Şcoala cu
bune practici

36 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs interjudeţean de cultură şi civilizaţie “ORIZONTURI LOCALE – MELEAGURILE COPILĂRIEI”

Concursul interjudeţean de cultură şi civilizaţie “Orizonturi locale - Meleagurile copilăriei” cuprinde două secţiuni: a.) Secțiunea Creaţii plastice - desene, picturi care vor reflecta frumuseţile naturii şi ale comunităţii (copaci, flori, insecte, animale, păsări, peisaje din natură, monumente, cetăţi), din ţinuturile natale. b.)Secțiunea Creaţii literare va avea 2 teme: 1.Creații literare în proză: -participanții la această secțiune vor elabora o compunere/un eseu de maximum două pagini, pornind de la următorul citat : ”Copilăria este inima tuturor vârstelor”(Lucian Blaga) 2.Creații literare în versuri : participanții vor elebora un text în versuri, având acest incipit: ”Copilărie, floare de cireș/Să ne jucăm cu tine și în vers...”

Nume proiect: “ORIZONTURI LOCALE – MELEAGURILE COPILĂRIEI”

Organizatori: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON NEAGU”, SIGHIŞOARA, JUD. MUREŞ

Condiţii de participare: Concursul interjudeţean de cultură şi civilizaţie “Orizonturi locale - Meleagurile copilăriei” se adresează elevilor claselor III – VIII, din şcoli gimnaziale şi din palate sau cluburi din ţară indiferent de limba de

Perioadă înscriere: 01.03.2019 - 23.05.2019

Perioadă desfăşurare: 24.05.2019 - 29.05.2019

 

Concurs interjudeţean de cultură şi civilizaţie

“ORIZONTURI LOCALE – MELEAGURILE COPILĂRIEI

                                                 REGULAMENT

                                                                                                                                      Avizat,                                                                                                            

                                                                                                                       Inspector școlar general,

                                                                                                                             Prof. Ioan Macarie

 

I. ARGUMENT

   Cunoscând cât mai bine lumea din imediata apropiere cu ale sale însuşiri, frumuseţi, comunităţi, activităţi, culturi şi civilizaţii, elevii ajung să se descopere mai bine pe sine, să se     întregească” material, spiritual şi emoţional, rezonând cu locurile de care aparţin, cu realităţile pe care le descoperă şi le modelează ei înşişi conform tradiţiilor, credinţei şi aspiraţiilor, toate aceste conducând   la diminuarea decalajului între valorile moral - sociale dintre generaţii şi la valorificarea frumuseţilor   istorico-geografice   locale, asigurând un liant între generaţii.

           Accentul scăzut   al   educaţiei   pentru   viaţa socială – lăsat undeva între şcoală şi familie – se concretizează   în   lipsa responsabilităţii, la   unii   elevi, faţă de tot ceea ce îi   înconjoară, a unei slabe coagulări în comunitate, lipsa exerciţiului de   relaţie şi a experienţei muncii în echipă.    

           Considerăm că este necesar să realizăm adesea activităţi extraşcolare, educaţionale prin care elevii sunt determinaţi să pună în practică ceea ce au învăţat, să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să colaboreze, să facă schimb de experienţă.

 

II.   SCOP

Dezvoltarea creativităţii elevilor din învăţământul preuniversitar prin oferirea unei alternative de receptare a meleagurilor natale şi încurajarea copiilor să pună în practică ceea ce au învăţat sau ceea ce ştiu deja şi de a forma atitudini  pozitive, active şi protective faţă de meleagurile copilăriei lor. Aspecte urmărite: dezvoltarea creativităţii, interdisciplinaritatea, învăţământul formativ.  

 

III.   PRECIZĂRI   GENERALE

1.)Concursul interjudeţean de cultură şi civilizaţie “Orizonturi locale - Meleagurile   copilăriei” se adresează elevilor claselor III – VIII, din şcoli gimnazialeşidin palate sau cluburi dinţară indiferent de limba de predare şi cuprinde două secţiuni:

a.) Secțiunea Creaţii plastice - desene, picturi care vor reflecta frumuseţile naturii şi ale comunităţii (copaci, flori, insecte, animale, păsări, peisaje din natură, monumente, cetăţi), din ţinuturile natale.

b.)Secțiunea Creaţii literare va avea 2 teme:

1.Creații literare în proză: -participanții la această secțiune vor elabora o compunere/un eseu de maximum două pagini, pornind de la următorul citat : ”Copilăria este inima tuturor vârstelor”(Lucian Blaga)

2.Creații literare în versuri : participanții vor elebora un text în versuri, având acest incipit: ”Copilărie, floare de cireș/Să ne jucăm cu tine și în vers...”

Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere,sub formă de picturi, desene, grafitti, pe suport A4, încadrându-se în tema anunţată.Un participant se poate înscrie în concurs cu o singură compoziţie plastică. Pe spatele lucrării, în colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Participă la concurs numai lucrări de concepţie originală, gândite şi executate de elevi, fără alte intervenţii directe. Nu intră în concurs desene tip reproducere operă de artă. Se va organiza o expoziţie cu toate compoziţiile plastice participante   la concurs.

           Creaţiile literarevor fi descrieri sau povestiri despre frumuseţea peisajelor, activităţi, tradiţii, cultură, obiceiuri şi evenimente istorice, specifice locale, de 1-3 pagini, foi volante, unde se va specifica titlul temei, numele şi prenumeleelevului, şcoala, numele şi prenumele profesorului îndrumător. Textul va fi în limba română, pe format A4, între titlu şi datele de identificare se vor lăsa 2 rânduri, restul textului la un rând cu font 12, Times New Roman, cu margini egale de 20 mm şi cu diacritice.

Vor fi selecţionate textele care dau dovadă de sensibilitate, inventivitate creativă, autenticitate, originalitate, acurateţe gramaticală şi stilistică, criterii care constituie repere universal valabile, în aprecierea juriului, sprijinite obligatoriu pe principiul respectării varietăţii de stiluri şi modalităţi.

          

2.) Expedierea   lucrărilor

          a.) Lucrările în format tipărit, fişa de înscriere, protocolul de parteneriat (semnat şi xeroxat), un plic autoadresat şi timbrat corespunzător vor fi trimise prin poştă în plic, format A4 pe adresa:  

           Prof. STAN ADINA-LĂCRĂMIOARA,

           Pentru   CONCURSUL “ORIZONTURI LOCALE – MELEAGURILE COPILĂRIEI

           ŞCOALA   GIMNAZIALĂ   “MIRON   NEAGU”,

           STR.   HORIA   TECULESCU ,   NR.. 2, SIGHIŞOARA, COD 545400, JUD. MUREŞ

 

         b.) Lucrările în format electronic cu fişa de înscriere, protocolul de parteneriat (semnat şi xeroxat),se trimit on-line pe adresa de e-mail: gimnmironneagu@yahoo.com.Toate fişierele trimise   trebuie intitulate: numele_prenumele_titlul lucrării_secţiunea.

 

         c.) Toate lucrările participante la concurs, premiate sau nepremiate nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia acestuia, iar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite lucrările sale pentru publicitate şi promovarea concursului.

 

         d.) Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni cu câte o singură lucrare, în condiţiile respectării regulamentului.  

 

       e.) Participarea   este directă.

 

 

           IV.   DESFĂŞURAREA   CONCURSULUI

         1.) În perioada 04.02.2019 -28.02.2019 promovarea   concursului   prin   www.didactic.ro;

http://scoalamironneagu.ro.  

         2.) În perioada 1.03.2019 - 24.05.2019 trimiterea lucrărilor alese în urma preselecţiei   făcute la etapa locală,   a fişei de înscriere   şi a   acordului de parteneriat.   Se   va transmite un răspuns de confirmare prin e-mail expeditorului după   înscrierea   în   concurs.

