Şcoala cu
bune practici

33 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs de istorie ”Personalități gorjene”

Consolidarea identităţii naționale, se realizează prin cunoaşterea istoriei locale, a oamenilor și a faptelor lor care au conribuit la dezvoltarea satului, orașului în care au trăit. Astfel, se are în vedere promovarea și valorificarea personalităților, a culturii și civilizației gorjene în context național și european, dar și formarea și consolidarea sentimentelor de dragoste și patriotism, de empatie față de valorile locale și naționale. Cunoscând cât mai bine istoria locală, cu oamenii, faptele și ideile lor, elevii ajung să înțeleagă istoria națională Într-o societate aflată într-o continuă schimbare este necesarǎ dezvoltarea competenţelor de cercetare, analiză şi exprimare eficientă în scris sau folosind tehnologia modernă. Concursul îşi propune promovarea valorilor culturale, secţiunile adresate elevilor urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora. De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în realizarea unui schimb de experienţă pentru elevii şi cadrele didactice din judeţ și din țară, pornind de la premisa că eficienţa actului educativ constă în împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi prelucrarea informaţiei într-o manieră care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne

Nume proiect: Concurs de istorie ”Personalități gorjene”

Organizatori: Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, prof. Săvulescu Manuela

Condiţii de participare: Concursul se adresează elevilor ciclului gimnazial ( V-VIII) şi liceal (IX-XII). • Înscrierea participanţilor: până la data de 20 MARTIE 2020, prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu pentru fiecare participant) şi trimiterea prin e-ma

Perioadă înscriere: 23.12.2019 - 20.03.2020

Perioadă desfăşurare: 23.03.2020

PERSONALITĂȚI GORJENE

 

Concurs județean de istorie

 

I. ORGANIZATOR:

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, prof. Săvulescu Manuela

II. PARTENERI:

Fundația Cultural Științifică ”Gheorghe Magheru”

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”

III. ARGUMENT

Consolidarea identităţii naționale, se realizează prin cunoaşterea istoriei locale, a oamenilor și a faptelor lor care au conribuit la dezvoltarea satului, orașului în care au trăit. Astfel, se are în vedere promovarea și valorificarea personalităților, a culturii și civilizației gorjene în context național și european, dar și formarea și consolidarea sentimentelor de dragoste și patriotism, de empatie față de valorile locale și naționale. Cunoscând cât mai bine istoria locală, cu oamenii, faptele și ideile lor, elevii ajung să înțeleagă istoria națională

Într-o societate aflată într-o continuă schimbareeste necesarǎdezvoltarea competenţelor de cercetare, analiză şi exprimare eficientă în scris sau folosind tehnologia modernă.

Concursul îşi propune promovarea valorilor culturale, secţiunile adresate elevilor urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora.

De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în realizarea unui schimb de experienţă pentru elevii şi cadrele didactice din judeţ și din țară, pornind de la premisa că eficienţa actului educativ constă în împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi prelucrarea informaţiei într-o manieră care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne.

 

IV SCOP

Dezvoltarea creativităţii elevilor din învăţământul preuniversitar prin oferirea unei alternative de receptare a modelelor oferite de înaintași, încurajarea elevilor să pună în practică ceea ce au învăţat sau ceea ce ştiu deja şi de a forma atitudini pozitive. Aspecte urmărite: dezvoltarea creativităţii, interdisciplinaritatea.

 

V.OBIECTIVE GENERALE:

1. Stimularea interesului pentru istoria locală

2. Prezentarea temelor istorice din perspeciva inerdisciplinarității.

3. Realizarea unui schimb de experiență și crearea unui mediu competițional între unitățile școlare participante.

 

VI. GRUP ȚINTĂ:

Concursul este adresat tuturor elevilor pasionați de istorie ai claselor V-XII din instituțiile de învățământ din țară

 

VII. LOCUL DE DESFĂȘURARE:

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”

 

VIII. . REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

Concursul se adresează elevilor ciclului gimnazial ( V-VIII) şi liceal (IX-XII).

 • Înscrierea participanţilor: până la data de 20 MARTIE 2020, prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu pentru fiecare participant) şi trimiterea prin e-mail a prezentărilor power-point, fotografiilor , imaginilor la adresa de e-mail manuelasavulescu@yahoo.com cu mențiunea pentru concursul ”Personalități gorjene”
 • Depunerea/ trimiterea lucrărilor: 20 MARTIE 2020 prin poştă în plic autoadresat pe adresa Str. Lt.col. Dumitru Petrescu,nr. 3, Târgu Jiu, Gorj, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”
 • Redactarea eseurilor:
  • se va face în format A4, scris la un rând (text aliniat justified);
  • eseul nu va depăşi 3 pagini;
  • broşurile nu vor depăşi 20 pagini;
  • titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
  • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);
  • la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
  • bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, după modelul: Numele autorului, Prima iniţială. A doua iniţială. (an). Titlul lucrării. Locul apariției: Numele Editurii. Numele autorului, Prima iniţială. A doua iniţială. (an). Titlul lucrării. [Online] Disponibil pe pagina web [Accesat la data de ZZLLAAAA].
  • vărugăm să folosiţi semnele diacritice
  • - Participarea este directă/ indirectă cu menţiunea obligatorie în fişa de înscriere. Pentru participanții care optează pentru participare directă, în data de 23 martie 2020 vor susține lucrările intrate în concurs.

Fiecare elev se poate în scrie la una sau mai multe secţiuni.

Pentru participarea la concurs, nu se percepe taxă;

 

. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

1.) În perioada 15.01.2020 -20.03.2020 promovarea concursului prin:   www.didactic.ro;

2.) În perioada 1.03.2020 - 20.03.2020 trimiterea lucrărilor, fişei de înscriere şi a acordului de parteneriat. Se va transmite un răspuns de confirmare prin e-mail expeditorului după înscrierea în concurs.

3) În 23.03.2020 se va desfășura concursul, se vor acorda premiile si se va organiza expoziția cu fotogafiile intrate în concurs.

 

Secţiunile concursului:

I Secţiunea ,,Oameni, fapte, idei”

- Eseuri realizate individual de elevi în care sunt evidențiate contribuțiite personalității alese la dezvoltarea Gorjului.

II Secţiunea ”Personalitățile Gorjului peste veacuri”

- Realizarea unor broșuri, mini-ghiduri și pliante de promovare a personalităților gorjene. Acestea pot fi realizate de echipe formate de 2 elevi, care vor fi menționați alături de profesorul coordonator și vor fi trimise prin poștă la adresa menționată.

III Secţiunea „Oameni și fapte în imagini”

 • Realizarea de prezentări folosind aplicaţia Power Point,
 • Fotografii relizate de elevi: fotografiile trebuie să respecte tematica concursului, să fie realizate digital (fără prelucrări pe calculator) şi listate pe hârtie sau carton (de preferat), vizibil pe foaie A5; fiecare fotografie va fi însoţită de o scurtă descriere a imaginii. (Pe verso, se va lipi o etichetă care să cuprindă următoarele date: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic îndrumător).

- Un cadru didactic va putea coordona 2 elevi.

- Prezentarea PPT va avea max. 15 slide-uri; filmuleţele de max. 10 min.; pe ultimul diapozitiv se va nominaliza elevul, clasa, profesorul coordonator, instituţia de învăţământ participantă.

Evaluarea lucrărilor

- Se va aprecia în notarea lucrărilor următoarele aspecte:

                                       - încadrarea în tema concursului;

                                       - originalitatea;

                                      - corectitudinea gramaticală;

                                       - coerenţa şi coeziunea textului;

                                       - încadrarea în pagină;                            

 • Pentru fiecare din cele trei secţiuni se vor împărţi participanţii în grupe de vârstă, astfel:

     clasele V-VIII şi IX-XII.

 •    Se va nota fiecare lucrare cu punctaj de la 1 la 10, ţinându-se cont de: orginalitatea lucrării (3p), modalităţile de abordare a temelor propuse (4p) şi de încadrare în tema concursului(3p).
  • Se vor acorda premii ( I, II, III) şi menţiuni în proporție de 25% din nr. total de elevi participanți pentru gimnaziu și tot atâtea pentru liceu, pentru fiecare secțiune.

Lucrările vor fi trimise până la data de 20 martie 2020 la adresa de e-mail manuelasavulescu@yahoo.com cu mențiunea pentru concursul ”Personalități gorjene”sau prin poștă la adresa: Str. Lt.col. Dumitru Petrescu, Târgu Jiu, Gorj, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”

Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact): Săvulescu Manuela, profesor de istorie, Tel. 0724585507, manuelasavulescu@yahoo.com

Pentru uşurarea expedierii diplomelor, participanţii vor trimite într-un un plic format A4 la adresa Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Str. Lt.col. Dumitru Petrescu, nr. 3 Târgu Jiu, Gorj. În el se va introduce un alt plic format A4 timbrat în valoare actualizată, cu adresa la care doriţi să primiţi diplomele elevilor şi adeverinţele de participare în calitate de coordonatori, respectiv însoțitori. Pentru elevii care nu au obținut premii se vor trimite diplome de participare semnate doar de coordonatorul proiectului și directorul școlii. Toate cadrele didactice participante vor primi adeverinţe. În acest plic se va trimite și Acordul de Parteneriat.

În cazul nerespectării acestei rugăminţi, eventualele diplome vor fi expediate pe e- mail, scanate pdf..

Lucrările nu se returnează şi vor rămâne în dotarea şcolii pentru alcătuirea unei biblioteci informative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, Tg-Jiu, Gorj,                  

Tel.: 0253 / 21.47.16, 0353

E-mail: liceumagheru@yahoo.com

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE ISTORIE ”PERSONALITĂȚI GORJENE”

Secțiunea I ......................................................................................................................................

Elevi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titlul lucrării: ....................................................................................................................................

 

 

Secţiunea II ......................................................................................................................................

Elevi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titlul lucrării: ....................................................................................................................................

 

Secţiunea III.................................................................................................................................

Elevi:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titlul lucrării: ....................................................................................................................................

 

Nume și prenume prof. coordonator:...............................................................................

Unitatea de învăţământ: .....................................................................................................

Adresa de expediere a diplomelor:

Localitatea..............................., Str..............................................................., bl............., sc........., etj........,

 

ap........., judeţul .................................................................cod poştal ...................... .......  

Telefon (personal / de contact) : ........................................................

E-mail:......................................................................................

 

Şcoala   _____________________

Adresa______________________________

   Strada Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, Tg-Jiu, Gorj,                  

Tel.: 0253 / 21.47.16, 0353                                                                                             

E-mail: liceumagheru@yahoo.com

Nr. ______/___________2020                              Nr._______/_________2020

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

Încheiat astăzi …………………..

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

A. Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, reprezentat prin director prof.ing. dr Buzera Marius și coordonatorul, prof. Săvulescu Manuela

B.Şcoala/Colegiul………….........................................................................................................................................,str........................................................................, nr.............,localitatea........................................................, judeţul.................................................., reprezentată prin director ................................................................... în calitate de partener.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener,în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, prin Concursul judeţean„Personalități gorjene”

3. GRUP ŢINTĂ: elevi ai claselor V-XII.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

   A) Aplicantul se obligă:

 • să informeze şcoala despre organizarea concursului;
 • să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 • să emită şi să distribuie diplome elevilor premianţi;        
 • să emită şi să distribuie diplome elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare;
 • să evite orice situaţie generatoare de risc, ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

   B) Partenerul se obligă să respecte urmatoarele condiţii:

 • să mediatizeze concursul în şcoală;
 • să pregătească elevii pentru activitate;
 • să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
 • să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

5. DURATA ACORDULUI: An şcolar 2019-2020.

      

       Prezentul contract se încheie în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Aplicant,                                                                         Partener,

Director,                                                                                Director,

Prof. ing. dr. Buzera Marius                                                     Prof. ......................................

Propus de: savulescu | 13.12.2019 11:19 | 1269 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Valorile morale

Valorile morale

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 30 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

41 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN