele de înscriere (Anexa 1) ale elevilor la adresele  de e-mail dragulin_luiza@yahoo.com  ( coordonator proiect,  Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta) , respectiv la anisoara_lepadatu@yahoo.com (membru în echipa de proiect, Prof. Lepădatu Anișoara), în perioada

(5 -31) martie 2018.

A.3. Perioada de trimitere a lucrărilor elevilor prin poștă sau personal este:

                                                                                                                          (5 martie-9 aprilie)2018

DATA LIMITĂ A POȘTEI : 9 aprilie 2018

Adresa la care se vor trimite lucrările elevilor (însoțite și de fișa de înscriere ,semnată de director și scanată) pentru concurs este:

Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila

Str. Ștefan cel Mare, nr 483, Brăila

Telefon0239 619 784, cu precizarea ”pentru CONCURSZÂMBEȘTE, PĂMÂNTUL E AL NOSTRU!”

Persoana de contact

Prof. Antoniu Aurelia (membru echipă de proiect)

A.4. Toate lucrările vor fi etichetate pe verso astfel: nume și prenume elev, profesor îndrumător, clasa și școala de proveniență

A.5. Data desfășurării concursului : luni 23 aprilie 2018

A.6. Locul desfăşurării concursului(expoziția):Școala Gimnazială  ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila

A.7. Participanții pot intra în concurs cu o lucrare  individuală sau în echipă de cel mult doi elevi la lucrare.

A.8. Profesorii pot coordona lucrările a maximum trei elevi.

B. CRITERII DE EVALUARE

B.1. Respectarea tematicii propuse

B.2. Puterea de transmitere a mesajului

B.3. Respectarea limitelor de timp pentru trimiterea fișelor de înscriere și a lucrărilor

C. JURIZARE ȘI PREMIERE

C.1. Se vor acorda premii (premiul I,II, III, mențiuni și premii special pentru originalitate) sub formă de diplome, care vor fi trimise pe adrese de e-mail ale profesorilor coordonatori.

C.2. Toti elevii participanți vor primi certificate de paticipare , în format electronic, pe adresele ale profesorilor coordonatori

C.3. Profesorii coordonatori vor primi diplome de participare , în format electronic.

C.4. Metoda de evaluare este prin jurizare.

 

COMPONENȚA COMISIEI DE JURIZARE:

 

PREȘEDINTELE JURIULUI

 

                             PROF. OPREA OANA-MARIANA

                             DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA

 

VICEPREȘEDINTE ,

                            PROF. DRĂGULIN LUIZA-NICOLETA

                            Coordonator proiect

                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, BRĂILA

SECRETAR,

                            PROF. ANTONIU AURELIA

                            Membru în echipa de proiect

                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA

 

MEMBRII JURIULUI

                         

                          PROF. VASILE ELISABETA

                                             Membru în echipa de proiect

                                             PALATUL COPIILOR, BRĂILA

                          PROF. LEPĂDATU ANIȘOARA

                                              Membru în echipa de proiect

                                              ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA C ARAGIALE”, BRĂILA

                          PROF. ȘUCHEA GINA

                                               Membru în echipa de proiect

                                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHU DRAGOMIR”, BRĂILA

                BIBLIOTECAR  PĂUN SĂNDICA

                                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA

                          PROF. MIHAI IULIA-ADELINA

                                                Consilier educativ

                                                ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA

 

 1. OBSERVAȚII FINALE

 D.1.  Nu se percep taxe de participare la concurs.

      D.2.  Data limită de trimitere a lucrărilor este  Data limită a poștei : 9 aprilie 2018

      D.3.  Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu, fără nicio discriminare.

      D.4Diplomele și adeverințele de participare se vor trimite în format electronic.

      D.5.  Nerespectarea prevederilor prezentulu regulament și trimiterea unei lucrări dupa data limită  

               vor conduce la eliminarea din concurs.

      D.6.  Coordonatorul proiectului –Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta,

                                             tel 0766693104, adresă de e-  mail: dragulin_luiza@yahoo.com

 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL      INSPECTOR EDUCATIV            DIRECTOR

 

Prof. dr. CANCIU CĂTĂLIN                 Prof. ION AURELIA                Prof. RUSU VALERIU

Învăţământ gimnazial | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: dragulin_luiza | 15.02.2018 06:59 | 4082 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 30 evenimente

«MAI 2024»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

469 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN