Concurs interjudeţean Mărturii ale credinţei

Promovarea valorilor româneşti prin educaţie formală şi informală.

Nume proiect: Concurs interjudeţean Mărturii ale credinţei,ediţia a-III-a, iunie 2019

Organizatori: Concursul este organizat de Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu, Vrancea Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret Focşani,Vrancea

Condiţii de participare: Perioada de înscriere este 15 aprilie - 15 mai 2019. Înscrierea în concurs se face de către fiecare profesor coordonator prin completarea formularului de înscriere trimis la adresa marturiialecredintei@gmail.com

Perioadă înscriere: 15.04.2019 - 15.05.2019

Perioadă desfăşurare: 22.05.2019 - 15.06.2019

CAPITOLUL I – ORGANIZARE

 

Art.1. Prezentul concurs se înscrie în categoria concursurilor şcolare şi îşi propune punerea în valoare a interesului tinerei generaţii pentru cunoaşterea trecutului şi adevăratelor valori ale unui popor, prin promovarea respectului pentru valorile fundamentale religios-morale, educaționale, culturale, estetice și artistice, de relaționare competițională prin menţinerea unei legături mai strânse între Biserică și şcoală ca mediu instituțional educativ.

Art.2. Concursul este organizat de Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu, Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret Focşani, Colegiul Naţional Al.I. Cuza Focşani, Coleguil Tehnic Gh. Asachi Focşani, Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu Focşani, Şcoala Gimnazială Ion Basgan, Focşani în parteneriat cu Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei şi Asociaţia profesorilor de religie Cuvânt şi faptă.

Art.3. Concursul se desfăşoară în perioada ianuarie -iulie 2019.

Art.4. Perioada de înscriere este 15 aprilie - 15 mai 2019. Înscrierea în concurs se face de către fiecare profesor coordonator prin completarea formularului de înscriere trimis la adresa marturiialecredintei@gmail.com

Art.5. Sunt considerați înscriși în concurs participanții care primesc confirmare de înscriere din partea organizatorilor.

Art.6. Nu se admit înscrieri peste termenul stabilit.

Art.7. Nu se percepe taxă de participare la concurs.

Art.8. Profesorul coordonator are obligaţia de a trimite un plic autoadresat şi timbrat în valoare de 5 RON, pentru a primi diplomele elevilor şi adeverinţa de participare, la adresa : Liceul Teoretic Ioan Slavici,Panciu,Bulevardul Independenţei,Nr.2,Panciu,jud. Vrancea, Cod 625400,cu menţiunea pentru concursul Mărturii ale credinţei.

Art.9. La acest concurs nu se admit contestaţii.

CAPITOLUL II – SECȚIUNILE CONCURSULUI

Art.10. Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor elevilor de gimnaziu şi liceu.

Art.11. Secțiunile concursului sunt:

 

 

 

Creație digitală

-          Gimnaziu presupune realizarea unei prezentări digitale cu tema Satul sufletului meu, utilizându-se orice aplicație pentru crearea de prezentări electronice, de preferat Microsoft Office Power Point, Prezentări Google precum şi Prezi.

ü  Prezentarea trebuie să conțină maxim 20 slide-uri și să fie structurată respectându-se ponderile de 50% pentru conținutul de tip text, editat cu fontul Times New Roman cu dimensiunea de 24 și 50% pentru conținutul de tip imagine, sunet, etc.

ü  Primul slide al lucrării va conține obligatoriu titlul lucrării, numele și prenumele participantului, clasa, unitatea școlară de proveniență (localitate, judeţ) și profesorul coordonator.

ü  Ultimul slide al lucrării va conține obligatoriu sursele bibliografice utilizate.

ü  Lucrările se trimit prin e-mail la adresa marturiialecredintei@gmail.com. în perioada 15 aprilie - 31 mai 2019, denumite cu numele şi prenumele participantului, clasa,unitatea de învăţământ (Nume Prenume__ Clasa __ Numele şcolii generale)

ü  Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 7-10 iunie 2019și nu presupune prezența concurenților.

ü  Secțiunea se adresează elevilor din învățământul gimazial.

ü  Se pot înscrie și pot participa maximum 5 elevi dintr-o unitate școlară, un elev poate participa cu o singură lucrare.

Liceu presupune realizarea unei prezentări digitale cu tema – Viața și activitatea patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu", utilizându-se orice aplicație pentru crearea de prezentari electronice, de preferat Microsoft Office Power Point, Prezentări Google precum şi Prezi.

ü Prezentarea trebuie să conțină maxim 20 slide-uri și să fie structurată respectându-se ponderile de 50% pentru conținutul de tip text, editat cu fontul Times New Roman cu dimensiunea de 24 și 50% pentru conținutul de tip imagine, sunet, etc.

ü Primul slide al lucrării va conține obligatoriu titlul lucrării, numele și prenumele participantului, clasa, unitatea școlară de proveniență (localitate, judeţ) și profesorul coordonator.

ü  Ultimul slide al lucrării va conține obligatoriu sursele bibliografice utilizate.

ü  Lucrările se trimit prin e-mail la adresa marturiialecredintei@gmail.com în perioada 15 aprilie -31 mai 2019, denumite cu numele şi prenumele participantului, liceul (Nume Prenume__Numele liceului)

ü  Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 7-10 iunie 2019 și nu presupune prezența concurenților.

ü  Secțiunea se adresează elevilor din învățământul liceal.

ü  Se pot înscrie și pot participa maximum 5 elevi dintr-o unitate școlară, fiecare elev poate participa cu o singură lucrare.

Creaţie plastică

Subsecțiunea desen cu tema Satul românesc trecut și prezent se adresează elevilor din ciclul de învățământ gimnazial şi liceal ;

ü  Compozițiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, respectând tematica concursului.

ü  Perioada de înscriere este 15 aprilie - 15 mai 2019 de fiecare profesor coordonator prin completarea formularului de înscriere în concurs trimis la adresa marturiialecredintei@gmail.com

ü  Lucrările realizate trebuie să fie etichetate (pe verso, în colţul din dreapta, jos) cu numele şi prenumele elevului participant, clasa, unitatea școlară, localitatea și judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

ü  Lucrările se vor trimite în perioada 5 - 31 mai 2019 la adresa: Liceul Teoretic Ioan Slavici,Panciu,Bulevardul Independenţei,Nr.2,Panciu,jud. Vrancea, Cod 625400, cu menţiunea pentru concursul Mărturii ale credinţei.

ü  Lucrările nu se returnează.

ü  Jurizarea lucrărilor acestei secțiuni va avea loc în perioada 7- 10 iunie 2019 și nu presupune prezența concurenților.

Subsecțiunea colaj cu tema Satul românesc trecut și prezent se adresează elevilor din ciclul de învățământ gimnazial şi liceal ;

ü  Colaje simple sau mixte (orice tehnică) din materiale diverse, inclusiv reciclabile, machete care reprezintă elemente ale satului românesc

ü  Perioada de înscriere este 15 aprilie - 15 mai 2019 de fiecare profesor coordonator prin completarea formularului de înscriere în concurs trimis la adresa marturiialecredintei@gmail.com.

ü  Lucrările realizate trebuie să fie etichetate (pe verso, în colţul din dreapta, jos) cu numele şi prenumele elevului participant, clasa, unitatea școlară, localitatea și judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

ü  Lucrările se vor trimite în perioada 5 - 31 mai 2019 la adresa: Liceul Teoretic Ioan Slavici, Panciu, Bulevardul Independenţei, Nr.2, Panciu, jud. Vrancea, Cod 625400, cu menţiunea pentru concursul Mărturii ale credinţei.

ü  Lucrările nu se returnează.

ü  Jurizarea lucrărilor acestei secțiuni va avea loc în perioada 7- 10 iunie 2019 și nu presupune prezența concurenților.

Rebus tematic

Secţiunea se adresează elevilor de liceu care pot trimite un rebus cu tema Traducători de cărți bisericești

ü  Perioada de înscriere este 15 aprilie - 15 mai 2019 de fiecare profesor coordonator prin completarea formularului de înscriere în concurs trimis la adresa marturiialecredintei@gmail.com

ü Rebusurile se trimit prin e-mail la adresa marturiialecredintei@gmail.com în perioada 5-31 mai 2019, denumite cu numele şi prenumele participantului, clasa, liceul (Nume Prenume__ Clasa __Numele liceului)

ü  Jurizarea rebusurilor va avea loc pe 12 iunie 2019 şi nu presupune prezenţa concurenţilor.

Concurs pe echipe

Secțiunea cu tema Biserica din parohia mea - loc de întâlnire cu Dumnezeu se adresează elevilor din ciclurile de învățământ, gimnazial și liceal, prin echipe formate din maxim 4 elevi, care vor prezenta istoria şi tradiția biserici parohiale

ü  Se pot înscrie și pot participa maximum 2 echipe dintr-o unitate școlară .

ü  Perioada de înscriere 15 aprilie - 15 mai 2019 la adresa marturiialecredintei@gmail.com

ü  Sunt consideraţi înscrişi în concurs cei care primesc confirmare din partea organizatorilor.

ü  Jurizarea va avea loc în data de 15 iunie 2019, ora 10, la Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret Focşani.

ü  Organizatorii concursului nu asigură locuri de cazare , masa şi nu decontează cheltuielile de transport.

Simpozion - an omagial

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, dar şi elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, cu tema Preotul- chip emblematic al satului românesc!

ü  Se pot înscrie și pot participa maximum 3 elevi dintr-o unitate școlară .

ü  Perioada de înscriere 15 aprilie - 15 mai 2019 la adresa marturiialecredintei@gmail.com. Sunt consideraţi înscrişi în concurs cei care primesc confirmare.

ü  Lucrările se vor trimite pe adresa concursului marturiialecredintei@gmail.com până la 18 mai 2019.

ü  Referatele se vor încadra în următoarele cerinţe:- vor avea între 2- 4 pagini în format A4; vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri; titlul lucrării (cu majuscule centrat), autorul şi instituţia unde funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Times New Roman Bold;. fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie autor, titlu, editură, localitate, an;.conţinutul lucrării trebuie să respecte tematica propusă în regulament, să aibă originalitate şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

ü  Jurizarea referatelor va avea loc în perioada 20-22 mai 2019, la Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret Focşani.

ü  Simpozionul se va desfăşura sub formă de participare indirectă pentru participanţii din ţară şi directă pentru participanţii profesori din judeţul Vrancea.

ü  Elevii vor participa indirect.

Art.12. Selecția elevilor în vederea înscrierii și participării la secțiunile concursului aparține unităților școlare. Profesorul coordonator are obligaţia de a trimite un plic autoadresat pentru a primi diplomele elevilor şi adeverinţa de participare. Cei care nu vor respecta cerinţa, nu vor primi diplomele şi adeverinţa.

CAPITOLUL III – JURIZAREA ȘI PREMIEREA

Art.13. Juriul concursului va fi format din profesori propuşi de organizatori.

Art.14. Jurizarea lucrărilor se va face pentru fiecare clasă.

Art.15. Punctajul acordat pentru fiecare concurent se obţine prin media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de jurizare.

Art.16. Ierarhizarea concurenţilor şi acordarea premiilor și a menţiunilor se stabileşte în conformitate cu ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, aplicându-se următoarea grilă:

  • Premiul I   100-95 puncte
  • Premiul II   94-90 puncte
  • Premiul III   89-85 puncte
  • Menţiune   84-80 puncte

Art.17. La fiecare secţiune, pe clase, se acordă câte un premiu (I,II,III) şi o menţiune, conform Regulamentului de Organizare a Concursurilor Şcolare. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

Art.18. Se pot oferi premii speciale pentru stimularea prestaţiilor artistice deosebite ale participanţilor.

Art.19. Lista elevilor premiaţi, va fi postată pe pagina web a profesorilor de religie vrânceni http://profesoridereligie.99k.org/ .

Art.20. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul de desfășurare a concursului în funcție de numărul de participanți.

Art.21. Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicațiile mass-media județene și de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului și participanții premiați.

CAPITOLUL IV – DATE DE CONTACT

Art.22. Pentru comunicare, persoanele înscrise spre participare în concurs vor utiliza următoarele date de contact :

Prof. Popa Liliana

Art.23. Respectarea prezentului regulament de organizare și desfășurare a concursului este obligatorie pentru toți factorii implicați.

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: septembrie12 | 04.03.2019 19:05 | 834 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Povestile ajuta copiii sa isi dezvolte inteligenta emotionala

Echilibrul emotional
Lectura suplimentara

Dezvoltarea personala in vacanta de vara

Echilibrul emotional
Vacanta in familie

Vinovatia in rolul de mama

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 26 evenimente

«IULIE 2022»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Saptamana Sanatatii Emotionale

Propus de: c_mmb

Sondajul zilei

Noua structură a anului școlar (2022-2023)a fost oficializată. Considerați că aplicarea ei va duce la îmbunătățirea activității școlare, comparativ cu cea în semestre?

335 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: sportiv Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN