Şcoala cu
bune practici

36 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

Concurs CAEN ASTRONOMICUS

În istorie, observatorii amatori, studiind cerul ca hobby, au jucat un rol deosebit în descoperirea unor fenomene astronomice, astronomia fiind una din puţinele ştiinţe în care amatorii încă mai joacă un rol important, în special la descoperirea şi monitorizarea fenomenelor tranzitorii. Concursul propus de noi vine sa incurajeze elevii spre studiul unui fenomen astronomic, precum si exprimarea lor prin diferite modalitati caracteristice tipurilor de inteligenta (logico-matematica, lingvistica, naturalista Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura pe trei sectiuni după cum urmeaza: SECTIUNEA I. CONCURSUL DE BENZI DESENATE SECTIUNEA II. CONCURSUL DE PROBE PRACTICE PE TEME DE ASTRONOMIE SECŢIUNEA III.CONCURS DE AFIŞE PUBLICITARE PE TEME DE ASTRONOMIE – PENTRU ELEVII DE LICEU(SECŢIUNEA LIMBA FRANCEZA) astfel incat la concurs pot participa atât elevi din şcoli gimnaziale cât şi cei din liceu din ţară pasionaţi de astronomie .

Nume proiect: ASTRONOMICUS, CONCURS DE CULTURA ASTRONOMICĂ

Organizatori: Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Parteneri:ISJ Cluj , Centrul Cultural Francez , Universitatea Babes- Bolyai si Centrul Regional pentru tineri capabili de performanta

Condiţii de participare: Participanţi :Elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani

Perioadă înscriere: 01.03.2017 - 10.03.2017

Perioadă desfăşurare: 01.03.2017 - 17.03.2017

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, CLUJ-NAPOCA

CENTRUL REGIONAL PENTRU TINERI CAPABILI DE PERFORMANŢĂ

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEȘ/BOLYAI

CONCURS DE CULTURĂ  ASTRONOMICĂ:

ASTRONOMICUS - ediţia a X-a

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI           DESFĂŞURARE

Concursul este organizat de ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DEJ, Str. PTA Bobalnei, Nr. 14, (câştigătorul trofeului din anul 2016), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean  Cluj , Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” , Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă şi Centrul Cultural Francez, pe trei secţiuni şi grupe de vârstă în data de 17 Martie 2017. ora 14.

Argument:     Concursul are ca scop promovarea valenţelor educative ale astronomiei precum şi formarea unor  atitudini şi deprinderi referitoare la impactul astronomiei asupra naturii şi societăţii.

Grup ţintă: Direct: elevii pasionaţi de astronomie.

Indirect: profesorii şi părinţii elevilor implicaţi în acţiune.

Obiective:       - stimularea creativităţii şi ingeniozităţii elevilor;

- atragerea elevilor înspre activităţi ştiinţifice;

- promovarea şi stimularea tinerelor talente artistice;

- dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă;

Scopul concursului constă în:

-stimularea inventivităţii, creativităţii şi fanteziei tinerilor cu preocupări în domeniul     astronomiei;

-stimularea interesului elevilor de a obţine informaţii cât mai exacte despre evoluţia unui fenomen astronomic;

-promovarea valenţelor formative şi educative ale astronomiei.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

SECŢIUNEA I -CONCURSUL DE BENZI DESENATE : secţiunea învăţământ gimnazial şi secţiunea învăţământ liceal.

Desenele vor fi realizate pe una din tema  VIAȚA PE O ALTĂ PLANETĂ

SECŢIUNEA II -CONCURSUL DE PROBE TEORETICE SI PRACTICE PE TEME DE ASTRONOMIE, secţiunea învăţământ primar, secţiunea învăţământ gimnazial

Tematica pentru ciclul primar:

 1. Planetele sistemului solar( denumire, succesiune faţă de Soare)
 2. Soarele şi Luna (punctele cardinale, clasificarea corpului ceresc, eclipse, poziţia Soarelui pe cer în diferite momente ale zilei, denumirea şi recunoaşterea  fazelor Lunii)
 3. Constelaţii circumpolare (denumirea şi recunoaşterea Carului Mare, Carului Mic, Stelei Polare, Cassiopeiei, Dragonului)