 

     3.)În 24.05.2019 și 27.05.2019 se va face selecţia şi evaluarea lucrărilor a primei etape judeţene, pentru participarea la etapa finală. Din numărul total de lucrări, juriul, alcătuit din profesori de specialitate, va selecta 10 lucrări pentru fiecare secţiune, care vor participa la etapa finală. Selecţia se va face de către un juriu care va evalualucrările după criteriile stabilite.

 

4.)În   28.05.2019 informarea participanţilor selectaţi pentru etapa finală.

 

5.) În data de 29.05.2019, începând   cu ora 10,00,  în cadrul   Şcolii   Gimnaziale “Miron   Neagu” se va desfăşura   Concursul interjudeţean de cultură   şi   civilizaţie “Orizonturi   locale   -   Melegurile   copilăriei”, etapa   finală.

Activitatea de evaluare a materialelor   va fi în   două locaţii:

  • în   sala mică de sport a Școlii Gimnaziale ”Miron Neagu” vor fi afișate și evaluate creaţiile plastice  
  • în sala de curs nr.2 vor fi evaluate creațiile literare.

 

           V. EVALUAREA

 

Comisia de evaluare   face jurizarea conform criteriilor stabilite:

 

1.) Pentru   creaţii   plastice:

           a.) încadrarea în tema concursului - 20 puncte

           b.) complexitatea   tehnicilor de lucru, cromatica - 20 puncte

           c.) calitatea execuţiei artistice   - 20 puncte

           d.) creativitate   şi originalitate în transmiterea   mesajului visual - 20 puncte

           e.) respectarea cerinţelor de prezentare - 20 puncte

 

2.) Pentru   creaţii literare:

           a.) încadrarea   în subiectul   şi scopul propus - 20 puncte

           b.) tema este bine argumentată - 20 puncte

           c.) originalitatea   şi expresivitatea exprimării   - 20 puncte

           d.)sensibilitate, inventivitate creativă, autenticitate,   acurateţe gramaticală şi stilistică - 20 p.

           e.) respectarea cerinţelor pentru redactare - 20 puncte

 

Premierea ( locul I, II, III şi  menţiune) se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

 

           VI. PRECIZĂRI   SPECIALE

                 Cadrele   didactice îşi   asumă răspunderea pentru originalitatea lucrărilor trimise.

                 Vor fi acordate pentru fiecare secţiune locurile ( locul I, II, III şi menţiune).

                 Toţi concurenţii vor primi diplome de participare, dacă vor trimite plicul timbrat corespunzător şi corect   autoadresat.

                 Rezultatele concursului vor fi afişate pe site –ul: http://scoalamironneagu.ro.

                 Informaţii în legătură cu acest proiect se pot obţine   de la Prof. Stan Adina-Lăcrămioara prin   adresa de e-mail: adinalacramioara@yahoo.com.

                 Organizatorii nu răspund de imposibilitatea   primirii diplomelor de către participanţi, în cazul în care datele transmise prin fişa de înscriere sunt incomplete şi nu corespund realităţii.

                  NU SE   PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

 

 

 

Persoane   de contact:

Prof. Moldovan Crisitna-Zenovia           -   nr. telefon   0755016214

                                                                               - e-mail   cristina_gorog@yahoo.com

 

           Prof. Stan Adina-Lăcrămioara             - nr. telefon   0740287917

                                                                            -e-mail   adinalacramioara@yahoo.com

 

         Secretar Dobre   Daniela                       -   nr. telefon   0265771778

                                                                               - e-mail gimnmironneagu@yahoo.com

 

 

Coordonatori :Prof.: Stîngu Adriana - Nicoleta

                       Prof. Moldovan Cristina-Zenovia

                       Prof. înv. primar: Dan   Gabriela

                     Prof. : Stan Adina-Lăcrămioara

 

 

 

Director unitate :Prof. Stîngu Adriana-Nicoleta

 

 

Învăţământ gimnazial | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: cristinamoldovan | 17.05.2019 04:58 | 3033 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 34 evenimente

«MARTIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

65 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN