Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

concurs si proiect zambet pentru mama

Scoala Gimnaziala Alexandru Ivasiuc Baia Mare va invita la concursul Zambet pentru mama dedicat elevilor si dascalilor care predau in invatamantul primar si gimnazial. Este un concurs de creatii artistice si literare pentru elevi cu ocazia zilei de 8 martie iar sectiunea pentru dascali include eseuri si articole. Se ofera diploma de participare. Este fara taxa de participare. Concursul face parte din CAERI 2022 - 2023, pozitia 1059, pagina 42.

Nume proiect: zambet pentru mama

Organizatori: Scoala Gimnaziala Alexandru Ivasiuc Baia Mare

Condiţii de participare: Elevii claselor I-VIII, Profesori de gimnaziu

Perioadă înscriere: 22.02.2023 - 20.03.2023

Perioadă desfăşurare: 22.02.2023 - 23.03.2023

Aprobat,

 

                                                                                         Inspector Școlar

                                                                                   Prof. Maria-Gabriela Pîrvu

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

LANSAREA EDIŢIEI a IV-a a CONCURSULUI 

„ZÂMBET PENTRU MAMA” –  CREAŢII ALE ELEVILOR

 

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1.

Secţiuni de participare:

 • Secţiunea I: Creaţii literare – poezii, compuneri, eseuri

- pot participa elevii din clasele I - VIII;

 • Secţiunea II: Creaţii plastice – mărțișoare, felicitări, desene, grafică, picturi, colaje, creații digitale (ppt, desene, grafică, picturi, felicitări);

- pot participa elevii din clasele pregătitoare şi elevii din clasele pregătitoare – VIII.

 • Secţiunea III: „Familia și Școala, piloni fundamentali în pregătirea tinerei generații pentru viață” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice.

 

Fiecare cadru didactic va putea participa cu maxim cinci lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune.

Fişa de înscriere și acordul de parteneriat semnat și ștampilat se vor trimite alături de lucrările participante la concurs, prin poştă, pe adresa:

 

DESTINATAR

Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”

Strada Bucovinei, Nr. 9

Localitatea: Baia Mare

Județul Maramureș

 

Pentru concursul „ZÂMBET PENTRU MAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uitaţi să cereţi confirmarea la telefon: Bledea Marius 0741 419 554.

 

 • Secţiunea I: Creaţii literare – poezii, compuneri, eseuri

Redactarea creaţiilor literare: Word, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice). Fiecare creație literară va avea: Titlu, numele autorului, clasa autorului, îndrumător. Creaţiile literare ale elevilor vor fi trimise prin poştă și electronic pe adresa de e-mail: zambetpentrumama2022@gmail.com

 

 • Secţiunea a II-a: Creaţii plastice – mărțișoare, felicitări desene, picturi, colaje;

Creaţiile plastice vor fi realizate într-o tehnică la alegere, format A4 pentru desene, colaje, picturi şi format A5 pentru felicitări, specificându-se numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă a elevului, localitatea, precum şi numele cadrului didactic îndrumător, pe o etichetă lipită pe spatele lucrării după modelul:

 

Nume, prenume elev

Clasa

Școala

Localitatea

Îndrumător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea vor participa la expoziţia „ZÂMBET PENTRU MAMArealizată la Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare. (creaţiile plastice nu vor fi înapoiate.)

Creațiile digitale (ppt, desene, grafică, picturi, felicitări) pot fi realizate în diferite aplicații. Se vor trimite la adresa zambetpentrumama2022@gmail.com

 

 • Secţiunea a III-a: „Familia și Școala, piloni fundamentali în pregătirea tinerei generații pentru viață” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice.

Lucrările cadrelor didactice se vor redacta astfel: Word, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice), maxim 3 pagini. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail: zambetpentrumama2022@gmail.com

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2023.

Jurizarea se va face pe fiecare clasă în parte, atât la creaţiile literare cât şi plastice.

Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi.

Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare pentru secţiunea a III-a şi diplomă pentru lucrările coordonate. Diplomele și acordul de parteneriat se vor expedia electronic.

Informaţii telefon: 0741001973, Criste Mariana, între orele 17 – 20.

 

ORGANIZATORI:

Director prof. Firuța Vele

Director adj. prof. înv. primar Teodora Pușcaș

Prof. Înv. primar Mariana Criste

Prof. Mirela Oşan

Prof. Nicoleta Pușcaș

 

PARTENERI:

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN MARAMUREŞ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL  Prof. MIHAI COSMIN POP

INSPECTOR ȘCOLAR  Prof. MARIA GABRIELA PÎRVU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ

DIRECTOR, prof. MĂNDIȚA BAIAS

CASA CORPULUI DIDACTIC

MARAMUREȘ

DIRECTOR, Prof. FLORIN MIHAI SIMION

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PETRE DULFU”

BAIA MARE, MARAMUREȘ

DIRECTOR, dr. TEODOR ARDELEAN

ASOCIAȚIA ASSOC

BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ

DIRECTOR, FLORIAN SĂLĂJAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

MARAMUREŞ

PRIMAR, CĂTĂLIN CHERECHEȘ

VICEPRIMAR, IOAN DORU DĂNCUȘ

 

Perioada de derulare a concursului:

 • ianuarie 2023 – lansarea Concursului pe didactic.ro, pe site-ul şcolii, promovarea acestuia cu ajutorul mass-media locală şi a partenerilor acestora;
 • 1 februarie – 20 martie 2023 – primirea lucrărilor participante la concurs şi a fişelor de înscriere;
 • 23 martie 2023 - realizarea expoziţiei de desene;
 • 23-30 martie 2023– mediatizare în presă;
 • 30 martie - 5 mai 2023 – jurizarea şi premierea lucrărilor;
 • până la data de 10 iunie 2023 – expedierea diplomelor şi a acordului de parteneriat în format electronic;
 • până în data de 30 iulie 2023 – expedierea volumelor electronice cu ISBN/ISSN

 

EVALUARE

            Creaţiile copiilor şi lucrările cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un volum electronic cu  ISSN/ISBN.

            Fiecare cadru didactic îndrumător va primi diplomele de participare şi acordul de parteneriat, iar volumul electronic la finalizarea acestuia.

            Creaţiile elevilor vor fi jurizate obiectiv şi imparţial, de un juriu format din specialişti.

 

Informaţii telefon: 0741001973, Criste Mariana, între orele 17 – 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1                    

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS „ZÂMBET PENTRU MAMA”

EDIȚIA A IV-A

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________

Localitatea/judeţul: _________________________________________________

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ________________________

Număr de telefon: _____________________________________________

Adresa de e-mail:       ____________________________________

Secţiune pentru :

___ cadre didactice :

          Numele lucrării :_____________________________________

___ elevi

 

Tabel cu lucrările trimise

Nr. crt

Numele şi prenumele elevului

Titlul lucrării

Clasa

Creaţii literare

Creaţii plastice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU  IVASIUC”

BAIA MARE                                            

ŞCOALA….......…………………....................................

JUD. MARAMUREŞ

............................................................................................

Nr. ............  din ................................................................

Nr. ......................   din .....................................................

 

 

 

                                                                                                                         

ACORD DE PARTENERIAT

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

 

„ZÂMBET PENTRU MAMA’’

Ediţia a IV-a 2022-2023

 

            Încheiat între:

►Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare, jud. Maramureş, reprezentată prin director prof. Vele Firuța, director adj. prof.înv.primar Pușcaș Teodora şi prof. Oşan Mirela, prof. Pușcaș Nicoleta, prof.înv.primar Criste Mariana, în calitate de coordonatori

 

şi

► Şcoala .........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Durata  parteneriatului: ianuarie – iunie 2023

            Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

 

Partenerii se obligă:

 

 1. Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”:
 • întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului;
 • coordonează şi monitorizează proiectul;
 • realizează expoziţii cu lucrările elevilor;
 • mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin reviste, întâlniri cu partenerii locali, în mass-media;
 • trimite un exemplar din acordul de parteneriat, diplomele elevilor şi ale cadrelor didactice participante.

           

 1. Şcoala ....................................................................................
 • trimite în timp util coordonatorilor de proiect fişa pentru înscriere, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat şi lucrările elevilor.

 

            Şcoala Gimnazială ,,Alexandru  Ivasiuc”       Şcoala _________________________          

            Baia Mare                                                        ___________________________________

           

            Director,                                                          Director,

            prof. Vele Firuța

Aprobat,

 

                                                                                         Inspector Școlar

                                                                                   Prof. Maria-Gabriela Pîrvu

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

LANSAREA EDIŢIEI a IV-a a CONCURSULUI 

„ZÂMBET PENTRU MAMA” –  CREAŢII ALE ELEVILOR

 

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1.

Secţiuni de participare:

 • Secţiunea I: Creaţii literare – poezii, compuneri, eseuri

- pot participa elevii din clasele I - VIII;

 • Secţiunea II: Creaţii plastice – mărțișoare, felicitări, desene, grafică, picturi, colaje, creații digitale (ppt, desene, grafică, picturi, felicitări);

- pot participa elevii din clasele pregătitoare şi elevii din clasele pregătitoare – VIII.

 • Secţiunea III: „Familia și Școala, piloni fundamentali în pregătirea tinerei generații pentru viață” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice.

 

Fiecare cadru didactic va putea participa cu maxim cinci lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune.

Fişa de înscriere și acordul de parteneriat semnat și ștampilat se vor trimite alături de lucrările participante la concurs, prin poştă, pe adresa:

 

DESTINATAR

Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”

Strada Bucovinei, Nr. 9

Localitatea: Baia Mare

Județul Maramureș

 

Pentru concursul „ZÂMBET PENTRU MAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uitaţi să cereţi confirmarea la telefon: Bledea Marius 0741 419 554.

 

 • Secţiunea I: Creaţii literare – poezii, compuneri, eseuri

Redactarea creaţiilor literare: Word, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice). Fiecare creație literară va avea: Titlu, numele autorului, clasa autorului, îndrumător. Creaţiile literare ale elevilor vor fi trimise prin poştă și electronic pe adresa de e-mail: zambetpentrumama2022@gmail.com

 

 • Secţiunea a II-a: Creaţii plastice – mărțișoare, felicitări desene, picturi, colaje;

Creaţiile plastice vor fi realizate într-o tehnică la alegere, format A4 pentru desene, colaje, picturi şi format A5 pentru felicitări, specificându-se numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă a elevului, localitatea, precum şi numele cadrului didactic îndrumător, pe o etichetă lipită pe spatele lucrării după modelul:

 

Nume, prenume elev

Clasa

Școala

Localitatea

Îndrumător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea vor participa la expoziţia „ZÂMBET PENTRU MAMArealizată la Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare. (creaţiile plastice nu vor fi înapoiate.)

Creațiile digitale (ppt, desene, grafică, picturi, felicitări) pot fi realizate în diferite aplicații. Se vor trimite la adresa zambetpentrumama2022@gmail.com

 

 • Secţiunea a III-a: „Familia și Școala, piloni fundamentali în pregătirea tinerei generații pentru viață” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice.

Lucrările cadrelor didactice se vor redacta astfel: Word, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice), maxim 3 pagini. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail: zambetpentrumama2022@gmail.com

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2023.

Jurizarea se va face pe fiecare clasă în parte, atât la creaţiile literare cât şi plastice.

Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi.

Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare pentru secţiunea a III-a şi diplomă pentru lucrările coordonate. Diplomele și acordul de parteneriat se vor expedia electronic.

Informaţii telefon: 0741001973, Criste Mariana, între orele 17 – 20.

 

ORGANIZATORI:

Director prof. Firuța Vele

Director adj. prof. înv. primar Teodora Pușcaș

Prof. Înv. primar Mariana Criste

Prof. Mirela Oşan

Prof. Nicoleta Pușcaș

 

PARTENERI:

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN MARAMUREŞ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL  Prof. MIHAI COSMIN POP

INSPECTOR ȘCOLAR  Prof. MARIA GABRIELA PÎRVU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ

DIRECTOR, prof. MĂNDIȚA BAIAS

CASA CORPULUI DIDACTIC

MARAMUREȘ

DIRECTOR, Prof. FLORIN MIHAI SIMION

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PETRE DULFU”

BAIA MARE, MARAMUREȘ

DIRECTOR, dr. TEODOR ARDELEAN

ASOCIAȚIA ASSOC

BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ

DIRECTOR, FLORIAN SĂLĂJAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

MARAMUREŞ

PRIMAR, CĂTĂLIN CHERECHEȘ

VICEPRIMAR, IOAN DORU DĂNCUȘ

 

Perioada de derulare a concursului:

 • ianuarie 2023 – lansarea Concursului pe didactic.ro, pe site-ul şcolii, promovarea acestuia cu ajutorul mass-media locală şi a partenerilor acestora;
 • 1 februarie – 20 martie 2023 – primirea lucrărilor participante la concurs şi a fişelor de înscriere;
 • 23 martie 2023 - realizarea expoziţiei de desene;
 • 23-30 martie 2023– mediatizare în presă;
 • 30 martie - 5 mai 2023 – jurizarea şi premierea lucrărilor;
 • până la data de 10 iunie 2023 – expedierea diplomelor şi a acordului de parteneriat în format electronic;
 • până în data de 30 iulie 2023 – expedierea volumelor electronice cu ISBN/ISSN

 

EVALUARE

            Creaţiile copiilor şi lucrările cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un volum electronic cu  ISSN/ISBN.

            Fiecare cadru didactic îndrumător va primi diplomele de participare şi acordul de parteneriat, iar volumul electronic la finalizarea acestuia.

            Creaţiile elevilor vor fi jurizate obiectiv şi imparţial, de un juriu format din specialişti.

 

Informaţii telefon: 0741001973, Criste Mariana, între orele 17 – 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1                    

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS „ZÂMBET PENTRU MAMA”

EDIȚIA A IV-A

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________

Localitatea/judeţul: _________________________________________________

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ________________________

Număr de telefon: _____________________________________________

Adresa de e-mail:       ____________________________________

Secţiune pentru :

___ cadre didactice :

          Numele lucrării :_____________________________________

___ elevi

 

Tabel cu lucrările trimise

Nr. crt

Numele şi prenumele elevului

Titlul lucrării

Clasa

Creaţii literare

Creaţii plastice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU  IVASIUC”

BAIA MARE                                            

ŞCOALA….......…………………....................................

JUD. MARAMUREŞ

............................................................................................

Nr. ............  din ................................................................

Nr. ......................   din .....................................................

 

 

 

                                                                                                                         

ACORD DE PARTENERIAT

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

 

„ZÂMBET PENTRU MAMA’’

Ediţia a IV-a 2022-2023

 

            Încheiat între:

►Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare, jud. Maramureş, reprezentată prin director prof. Vele Firuța, director adj. prof.înv.primar Pușcaș Teodora şi prof. Oşan Mirela, prof. Pușcaș Nicoleta, prof.înv.primar Criste Mariana, în calitate de coordonatori

 

şi

► Şcoala .........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Durata  parteneriatului: ianuarie – iunie 2023

            Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

 

Partenerii se obligă:

 

 1. Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”:
 • întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului;
 • coordonează şi monitorizează proiectul;
 • realizează expoziţii cu lucrările elevilor;
 • mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin reviste, întâlniri cu partenerii locali, în mass-media;
 • trimite un exemplar din acordul de parteneriat, diplomele elevilor şi ale cadrelor didactice participante.

           

 1. Şcoala ....................................................................................
 • trimite în timp util coordonatorilor de proiect fişa pentru înscriere, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat şi lucrările elevilor.

 

            Şcoala Gimnazială ,,Alexandru  Ivasiuc”       Şcoala _________________________          

            Baia Mare                                                        ___________________________________

           

            Director,                                                          Director,

            prof. Vele Firuța

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: acular82 | 22.02.2023 22:41 | 2994 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Egocentrismul la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 31 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

57 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN