Şcoala cu
bune practici

45 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONCURS REGIONAL - WINTER HOLIDAYS IN ENGLAND AND ROMANIA

Sărbătorile de iarnă sunt aşteptate cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă.Gândul la sărbătoare, la tradiție , la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii, la vacanță și zăpadă, aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre noi.Atmosfera Sărbătorilor de Iarnă ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia împodobirii bradului, de lustruitul ghetelor în așteptarea lui Moș Crăciun, de obiceiurile și tradițiile specifice acestor sărbatori. Crăciunul e magie, e acea căutare a copilului din noi. E bunătate, e dăruire. Prin acest proiect ne dorim să trăim împreună bucuria sărbătorilor de iarnă, să ne exprimăm trăirile prin creație, să facem cunoscute obiceiurile și tradițiile specifice fiecărei sărbători prin creații literare, desene, picturi, să realizăm podoabe pentru bradul de Crăciun .De aceea acest proiect îşi propune să antreneze un număr mare de cadre didactice și elevi talentaţi, cu înclinaţii artistice care vor arăta prin lucrările lor atât modul în care percep ei Sărbătorile de iarnă prin comparație cu cei din Anglia, cât și îndemânarea de a confecţiona ornamente de Crăciun.

Nume proiect: WINTER HOLIDAYS IN ENGLAND AND ROMANIA

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU" , ALEXANDRIA

Condiţii de participare: - SECŢIUNEA I – PENTRU ELEVI 1. Creaţie plastică clasică – pictura, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,); format A3 sau A4. 2. Felicitări – format A5 sau orice format;

Perioadă înscriere: 11.12.2023 - 11.01.2024

Perioadă desfăşurare: 13.11.2023 - 15.04.2024

Aprobat

Inspector Școlar General

Prof. Ilie Sorin

 

                

                 REGULAMENT DE PARTICIPARE CONCURS

 

 

- SECŢIUNEA I – PENTRU ELEVI

 1. Creaţie plastică clasică – pictura, desen (acuarelă, guaşe, creion,

ceracolor,); format A3 sau A4.

 1. Felicitări – format A5 sau orice format;
 2. Creaţie literară (proză, poezie) în limba română și engleză având ca temă: scrisori catre Mos Craciun, frumusetea iernii, bogatia traditiilor, bucuria jocurilor de iarna, etc.
 3. Masti si origami de Carciun si Anul Nou din diverse materiale, inclusiv reciclabile, tehnica quilling, etc.
 4. Icoane pe lemn, sticla sau orice suport si in orice format.
 5. Orice fel de decoartiune de Craiun si Anul Nou confectionate inclusiv din materiale reciclabile.

Tematica  secţiunii  este „Crăciunul versus Christmas

Redactarea lucrărilor :       

Secțiunea I:

      -    lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă un motiv religios din

            sfera sărbătorilor Nasterii Domnului si/ sau traditii si obiceiuri

            legate de sarbatorile de iarna: peisaje de iarna, jocuri de iarna,

            traditii si obiceiuri de Craciun si Anul Nou( colindatori, uratori,

            masti si mascati), bucuria sosirii lui Mos Craciun.

      -     toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;

      -     sunt acceptate toate tehnicile de lucru (hartie, carton, etc.);

      -     toate lucrările de la secţiunea 4, 5 (elevi) trebuiesc printate

            color în format A4;

 • creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rand, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea  12, marginile de 2 cm. şi să nu depăşescă 1-3 pagini.
 • titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold)
 • la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

          Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului,

          clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic

           coordonator; lucrările se listează A4 şi se pun în plic.

     -    este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-9, elevi,

          (în partea din dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se

          va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,

           localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.

 

Pachetul va conține:

 

 • lucrările elevilor
 • Acordul de parteneriat din Anexa 2, în două exemplare semnate și ștampilate de conducerea școlii

            Lucrările care nu vor avea precizate detaliile prezentate mai sus, vor fi descalificate.

            Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

FIECARE CADRU DIDACTIC POATE ÎNSCRIE ÎN CONCURS 5 LUCRĂRI ALE ELEVILOR,INDIFERENT DE SECȚIUNE,UN ELEV POATE PARTICIPA LA MAI MULTE SECȚIUNI.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

 

Înscrierea se face pe baza formularelor din Anexa 1 şi din Anexa 2.

În perioada 11 decembrie – 11 ianuarie  Fişa de înscriere, completată, semnată şi ştampilată de către conducerea instituţiei, exemplarul original, se trimite în plicul cu lucrările si Acordul de parteneriat la adresa menţionată mai jos.

Depunerea lucrărilor:

 • Până în 11 ianuarie (data poştei) se trimit lucrările către adresa:

 

PREDA MIRELA VIOLETA

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Strada Libertății,nr.148, cod poştal 140054

Loc. Alexandria, Jud. Teleorman

 

Cu menţiunea:  CONCURSUL REGIONAL “WINTER HOLIDAYS IN ENGLAND AND ROMANIA”

 

 

Criterii de selecţie a lucrărilor :

 • Nu se admit lucrări plagiate.
 • Se punctează originalitatea şi respectarea temei.
 • Se iau în considerare lucrările realizate de copii.

 

Jurizarea lucrărilor:

            În perioada 22 – 31 ianuarie are loc jurizarea lucrărilor.

            Vor exista două comisii de jurizare:

                        - Comisia de jurizare pentru secţiunile artă plastică, fotografică şi postere.

                        - Comisia de jurizare pentru secţiunea creaţie literară – poezie şi proză.

Comisiile de jurizare vor fi alcătuite din profesori de specialitate. Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot face obiectul vreunei contestaţii.

            Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru următoarele nivele:

 • Nivelul 1 - preşcolar
 • Nivelul 2 - clasele I - IV
 • Nivelul 3 – clasele V – VIII

 

Se vor acorda şi certificate de coordonator.

Organizarea expoziţiei:

            În perioada 5 februarie – 11 februarie se va organiza expoziţia cu lucrările de artă plastică, fotografică şi postere în incinta Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alexandria, jud. Teleorman.

MENŢIUNI:

Fiecare participant va primi mapa care va conţine:

 • Diplomă de participare;
 • Adeverință de participare;
 • Diplomă cu premiul acordat elevilor şi diplomă participare elevi;

Mapa va fi trimisă prin posta electronica la adresa  de mail indicată în fişa de înscriere.

Expedierea diplomelor:

Diplomele pentru concursul de creaţie  vor fi expediate până la sfârşitul lunii aprilie alături de mapa concursului.

 

 

PERSOANE DE CONTACT:

Profesor Limba Engleză: Preda Mirela Violeta, Tel: 0771732747

mirela.preda@sceminescu.ro

Prof. pentru înv. Primar:Albu Violeta, Tel: 0762341681

            violeta.albu@sceminescu.ro

 

 

 

Coordonatori:                                                     Director Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

 

Prof: Preda Mirela Violeta                                                    Prof. Trăilă Cornelia

Prof. înv. Primar: Albu Violeta

Prof.Trăilă Cornelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL

 CRĂCIUNUL VERSUS CHRISTMAS


Unitatea şcolară: ______________________________________________________________


Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)


Telefon:                                                                     Fax:

 

Nume cadru didactic participant:


Specialitatea:

Clasa: / Grupa

 
   

 

 

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):

 
   

 

 

 

E-mail:

 

 
   

 

 

Telefon fix / mobil:                                                     

`

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURS

Nr. Crt.

Numele și prenumele elevului

Titlul lucrării

Secțiunea

Clasa/Grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”                                       GRĂDINIȚA/ ȘCOALA

LOCALITATEA: ALEXANDRIA                                                               LOCALITATEA

JUDEȚ: TELEORMAN                                                                                JUDEȚ………........………

TEL:0247/317194                                                                                          TEL. ………............………

NR ÎNREG. …....…/ …..………….                                                              NR ÎNREG…….....…/ ….…...……                                                                       

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

Încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, cu sediul în Alexandria, Str.Libertății, Nr. 148, Teleorman, telefon/fax 0247/317194, e-mail scoala.cinci@yahoo.com, reprezentată de prof. Trăilă Cornelia, în calitate de director şi prof. Preda Mirela Violeta, prof. înv. Primar Albu Violeta,prof.Trăilă Cornelia, în calitate de coordonatori ai proiectului „WINTER HOLIDAYS IN ENGLAND AND ROMANIA”, ediţia  II, 2023:

Și……..........................................................................................................................................reprezentată prin prof. ………………………………………….., în calitate de director și prof. ……………………………………………………………………….., în calitate de cadre didactice îndrumătoare participante la concursul regional „ WINTER HOLIDAYS IN ENGLAND AND ROMANIA”, decembrie 2023.

Acordul intră în vigoare la data semnări iacestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2023 – 2024.

           

Unitatea coordonatoare se obligă:

 • Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 • Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 • Să asigure jurizarea lucrărilor;
 • Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile;
 • Să mediatizeze rezultatele concursului.

 

Grădiniţa/ Şcoala participantă se obligă:

 • Să înscrie preşcolarii/elevii în concurs;
 • Să îndrume preşcolarii/elevii în realizarea lucrărilor;
 • Să expedieze lucrările p eadresa şcolii coordonatoare;
 • Să distribuie preşcolarilor/elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Unitatea de învăţământ                                                                Unitatea de învăţământ

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria                                 

Director,                                                                                     Director,                                                

Prof.Trăilă Cornelia                                                                    

 

Coordonatori proiect,                                                          Cadru didactic îndrumător,

Prof. Preda Mirela Violeta

Prof. înv. Primar Albu Violeta

Prof.Trăilă Cornelia

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: mondex | 14.12.2023 10:25 | 3392 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Comentarii (2)

0 0

15.12.2023 16:44 niculinarusu

Bună ziua
Există o singură secțiune. Secțiunea I conține mai multe subsecțiuni. La 4 și 5 se trimit doar fotografiile lucrărilor?
Mulțumesc!

0 0

18.12.2023 10:18 mondex - Autor

Buna ziua! Asa cum este specificat in regulament,se trimit lucrarile copiilor,fisa de inscriere si acordul de parteneriat.O zi frumoasa!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 52 evenimente

«APRILIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Vocea profesorilor

Ce întrebări i-aţi pune unui specialist în predarea-învăţarea-evaluarea online? Echipa Didactic va obţine răspunsurile pentru dvs!

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

317 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN