Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

FESTIVAL-CONCURS REGIONAL DE CÂNTECE ȘI DANSURI POPULARE - ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL", Ediția a VIII-a, 01 IUNIE 2019, COSMEȘTI, JUD.GALAȚI - înscris în CAERI 2019, poziția 1207

Activitatea începe cu o întâlnire de lucru la care participă membrii echipei de proiect, îndrumătorii participanților la concurs, membrii juriului. Se prelucrează: regulamentul, programul de desfăşurare şi modalitatea de finalizare a concursului. Între orele 9,00-20,00 participanţii vor intra în concurs în urma tragerii la sorți, pe categorii de vârstă și secțiuni, iar după încheierea probelor, vor urma etapa de jurizare şi festivitatea de premiere. Se acordă și trofeul festivalului interpretului sau formaţiei de dansuri cu cel mai mare punctaj.

Nume proiect: ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL" - domeniul cultural-artistic

Organizatori: Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti Parteneri: Primăria com. Cosmeşti .

Condiţii de participare: Condiţii de participare. În concurs vor evolua formaţii artistice şi interpreţi pe trei categorii de vârstă: 5-7 ani, 8-11ani, 12-16 ani la fiecare dintre secţiunile concursului: 1. Solişti vocali 2. Grupuri vocale 3. Tarafuri 4. Forma

Perioadă înscriere: 01.03.2019 - 30.05.2019

Perioadă desfăşurare: 01.06.2019

FESTIVAL-CONCURS REGIONAL DE CÂNTECE ȘI DANSURI POPULARE - ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL", Ediția a VIII-a, 01 IUNIE 2019, COSMEȘTI, JUD.GALAȚI - înscris în CAERI 2019, poziția 1207

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 1. Seminar de lansare a proiectului 2. ,,Drag mi-e cântecul şi jocul” - Festivalul-concurs 3. Diseminarea activităților proiectului 4. Seminar de final proiect d. Descrierea activităţii principale: Festivalul-concurs „Drag mi-e cântecul şi jocul”, se va desfășura în ziua de duminică, 1Iunie 2019, la Căminul Cultural din localitate, localitatea Cosmeşti, jud. Galați, începând cu ora 10:00. Fiecare concurent și formație de dansuri se va încadra în timpul alocat, conform regulamentului de desfășurare a concursului. Evoluția participanților în cadrul festivalului va fi urmărită și apreciată de un juriu alcătuit de specialiști în domeniu. Premierea concurenților va avea loc în aceeași zi, la sfârșitul spectacolului. Cu ajutorul partenerilor implicați în proiect se vor asigura condiții de securitate a elevilor prin implicarea Poliției locale și a Dispensarului medical.

 

Nume proiect: ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ȘI JOCUL" - domeniul cultural-artistic

Organizatori: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti Parteneri: Primăria com. Cosmeşti , Centrul cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Casa de Cultură Tecuci, Protoieria Tecuci, Poliţia locală Cosmeşti, Dispensarul medical Cosmești

Condiţii de participare: Ediţia a VIII-a a Concursului Interjudeţean ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”, se va desfăşura pe scena Căminului Cultural din localitatea Cosmeşti, judeţul Galaţi, în ziua de 1 Iunie 2019, începând cu orele 10,00.

Perioadă înscriere: 17.04.2019 - 31.05.2019

Perioadă desfăşurare: 10.03.2019 - 30.09.2019

Descrierea activităţilor:

1. Titlul activităţii: Seminar de lansare de proiect

Data/perioada de desfăşurare: martie 2019

Descrierea pe scurt a activității:

Se organizează o întâlnire cu elevi, părinți, reprezentanți ai comunității și din mass-media locală în cadrul căreia se prezintă proiectul ,,Drag mi-e cântecul și jocul” și  un material informativ power-point cuprinzând  aspecte de la edițiile anterioare ale festivalului-concurs.

Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii realizează și distribuie în comunitate materialele informative în vederea promovării proiectului. Se afişează la loc vizibil banere, afişe cu scopul, obiectivele proiectului, activităţile care se vor derula precum şi şcolile participante la derularea acestuia.

2. Titlul activităţii: ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”- concurs de cântece şi dansuri populare

Data/perioada de desfăşurare: 1 Iunie 2019

Locul desfăşurării: Căminul cultural din localitatea Cosmeşti

Descrierea pe scurt a activității:

Activitatea începe cu o întâlnire de lucru la care participă membrii echipei de proiect, îndrumătorii participanților la concurs, membrii juriului. Se prelucrează: regulamentul, programul de desfăşurare şi modalitatea de finalizare a concursului. Între orele 9,00-20,00 participanţii  vor intra în concurs în urma tragerii la sorți, pe categorii de vârstă și secțiuni, iar după încheierea probelor, vor urma etapa de jurizare şi festivitatea de premiere.

Se acordă și trofeul festivalului interpretului sau formaţiei de dansuri cu cel mai mare punctaj.

3. Titlul activităţii: Diseminarea activităților proiectului

Data/perioada de desfăşurare:  mai - septembrie 2019

Descrierea pe scurt a activității:

Membrii echipei de proiect realizează un portofoliu al proiectului care să conţină următoarele materiale: o prezentare power-point cu activităţile proiectului și un DVD cu activitatea centrală a proiectului – concursul de cântece şi dansuri populare. Portofoliul este pus la dispoziţia tuturor unităţilor şcolare participante în derularea proiectului în vederea cunoașterii rezultatelor în urma implementării acestuia: aspecte cu evoluţia concurenţilor în concurs, premierea câştigătorilor, interviuri cu aceştia precum şi activităţile desfăşurate pe timpul derulării proiectului.

4. Titlul activităţii: Seminar de final de proiect

Data/perioada de desfăşurare:  septembrie 2019

Descrierea pe scurt a activității:

Se organizează un seminar la care participă elevi, părinți, reprezentanți ai comunității, cadre didactice pentru cunoașterea finalităților proiectului, impactul acestuia asupra școlii și comunității, modalitățile de continuitate după încheiere.

Se  realizează o expoziţie cu fotografii şi diferite instantanee de la activităţile derulate pe parcursul proiectului.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A

Festivalului – concurs regional de cântece şi dansuri populare

,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”

ediţia a VIII-a, 1 Iunie 2019

 

 

Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti

Parteneri: Primăria com. Cosmeşti ,  Centrul cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Casa de Cultură Tecuci, Protoieria Tecuci, Poliţia locală Cosmeşti, Dispensarul medical Cosmeşti.

Parteneri media: ziarele Semnal Tecuci, Viaţa liberă Galaţi, Şcoala Gălăţeană, radio Tecuci.

 

Scopul

Educarea elevilor şi tinerilor pentru înţelegerea, aprecierea, promovarea şi conservarea tezaurului folcloric de cântece şi dansuri populare româneşti.

 

Condiţii de participare

 

Ediţia a VIII-a a Concursului Interjudeţean ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”, se va desfăşura pe scena Căminului Cultural din localitatea Cosmeşti, judeţul Galaţi, în ziua de 1 Iunie 2019, începând cu orele 10,00.

În concurs vor evolua formaţii artistice şi interpreţi pe trei categorii de vârstă: 5-7 ani, 8-11ani, 12-16 ani  la  fiecare dintre secţiunile concursului, exceptând grupurile vocale și tarafurile.

Interpreţii vor purta costume populare autentice, reprezentative pentru zonele etno-folclorice de unde provin şi pot fi acompaniaţi cu orchestră proprie sau cu negativ pe suport electronic.


SECŢIUNI:

 

  1. Solişti vocali

Fiecare concurent va interpreta o melodie din repertoriul zonei etno-folclorice de unde provine, iar durata maximă este de 4,00 minute.

Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.

 

  1. Grupuri vocale

Grupurile vocale  pot fi compuse din concurenţi cu vârste cuprinse între 5 – 16 ani.

Fiecare grup vocal va interpreta o piesă din repertoriul zonei etno-folclorice de unde provine, iar durata maximă este de 5,00 minute.

 

  1. Tarafuri

Formaţiile pot fi compuse din  instrumentişti cu vârste cuprinse între 5 – 16 ani.

Tarafurile vor interpreta câte două melodii, durata maximă 4,00 minute pentru fiecare melodie.

  1. Formații de dansuri populare

Fiecare formaţie va interpreta o suită de dansuri populare din zona etnografică pe care o reprezintă. Timpul acordat fiecărei formaţii este de maximum 8,00 minute.

 

ÎNSCRIERE

 

Termen limită de înscriere: 30.05.2019

Participanţii se vor înscrie pe baza formularelor anexate la prezentul regulament şi vor fi expediate în format electronic pe adresa de e-mail scosmesti@yahoo.com împreună cu negativul pieselor (unde este cazul).

 

 

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CÂNTECE ŞI DANSURI POPULARE

,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL

 

- Ediţia a VIII-a-

COSMEŞTI – GALAŢI , 1 Iunie 2019

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

(date identificare instructor, însoţitor, îndrumător)

NUMELE_____________________PRENUMELE_________________________________

 

ADRESĂ/TELEFON ________________________________________________________

 

PROFESIA_________________________________________________________________

 

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ________________________________________

__________________________________________________________________________

 

ZONA ETNOGRAFICĂ PE CARE O REPREZINTĂ_______________________________

__________________________________________________________________________

 

 

a.ARTĂ VOCALĂ - solişti vocali, grupuri vocale

b.ARTĂ INSTRUMENTALĂ - soliști instrumentiști, taraf/orchestră

c.ARTĂ COREGRAFICĂ - dans popular

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele concurentului / taraf/orchestră, formație

Categoria de vârstă/ Nr. membri

Titlul cântecului/dansului

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

             DIRECTOR,                                                         INSTRUCTOR/ÎNSOŢITOR,          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Gen.Dumitru Dămăceanu”               Şcoala_________________________

Loc. Cosmeşti / Jud. Galaţi                                             Comuna___________jud._________

Tel./fax 0236/863365                                                         Tel./fax________________________

E-mail scosmesti@yahoo.com                                         E-mail

Nr.795 / 02.04.2019                                                           Nr.       /

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat, astăzi____________________

Părţile contractante:

 

A) Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu”, loc. Cosmeşti, Jud. Galaţi, Tel.Fax 0236/ 863365, e-mail scosmesti@yahoo.com, reprezentată prin prof. Mititelu Mioara în calitare de director şi prof. înv. primar Grigorică Georgel, Axene Ionica, Istudor Aurelia, înv. Gheorghiţă Mitică, prof. înv. preprimar Grigorică Mariana în calitate de coordonatori ai Proiectului de Parteneriat Educaţional ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”- an şcolar 2018-2019, în calitate de aplicant

şi

B)……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………,în calitate de partener.

 

Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţii extraşcolare în cadrul Proiectului de Parteneriat Educaţional ,,Drag mi-e cântecul şi jocul”- Concurs Interjudeţean de cântece şi dansuri populare – 1 iunie 2019.

Grup ţintă:preşcolari, elevi ai claselor I– VIII şi cadre didactice din localitatea Cosmeşti și din alte zone ale Moldovei precum şi din alte regiuni etnografice ale ţării.

 

Şcoala organizatoare se obligă :

- să comunice şcolilor participante programul concursului ;

- să ofere în ziua concursului şcolilor partenere, acordul de parteneriat vizat de director ;

- să ofere diplomă de participare pentru toate cadrele didactice și elevii implicați în proiect ;

- să ofere adeverinţă de participare pentru toate cadrele didactice implicate în proiect ;

- să realizeze un portofoliu electronic al proiectului ;

- să ofere buna desfăşurare a festivalului conform proiectului;

- să ofere diplomele şi premiile propuse în urma jurizării de specialitate.

 

Partenerul se obligă :

- să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat împreună cu fişa de înscriere şi celelalte documente solicitate de organizator, în timp util ;

- să mediatizeze concursul în şcoală şi în comunităţile aparţinătoare;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

     Şcoală organizatoare,                                                               Şcoală parteneră,

             Director,                                                                                       Director,

   Prof. Mititelu Mioara

 

 

 

JURIZARE

 

Prestaţia formaţiilor şi a interpreţilor va fi apreciată de către un juriu format din specialişti ai genurilor artistice interpretate:

- reprezentant Centrul Cultural ,, Dunărea de Jos” Galați- serviciul cercetare, conservare și valorificare ale creației și tradiției populare;

- reprezentant ISJ Galaţi- inspector școlar de specialitate pentru arte;

- reprezentant Casa de Cultură Tecuci;

- reprezentant Primăria comunei Cosmeşti .

 - reprezentant Școala organizatoare.

Juriul va depuncta  concurenţii care nu vor respecta condiţiile impuse de regulamentul concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care mai mult de 2 concurenţi obţin punctaje egale, aceştia să participe la  probă de baraj cu o altă piesă.

Juriul  va avea drept criterii de evaluare următoarele aspecte :

- calitatea interpretării (acurateţe şi tehnica interpretării);

- omogenitatea formaţiei/ansamblului vocal instrumental;

- dificultatea repertoriului;

- impresia artistică;

- autenticitatea repertorială, a ţinutei scenice, a costumului;

- impactul asupra publicului şi a mesajului transmis.

Criteriile de jurizare şi modul de realizare a punctajului sunt unice pentru toate secţiunile.

Juriul are latitudinea de a nu acorda sau a redistribui unele premii.

Notarea se face de fiecare membru al juriului, media celor cinci membri constituind punctajul  final al fiecărui concurent.

 

 

RECOMPENSARE:

Evoluţia concurenţilor se va recompensa pentru fiecare gen artistic abordat şi categorie de vârstă, cu:

-Premii: I, II, III, Menţiuni.

-Trofeul festivalului – concurs  ,,Drag mi-e cântecul şi jocul” va fi acordat interpretului, ansamblului sau formaţiei cu cel mai mare punctaj şi cea mai notată prezenţă aristică în concurs.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!

Participanţii se vor prezenta la sala Căminului Cultural Cosmeşti în ziua de 1 iunie 2019, cel târziu la ora 09,00, în vederea stabilirii ordinii intrării în concurs.

Cheltuielile de deplasare se suportă de către participanţi.

Cei care doresc cazare şi masă, pe cont propriu,  pot opta pentru pensiunile din zonă. Informaţii la nr. de tel. 0765667416, 0746253448

Negativul pieselor (unde este cazul) poate fi adus şi în ziua concursului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a invita ansambluri de cântece şi dansuri, din ţară, care vor evolua în afara concursului.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: 0236863365, 0724880896, 0765667416, e-mail : scosmesti@yahoo.com şi grigoricag@yahoo.com . Persoane de contact – profesor Mioara Mititelu, prof. înv. Primar Grigorică Georgel..

 

 

Propus de: georgelg | 17.05.2019 04:58 | 1317 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 32 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

54 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN