Jocuri educaţionale

Provizii
Factor comun
Matematica Clasa a III-a

Cutremur
Unităţi de măsurat lungimea
Matematica Clasa a III-a

Pericol de explozie
Adunări şi scăderi în concentrul 0-10000
Matematica Clasa a III-a

CONCURS REGIONAL ,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ"- CAER-2017, EDIȚIA a-I-a ,SEINI, MARAMUREȘ

CONCURS REGIONAL ,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ"- CAER-2017, EDIȚIA a-I-a ,SEINI, MARAMUREȘ; Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri; - Creație literară și creație plastică Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal; SECȚIUNI: SECTIUNEA I: Creație literară - poezie, proză, eseu în limba românǎ sau limba francezǎ, engleză. SECŢIUNEA II: Felicitări, decoraţiuni, pictură - desen

Nume proiect: ,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ"

Organizatori: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ,,ALEXIU BERINDE", Coordonatori: prof. BOITOR DOINA, COMIATI GABRIELA, KADAR IOANA, POP MIHAI, COSTANTEA DAN, MOLDOVAN LIANA, OROS ADELINA, SIMON RAMONA Colaboratori: Prof.:SALLAI ADRIANA, MESEȘAN TEODORA, MOLDOVAN GEORGI

Condiţii de participare: Secțiunea I. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări ale elevilor. Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depă

Perioadă înscriere: 10.11.2017 - 12.12.2017

Perioadă desfăşurare: 14.12.2017 - 22.12.2017

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

 

SECTIUNEA I: Creație literară - poezie, proză, eseu în limba românǎ sau limba franceză, engleza.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări  ale elevilor. Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşească 1-3 pagini.

Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,  numele cadrului didactic coordonator.

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

Creatiile literare se listeazǎ A4  şi se pun în plic împreună cu fișa de înscriere și acordul de parteneriat în două exemplare. Toate  creațiile literare se vor trimite și în format electronic la adresele de e-mail doina_boitor@yahoo.com sau cmt_gabriela@yahoo.com, lucrǎrile în limba românǎ şi moldovan.liana.maria@gmail.com lucrǎrile în limba francezǎ.

La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă (primar, gimnazial, liceal) şi se vor acorda premiile I, II, III și menţiune; fiecare cadru didactic va primi diplomă de coordonare a copiilor în cadrul concursului.

 

SECŢIUNEA II: Felicitǎri, decoraţiuni, pictură - desen

Felicitǎrile vor fi realizate în tehnicǎ la alegere ( desen, quilling, colaj), respectând tema concursului;

Decoraţiunile pentru Crǎciun vor fi realizate în tehnica şi cu materiale la alegere;

Desenele,  picturile vor fi realizate în format A4 respectând tema concursului;

Fiecare lucrare va avea aplicatǎ  o etichetă în colţul din dreapta, jos, cuprinzând informaţii referitoare la: Titlul lucrării, Numele şi prenumele elevului, Clasa, Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,  Instituţia,  Localitatea,  Judeţul.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări.

La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă (primar, gimnazial, liceal) şi pe categorii de lucru: felicitari, decoratiuni, desen-picturǎ. Se vor acorda premiile I, II, III sau menţiune; fiecare cadru didactic va primi diplomă de coordonare a copiilor în cadrul concursului și adeverință de voluntariat.

 

 

OBSERVAŢIE:

  • Nu este obligatorie  participarea la ambele secţiuni
  • Expedierea  lucărilor se va realiza  în perioada: 10 noiembrie 2017- 12 decembrie 2017

Expedierea lucrărilor pentru secţiunea II se va face la următoarea adresă:

 

Prof.Boitor Doina

Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”

Str. Victoriei  Nr.2  , cod. 435400

Loc. Seini, Jud. Maramureș

(pentru Concursul „MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ”)

 

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE

Organizarea Concursului :

Sectiunea I – Creatie literarǎ, se va desfasura în data de 14-15 decembrie 2017 în Cabinetul de Limba si Literatura Româna  a Liceului Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”, Seini, Maramureş

Sectiunea II – Creaţie artisticǎ

Organizarea expoziţiei

Expoziţia se va organiza în incinta Liceului Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde” , Seini, Maramures in Sala Festiva.

  • ·       Pregătirea lucrărilor pentru jurizare, urmată de jurizarea propriu - zisă

 

Evaluarea şi jurizarea lucrărilor cuprinse in Sectiune II  – 18.12.2017

Echipa de proiect va numi Comisia de jurizare și va stabili criteriile de evaluare ce iau în considerare secțiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acuratețea, estetica lucrării.

Pentru fiecare secțiune vor fi acordate premiile I, II, III sau mențiuni,  pe nivele de vârstă. În urma jurizării se stabilește clasamentul, premiile obținute, are loc centralizarea datelor și publicarea lor. Cadrele didactice vor primi diplome de participare si  adeverinte.

Expedierea diplomelor şi a  parteneriatelor  încheiate se va face prin poştă, în perioada 10 ianuarie – 27 februarie 2018,  de aceea vă rugam să trimiteţi odată cu materialele pentru concurs şi un plic timbrat şi  autoadresat.

Toate lucrările elevilor vor  fi expuse spre vânzare în cadrul Târgului de Crăciun din localitatea Seini, în perioada 19-21.12.2017

Veniturile realizate în urma vânzării lucrărilor participanţilor, vor fi utilizate pentru realizarea pachetelor de Crăciun oferite copiilor de la Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare şi a copiilor proveniţi din familii defavorizate din localitatea Seini.

Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”                       Scoala..............................................

Strada Victoriei, Nr.2                                                            Strada ...........................Nr. .............

Seini, Maramures                                                                  Localitatea/Jud.  .................................

Email  liceulseini@yahoo.com Email

Nr .......................  / ................................                              Nr. .................../ ..................................

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

 

Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde”  ,cu sediul în localitatea Seini, Jud. Maramures, str.Victoriei  ,  nr 2.,  reprezentat de director prof. Pop Mihai şi prof. Coordonatori Boitor Doina , prof. Comiati Gabriela  și

 

cu sediul în ________________str. _________________________ reprezentată de_______________________________________________________________

convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei.

1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin

Concursul de creaţie plastica şi literară-“MAGIA  SARBATORILOR DE IARNA”-EDIŢIA II-Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri

2. Grup ţintă: elevi din învăţământul primar, gimnazial, liceal

3. Obligaţiile părţilor:

A)Aplicantul se obligă :

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi;

-să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B)Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;

- să realizeze expoziţii cu lucrări artistico-plastice în şcoală/clasă;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării proiectului.

6. Clauze finale ale acordului:

Proiectul de creaţie face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară .

Prezentaconvenţie se încheieîndouăexemplare, câte un exemplarpentrufiecare parte şiintrăînvigoare de la data semnării.

 

Aplicant,                                                                                                        Partener,

Liceul TehnologicAgricol ,,Alexiu Berinde”Scoala…………………………...

 

DIRECTOR:                                                                                  DIRECTOR,

Prof. Pop Mihai Cosmin

Coordonator:

Prof. Boitor Doina

Prof. Comiati Gabriela

FISA DE INSCRIERE

 

CONCURS  JUDETEAN

,,Magiasarbatorilor de iarna,,

EDITIA II

 

Numele cadrului didactic: ____________________________________

 

Specialitatea:_________________________________________________

 

Unitatea de învăţământ_______________________________________

 

Adresa unităţii de învăţământ_________________________________

 

Clasa _________________________________________________

 

Telefon:________________________________

 

Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Titlul lucrării

Secţiunea

Clasa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

E-mail:_________________________________

 

 

 

 

Director                                                                                        Cadru                                                                                             didactic coordonator

 

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: doina_boitor | 14.11.2017 13:37 | 3980 vizualizări

Comentarii (11)

0 2

14.11.2017 21:37 gia_d

Foarte interesantă ideea concursului. Vă rog să-mi spuneți la ce poziție în CAER este trecut proiectul dvs, deoarece nu am reușit să-l identific. Mulțumesc!

0 0

19.11.2017 14:50 elenastefanovici

Buna ziua!
In prezentarea proiectului scrie ca este proiect regional, iar in fisa de inscriere ati trecut „proiect judetean”. Vreau sa particip daca este proiect regional.

0 0

23.11.2017 07:45 tremurici_ionela

Buna ziua! Puteti atasa, va rog, acordul de parteneriat si fisa de inscriere? Sau mi le puteti trimite pe adresa ionela_2012@yahoo.com?
Multumesc anticipat!

0 0

24.11.2017 23:11 bnbibia

Buna seara! Puteti atasa, va rog, acordul de parteneriat si fisa de inscriere? Sau mi le puteti trimite pe adresa bnbibia@yahoo.com
Multumesc anticipat!

0 0

24.11.2017 23:14 bnbibia

Vreau sa particip, daca este "regional"!!!

0 0

26.11.2017 08:13 ibolya25

Buna ziua. Va rog trimiteti pe adresa de mail olivia20150312@gmail.com ,acordul de parteneriat si fisa de inscriere. Multumesc

0 0

30.11.2017 12:01 suiram_elisav

Bună ziua
Vreau să știu dacă putem participa la acest concurs și care este data limită de trimiterea a lucrărilor (mă refer aici la data poștei)
prof. Trandafir Marius (Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu”- Titu , Dâmbovița
Mulțumesc anticipat

0 0

06.12.2017 21:28 arhi_s

Bună seara!
Concursul pe care il organizati este aprobat în CAERI 2017 (ați precizat în titlu CAER 2017)? Ce număr are? Eu nu reusesc să il identific. Aș dori să particip.

0 0

07.12.2017 21:44 ana_drinc

Buna seara! As dori sa particip ,ana.drinc@yahoo.com
Multumesc anticipat,o seara buna

0 0

10.12.2017 19:39 magda_ion79

Buna SEARA!AS DORI SA PARTICIP SI EU!magda_ion79@yahoo.com .Multumesc!

0 0

11.12.2017 11:32 131969

Buna ziua!Nu pot sa scot la imprimanta fisa de inscriere la concurs.Eu voi participa fara ea,o sa scriu pe o coala ceea ce era trecut in fisa.Multumesc!

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 55 evenimente

«IANUARIE 2018»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


minecraft

Propus de: prof_mariam

Sondajul zilei

Noile Planuri cadru pentru liceu. Dacă le-ați studiat, exprimați-vă opțiunea pentru una dintre cele trei variante sau dați sugestii pentru o alta. Comentați, argumentați.

63 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Abonaţi-vă la Premium și veți avea mai multe puncte la dosarul personal!