Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONCURS

CONCURS JUDETEAN ,, ARIPI DE ÎNGERI”

Nume proiect: CONCURS JUDETEAN

Organizatori: LICEUL DE ARTE ,, MARIN SORESCU ” CRAIOVA

Condiţii de participare: Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere completate în perioada 16noiembrie - 4 decembrie 2016 prin e-mail la adresa ( ana.catrina@yahoo.com /) sau direct, împreună cu lucrările. Acestea vor fi predate direct coordonatorilor de proiect sau e

Perioadă înscriere: 16.11.2016 - 20.12.2016

Perioadă desfăşurare: 21.12.2016 - 23.12.2016

APROBAT

Inspector Școlar General  ,                                          Prof. LAVINIA ELENA CRAIOVEANU

,,ARIPI DE ÎNGERI”

CONCURS JUDEŢEAN

 

 

 

 

 

COORDONATORI DE PROIECT:

Prof. Croitoru  Lucia - director  Liceul  de Arte “Marin Sorescu”

Prof.Pâncu  Raluca - director  adjunct Liceul  de Arte “Marin Sorescu”

Prof. Dincă Monica-coordonator programe şi proiecte educative

Prof.Petrescu Mary

Comisia metodică a învăţătorilor: Catrina Ana Popa  Olimpia  Aluniţa, Gănii Loredana, Lăcătuşu Alina Monica, Șișu Gabriela, Andreescu Andreea,   , Boiangiu-Diaconu Viorica Liliana, Cămăraşu Maria, Mihali Adriana Emilia, Nuţă Olimpia Ludmila,Toma Deliana, Zaharie Oana.Răcăreanu Paulina

NOIEMBRIE 2016- IANUARIE 2017

D.1. Argument

 

Iarna înseamnă fulgi de nea, sărbători, colinde, bucurie, daruri cu miros de brad împodobit, tradiţii şi obiceiuri, emoţie, bunătate şi iubire, înseamnă obrăjori îmbujoraţi, dar înseamnă şi multă imaginaţie, creativitate oglindită în tot ceea ce implică activitatea cu  copiii.

Totodata, maiestria iernii constituie un bogat izvor de inspiratie pentru micile noastre talente, copiii, si pentru creatiile lor  in care pot imprima cate un strop din magia primului fulg de nea intrerupt  din zborul sau divin de curiozitatea specifica micutilor sau din stralucirea globuletelor atarnate pe crengutele de brad si aprinse de minunatele lumini colorate ale instalatiilor.

Dorim prin intermediul proiectului – concurs propus,să antrenam cat mai mulţi elevi şi preşcolari in realizarea unor creaţii literare şi plastice pe aceasta temă,având în vedere primele două secţiuni ale concursului cât şi cunoaşterea obiceiurilor si tradiţiilor de iarnă din diferite zone.

Avand in vedere multitudinea surselor de inspiratie, precum si frumusetea continutului

simbolic al temei concursului, sa dam frau liber imaginatiei si creativitatii micutilor artisti, iar sustinuti de spiritul pedagogic al domniilor voastre sa aratam tarii intregi talentul viitorilor mari artisti...

Sa-i incurajam si sa ducem traditia mai departe!

D.2. Scopul proiectului;

 • stimularea  potentialului artistic al prescolarilor  si scolarilor mici prin deschiderea cailor de comunicare emotionala;
 • imbogatirea capacitatilor de expresie prin folosirea celor mai variate metode de exprimare plastica.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;

 • sa se dezvolte spiritul de competitie si de valorizare a propriei creativitati;
 • să se stimuleze  potenţialul creativ prin realizarea unor lucrări, folosind materiale diverse şi tehnici adecvate pe teme la latitudinea imaginaţiei;
 • să-si îmbogăţească şi să valorifice cunoştinţele despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în vederea realizării unor   lucrări plastice şi practice finite;
 • să se încurajeze afirmarea capacităţii creative a elevilor în domeniul artistic
 • Diseminarea rezultatelor proiectului în 30 unități școlare, într-un interval de 6 luni

 

 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

 • preşcolari, şcolari ai claselor I-IV din judeţele ţării;
 • cadrele didactice îndrumătoare ( educatoare, învăţători, institutori,   profesori);

 

D.5. Durata proiectului: noiembrie 2016 – ianuarie 2017

D.6 Locul de desfasurare: LICEUL DE ARTE ,, MARIN SORESCU” CRAIOVA

D.7.Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

 • realizarea materialelor pentru toate secţiunile propuse în calendar;
 • participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii ;
 • contribuirea  la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea
 • apropierea preşcolarilor şi elevilor de  credinţa creştină precum şi stimularea acestora în cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului;
 • realizarea expoziţiei  cu lucrări ale copiilor/elevilor;-
 • Premierea lucrărilor;
 • Încheierea unor parteneriate educaţionale între unităţi şcolare

 

D.8. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului

 

D.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului

 • acordarea de premii şi diplome de participare;
 • constituirea unei echipe de evaluatori formată din trei membri;
 • evaluarea lucrarilor pe secţiuni pe baza unor criterii de evaluare bine stabilite şi a punctajelor corespunzătoare fiecărui criteriu;
 • realizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor;
 • realizarea unui material power-point cu secvenţe din cursul derulării activităţilor proiectului.
 • întocmirea unei mape care să conţină toate fişele de înscriere şi acordurile de parteneriat , o listă cu toate datele referitoare la lucrările primite,fotografii de la expoziţie,secvenţe din timpul derulării concursului,etc.

Secţiuni:

 1. Desen/ pictură
 2. Colaj

III. Felicitări

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se organizează cu participarea indirectă a preşcolarilor și școlarilor, la, LICEUL DE ARTE ,, MARIN SORESCU” CRAIOVA judetul DOLJ în data de 21-23 decembrie 2016.

Secţiunea I:      Desen/pictură – format A4, tehnici de lucru la alegere

Secţiunea a II-a:  Colaj - suport cartonat, tehnica de lucru la alegere.

Sectiunea a III- a :Felicitări- tehnica de lucru la alegere.

Pe spate, în colţul din dreapta jos, se va realiza o etichetă pe care se va nota titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului/școlarului, grupa/clasa, grădiniţa/școala şi numele cadrului didactic îndrumător. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări. Etichetele vor fi capsate nu lipite.

Se va urmări în mod deosebit:

- LA SECŢIUNEA I: respectarea tematicii (Aspecte ale anotimpului iarna vazute prin ochii copiilor), originalitatea, materialele şi complexitatea tehnicii alese, gradul de acoperire a suportului, acurateţea lucrării.

- LA SECŢIUNEA a II-a: respectarea tematicii (Aspecte ale anotimpului iarna vazute prin ochii copiilor), originalitatea, complexitatea tehnicii alese.

- LA SECŢIUNEA a III-a: originalitatea, complexitatea tehnicii alese(Aspecte ale anotimpului iarna sia sarbatorilor de iarna vazute prin ochii copiilor)

Jurizarea se va realiza de către cadre didactice de specialitate.

Criterii de evaluare ( jurizare ):

-  modul atractiv, ingenios de tratare a temei;

-  estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării;

- contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea realizată;

-  gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;

 

 

-  volumul de muncă;

-  tehnici aplicate (simple sau complexe);

-  complexitatea lucrării;

-  mesajul estetic transmis;

-  impactul la public.

 • .
  • Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III  şi menţiuni  pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstǎ
 1. Lansarea concursului:  16noiembrie - 4 decembrie 2016
 2. Înscrierea şi primirea lucrărilor: 5 decembrie  / 20 decembrie 2016
 3. Evaluarea si jurizarea lucrărilor :2 1 decembrie / 23 decembrie 2016
  1. Expedierea  diplomelor 20    ianuarie 2017 - 31    ianuarie 2017

Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere completate  în perioada 16noiembrie - 4 decembrie 2016 prin e-mail la adresa ( ana.catrina@yahoo.com /) sau direct, împreună cu lucrările. Acestea vor fi predate direct coordonatorilor de proiect sau expediate prin poştă la adresa LICEUL DE ARTE ,, MARIN SORESCU” CRAIOVA judetul DOLJ str. TABACI Nr.4 , împreună cu acordul de parteneriat completat (în dublu exemplar pentru cine doreşte). Pe plic se va menţiona: "Pentru Concursul ,,ARIPI DE ÎNGERI”

 

Persoana de contact: CATRINA ANA

TEL: 0761618199

 

 

CONCURS JUDETEAN

,,ARIPI DE ÎNGERI”


Fişǎ de înscriere

UNITATEA DE INVATAMANT:

ADRESA:

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC INDRUMATOR:

CLASA:

ADRESA PERSONALA DE E-MAIL:

TABEL NOMINAL CUPRINZAND ELEVII PARTICIPANTI LA CONCURS

Nr.

crt

Numele şi prenumele

elevului

Titlul

lucrǎrii

Secţiunea

Clasa

1

2

3

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, .....................................

 1. Părţile contractante:

A) LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” reprezentatã prin : Director, Prof. Croitoru Lucia, în calitate de Aplicant

B) ŞCOALA ………………………………………………………………reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof. ……………………………………………………………………………………… în calitate de PARTENER.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Naţional de creaţie artistico-plastică  ARIPI DE ÎNGERI“.

3. Grup ţintă: preşcolarii şi şcolarii claselor P – IV din judeţul DOLJ si din tara.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă:

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

5. Durata acordului:

Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil pe perioada semestrului I, din anul şcolar 2016 – 2017.

6.Clauze finale ale acordului:

Concursul Judeţean de Creaţie Artistico-Plastică,,ARIPI DE ÎNGERI” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener

Director, Prof. CROITORU LUCIA

 

Propus de: anita1973 | 01.12.2016 11:46 | 1344 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 32 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

55 voturi | 0 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN