Şcoala cu
bune practici

33 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs/Simpozion Regional ”Manifest pentru sănătatea Pământului” ediția a XIII-a inclus in CAER poz. 934

Concursul/Simpozionul „Manifest pentru sănătatea Pământului” se adresează elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial, care pot prezenta în cadrul acestuia referate, portofolii, proiecte, machete, creaţii artistice şi literare, pe secţiuni, și cadrelor didactice care pot prezenta proiecte desfășurate și exemple de bună practică ce se încadrează în secțiunea Poluarea și protejarea mediului. Simpozionul va avea loc în data de 31.05.2019, ora 1300, Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești Târgoviște. Înscrierile la lucrările concursului se fac pe baza formularului de înscriere,în perioada 04.03.2019-26.04.2019. Cu formularul de înscriere se depun lucrările tehnoredactate şi CD-ul pentru prezentare la secretariatul școlii , în cazul în care prezentarea se face utilizând mijloace electronice. Lucrările participante alături de Acordul de parteneriat și Fișa de înscriere din unitățile școlare partenere din țară se trimit prin poștă (cu plic autotimbrat ) la adresa Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești, Calea Domnească, nr.252, Târgoviște, jud. Dâmbovița. SECŢIUNI: I. POLUAREA ŞI PROTEJAREA MEDIULUI – referate, proiecte, portofolii, machete II. VIITORUL PĂMÂNTULUI – creaţii literare şi artistice III. GENEZA PĂMÂNTULUI ŞI HAZARDE – referate, proiecte, portofolii IV. NOI UNIVERSUL, cu subsecţiunile: 1. CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI – referate, proiecte, portofolii 2. RELIGIE SAU ŞTIINŢĂ? – referate, proiecte, portofolii

Nume proiect: MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI

Organizatori: - ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI TÂRGOVIȘTE

Condiţii de participare: Concursul/Simpozionul „Manifest pentru sănătatea Pământului” se adresează elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial și cadrelor didactice .

Perioadă înscriere: 04.03.2019 - 26.04.2019

Perioadă desfăşurare: 01.11.2018 - 30.06.2019

REZUMATUL PROIECTULUI

 

Concursul Regional / Simpozion „Manifest pentru sănătatea Pământului” se va desfășura astfel:

Regulament

 

             Concursul/Simpozionul „Manifest pentru sănătatea Pământului” se adresează elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial, care pot prezenta în cadrul acestuia referate, portofolii, proiecte, machete, creaţii artistice şi literare, pe secţiuni, și cadrelor didactice care pot prezenta proiecte desfășurate și exemple de bună practică ce se încadrează în secțiunea Poluarea și protejarea mediului.

    Simpozionul va avea loc în data de 31.05.2019, ora 1300, Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești Târgoviște.

    Înscrierile la lucrările concursului se fac pe baza formularului de înscriere,în perioada 04.03.2019-26.04.2019. Cu formularul de înscriere se depun lucrările tehnoredactate şi CD-ul pentru prezentare la secretariatul școlii , în cazul în care prezentarea se face utilizând mijloace electronice. Lucrările participante alături de Acordul de parteneriat și Fișa de înscriere din unitățile școlare partenere din țară se trimit prin poștă (cu plic autotimbrat ) la adresa Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești, Calea Domnească, nr.252, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

    Secţiuni:

                                 I.      POLUAREA ŞI PROTEJAREA MEDIULUI – referate, proiecte, portofolii, machete

                              II.      VIITORUL PĂMÂNTULUI – creaţii literare şi artistice

                           III.      GENEZA PĂMÂNTULUI ŞI HAZARDE – referate, proiecte, portofolii

                           IV.      NOI         UNIVERSUL, cu subsecţiunile:

 1. CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI – referate, proiecte, portofolii
 2. RELIGIE sau ŞTIINŢĂ? – referate, proiecte, portofolii

 

    Fiecare proiect, machetă, portofoliu sau referat va primi punctaj pentru conţinut ( calitatea lucrării, mesaj, încadrarea în secțiune, originalitate, creativitate) şi un punctaj pentru prezentarea acestuia, punctajul final fiind reprezentat de media aritmetică a celor două punctaje anterioare.( pentru participanții din județ)

    Timpul de prezentare acordat pentru fiecare tip de lucrare este:

- proiect /machetă– 5 minute

- portofoliu – 5 minute

- referat – 3 minute

    Pentru proiecte, referate, portofolii trebuie respectate:

     - legile dreptului de autor ( se admit informaţii prelucrate din surse diverse, adaptate nivelului de vârstă al elevului);

     - criterii de originalitate;

     - secţiunea / subsecţiunea în care se încadrează;

     - regulamentul simpozionului.

    Lucrările care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi eliminate.

    Pentru secţiunea „Viitorul Pământului” se va ţine seama de următoarele:

   - nu vor fi prezentate decât lucrările premiate, acest lucru petrecându-se în cadrul festivităţii de premiere (conform Agendei, care va fi transmisă în săptămâna în care se desfășoară simpozionul/concursul );

   - creaţiile artistice vor fi expuse în sala de festivităţi;

   - rezultatele acestei secţiuni vor fi transmise prin e-mail până în data de 29.05.2019, ora 1800;

    CRITERII SPECIALE( pe secţiuni):

ð viitorul pământului - creaţie literară:

-         tehnoredactarea lucrării (dimensiune A4, font – Times New Roman, 14, spaţiere 1,5 rânduri, margini 2 cm)

-         respectarea temei;

-         originalitate;

-         respectarea regulilor de scriere corectă;

-         proză, versuri (I – IV);

-         proză, versuri, eseuri (V – VIII).

ð viitorul pământului – creaţie artistică (desen):

-         format lucrare A4;

-         respectarea temei;

-         tehnici de lucru: acuarele (I – IV), acuarele şi tehnică mixtă (V – VIII);

ð noi            universul – subsecţiunea religie sau ştiinţă?

             Lucrarea trebuie să fie axată pe una sau mai multe dintre următoarele teme:

-         Ştiinţă – religie, relaţie de opoziţie sau complementară?

-         Ştiinţa anulează religia sau religia anulează ştiinţa?

-         Cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm?

 

ð noi   universul – subsecţiunea civismul şi sănătatea pământului

-         obiectivele urmărite sunt prezentate în anexă;

-         se vor prezenta proiecte, referate, portofolii, afişe, postere, desene, pentru care se vor respecta regulile generale de jurizare enumerate în prezentul regulament;

-         lucrările vor ilustra exemplele de bună practică privind protecţia mediului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați coordonatorii proiectului:

 

Popescu Iulia – Director adjunct, tel.0726648466

Popescu Ana-Maria– Înv., tel. 0723369076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

 

„MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI”

 

„ CIVISMUL ŞI SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI”

 

 • pentru că nu putem separa viaţa de mediul ambiant, educaţia elevilor trebuie realizată şi în direcţia protecţiei mediului înconjurător;
 • să înţeleagă relaţia de interdependenţă cu semenii şi cu natura şi că trebuie să aibă permanent un comportament responsabil;
 • să-şi asume o răspundere tot mai mare pentru propria sănătate şi viaţă;
 • să înţeleagă că ei sunt parte importantă a comunităţii locale şi naţionale;
 • conştientizarea riscurilor la care omul se supune înfruntând, nerespectând natura;
 • formarea şi dezvoltarea unor deprinderi care să reducă impactul negativ asupra mediului;
 • cunoaşterea problemelor de mediu existente în comunitatea noastră;
 • să explice rolul normelor şi regulilor sociale privind sănătatea pământului;
 • rolul societăţii civile în protejarea naturii;
 • modalităţi concrete de acţiune pentru impunerea legilor privind protecţia mediului;
 • prezentarea experienţelor dobândite în timp;
 • prezentarea materialelor cu caracter preventiv (afişe, postere, pliante, desene);
 • exemple de bună practică în sprijinul protecţiei mediului înconjurător;
 • promovarea valorilor şi normelor civice privind protecţia mediului;
 • popularizarea deprinderilor formate în rândul elevilor pentru reducerea impactului negativ asupra mediului;
 • evidenţierea atitudinii pozitive în realizarea unui mediu sănătos pentru muncă şi instruire (acasă şi la şcoală).

 

Forma de participare: directă, indirectă.

 

Jurizarea lucrărilor:

29.04.2019-24.05.2019

 

Afișarea rezultatelor:

29.05.2019

 

 

Organizarea expoziției:

31.05.2019

 

Diseminarea rezultatelor și transmiterea diplomelor:

5.06.2019-30.06.2019

 

Evaluarea materialelor de către juriul de specialitate:

 

Nr. Crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj acordat

1

Calitatea lucrării

10 puncte

2

Mesajul lucrării

10 puncte

3

Respectarea temei

10 puncte

4

Originalitate

10 puncte

5

Creativitate

10 puncte

6

Prezentarea lucrării ( pentru cei din județ)

50 puncte

 

Toate lucrările vor fi incluse într-un sistem de premiere pe nivel de studiu, în cadrul secțiunilor.

Se vor acorda premiile: I; II; III; Mențiuni.

 

 

SIMPOZION –„ Poluarea și protejarea mediului „

 

           Simpozionul se adresează  cadrelor didactice care pot prezenta proiecte desfășurate și exemple de bună practică ce se încadrează în secțiunea Poluarea și protejarea mediului.

 

Fișele de înscriere și materialele de prezentare în format electronic se vor transmite în perioada 04.03.2019-26.04.2019, on line pe adresa:

simpozion_mpsp_sc2_tgv@yahoo.com

Persoană de contact : Diaconescu Cristina, telefon: 0729724866

 

Materialele pot fi prezentate pe suport de hârtie ( 2 pagini) Word, Times New Roman, 12, sau în format electronic ( 10 slide-uri maxim). Pe ultimul slide se va menționa : autorul/autorii ( cel mult 2 autori), școala de proveniență, localitatea.

Data desfășurării simpozionului:31.05.2019, ora 13,00

Locul desfășurării simpozionului: Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești Târgoviște.

Forma de participare: directă pentru cadrelele didactice din județ, indirectă sau on line pe SKIPE pentru cadrele didactice din afara județului.

Nu se percepe taxă de participare.

Mod de certificare: La finalul simpozionului se vor acorda tuturor participanților direcți sau indirecți, diplome de participare.

 

Director,

Prof. Niculăescu Nicolae

 

ANEXA 1

 

 

 

Simpozion Regional

 

ediţia a XIII-a

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - SIMPOZION

 

 

 

ŞCOALA: ……………………………………………………………………………………….

JUDEŢUL:

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / NR. TELEFON ....................................................................……………………………………………..

 

TITLUL LUCRĂRII: ….……………………………………………………………………….

TIPUL LUCRĂRII: ……………………………………………………………………………

MIJLOACE DE PREZENTARE:

                   STATIV 

                   VIDEO-PROIECTOR 

CALCULATOR 

                  Altele:……………………………………………………………………………..

 

 

NOTĂ: Cu formularele de înscriere se depun şi lucrările ce urmează a fi prezentate în cadrul simpozionului şi CD-ul pentru prezentare (nu se acceptă alt suport electronic). În caz contrar, lucrarea va fi respinsă.

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

Simpozion Regional

 

 

ediţia a XIII-a

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - concurs

 

 

Unitatea şcolară: ……………………………………………………………………….

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal, e-mail) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................

Nume şi prenume elev/ clasa:

1 .............................................................................

2………………………………………………….

3..............................................................................        

Titlul ........................................................................................

Secţiunea la care participă ............................................................................

Cadrul didactic/ bibliotecarul îndrumător......................................................

Telefon: ……………………………                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

 

Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești                   Școala..........................                                                                                      

Calea Domnească, nr. 252                                   Adreasa:....................

Târgoviște, Jud. Dâmbovița.                                Loc..................

                                                                            Jud. ................

Tel./Fax: 0245/210249                                      Tel......................

Nr........../..............................                            Nr......./......................

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 1. Părțile contractante:

 

 1. Școala Gimnazială ”I.Al. Brătescu Voinești” Târgoviște,având sediul în Târgoviște,str. Calea Domnească, nr.252, județul Dâmbovița, reprezentată de dl. prof. Niculăescu Nicolae, având funcția de director , în calitate de ORGANIZATOR, Dir. Adj. prof. Popescu Iulia, în calitate de profesor coordonator, prof. înv. primar Popescu Ana-Maria în calitate de profesor coordonator,

Și

 1. Școala.......................................................................................având sediul în ...............................................,JUD........................... str. ................................................, reprezentată de doamna/domnul prof. ..........................., având funcția de director, în calitate de partener și prof.................................. în calitate de profesor coordonator.

 

 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre

 • organizator și partener în vederea organizării și desfășurării Concursului/Simpozionului Regional Manifest pentru sănătatea Pământului.

 

 1. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

ORGANIZATORUL se obligă:

a) să desemneze persoanele care vor participa și vor reprezenta instituția, constând în cadre didactice și elevi , asigurându-le acestora tot suportul necesar participării la eveniment;

b) să își asume în totalitate răspunderea în ceea ce privește obligațiile asumate prin prezentul acord, atât în ceea ce privește organizarea și desfășurarea efectivă a evenimentului, cât și în ceea ce privește supravegherea și asigurarea siguranței elevilor care sunt desemnați să participe la acest eveniment;

c) să respecte termenele de desfășurare a concursului, simpozionului.

d) să distribuie diplomele și regulamentul concursului/simpozionului, în perioada anunțată.

 

PARTENERUL se obligă :

a)      să mediatizeze concursul/simpozionul în instituția pe care o reprezintă.

b)      să respecte regulamentul concursului/simpozionului.

     Acordul întră în vigoare de la data semnării acestuia. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata organizării și desfășurării proiectului.

       Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil în perioada organizării și desfășurării proiectului.     

 

Școala Gim. I. Al. Brătescu-Voinești                          Șc...................

Calea Domnească, nr. 252                                          Adresa................

Târgoviște, Jud. Dâmbovița.                                      Loc..............

Director,                                                                           Director,

Prof. Niculăescu Nicolae                                    ...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propus de: sc_iab | 05.03.2019 11:08 | 2506 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Valorile morale

Valorile morale

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 33 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

48 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN