CONCURS FRUMUSETILE ANOTIMPURILOR

 Pentru elevi: I. Concurs de colaje, desene, picturi cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu” (Clasa pregătitoare şi clasele I-IV). II. Concurs de poezii, compuneri, eseuri cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu” ( Clasele V- XII). III. Concurs de felicitări, dedicat evenimentelor sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti  Pentru cadre didactice şi instituţii partenere: IV. Concurs de fotografie „Raze din sufletul meu”, fotografii din cadrul activităţilor extracurriculare, dedicate realizării lucrărilor din cuprinsul secţiunii concursului ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”.

Nume proiect: ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”

Organizatori: Şcolile Gimnaziale ,,Artur Gorovei” Buneşti şi ,,Mihail Sadoveanu” Fălticeni

Condiţii de participare: Se vor trimite şi juriza numai lucrări care abordează tematica propusă. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări indiferent de secţiune. În plicul cu lucrările elevilor se va pune un plic A4 autoadresat, Acordul de colaborare în

Perioadă înscriere: 15.03.2019 - 30.04.2019

Perioadă desfăşurare: 15.03.2019 - 14.06.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA                                                                       AVIZAT,

NR…………………...DIN……………………………….

                                                                                                                                                                                 INSPECTOR

                                                                                                                                                                                  GENERAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” FĂLTICENI

NR……………………DIN……………………………….

                                                                                                                                                                                    INSPECTOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARTUR GOROVEI” BUNEŞTI                                                                       SPECIALITATE      

NR…………………….DIN………………………………

 

PAROHIA ,,SF. NICOLAE” UNCEŞTI, COMUNA BUNEŞTI

NR…………………….DIN………………………………

 

 


 

FRUMUSEŢILE ANOTIMPURILOR DIN LOCUL UNDE TRĂIESC EU

– cultural-artistic-

inclus în Calendarul Activităţilor Educative Interjudeţene la numărul 1948

Ediţia a VI a, 2019

 

 

ARGUMENT

 

               Fiecare persoană umană respiră aerul lumii acesteia – prin dar dumnezeiesc – în mijlocul naturii. Fie că e trăitor în spaţiul urban, fie că se bucură de viaţa din spaţiul rural, prezenţa naturii nu poate fi eliminată din cotidian. Iar mai ales în spaţiul urban fiecare oază de natură creează comfort, relaxare, primenire.

             Despre interdependenţa şi interconexiunea anotimpurilor marele scriitor francez Albert Camus spunea: ,,Fiecare toamnă e o a doua primăvară în care fiecare frunză e o floare” şi ,, În această iarnă mi-am dat seama că în sufletul meu există o eternă vară”. Sufletele calde iradiază şi iarna...

               Din sufletele calde ale copiilor din mai multe spaţii ale lumii, din talanţii dăruiţi lor de Părintele ceresc dorim să punem în lumină crâmpeie de recunoaştere a frumosului dumnezeiesc din minunăţiile anotimpurilor. Scopul realizării desenelor, colajelor, compunerilor, poeziilor, ale tuturor creaţiilor literar artistice cu privire la frumuseţile anotimpurilor este o invitaţie la explorarea frumosului din noi ca reflexie a frumosului din jurul nostru.

               Proiectul ,,Frumusețile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu” se desfășoară pentru a forma elevilor comportamente pozitive față de locul în care trăiesc, a le dezvolta spiritul critic și capacitatea de a lua decizii de interes global, pentru conștientizarea comunității școlare de rolul pe care îl are în păstrarea frumuseții geografice a zonei natale.

              Caracterul practic-aplicativ al proiectului va conduce la rezultate spectaculoase datorită potențialului creator al copiilor și al cadrelor didactice participante.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectivul fundamental:

v  Întâlnirea în cuvânt şi artă a copiilor din mai multe ţări

 

Obiective specifice:

v  -Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor şi preşcolarilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acestora

-Stimularea curiozităţii pentru investigarea frumuseţilor naturii.

-Înţelegerea necesității protejării şi conservării naturii în frumuseţea ei

-Valorificarea aptitudinilor elevilor pentru realizarea obiectivelor proiectului.

 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:

      -preșcolari și elevi din clasele pregătitoare și I-VIII

       - cadrele didactice îndrumătoare.

 

Beneficiarii direcți și indirecți:

     Beneficiari direcți vor fi elevii și cadrele didactice participante.

     Beneficiarii indirecți vor fi părinții elevilor participanți la concurs, școlile din care fac parte, comunitatea în care trăiesc, instituțiile partenere.

 

Echipa de proiect:

           Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”: director: Moroșanu Ovidiu, profesori:Deleanu Liviu,Crăciun Cristina, Olaru Cornelia, Gabriela Ştefănescu, pașcovici Elena, Anechiforesei lăcrămioara, Stoleru Cristina, Cristina Stoleriu,Georgeta Grigorescu, Maria Axinia,Moisii Doina, Chiruță Simona, Baciu Elena, Corduneanu paraschiva, Butnaru Ana, Pavăl Luminița, Filip Elena;

 

            Şcoala Gimnazială ,,Artur Gorovei” Buneşti: director Dorina Todirică, profesori: Liviu Butnari, Alina Mocanu, Florentina Onea, pr. dr. Florin Grigorescu, Elena Guligă,Gheorghiţă Ghiniţă, Anca Ghiniţă, Aioanei Dorina, Elisabeta Dolcean, Ana Ciocârlan, Magdalena Burlacu, Loredana Cora, Dimitriu FlorentinaDaniel Lungu.

 

Resurse:

Temporale: Proiectul se va derula pe perioada decembrie 2018-iunie 2019.

Umane: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai mai multor instituţii partenere.

Spaţiale: Şcolile gimnaziale ,,Mihai Sadoveanu” Fălticeni şi ,,Artur Gorovei” Buneşti şi Biserica ,,Sf. Nicolae” Unceşti

Strategia de realizare:

 

Activităţi individuale, pe grupuri, realizarea unor creaţii artistice colaje, desene, picturi cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu” (Grădiniţă, Clasa pregătitoare şi clasele I-IV)

Realizarea unor creaţii literare - poezii, compuneri, eseuri - cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”   - (clasele V-VIII)

Excursii de cercetare.

 

Evaluarea

 • Realizarea expoziţiei tematice cu lucrările copiilor participanţi;
 • Realizarea unui CD cu lucrările copiilor şi fotografii din timpul activităţilor;
 • Publicarea creaţiilor literare premiate în ziarul local ;
 • Acordarea de premii şi menţiuni pe cele patru secţiuni;
 • Acordare de diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice coordonatoare.
 • Portofoliul proiectului

 

Rezultate aşteptate:

 • Dezvoltarea potenţialului artistic-creativ al elevilor;
 • Descoperirea elevilor cu aptitudini spre creaţii literare şi artistico-plastice;
 • Dezvoltarea comunicării prin propriile creaţii;
 • Dezvoltarea personalităţii creatoare, a încrederii în propriile forţe şi a curiozităţii;
 • Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare;

 

Produse finale:

             CD care va cuprinde imagini de pe parcursul derulării proiectului

             Expoziţia ,,Frumuseţile anotimpurilor din locurile unde trăiesc eu”

             Portofoliul proiectului

 

Asigurarea continuității /sustenabilității proiectului:

Domnii profesori implicați în acest proiect vor continua menţinerea vie a interesului elevilor faţă de sărbătoarea Crăciunului și a Paștelui, față de frumusețile locurilor natale, prin lecţii interactive, serbări şi alte proiecte extracurriculare.

Diseminarea:

         -Realizarea mapei proiectului ( conținut informative, fotografii, xerox, CD, articole din reviste și ziare, rapoarte ale activităților realizate la nivel local sau național)

         -Afișarea produselor activităților din proiect în mediul școlar și mediul virtual

          -Prin corespondența pe adresa de mail ( georgiagrigorescu@gmail.com, elisasabeta@yahoo.com)

         -Promovarea proiectului pe site-ulwww.didactic.ro;

       -Prezentarea rezultatelor obținute atât în ziarul local ( Opinia Fălticeneană) cât şi pe site-ul I.S.J. Suceava;

         -Prezentarea rezultatelor în cadrul Cercurilor Pedagogice.

 

 

Secțiuni:

Pentru elevi:

 

       I. Concurs de colaje, desene, picturi cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”     (Clasa pregătitoare şi clasele I-IV).

       II.   Concurs de poezii, compuneri, eseuri cu tema ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”   ( Clasele V- XII).

      III. Concurs de felicitări, dedicat evenimentelor sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti

 

Pentru cadre didactice şi instituţii partenere:

 

       IV.     Concurs de fotografie „Raze din sufletul meu”, fotografii din cadrul activităţilor extracurriculare, dedicate realizării lucrărilor din cuprinsul secţiunii concursului ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”.

 

Se vor trimite şi juriza numai lucrări care abordează tematica propusă.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări indiferent de secţiune. În plicul cu lucrările elevilor se va pune un plic A4 autoadresat, Acordul de colaborare în două exemplare și completate şi ştampilate de către unitatea dumneavoastră şcolară și Formularul de înscriere.

            Nu este obligatorie participarea la toate cele 4 secţiuni ale concursului.

 

* Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă cu următoarea structură:

Numele şi prenumele elevului/ei

 

Clasa

 

Şcoala

 

Cadru didactic coordonator

 

Titlul lucrării

 

Secţiunea din concurs la care se înscrie

 

 

Eticheta de pe plicul autoadresat va cuprinde:

Destinatar:

 

Str. ......................................, nr. ............

Bl. ........., Sc. ............., Et. .........., ap. ...............

Localitatea ..........................

Cod poştal ..................

Judeţul: ......................

 

Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice, pe secţiuni şi pe clase, urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi.

            Lucrările înscrise în concurs nu se returnează, ci se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.

            Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor primi diplome şi adeverinţe de participare.

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE !!!!!!!!!

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 30 APRILIE 2019 (data poştei) pe adresa :

 

Pentru claseleV-VIII:

 

              Prof. GRIGORESCU GEORGETA, Pr. Prof. Dr. GRIGORESCU FLORIN

                         STR. VALE DE MOARĂ, nr . 2, Buneşti , jud. Suceava

                          România, COD POSTAL 727090

Pentru Concursul Internaţional ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”

Telefon 0748023143, 0745609723, email       georgiagrigorescu@gmail.com

 

Pentru grădiniță, clasa pregătitoare și clasele I-IV:

 

                           Înv. DOLCEAN ELISABETA,

                           Str. Sucevei, nr. 13         Buneşti , jud. Suceava

                             România,  COD POSTAL 727090

   Pentru Concursul Internaţional ,,Frumuseţile anotimpurilor din locul unde trăiesc eu”

Telefon: 0741292634, email: elisasabeta@yahoo.com

 

 

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel, diplomă de participare tuturor copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare (în perioada 15 mai -5 iunie 2019).

           

 

 

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: giorgya | 15.03.2019 05:20 | 1606 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Social media

Copilul la calculator
Echilibrul emotional

Nevoile emotionale ale parintilor

Echilibrul emotional

Comentarii (2)

0 0

26.03.2019 22:04 ioannabb

Este obligatoriu sa trimitem si acordul de parteneriat?

0 0

04.04.2019 16:59 m_oana

Atenție, creațiile literare sunt doar pt clasele 5-8. La mailuri nu se răspunde iar la mesajele pe telefon răspunsul arată că deranjam organizatorii când solicitam precizări. Îmi pare rău că am luat concursul in considerare.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 4 evenimente

«OCTOMBRIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


"Albinutele"...la picnic

Propus de: Alina_M80

Sondajul zilei

Ce folosiți cel mai des la clasă?

246 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: Crisa177 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN