Jocuri educaţionale

În căutarea morcovului
Adunări şi scăderi în concentrul 0-1000
Matematica Clasa a III-a

Foca la distracţie
Adunări şi scăderi în concentrul 0-10000
Matematica Clasa a III-a

Liliacul somnoros
Ordinea operaţiilor
Matematica Clasa a III-a

Concurs Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII” (CAERI); Simpozion Național „Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam”, Ediția a VIII-a, 2018

Concursul Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII”este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, (CAERI) al Ministerului Educației Naționale, nr. 24986/2/22.01.2018, la poziția 1772, pag. 75 și se desfășoară odată cu Simpozionul Național „Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam”, ediția a VIII-a, 4 august 2018.

Nume proiect: Concurs Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII” (CAERI)

Organizatori: Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti, Asociația Cultural Științifică „Dimitrie Ghika-Comănești”, Europe Direct Comăneşti, CRIFTS al Academiei Române și Primăria Oraşului Comăneşti.

Condiţii de participare: SECŢIUNILE CONCURSULUI: I. REFERATE/ESEURI/PROIECTE II. DIDACTICĂ: III. GRAFICĂ / PICTURĂ IV. FOTOGRAFIE/FILM/VIDEO CLIP: CATEGORII DE PARTICIPANȚI - participare directă/indirectă I. CADRE DIDACTICE /CERCETĂTORI: II. ELEVI

Perioadă înscriere: 20.05.2018 - 20.07.2018

Perioadă desfăşurare: 20.05.2018 - 30.10.2018

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

• Înscrierea participanţilor și transmiterea lucrărilor se face în perioada 20 mai 2018 - 20 iulie 2018 prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1 și 2) şi expedierea (obligatoriu) prin e-mail la adresa: asociația_dimitrieghika@yahoo.com și obligatoriu prin poștă împreună cu materialele. Orice depășire a perioadei de înscriere și trimitere a lucrărilor atrage după sine neparticiparea la concurs.

 • Jurizarea: 25 - 30 iulie 2018
 • Anunțarea câștigătorilor: 4 august 2018
 • Trimiterea diplomelor: 30 octombrie 2018

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

 

 1. REFERATE/ESEURI/PROIECTE

Referate, eseuri, proiecte, lucrări ştiinţifice, experiențe pe următoarea temă:

Impactul Marii Uniri asupra evoluției culturale, științifice și sociale a poporului român.

 

 1. DIDACTICĂ: Alternative Educaționale în Europa anului 2018
 • Educația divergentă și metode alternative de formare;
 • Educație outside the box;
 • Educația pentru cunoaşterea şi promovarea științei şi tehnicii.

 

 1. GRAFICĂ / PICTURĂ
 • Compoziție având ca subiect știința și tehnica.
 • Compoziţie având ca subiect „Universul” sau „Planeta Pământ”.
 • Compoziţie cu subiectS.F.
 • Compoziţie cuprinzând trucaje cu specific științific.
 • Grafică pe calculator, având subiect știința și tehnica.

 

 1. FOTOGRAFIE/FILM/VIDEO CLIP:
 • Fotografie cu caracter artistic, având subiect tehnic sau științific.
 • Film/ Video clip cu caracter științific sau care prezintă un eveniment cultural, științific sau social cu importanță pentru comunitatea locală/națională.

Se accepta filme cu durata de 5-8 minute și video clipuri cu durata de 30-60 sec.

 

CATEGORII DE PARTICIPANȚI - participare directă/indirectă

 

I. CADRE DIDACTICE / CERCETĂTORI:

 • Referate, proiecte, lucrări ştiinţifice pe tema simpozionului;

II. ELEVI

a) Învăţământ gimnazial

b) Învăţământ liceal

 • Nu se vor acorda premii în bani.
 • Nu se admit contestaţii
 • Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

 

Condiții de participare:

• Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și nepublicate anterior. Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului în cauză. Materialele plagiate vor fi DESCALIFICATE iar concurenților li se va interzice participare la edițiile viitoare ale concursului. Dacă vor fi folosite citate, va trebui precizată sursa (fie cu link URL, fie cu nume carte, nume autor și număr pagină).

• Participanții sunt de acord ca eseurile și prezentările înscrise în concurs să fie făcute publice și folosite, cu menționarea autorului, în materiale electronice sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare către Organizatori pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

Trimiterea lucrărilor: fişa de înscriere (obligatoriu şi pe email la adresa: asociația_dimitrieghika@yahoo.com) şi opţional acordul de parteneriat însoţite de un plic autoadresat timbrat cu o valoare de minim 4 RON pentru expedierea diplomelor şi a materialelor concursului până la data de 20 iulie 2018 data poştei pe adresa: Misăilă Lavinia la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Str. Liceului Nr. 1, Comănești, Județul Bacău, Cod 605200, cu menţiunea „Pentru Concursul UNIVERSUL CUNOAȘTERII”.

Participanţii din Comănești vor depune fişa de înscriere, lucrările elevilor şi acordul de parteneriat la secretariatul liceului.

Participarea elevilor este gratuită, cadrele didactice vor achita o taxa de 50 de lei în contul Asociației Cultural Științifice „Dimitrie Ghika – Comănești” deschis la Banca Transilvania cu numărul: RO86BTRL00401205W47744XX, până la data de 20 iulie 2018.

 • Pentru secţiunile I și II redactarea lucrărilor se va face respectând următoarele condiții:

Numar maxim de pagini, cu ilustrația și bibliografia incluse – 10

     - titlul în limba română (cu diacritice) și în limba engleză, franceză sau germană - aliniere center;

     - autorul (fără titlul științific/gradul didactic. Acestea se vor înscrie, cu asterisc, în prima notă infrapaginală), bold, aliniere center;

     - adresa de e-mail a autorului textului – size 10, aliniere center;

     - rezumatul în limba engleză, franceză sau germană - size 11;

     - cinci-șase cuvinte-cheie în limba engleză - size 11;

     - textul propriu-zis, în limba română, cu diacritice, spațiere un rând, size 11;

     - notele infrapaginale - size 9, aliniere justify;

     - bibliografia (redactată cf. normelor academice) - size 11;

     - ilustrația, în format JPG, nu trebuie să depășească 1/10 din spațiul alocat textului.

 

            Întrucât lucrările vor fi tipărite în revista COLUMNA –supliment al revistei Studii și Comunicări a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (C.R.I.F.S.T.) existentă în format letric și on line la adresa: http://www.columna.crifst.ro, solicităm atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice.

Redacția revistei COLUMNA, își rezervă dreptul de a selecta lucrările spre publicare.

Lucrările care nu respectă condițiile de redactare vor fi descalificate.

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru materialul redactat.

Pentru Concursul de grafică, pictură, fotografie, film și video clip, secţiunile III și IV, fiecare elev concurent înscris poate participa în competiţie cu maximum 2 lucrări la oricare dintre secţiuni, dar numai la grupa de vârstă căreia aparţine sau la cea imediat superioară. Sunt acceptate în concurs lucrări realizate în orice tehnică artistică. Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 elevi la fiecare categorie de vârstă.

La depășirea numărului maxim de elevii coordonați de către un cadru didactic se vor juriza primele trei lucrări înscrise în fișă și depuse la comisia de jurizare. Restul lucrărilor nu vor primi nicio diplomă.

Formatul minim pentru lucrările de grafică şi pictură este de 18 cm x 24 cm, iar cel maxim de 42 cm x 42 cm. Pentru grafica pe calculator formatul va fi A4, iar pentru fotografie formatul minim admis este 20 cm x 25 cm.

Sunt acceptate în concurs numai lucrările realizate pe suport material (hârtie, carton subţire, pânză sau lemn). Nu sunt acceptate în concurs lucrările grafice predate pe suport informatic, CD-uri sau transmise prin e-mail.

Filmele și video clipurile se pot transmite prin e-mail.

Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi să aibă înscrise explicit pe verso: un titlu descriptiv, numele, prenumele, îndrumător/coordonator, şcoala/liceul/instituţia şi clasa/anul de studii.

Pentru fotografia cu caracter ştiinţific participanţii vor menţiona datele tehnice (tipul aparatului, obiectivul, filmul folosit, timpul de expunere, locul etc).

Primirea lucrărilor nu este condiţionată de existenţa oricărui tip de ramă.

 

            JURIZAREA - va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în perioada: 26 - 30 iulie 2018. Se vor acorda premiile: I, II, III şi menţiuni (25% din numărul de participanţi) pentru secţiunea elevi, diplomă de participare pentru fiecare coordonator de lucrări (cadru didactic). Listele cu elevii câștigători vor fi publicate pe site-ul colegiuluiși al concursului.

Nu se admit contestaţii.

Criterii de jurizare:

a) Pentru secţiunea I și II (maxim câte 10 puncte pentru fiecare criteriu)

1. Respectarea condiţiilor de redactare din regulament;

2. Respectarea temelor date;

3. Conţinutul ştiinţific al lucrării;

4. Gradul de originalitate şi creativitate al lucrării;

5. Accesibilitate;

6. Complexitatea şi coerenţa lucrării;

7. Existenţa unei bibliografii adecvate a lucrării;

b) Pentru secţiunile III și IV (maxim câte 10 puncte pentru fiecare criteriu)

                1. Respectarea temei.

2. Realizarea artistica a compoziției in cele doua forme: figurativă sau abstractă.

3. Folosirea elementelor de limbaj plastic în mod adecvat (punct, linie, formă, culoare,volum).

4. Folosirea mijloacelor de expresie plastică (proporție, accent, ritm, contraste, etc.).

5. Folosirea tehnicilor de lucru specifice genurilor de artă: grafică, fotografie, film, etc.

 

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII

Prezenţa la eveniment este obligatorie, pentru eliberarea diplomei de premiere/participare. Se acordă diplome pentru toate cadrele didactice participante (însoţitori, coordonatori, elevi).

Diplomele participanţilor vor fi trimise până la data de 30 octombrie 2018.

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sâmbătă, 4 august 2018

 • Ora 9:00 – 9:30 – Primirea invitaților, Sala Coloanelor , Palatul Ghika, Comănești, Județul Bacău.
 • Ora 9:30 – 14:00 – Simpozion Naţional Științific „Dimitrie Ghika, Comăneşti – In memoriam”, Ediția a VII-a, Prezentarea lucrărilor.
 • Concurs Interjudețean „UNIVERSUL CUNOAȘTERII”, Ediţia a III-a, 2017, anunțarea premiilor.

 

 

Coordonator proiect,                          

prof. Misăilă Lavinia

Tel. 0755043612

Email: misaila_lavinia@yahoo.com  

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: misaila_lavinia | 10.05.2018 09:52 | 2213 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Performanta scolara si profesionala

Motivatia pentru invatare

Joaca senzoriala: beneficii

Jocuri si jucarii

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 35 evenimente

«IANUARIE 2019»
LuMaMiJoViSaDu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


POVESTEA FRUNZEI

Propus de: liaflorina

Sondajul zilei

Ce părere aveţi despre eficienţa programului Şcoala după şcoală? L-aţi adopta în şcoala dvs?

102 voturi | 1 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: 8101961 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Pentru cadrele didactice din preuniversitar: Abonaţi-vă la Premium și puteţi avea mai multe puncte la dosarul personal!