Tematica pentru  ciclul gimnazial:

 1. Corpurile cereşti din sistemul solar (planete, sateliţi, asteroizi, comete)
 2. Soarele şi Luna (clasificarea corpului ceresc, eclipse, poziţia Soarelui pe cer în diferite momente ale zilei, denumirea şi recunoaşterea  fazelor Lunii)
 3. Constelaţiile emisferei nordice

SECŢIUNEA III -CONCURS DE PANOU-PLIAN PUBLICITAR A UNEI AGENȚII DE TURISM SPAȚIAL  (in LIMBA FRANCEZĂ), secţiunea învăţământ liceal

Fiecare echipaj va realiza un poster şi o prezentare orală în limba franceză a acestuia, pe o tema  de astronomie aleasa astfel incat sa se incadreze temei.

Art.1.Condiţii de înscriere

Se pot înscrie la concurs elevi din toate şcolile din ţară .

Lucrările selectate pentru a participa la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenţii asumându-şi această condiţie.

În cazul lucrărilor câştigătoare, numele autorilor, precum şi lucrările premiate pot fi făcute publice şi folosite în scopuri de promovare.

Art. 2. Condiţii de participare

2.1. La secţiunea I pot participa  elevi cu vârste cuprinse între 10-18 ani.

2.1.1  Fiecare concurent înscris poate participa în competiţie cu maximum 3 lucrări la oricare dintre secţiuni.

2.1.2.  Sunt acceptate în concurs lucrări realizate în orice tehnică artistică.

2.1.3.  Sunt acceptate în concurs numai lucrările realizate pe suport material (hârtie ,carton). Nu sunt acceptate în concurs lucrări predate pe suport electronic, dischete, CD-uri ,transmise prin e-mail sau plagiate de pe Internet sau din alte surse.

2.1.5  .Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi să aibă  etichete albe lipite în colţul din dreapta jos, scrise la computer, eticheta va conţine : numele lucrarii, data realizării, numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala, profesorul îndrumător.

2.1.6. Depunerea lucrărilor se va face pâna la data de 10.martie 2017, urmând ca jurizarea să se facă pana in data de 17 Martie 2017. Fiecare membru al juriului va alege 3 lucrări în ordinea valorii lor, din fiecare secţiune. Premiile I, II, III vor fi desemnate în ordinea dată de media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului. Festivitatea de premiere se va face în data de 17.03.2017.

2.2. La secţiunea II pot participa  echipaje formate din  4 elevi/ şcoală din  învăţământul primar  şi gimnazial  .

Concursul   pe teme de astronomie pentru învăţământ primar şi gimnazial constă în :

- alcătuirea echipajelor ( 4 elevi / scoala)

-proba practică care  se desfăşoară în data de 17 Martie 2017.

- tematică orientativă:

- puzzle

- ghicitori

- labirint

- lansări de avioane

- recunoşterea fenomenelor fizice şi astronomice

- lucru cu harta stelară (ANEXA1)

2.3. La secţiunea a III-a pot participa câte un echipaj format din 3 elevi / şcoală care va realiza un poster  şi o prezentare orală în limba franceză acestuia.

Sunt acceptate în concurs numai lucrările realizate pe suport material (hârtie, carton, pânză sau lemn). Nu sunt acceptate în concurs lucrări predate pe suport electronic, CD-uri sau transmise prin e-mail. Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi să aibă înscrise explicit: un titlu descriptiv, numele, prenumele, şcoala, clasa, profesorul îndrumător. Durata prezentării fiecărui afiş nu va depăşi 5 minute.

Criteriile de evaluare a lucrărilor vor fi:

• încadrarea în tema concursului

• creativitatea şi originalitatea

• calitatea artistică/tehnică

• calitatea prezentării: conţinut, voce şi limbajul corpului, relaţia cu publicul. (ANEXA2)

Art. 3. Organizarea si desfăşurarea concursului .

3.1. Demersuri preliminare

Organizatorii efectuează demersuri pentru informare şi cooptare în parteneriate organizatorice:

a)Scrisoare de intenţie: informare privind lansarea concursului, programul de organizare şi desfăşurare, propuneri privind  cooptarea partenerilor, selectarea şi desemnarea   specialiştilor evaluatori pentru juriu;

b) Realizarea şi publicarea Regulamentului concursului;

c) Discuţii cu specialiştii propuşi pentru juriu;

d) Anunţul în mass-media privind lansarea concursului.

3.2. Perioada de înscriere în concurs si depunere a lucrărilor:

- Organizatorii desemnează juriul.

- Înscrierea echipajelor se va face pâna la data de 10 Martie 2017 la Școala Gimnaziala nr.1 Dej, Str. PTA Bobalnei, Nr. 14, tel 0264211925

Art.4. Ceremonia de premiere:

- se vor acorda un premiuI, un premiu II şi un premiu III pentru fiecare secţiune din concurs

- şcoala câştigătoare a secţiunii II –gimnaziu primeşte trofeul concursului pe o perioadă de un an şi va fi organizatorul ediţiei următoare

- Participanţi:

o Concurenţii

o Membrii Juriului

o Personalităţi ale vieţii cultural-artistice invitate

o Mass-media

o Sponsori

o Elevi, cadre didactice, părinţi

o Organizatori

Art. 5. Dispoziţii finale

a)      Organizatorii nu îsi asumă responsabilitatea pentru cei care nu s-au înscris până la data de 10 Martie 2017

Persoane de contact:

 

 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume profesor

Telefon

e-mail

1

EUGENIA  MARCU

0726192132

marcugina@yahoo.com

2

DANIELA MIHAILĂ

0766273285

Coordonator/i (nume și semnătură). Eugenia Victoria MARCU

Director unitate (nume și semnătură) Eugenia Victoria MARCU

ANEXA 1

Tematica pentru ciclul primar:

 1. Planetele sistemului solar( denumire, succesiune faţă de Soare)
 2. Soarele şi Luna (punctele cardinale, clasificarea corpului ceresc, eclipse,poziţia Soarelui pe cer în diferite momente ale zilei ,denumirea şi recunoaşterea  fazelor Lunii)
 3. Constelaţii circumpolare ( denumirea şi recunoaşterea Carului Mare, Carului Mic, Stelei Polare, Cassiopeiei, Dragonului)

Tematica pentru  ciclul gimnazial:

 1. Corpurile cereşti din sistemul solar( planete, sateliţi, asteroizi, comete)
 2. Soarele şi Luna (clasificarea corpului ceresc, eclipse,poziţia Soarelui pe cer în diferite momente ale zilei ,denumirea şi recunoaşterea  fazelor Lunii)
 3. Constelaţiile emisferei nordice

Surse web :

http://astro-urseanu.ro

http://astronomy.ro

http://www.esa.int/esaKIDSfr/index.html

http://www.futura-sciences.com/

ANEXA 2 (Nivel liceal)

Sectiunea III

Evaluare:

 • calitatea afişelor : lizibilitate, prezentarea afişului,calitatea conţinutului.
 • calitatea prezentării: conţinut, voce şi limbajul corpului, relaţia cu publicul.

Surse web:

http://system.solaire.free.fr/sommaire.htm

http://jmm45.free.fr/

http://solarviews.com/french/homepage.htm

http://astronomie.haplosciences.com/systeme.html

http://www.neufplanetes.org/systeme_solaire/jupiter.html

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=279

http://www.astrocosmos.net/canvas.php?rubrique=5

http://www.planetastronomy.com/

http://fr.unesco.org/events/lancement-lann%C3%A9e-internationale-lumi%C3%A8re-2015

http://www.light2015.org/Home/LearnAboutLight/Lasers.html

 

 

Propus de: e_marcu50 | 03.11.2016 07:33 | 1756 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Comentarii (3)

0 0

03.11.2016 15:25 LadySilk

fisa de inscriere sau acordul de parteneriat sunt necesare?

0 0

14.11.2016 17:57 e_marcu50 - Autor

nu nu sunt necesare

0 0

16.01.2017 18:32 lore2010

Buna seara, spuneti-mi va rog daca la sectiunea a treia-pentru elevii de liceu- putem trimite posterul in original prin posta impreuna cu prezentarea lui in limba franceza-in format listat. Suntem din Suceava si e mai greu cu participare directa...
Multumim mult si mult succes in organizare!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 32 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

61 voturi | 3 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN