Şcoala cu
bune practici

43 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONCURSUL NAŢIONAL „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA” ediţia a V-a şi SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ISTORII, PERCEPŢII ŞI REFLECŢII CULTURALE” ediţia a II-a

În luna în care sărbătorim nașterea lui Al. I. Cuza (20 martie), Liceul Teoretic din Iași care poartă numele marelui domnitor vă lansează invitația de a participa pe data de 25 martie 2016 la Concursul național „Domnitorul Unirii și epoca sa”, ediția a V-a, pentru elevi și la Simpozionul „Istorii, percepții și reflecții culturale”, ediția a II-a, pentru profesori. Concursul elevilor este împărțit în secțiunile: 1) picturi, desene; 2) machete istorice, trasee, hărți, pagini web; 3) comunicări științifice. Simpozionul profesorilor va avea secțiunile: 1. Ctitori și promotori ai școlii; 2. Istoria științelor; 3. Cercetări recente ale dascălilor români. Invitația, regulamentele și fișele de înscriere sunt în atașament. Menționăm că proiectul este inclus în CAER 2016 la poziția 1025. Vă așteptăm, Catedra de istorie a Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iași

Nume proiect: CONCURSUL NAŢIONAL „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”

Organizatori: Membrii echipei de proiect: Prof. Ariadna Maximiuc – Director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu – Inspector de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, ISJ Iaşi Prof. Sebastian Chiruţă Prof. dr

Condiţii de participare: REGULAMENT A. Concursul „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA” Secţiunea I – picturi, desene Secţiunea a II-a – machete istorice / trasee istorice Secţiunea a III-a – comunicări ştiinţifice B. SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ISTORII, PER

Perioadă înscriere: 09.03.2016 - 23.03.2016

Perioadă desfăşurare: 09.03.2016 - 22.04.2016

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

în parteneriat cu

Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,

Ateneul Tătăraşi Iaşi,

Palatul Copiilor Iaşi,

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi,

organizează la 25 martie 2016,

 

CONCURSUL NAŢIONAL „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”

ediţia a V-a

şi

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ISTORII, PERCEPŢII

ŞI REFLECŢII CULTURALE”

ediţia a II-a

Proiectul național al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, inclus în CAER la poziția 1025, este adresat în principal elevilor interesaţi de „scurgerea anilor” şi profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, dar este deschis participării şi altor cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi. Concursul „Domnitorul Unirii şi epoca sa”, ediţia a IV-a, şi Simpozionul „Istorii, percepţii şi reflecţii culturale” ediţia a II-a sunt organizate tot împreună cu aceeaşi parteneri precum Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”- Iaşi, Inspectoratul Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”- Iaşi, Palatul Copiilor – Iaşi, Ateneul Tătăraşi Iaşi. Simpozionul apare într-un nou format prin care dorim să promovăm interdisciplinaritatea şi latura culturală a procesului de educaţie. În această ediţie concursul rezervat elevilor are și o secțiune de picturi, desene, o alta de machete istorice, trasee, hărţi, pagini web ilustrative, pliante tematice și una de comunicări ştiinţifice, având aceeaşi finalitate generală a proiectului organizatorilor, vizând identificarea, prin intermediul implicării elevilor preocupaţi de problematica perioadei, a unor noi coordonate în înţelegerea epocii Unirii, în sine, dar şi reliefarea impactului ulterior al acesteia asupra societăţii româneşti, cu evidenţierea unor personalităţi şi evoluţii care au marcat în mod semnificativ viaţa socială, economică, politică şi culturală a României.

 

REGULAMENT

 

 

A. Concursul „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”

Secţiunea I – picturi, desene

Secţiunea a II-a – machete istorice / trasee istorice

Secţiunea a III-a – comunicări ştiinţifice

Secţiunea I – picturi, desene

Obiectul concursului îl reprezintă realizarea de către elevi a unor picturi, desene pe teme conexe activităţii şi personalităţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi, respectiv, a epocii Unirii. Lucrările vor fi format A3, iar într-un colţ se va scrie vizibil: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2 autori la o lucrare), nivelul de învăţământ (clasa), profesorul coordonator / îndrumător, instituţia şcolară, localitatea, judeţul.

 

Secţiunea a II-a – machete istorice / trasee istorice

Obiectul concursului îl reprezintă realizarea de către elevi a unor machete, hărţi, pagini web ilustrative, pliante pe teme conexe activităţii şi personalităţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi, respectiv, a epocii Unirii. Într-un colţ al lucrării sau pe pagina web se va scrie vizibil: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2 autori la o lucrare), nivelul de învăţământ (clasa), profesorul coordonator / îndrumător, instituţia şcolară, localitatea, judeţul. Pentru pagini web se va trimite fie link-ul sau un document arhivat pe mail-urile echipei de proiect fie un CD sau un DVD pe adresa liceului.

Secţiunea a III-a – comunicări ştiinţifice

Obiectul concursului îl reprezintă realizarea de către elevi a unor comunicări ştiinţifice pe teme conexe activităţii şi personalităţii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi, respectiv, a epocii Unirii.

În vederea publicării primelor 5 lucrări ştiinţifice care sunt câştigătoare în volum alături de textele profesorilor, lucrările ştiinţifice (maximum 2 autori) vor avea în mod obligatoriu bibliografie ataşată la final, vor fi redactate cu caractere Times News Roman, fontul 12, justify, la un rând şi jumătate, cu diacritice, şi vor conţine: titlul lucrării (bold, fontul 14), un rând spaţiu, numele şi prenumele autorului/autorilor,clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator / îndrumător, instituţia, localitatea, judeţul (bold, fontul 12), un rând spaţiu şi apoi textul. De preferat ca notele critice, dacă există, să fie plasate în josul paginii. În general, referatele trebuie să fie de minim 2 pagini şi maxim 5 pagini.

Un exemplar printat al referatului elevilor va fi trimis fie personal la adresa liceului organizator fie prin poştă. Un alt exemplar va fi trimis prin e-mail.

Toate lucrările elevilor de la cele trei secţiuni vor respecta şi următoarele:

1. Lucrările trebuie să fie pe teme relevante pentru subiectul concursului.

2. Data limită de înscriere şi trimitere a lucrărilor: 23 martie 2016.

3. Evaluarea lucrărilor elevilor va fi realizată în perioada 23-25 martie 2016, comunicarea rezultatelor jurizării efectuându-se prin e-mail, dar şi prin postarea pe site-ul liceului organizator.

4. Fişele de înscriere vor fi trimise secretariatului ştiinţific al simpozionului pe adresele prof. Sebastian Chiruţă, coordonator – 0729824416, chiruseb@yahoo.com, prof. Gabriela Luchian, – 0745885265, gi_luchi@yahoo.com, prof. Cezar Furtună, – 0728161976, furtunacezar@yahoo.com sau prin poştă pe adresa Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, Str. Ion Creangă, nr. 37, Iaşi. Lucrările elevilor vor fi trimise fie personal la adresa liceului organizator fie prin poştă. Vor fi acceptate în concurs toate lucrările care vor respecta condiţiile de redactare enunţate şi termenele calendaristice stabilite de organizatori.

5. Participanţii vor primi diplomă de participare sau premiere, cu specificarea numelui profesorului coordonator.

6. Lucrările nu se returnează după concurs. Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi poate publica fragmente sau lucrări integrale ale elevilor (cu menţiunea sursei – Concursul „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”) fără a cere în prealabil acordul autorilor.

7. Responsabilitatea pentru realizarea lucrărilor revine în totalitate autorilor şi profesorilor îndrumători.

8. NU SE PERCEPE NICI O TAXĂ PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS.

B. SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ISTORII, PERCEPŢII ŞI REFLECŢII CULTURALE” ediţia a II-a

1. Anul 2016 dă posibilitatea unei pleiade de aniversări sau comemorări plecând de la cei 160 de ani de la Congresul de pace de la Paris de după războiul Crimeii, trecând la cei 150 de ani de la abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza sau de la urcarea pe tron a prinţului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen şi ajungând la cei 100 de ani de la intrarea României în „Marele Război” sau la cei 60 de ani de la revoluţia anticomunistă din Ungaria. Pentru a promova interdisciplinaritatea şi latura culturală a procesului de educaţie şi pentru a lărgi aria de cuprindere a lucrărilor la epocile modernă şi contemporană Simpozionul va avea, în funcţie de participanţi, mai multe secţiuni: Ctitori şi promotori ai şcolii, Istoriile ştiinţelor şi Cercetări recente ale dascălilor români.

2. În vederea publicării, lucrările ştiinţifice (maximum 2 autori) vor avea în mod obligatoriu bibliografie ataşată la final, vor fi redactate cu caractere Times News Roman, fontul 12, justify, la un rând şi jumătate, cu diacritice, şi vor conţine: titlul lucrării (bold, fontul 14), un rând spaţiu, numele şi prenumele autorului/autorilor, titlul ştiinţific, instituţia, localitatea, judeţul (bold, fontul 12), un rând spaţiu şi apoi textul. De preferat ca notele critice, dacă există, să fie plasate în josul paginii.

3. Data limită de înscriere şi de trimitere a titlului lucrărilor pentru participare directă şi indirectă (în general, maximum 8 pagini pentru profesori): 23 martie 2016.

4. Data limită de trimitere a lucrărilor profesorilor care doresc publicarea în volum: 22 aprilie 2016.

5. Profesorii pot susţine lucrările şi ajutaţi de prezentări PPT (maximum 20 de slied-uri), organizatorii asigurând mijloacele necesare.

6. Lucrările cu textul complet şi fişele de înscriere vor fi trimise secretariatului ştiinţific al simpozionului pe adresele prof. Sebastian Chiruţă, coordonator – 0729824416, chiruseb@yahoo.com, prof. Gabriela Luchian, coordonator – 0745885265, gi_luchi@yahoo.com, prof. Cezar Furtună, coordonator – 0728161976, furtunacezar@yahoo.com sau prin poştă pe adresa Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, Str. Ion Creangă, nr. 37, Iaşi.

7. Pentru cei din afara oraşului Iaşi este necesar trimiterea unui plic care trebuie să cuprindă: fişa de participare completată şi un plic mare autoadresat şi timbrat cu valoare de 3 lei pentru a putea fi returnate diplomele şi, pentru cei ce doresc, volumul (pentru participanţii din Iaşi nu mai este obligatorie trimiterea unui plic autoadresat).

8. Toţi participanţii vor primi diplomă de participare şi, pentru cei ce doresc, volumul (cu ISBN) cu lucrările publicate.

9. RESPONSABILITATEA TEXTELOR PUBLICATE APARŢINE ÎN TOTALITATE AUTORILOR.

Criterii de jurizare în vederea acordării premiilor şi menţiunilor la Concursul „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA”

Secţiunea I – Concursul de picturi, desene

1. Respectarea tematicii concursului (orice aspect, problematică sau personalitate circumscrisă epocii domnitorului Alexandru Ioan Cuza);

2. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;

3. Complexitatea lucrării;

4. Armonizarea culorilor şi prezentarea artistică;

5. Gradul de dificultate în executarea lucrării.

Secţiunea a II-a – Concursul de machete istorice / trasee istorice

1. Respectarea tematicii concursului (orice aspect, problematică sau personalitate circumscrisă epocii domnitorului Alexandru Ioan Cuza);

2. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;

3. Complexitatea lucrării;

4. Armonizarea culorilor şi prezentarea artistică;

5. Gradul de dificultate în executarea lucrării.

Secţiunea a III-a – Concursul de comunicări ştiinţifice

1. Respectarea tematicii concursului (orice aspect, problematică sau personalitate circumscrisă epocii domnitorului Alexandru Ioan Cuza);

2. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;

3. Complexitatea lucrării;

4. Respectarea folosirii regulilor pentru bibliografie şi, după caz, a aparatului critic.

5. Respectarea limitei de spaţiu.

Membrii echipei de proiect:

Prof. Ariadna Maximiuc – Director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu – Inspector de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, ISJ Iaşi

Prof. Sebastian Chiruţă

Prof. dr. Gabriela Luchian

Prof. dr. Cezar Furtună

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Cadre didactice

AUTOR ( nume, prenume): …………………………………………………….

 

 

FUNCŢIA:………………………………………………………...........................

 

 

ŞCOALA:………………………………………………………............................

 

 

 

ADRESA pe care se trimit diploma/diplomele: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TELEFON: …………………………………………………...................................

 

 

E – MAIL: …………………………………………………………………………

 

 

TITLU LUCRĂRII: …………………………………………………………........................................

.................................................................................................................................

 

 

MODUL DE PARTICIPARE: directă sau indirectă …………………………………………(completaţi modul de participare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Elevi

AUTOR ( nume, prenume): ..……………………………………………………...

 

 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CLASA): ............................................................

 

 

PROFESORUL COORDONATOR / ÎNDRUMĂTOR: ....................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................

 

TELEFON PROFESOR: ................................................................

E – MAIL PROFESOR: ..................................................................

 

 

ŞCOALA: ………………………………………………………............................

 

 

 

ADRESA pe care se trimit diploma/diplomele: .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

TELEFON ELEV (opțional): ………………………………………………..................

 

 

E – MAIL ELEV (opțional): …………………………………………………………

 

 

TITLU LUCRĂRII: …………………………………………………………........................................

.................................................................................................................................

 

 

SECȚIUNEA: …………………………………………………………........................................

 

 

 

Învăţământ liceal | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: Chiruta_Sebastian | 09.03.2016 22:11 | 824 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Valorile morale

Valorile morale

Comentarii (3)

0 0

12.03.2016 21:07 viorica_ciurea

Bună seara! Vă adresez o simplă întrebare cu privire la faptul dacă la secţiunea profesori-comunicări, pentru publicarea lucrării respective într-un volum cu ISBN dacă există o taxă pentru publicare.

0 0

19.03.2016 12:07 Chiruta_Sebastian - Autor

Buna ziua,
Cu scuzele de rigoare pentru intarziere va pot raspunde ca nu avem o taxa pentru participarea la Simpozionul profesorilor sau pentru includerea in volumul cu ISBN. Totusi, daca doriti sa achizitionati volumul, va vom ruga sa ne transmiteti in mesajul in care trimiteti textul comunicarii aceasta precizare pentru a va transmite contul in care sa trimiteti contravaloarea volumului (35lei). Va multumim pentru intrebare si va asteptam, daca doriti, sa participati la proiectul Liceului nostru.
O zi cat mai buna,
prof. Sebastian Chiruta

0 0

13.03.2017 21:59 Chiruta_Sebastian - Autor

Pentru cine este interesat de o noua editie si a Concursului si a Simpozionului poate intra pe situl Liceului nostru: www.alicuzaiasi.ro Va asteptam!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 47 evenimente

«APRILIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

304 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN