Şcoala cu
bune practici

33 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONCURSUL / SIMPOZIONUL NAȚIONAL POZ. 189,OMEC 5597/16.12.2019 MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI

Concursul / Simpozion Național MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI se adresează preșcolarilor și elevilor claselor primare, gimnaziale și liceale de la şcolile din judeţul Dâmboviţa si din afara județului, precum și cadrelor didactice de la şcolile din judeţul Dâmboviţa și din afara județului. Este strucuturat pe următoarele secțiuni: SECŢIUNEA A – CONCURS I. POLUAREA ŞI PROTEJAREA MEDIULUI – referate, proiecte, portofolii, machete II. VIITORUL PĂMÂNTULUI – creaţii literare şi artistice III. GENEZA PĂMÂNTULUI ŞI HAZARDE – referate, proiecte, portofolii IV. NOI UNIVERSUL, cu subsecţiunile: -CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI – referate, proiecte, portofolii -RELIGIE SAU ŞTIINŢĂ? – referate, proiecte, portofolii

Nume proiect: MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI, CAEN POZ. 189

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA

Condiţii de participare: 1. Concurs ( subsecțiunile I, II, III, IV) se adresează preșcolarilor și elevilor claselor primare, gimnaziale și liceale . 2. Secțiunea B - Simpozion Poluarea și protejarea mediului se adresează elevilor din clasele liceale și cadrelor didactic

Perioadă înscriere: 02.03.2020 - 24.04.2020

Perioadă desfăşurare: 01.11.2019 - 30.06.2020

Va invităm să participați la Concursul/Simpozion înscris în CAEN, poz. 189

DOMENIUL: ecologie şi protecţia mediului.

TIPUL PROIECTULUI: național

TERMEN DE DERULARE: 01 noiembrie 2019 – 30 iunie 2020

DATA DE DESFĂŞURARE: 30 mai 2020, ora900.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI TÂRGOVIȘTE

PARTICIPARE: directă și indirectă; fără taxă.

 

ÎNSCRIEREA:

 1. Secțiunile A - Concurs ( subsecțiunile I, II, III, IV) se adresează preșcolarilor și elevilor claselor primare, gimnaziale și liceale de la şcolile din judeţul Dâmboviţa si din afara județului.
 2. Secțiunea B - Simpozion Poluarea și protejarea mediuluise adresează elevilor din clasele liceale și cadrelor didactice participante de la şcolile din judeţul Dâmboviţa și din afara județului.

3. Activitățile sunt fără taxă de participare.

           4. Fișa de înscriere ( Anexa 2) și materialele în format electronic ( referate, proiecte, portofolii, machete, creații literare și artistice) - pentru Secțiunea A - Concurs ( subsecțiunile I, II, III, IV) se vor transmite, în perioada 02.03.2020 - 24.04.2020, pe adresa de e-mail: simpozion_mpsp_sc2_tgv@yahoo.com - persoana de contact, bibliotecar Zamă Ana Maria, tel. 0737935512;

            Fiecare lucrare va avea o singură fișă de înscriere. Nu se trec pe aceeași fișă mai multe lucrări. Fiecare cadru didactic va putea participa cu maximum 3 lucrări/ secțiune. Pe lucrări se vor trece datele de identificare: titlul lucrării, nume și prenume elev, clasa, unitatea școlară, localitate, județ, cadru didactic îndrumător.

                 Fișa de înscriere ( Anexa 1) și materialele în format electronic - la Secțiunea B - Simpozion Poluarea și protejarea mediuluise vor transmite, în perioada 02.03.2020 - 24.04.2020, pe adresa de e-mail: simpozion_mpsp_sc2_tgv@yahoo.com - persoana de contact, prof. înv. primar Popescu Ana – Maria, tel: 0723369076;

               5.Acordul de parteneriat ( Anexa 3) se trimite în dublu exemplar, semnat şi ştampilat de către directorul şcolii participante, prin:

- poştă, sau direct la Școala Gimnazială I.Al. Brătescu Voinești, până la data de 24.04.2020, la adresa: Şcoala Gimnazială I.Al. Brătescu Voinești Târgovişte, Calea Domnească, nr.252, Târgoviște, jud. Dâmbovița –persoana de contact, informatician Diaconescu Cristina, telefon: 0729724866, prof. Iuga Anca, tel: 0733945937.

- sau prin e-mail, scanate, la adresa simpozion_mpsp_sc2_tgv@yahoo.com, persoana de contact, prof. Iuga Anca, tel: 0733945937, bibliotecar Zamă Ana Maria, tel. 0737935512;

6. Lucrările participante alături de Acordul de parteneriat și Fișa de înscriere din unitățile școlare partenere din țară se trimit prin poștă (cu plic autotimbrat ) la adresa Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești, Calea Domnească, nr.252, Târgoviște, jud. Dâmbovița, persoane de contact, bibliotecar Zamă Ana Maria, tel. 0737935512; prof. înv. primar Popescu Ana – Maria, tel: 0723369076;

            Acordurile de parteneriat neînsoțite de lucrări și de fișe de înscriere sunt nule.

 

Lucrările nu se returnează.

Nu se admit contestații.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica LUCRĂRILE care nu îndeplinesc criteriile de jurizare ale secțiunii ( lucrări plagiate, lucrări nerevizuite de cadrul didactic îndrumător - care încalcă flagrant normele limbii literare) și lucrările nesemnate.

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI :

      SECŢIUNEA A – CONCURS

 1. POLUAREA ŞI PROTEJAREA MEDIULUI – referate, proiecte, portofolii, machete
 2. VIITORUL PĂMÂNTULUI – creaţii literare şi artistice
 3. GENEZA PĂMÂNTULUI ŞI HAZARDE – referate, proiecte, portofolii
  1. NOI         UNIVERSUL, cu subsecţiunile:

-CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI – referate, proiecte, portofolii

-RELIGIE sau ŞTIINŢĂ? – referate, proiecte, portofolii

 

Activităţile de la Secţiunea A. II ( Viitorul pământului) se vor desfăşura prin participare directă sau indirectă.

Activităţile de la Secţiunea A. I, III, IV - se vor desfăşura prin participare directă

 • Elevii de la grădinițe, şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați de cadre didactice, vor realiza:

- creaţii literare și artistice – individual

- referate, proiecte, portofolii, machete - în grup de 2-4 copii.

 • Lucrările vor purta antetul şcolii participante, numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator. Acestea vor fi trimise prin e-mail sau prin poștă conform precizărilor din regulament.
 • Fiecare creație literară/ artistică – de la Secțiunea A. II - proiect va primi punctaj pentru conţinut ( calitatea lucrării, mesaj, încadrarea în secțiune, originalitate, creativitate);
 • Fiecare proiect, machetă, portofoliu sau referat – de la Secțiunea A. I, III, IV - va primi punctaj pentru conţinut ( calitatea lucrării, mesaj, încadrarea în secțiune, originalitate, creativitate) şi un punctaj pentru prezentarea acestuia.
 • Timpul de prezentare acordat pentru fiecare tip de lucrare este:

- proiect /machetă– 5 minute

- portofoliu – 5 minute

- referat – 3 minute

-creație literară/artistică – 2 minute

     Prezentarea se face liber, succint, concret, în timpul alocat fiecărui tip de lucrare, opțional cu suport imagistic sau prin scenete.

 • Pentru A. II ( Viitorul pământului) se va ţine seama de următoarele:

     - nu vor fi prezentate decât lucrările premiate, acest lucru petrecându-se în cadrul festivităţii de premiere (conform Agendei, care va fi transmisă în săptămâna în care se desfășoară simpozionul/concursul );

   - creaţiile artistice vor fi expuse în sala de festivităţi;

   - rezultatele acestei secţiuni vor fi afișate pe site-ul școlii ( sgiabv.ro) , până în data de 30.05.2019, ora 1800;

 • Pentru proiecte, referate, portofolii trebuie respectate:

     - legile dreptului de autor ( se admit informaţii prelucrate din surse diverse, adaptate nivelului de vârstă al elevului);

     - criterii de originalitate;

     - secţiunea / subsecţiunea în care se încadrează;

     - regulamentul simpozionului.

 • Lucrările care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi eliminate.

 

 • CRITERII SPECIALE( pe secţiuni):

ð VIITORUL PĂMÂNTULUI - CREAŢIE LITERARĂ:

-       tehnoredactarea lucrării (dimensiune A4, font – Times New Roman, 14, spaţiere 1,5 rânduri, margini 2 cm)

-       respectarea temei;

-       originalitate;

-       respectarea regulilor de scriere corectă;

-       proză, versuri (I – IV);

-       proză, versuri, eseuri (V – VIII).

-       reportaj.

ð VIITORUL PĂMÂNTULUI – CREAŢIE ARTISTICĂ (DESEN, AFIȘ):

-       format lucrare A4;

-       respectarea temei;

-       tehnici de lucru: acuarele, colaj, creioane colorate/cerate, carioci, creion grafit mină (preșcolar – IV), acuarele, tempera, acrilic şi tehnică mixtă (V – XII);

-       se urmărește respectarea temei secțiunii, transmiterea unui mesaj imagistic clar, creativ, legat de viziunea elevului asupra unui viitor al vieții pe Pământ.

ð NOI             UNIVERSUL – SUBSECŢIUNEA RELIGIE SAU ŞTIINŢĂ?

             Lucrarea trebuie să fie axată pe una sau mai multe dintre următoarele teme:

-       Ştiinţă – religie, relaţie de opoziţie sau complementară?

-       Ştiinţa anulează religia sau religia anulează ştiinţa?

-       Cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm?

 

ð NOI        UNIVERSUL – SUBSECŢIUNEA CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI

-       obiectivele urmărite sunt prezentate în anexă;

-       se vor prezenta proiecte, referate, portofolii, afişe, postere, desene, pentru care se vor respecta regulile generale de jurizare enumerate în prezentul regulament;

-       lucrările vor ilustra exemplele de bună practică privind protecţia mediului.

 

Mod de certificare: în urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru cadrele didactice participante; diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au obtinut premii si mentiuni. Fiecare cadru didactic coordonator va primi la finalul activităţii adeverinţă şi acord de parteneriat.

 

      SECŢIUNEA B – SIMPOZION Poluarea și protejarea mediului „

 

 • Elevii din ciclul liceal și cadrele didactice pot prezenta proiecte desfășurate, referate și exemple de bună practică ce se încadrează în această secțiune.
 • Materialele pot fi prezentate pe suport de hârtie ( 2 pagini) Word, Times New Roman, 12, sau în format electronic ( 10 slide-uri maxim). Pe ultimul slide se va menționa : autorul/autorii ( cel mult 2 autori), școala de proveniență, localitatea.
 • Forma de participare: directă pentru cadrelele didactice din județ, indirectă, directă sau on line pe SKYPE pentru cadrele didactice din afara județului.
 • Lucrările cu un conținut plagiat mai mare de 70% vor fi descalificate.
 • Lucrările vor fi trimise în format electronic, pe adresa de mail: simpozion_mpsp_sc2_tgv@yahoo.com, cu specificația Simpozion.

Mod de certificare: La finalul simpozionului se vor acorda tuturor participanților direcți sau indirecți, diplome de participare și adeverințe care atestă publicarea lucrărilor în revista Simpozionului MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI.Fiecare cadru didactic coordonator va primi la finalul activităţii adeverinţă şi acord de parteneriat.

 

Jurizarea lucrărilor:

27.04.2020-22.05.2020

COMISIA DE JURIZARE:

  secţiunea a– concurs:

I.POLUAREA ŞI PROTEJAREA MEDIULUI – referate, proiecte, portofolii, machete

Bădescu Adriana – prof. înv. primar - Școala Gimnazială I.Al.Brătescu Voinești Târgoviște;

Isari Eliana – elev olimpic, etapă națională – Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște;

Ionescu Arina – elev olimpic, etapă națională – Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște.

 

II.VIITORUL PĂMÂNTULUI – creaţii literare şi artistice

Măţăoanu Viorica - prof. înv. primar - Școala Gimnazială I.Al.Brătescu Voinești Târgoviște;

Ion Iancu Vale – scriitor – Asociația Scriitorilor Târgovișteni;

Mateescu Roberto-elev olimpic, etapă națională -Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște;

Cotorelea Iulia - elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște.

 

III.GENEZA PĂMÂNTULUI ŞI HAZARDE – referate, proiecte, portofolii

Lutescu Corina – profesor - Școala Gimnazială I.Al.Brătescu Voinești Târgoviște;

Torcică Andrada- elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște;

Brăgău Bogdan - elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște.

 

IV.NOI         UNIVERSUL, cu subsecţiunile:

 1. CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI – referate, proiecte, portofolii

Băsceanu Elena Mihaela – prof. înv. primar - Școala Gimnazială I.Al.Brătescu Voinești Târgoviște;

Pădure Vistinia - elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște;

Zaharia Sebi - elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște.

 

 1. RELIGIE sau ŞTIINŢĂ? – referate, proiecte, portofolii

Paunescu Lidia – profesor - Școala Gimnazială I.Al.Brătescu Voinești Târgoviște;

Stancu Ioana- elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște;

Saucă Anastasia -elev olimpic, etapă națională - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște.

 

Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii):

22.05.2020

 

Premierea și organizarea expoziției:

30.05.2020

 

Diseminarea rezultatelor și transmiterea diplomelor participanților cu activitate indirectă:

3.06.2020-30.06.2020

 

Evaluarea materialelor de către juriul de specialitate - Secţiunea A. I, III, IV

Nr. Crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj acordat

1

Calitatea lucrării

10 puncte

2

Mesajul lucrării

10 puncte

3

Respectarea temei

10 puncte

4

Originalitate

10 puncte

5

Creativitate

10 puncte

6

Prezentarea lucrării

50 puncte

Premiile vor fi acordate în funcție de punctajul obținut, astfel:

      Premiul I – 90 – 100 puncte;

      Premiul II – 80 – 90 puncte;

      Premiul III – 70 – 80 puncte;

      Mențiune – 60 – 70 puncte.

 

Evaluarea materialelor de către juriul de specialitate - Secţiunea A. II – Creație artistică/ literară               ( Viitorul pământului)

Nr. Crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj acordat

1

Calitatea lucrării

20 puncte

2

Mesajul lucrării

20 puncte

3

Respectarea temei

20 puncte

4

Originalitate

20 puncte

5

Creativitate

20 puncte

 

Toate lucrările vor fi incluse într-un sistem de premiere pe nivel de studiu, în cadrul Secțiunii A cu subsecțiunile I,II,III,IV..

Se vor acorda premiile: I; II; III; Mențiuni.

 

Director,

Prof. Niculăescu Nicolae

 

 

ANEXA

„MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI”

 

„ CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI”

 

 • pentru că nu putem separa viaţa de mediul ambiant, educaţia elevilor trebuie realizată şi în direcţia protecţiei mediului înconjurător;
 • să înţeleagă relaţia de interdependenţă cu semenii şi cu natura şi că trebuie să aibă permanent un comportament responsabil;
 • să-şi asume o răspundere tot mai mare pentru propria sănătate şi viaţă;
 • să înţeleagă că ei sunt parte importantă a comunităţii locale şi naţionale;
 • conştientizarea riscurilor la care omul se supune înfruntând, nerespectând natura;
 • formarea şi dezvoltarea unor deprinderi care să reducă impactul negativ asupra mediului;
 • cunoaşterea problemelor de mediu existente în comunitatea noastră;
 • să explice rolul normelor şi regulilor sociale privind sănătatea pământului;
 • rolul societăţii civile în protejarea naturii;
 • modalităţi concrete de acţiune pentru impunerea legilor privind protecţia mediului;
 • prezentarea experienţelor dobândite în timp;
 • prezentarea materialelor cu caracter preventiv (afişe, postere, pliante, desene);
 • exemple de bună practică în sprijinul protecţiei mediului înconjurător;
 • promovarea valorilor şi normelor civice privind protecţia mediului;
 • popularizarea deprinderilor formate în rândul elevilor pentru reducerea impactului negativ asupra mediului;
 • evidenţierea atitudinii pozitive în realizarea unui mediu sănătos pentru muncă şi instruire (acasă şi la şcoală).

 

 

ANEXA 1

 

 

 

SIMPOZION NAȚIONAL

 

EDIŢIA A XIV-A

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE SECȚIUNEA B - SIMPOZION

 

 

ŞCOALA: ……………………………………………………………………………………….

JUDEŢUL:.........................................................................................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / NR. TELEFON ....................................................................……………………………………………..

 

TITLUL LUCRĂRII: ….……………………………………………………………………….

TIPUL LUCRĂRII: ……………………………………………………………………………

MIJLOACE DE PREZENTARE:

                   STATIV 

                   VIDEO-PROIECTOR 

CALCULATOR 

                    Altele:……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

SIMPOZION NAȚIONAL

 

 

EDIŢIA A XIV-A

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE SECȚIUNEA A - Concurs

 

 

Unitatea şcolară: ……………………………………………………………………….

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal, e-mail) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................

Nume şi prenume elev/ clasa:

1 .............................................................................

2………………………………………………….

3..............................................................................        

Titlul ........................................................................................

Secţiunea la care participă ............................................................................

Cadrul didactic/ bibliotecarul îndrumător......................................................

Telefon: ……………………………                

 

 

NOTĂ: Cu formularele de înscriere se depun şi lucrările ce urmează a fi prezentate în cadrul simpozionului şi CD-ul pentru prezentare (nu se acceptă alt suport electronic)/ mail. În caz contrar, lucrarea va fi respinsă.

 

 

 

 

ANEXA 3

 

 


Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești                            

Calea Domnească, nr. 252                                             Adreasa:.............................................................

Târgoviște, Jud. Dâmbovița.  

Tel./Fax: 0245/210249                                                                                        

Nr........../..............................    

 

 

Unitatea școlară........................................

Localitatea:................................................,

Jud. .............................................................

Tel./Fax.:..................................................

Nr........../..............................                                               

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 1. Părțile contractante:
 2. Școala Gimnazială ”I.Al. Brătescu Voinești” Târgoviște,având sediul în Târgoviște,str. Calea Domnească, nr.252, județul Dâmbovița, reprezentată de dl. prof. Niculăescu Nicolae, având funcția de director , în calitate de ORGANIZATOR, Dir. Adj. prof. Popescu Iulia, în calitate de profesor coordonator, prof. înv. primar Popescu Ana-Maria în calitate de profesor coordonator,

Și

 1. Școala.......................................................................................având sediul în ...............................................,JUD........................... str. ................................................, reprezentată de doamna/domnul prof. ..........................., având funcția de director, în calitate de partener și prof.................................................................................................. în calitate de profesor coordonator.
 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre

 • organizator și partener în vederea organizării și desfășurării Concursului/Simpozionului Național Manifest pentru sănătatea Pământului.
 1. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

ORGANIZATORUL se obligă:

a) să desemneze persoanele care vor participa și vor reprezenta instituția, constând în cadre didactice și elevi , asigurându-le acestora tot suportul necesar participării la eveniment;

b) să își asume în totalitate răspunderea în ceea ce privește obligațiile asumate prin prezentul acord, atât în ceea ce privește organizarea și desfășurarea efectivă a evenimentului, cât și în ceea ce privește supravegherea și asigurarea siguranței elevilor care sunt desemnați să participe la acest eveniment;

c) să respecte termenele de desfășurare a concursului, simpozionului.

d) să distribuie diplomele și regulamentul concursului/simpozionului, în perioada anunțată.

 

PARTENERUL se obligă :

a)    să mediatizeze concursul/simpozionul în instituția pe care o reprezintă.

b)   să respecte regulamentul concursului/simpozionului.

     Acordul întră în vigoare de la data semnării acestuia. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata organizării și desfășurării proiectului.

       Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil în perioada organizării și desfășurării proiectului.      

 

Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești                             Unitatea .......................................................

Director,                                                                           Director,

Prof. Niculăescu Nicolae                                                

 

 

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: sc_iab | 17.02.2020 11:47 | 1956 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Egocentrismul la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (1)

0 0

06.03.2020 17:49 molosag2000

Buna seara! Am niste nelamuriri. Lucrările pentru simpozion vor fi realizate numai sub formă de PPT?
Daca se trimit desene este necesar CD de prezentare a acestora? Menționez ca voi participa indirect.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 30 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

41 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN