Concurs Regional '' Visurile copilariei '' Editia a-V-a Medias , aprilie 2016 , cuprins in CAER pozitia 1394

Proiectul a fost conceput in vederea gasirii celor mai eficiente modalitati de stimulare a interesului elevilor pentru cultura si arte frumoase . Activitatiile orientative propuse , care se vor a fi stimulative , au ca obiectiv dezvoltarea capacitatii creatoare a eleviilor , dragostea de frumos , pastrarea a traditiilor si spiritul de competitie .

Nume proiect: '' Visurile copilariei '' - concurs de arte vizuale

Organizatori: Prof: GANDILA ANUTA , CLUBUL COPIILOR MEDIAS . Str. Nucului , Nr . 5 Loc . Medias , Tell : 0269 / 845.353

Condiţii de participare: La concurs pot participa : - elevii invatamantului prescolar , primar , gimnazial , liceal , palate , si cluburi ale copiilor si elevi cu C.E.S

Perioadă înscriere: 28.03.2016 - 22.04.2016

Perioadă desfăşurare: 01.02.2016 - 31.05.2016

MINISTERUL   EDUCAŢIEI  SI CERCETARII  STIINTIFICE
Palatul Copiilor Sibiu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu                                           Filiala  ClubulCopiilorMediaş
Inspector General: Prof. Dr. Ştefan Firu                                     Director: Prof. Vecsei Daniel
CONCURSUL   REGIONAL
„VISURILE  COPILÃRIEI”
EDITIA a-V-a
MEDIAŞ,  APRILIE  2016
Cuprins in C.A.E.R.,pozitia 1394
Organizator proiect:                                                                                                                                                                                    Prof. Gândilă Anuţa
INFORMAŢII  DESPRE  APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:   Clubul Copiilor Mediaş
Adresa completă:                                                       str Nucului nr 5, Mediaş, judetul Sibiu
Nr. de telefon/fax                                                       0269845353
Site şi adresă poştă electronică:                                         clubul.copiilor.medias@gmail.com
Coordonatori:                                                             Gândila Anuţa, profesor, tel. 0771376029
Numarul elevilor din unitate participanti la proiect:   10 elevi
Alte programe/ proiecte organizate:                         Nu
INFORMAŢII  DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului:  „Visurile copilăriei”
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: concurs
B.3. Domeniul in care se incadreaza proiectul: cultural - artistic
B.4. Ediţia nr 5
B.5. Număr participanţi la proiect: 16
B.6. Bugetul proiectului: Contributie proprie
B.7.Proiectul este cu participare indirecta
REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru cultura şi artele frumoase. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor, dragostea de frumos, pastrare a traditilor si spiritul de competitie.
a. Numar de elevi si numar de cadre didactice implicate: 10 elevi si 6 cadre didactice
b. Beneficiarii directi si indirecti: -  elevii învăţământului preşcolar,  primar, gimnazial, liceal, palate, cluburi si elevi cu C.E.S;
-  cadre didactice.
Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
-     lansarea concursului pe site si trimiterea regulamentului- februarie
timp acordat pt crearea lucrărilor; februarie-martie
primirea lucrărilor pentru concurs: 28martie-22 aprilie                                           constituirea unei baze de date cu profesorii participanti la proiect: 09 mai
organizarea expoziţiei: 10 mai
jurizarea lucrărilor: 11 mai
vernisajul expozitiei si premierea: 12 mai
-     trimiterea premilor si diplomelor :  13-31 mai
Descrierea activitatii principale: Vernisajul expozitiei si premierea elevilor participanti la concurs. Se va discuta pe seama lucrarilor, despre corectitudinea executarii lucrarilor, claritatea mesajului si originalitatea lor. Elevii vor fi incurajati pentru continuarea activitatilor in domeniul si vor fi premiati cu diplome.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă:  Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic si creativ al copiilor.
PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument:
Copilăria este inima tuturor vârstelor. Această afirmaţie blagiană se refera la vârsta inocenţei. Copilăria este vârsta când omul incepe sa devină constient de existenta lui pe lume, când incepe să exploreze mediul inconjurător si să facă eforturi să-l inteleagă. Este perioada existentei umane, marcată de fascinant, de bucurie si de vis. Copilăria constituie nucleul originar al existenţei fiecărei persoane in parte.
Pe de altă parte, copilăria este un reper fundamental pentru un om atunci cand acesta devine adult. In concluzie, copilăria este inima tuturor vârstelor, pentru că este cea mai fascinantă perioada a vieţii, la care se raportează mereu in existenţa lui ulterioară. De aici porneşte marea intrebare „ce vreau să mă fac când voi fi mare!!!!”  De aici pleacă totul, de la fragedele vârste când copiii aleg să se facă doctor sau fotbalist, asistente sau balerine, până la realizarea lor...
Intr-o lume in care omul odată ajuns la maturitate,  niciodată nu este multumit de ce a realizat in viaţă, eu propun intoarcerea in trecut, la copilărie, acolo unde jocul si fericirea erau la ea acasă, unde numai ne imagineam ceea ce doream sa devenim la maturitatea si asta ne multumea deplin...Cu alte cuvinte lasăti grijile măcar pentru un moment la o parte si reintoarceti- vă in trecut, la copilărie, unde numai puritate, fericire  si inocenţa era.
Prin acest concurs dorim atât implicarea şcoliilor  in organizarea timpului liber al elevilor cât şi existenţa unor parteneri dispuşi să se implice in acest gen de activităţi.
D.2. Scopul:
Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic si creativ al copiilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din judeţ, prin lucrări de artă plastică si decorativă.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
- stimularea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin realizarea unor lucrări deosebite;
- valorificarea potenţialului creativ al elevilor;
- cunoaşterea si utilizarea unor tehnici de lucru diverse;
- dezvoltarea capacitaţii de exprimare artistică;
- antrenarea un număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare;
- recunoaşterea  publică a valorilor;
- recompensarea talentului prin publicarea lucrărilor premiate şi prin acordarea unor diplome.
D.4. Grupul ţintă:
-  elevii învăţământului preşcolar,  primar, gimnazial, liceal, palate, cluburi si elevi cu C.E.S;
-  cadre didactice.
-  părinţii copiilor si elevilor
-  comunitatea locală.
D. 5. Beneficiarii directi si indirecti: elevii, cadre didactice, parinti, comunitatea locala
.           D.6. Durata proiectului :  4 luni (februarie- mai 2016)
.           D.7. Descrierea activităţilor
a.Titlul activitatii: Concurs ,,Visurile copilariei”
b. Perioada de desfăşurare: aprilie-mai 2016
c. Locul desfăşurării: sala de festivităţi a Clubului Copiilor Mediaş
d. Participanţi : elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunitaţii.
e. Descrierea pe scurt a activitatilor:Concursul este constituit din  3 sectiuni:
- Secţiunea pictură - concurs cu lucrări ale elevilor din  invaţământul prescolar, primar si gimnazial
- lucrările vor fi executate in acuarelă, pastel, tempera, guasă, acril sau ulei
- nu se acceptă lucrări executate in creioane colorate sau cariocă
- dimensiuni A4, suportul poate fi hârtie, carton sau pânză.
- maxim 3 lucrări/ coordonator.
- Secţiunea desen si grafică- concurs cu lucrări ale elevilor din  invaţământul gimnazial şi liceal
-  lucrările vor fi executate in creioane de grafit, peniţă,cărbune, sepia
sau tehnică mixtă.
- dimensiuni A4 , suportul poate fi hârtie sau carton
- maxim 3 lucrări/ coordonator.
.                  - Sectiunea creatie- confectii si artă decorativă-concurs cu lucrari ale elevilor din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal:
-concurs cu  felicitări, lucrări pe etamină, obiecte decorative,  broderii,        .   .                                 cusaturi , tesături, impletituri, colaje, quilling etc. ;
- lucrări executate pe suport textil sau carton in diferite tehnici de lucru;
- lucrările să aibă un aspect curat si ingrijit;
- maxim 3 lucrări/coordonator;
.       D. 8.Modalitati de monitorizare si evaluare ale proiectului: organizarea şi prezentarea unor expoziţii cu lucrările premiate ale elevilor la nivelul şcolii;
fotografii din cadrul expoziţiei şi realizarea unor portofolii ;
diplome pentru elevi;
diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare;
articole în presa locală şi pe site;
prezentarea exponatelor la nivelul comunităţii locale.
D.9. ECHIPA DE PROIECT
Organizator si coordonator proiect : Prof. Gandila Anuta- Clubul Copiilor Medias
Comisia de jurizare: este formata din profesori de specialitate, pentru toate cele trei sectiuni
D.10.INFORMATII DESPRE POTENTIALII PARTENERI
Copii si elevi din gradinite, unitati scolare, licee, cluburi, palate alecopiilor si centre de educatie incluziva.
.        Regulament de desfăşurare a concursului:
Data : 28martie – 22 aprilie  2016, Clubul Copiilor Mediaş
fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pe secţiune;
lucrările vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere;
fiecare cadru didactic este rugat sa verifice si să se incadreze corect pe cerinţele secţiunii la care participă;
lucrările vor avea un titlu;
concursul este fără taxă de participare;
elevii vor participă in cadru a 8 categorii de vârsta: 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-11ani, 12-13ani, 14-15ani, 16-17ani, 18-19 ani;
juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate;
elevii vor fi premiaţi cu urmatoarele premii: premiul I, II, III si menţiuni pt fiecare categorie de vârstă;
cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare;
lucrările trimise nu sunt returnabile;
lucrările pe care le veţi trimite în plic împreună cu fişa de înscriere si acordul de parteneriat in dublu exemplar semnat si stampilat de directorul unităţii, iar în plic introduceţi şi un alt plic (A4) autoadresat şi timbrat pentru expedierea diplomelor, până la data limită de 22 aprilie2016(data poştei), cu menţiune pe plic / pachet  pentru concursul “Visurile Copilărie”  la adresa:
Clubul Copiilor  Mediaş ,   Str Nucului nr 5 , cod 551112 Mediaş, jud Sibiu
.                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                           FIŞĂ DE INSCRIERE
CONCURS INTERJUDEŢEAN CU TEMA:
“ VISURILE COPILĂRIEI ”
APRILIE 2016
Şcoala ……………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………
Loc:………………………….Jud:………………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator…………………………………………………………………………….
Adresa de email a cadrului didactic coordonator ……………………………………..
Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării Secţiunea
NOTA
pe verso lucrărilor , în colţul din dreapta  jos,se vor aplica etichete,ce va contine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, vârsta,clasa, şcoala / grădiniţa, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
Profesor  coordonator
PALATUL COPIILOR SIBIU.                                                                                                                                                                                                                Filiala- CLUBUL COPIILOR  MEDIAS                                               Instituţia__________________
Str.Nucului nr. 5,                                                                                       Str.________________________nr.___
Judetul Sibiu                                                                                             Judeţul _________________________
Tel/fax. 0269845353                                                                                 Tel/fax._________________________
Nr______din____________________                                                     Nr__________din________________
Director,                                                                                                    Director,
Prof. Vecsei Daniel
ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat între
CLUBUL COPIILOR MEDIAŞ, jud.Sibiu, reprezentat de director prof. Vecsei Daniel si  prof. Gândilă Anuţa, in calitate de profesor organizator concurs.
Şcoala_______________________________________________reprezentată dedirector prof.________________________________ şi prof.__________________________
în calitate de parteneri în cadrul concursului interjudeţean „Visurile copilăriei”
Aplicantul  se obligă:
Să trimită şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Să identifice talente in rândul copiilor;
Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
Să mediatizeze rezultatete concursului;
Să expedieze diplomele elevilor şi cadrelor didactice care participă la concurs.
Instituţiile participante se obligă:
Să trimită organizatorilor acordul de parteneriat si fişele de inscriere completate şi avizate;
Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
Să pregătească elevii în vederea participării la concurs;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Prezentul acord de parteneriat se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.Propus de: Anuta58 | 21.03.2016 23:17 | 928 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Tehnici de grounding

Echilibrul emotional

Mindfulness pentru copii

Echilibrul emotional

Provocarea lunii Februarie

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 24 evenimente

«FEBRUARIE 2023»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Obiecte decorative

Propus de: ancuta-loredana

Sondajul zilei

Considerati ca rezolvarea exercitilor din auxiliare este eficienta in privinta succesului elevului? Comentați!

195 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: yasminaa Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN