Şcoala cu
bune practici

36 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

SIMPOZION NATIONAL

Perioadă înscriere: 30.11.-0001

Perioadă desfăşurare: 30.11.-0001

“Să păstrăm aprinsă flacăra străbunilor- Tradiţii şi obiceiuri neuitate” CONCURS NAŢIONAL MOTTO: “Creaţia artistică e mijlocul de cultură nu de civilizaţie. Ea trezeşte şi întăreşte puterile spirituale ale omului, şi prin aceasta contribuie la desăvârşirea ei. Arta îl face pe om mai om, mai uman şi mai destoinic să-şi umanizeze viaţa sa şi a societăţii” ARGUMENT Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria şi cultura acestor locuri. Imensul tezaur folcloric al acestei zone constituie o componentă valoroasă, o moştenire de preţ, pentru toţi cei care trăiesc şi vieţuiesc în această parte de ţară. Această moştenire trebuie dusă mai departe, pentru că un popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă prin fiii săi. Dorim să inoculăm copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile şi obiceiurile româneşti şi ale minorităţilor. Este lesne de înţeles că această alegere a fost motivată de faptul că ne desfăşurăm activitatea într-o localitate cu un bogat potenţial muzical-coregrafic german, transmis de germanii care s-au aşezat pe aceste meleaguri acum 200 de ani. Acest potenţial este valorificat mai ales cu ocazia sărbătorilor. Activitatea desfăşurată se constituie într-o încercare de păstrare a tradiţiilor româneşti şi germane, de investigare a unor resurse nevalorificate până în prezent. Scopul: - dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ; - cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti şi germane prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare; - educarea simţului artistic şi gustului estetic pentru tot ceea ce este frumos în portul popular; - cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de artă ale creaţiei populare româneşti şi germane. Obiective:  să recunoască, să descrie şi să respecte tradiţiile culturale naţionale şi ale minorităţilor;  să cunoască, să respecte şi să îmbrace portul popular, participând la sărbătorile culturale şi religioase ale comunităţii;  să interpreteze cântece, datini şi obiceiuri folclorice;  să manifeste interes pentru folclorul autentic;  să-şi exprime dorinţa de a fi continuatori ai valorilor culturii tradiţionale ;  să perceapă estetica artei populare(desen, pictură, colaj); Grup ţintă: preşcolari, elevi ai claselor I-IV Secţiuni: I. Creaţii plastice (desen, pictură sau colaj) II. Prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri ale minorităţilor (materialele vor fi trimise pe suport electronic (CD) şi pot conţine scenete, dansuri populare sau obiceiuri din zona corespunzătoare) III. Prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri româneşti (materialele vor fi trimise pe suport electronic (CD) şi pot conţine scenete, dansuri populare sau obiceiuri din zona corespunzătoare) Perioada de desfăşurare: 29.04- 09.05.2009 Regulament: a) Depunerea lucrărilor se face până la data 29.04. (data poştei) pe adresa: GRĂDINIŢA PN 5, Calea Severinului nr.64, 325400 Caransebeş cu menţiunea (d-nei Bălan Alina) b) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4; c) Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrări la fiecare secţiune; d) Pe spatele lucrării se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, îndrumătorul, şcoala , localitatea, judeţul; Pe CD se va scrie îndrumătorul, şcoala, judeţul şi denumirea grupei sau clasa participantă (astfel se va primi o diplomă pentru cadrul didactic şi una pentru colectivul de elevi/preşcolari) e) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie; f) Împreună cu lucrările se va trimite fişa de înscriere , protocolul de colaborare (în trei exemplare), un plic A4 autoadresat şi timbrat (în valoare de 3 RON) şi taxa de participare; g) Taxa de participare este de 5 RON/cadru didactic pentru fiecare secţiune; h) Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. i) Diplomele se vor expedia până la data de 1 iunie 2009. PROGRAMUL CONCURSULUI: Sâmbătă, 09 MAI 2009 9,30 – 10, 00 - Primirea invitaţilor 10, 00 – 10, 30 - Festivitatea de deschidere 10, 30 – 11, 00 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 11.00- 12.00 - Spectacol- Tradiţii şi obiceiuri locale 12, 00 – 12, 30 - Pauză de cafea 12, 40 – 13, 30 - Premierea cadrelor didactice participante la secţiunea I 13, 30 – 14,00 - Concluzii, festivitatea de închidere Persoane de contact: Urban Helga 0723029107, e-mail: helga_m_urban@yahoo.de Bălan Alina 0755133884 e-mail: iovadoriana@yahoo.com

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: maria_u | 28.03.2009 15:09 | 2597 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Comentarii (18)

0 0

29.03.2009 08:41 gabriela_g

Felicitari pentru simpozionul pe care il organizati! Vreau si eu sa ma inscriu, dar nu vad atasate fisa de inscriere si protocolul de colaborare. Ce aveti atasat este prima pagina a simpozionului cu stampilele avizate de unitatile partenere.

0 0

29.03.2009 16:43 maria_u - Autor

Multumesc pt felicitari, am vrut sa atasez fisa si protocolul dar nu mi s-a acceptat stirea....dar le gasiti in continuareFIŞA DE ÎNSCRIERECONCURS NAŢIONAL

“Să păstrăm aprinsă flacăra străbunilor- Tradiţii şi obiceiuri neuitate”

Ediţia I, CARANSEBEŞ,

09 MAI 2009Numele îndrumătorului: ……….............…………………....................…………………

Prenumele îndrumătorului: …..................…………………....................……………………

Specialitatea: ………....………......………………....................…………………...Unitatea de învăţământ: ………….............……………………...................……………..

Judeţul:…………………………………………………………………………………….

Adresa la care se vor trimite diplomele:…………….…………………………………….Elevi/preşcolari participanţi:Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa/ grupa Secţiunea

Titlul lucrării

123456Semnătura cadrului didactic,

Nr înregistrare…………../……………PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, ………………….1. Părţile contractante:A) GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CARANSEBEŞ, str.C.D.LOGA nr. 16, judeţul Caraş- Severin reprezentată prin: Inst. Dinulică Otilia în calitare de director, şi inst. Urban Helga Maria, în calitate de Coordonator

B) GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 CARANSEBEŞ, str. Calea Severinului nr. 64, judeţul Caraş- Severin reprezentată prin: Inst. Peia Codruţa în calitate de director, şi inst. Bălan Alina, în calitate de Coordonator

C) GRĂDINIŢA / ŞCOALA …………………...............…..............................................

Strada ….......………........,Nr. .....,Localitatea ……………………................................................

Judeţul ………………………….,

reprezentată prin...........................................................................………………………………… …………………….....................................................................................................................…,

în calitate de Partener.2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional de creaţie plastică.

3. Grup ţintă: Preşcolari şi şcolarii claselor I – IV.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă :

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să pregătească elevii pentru activitate;

- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:

Acordul s-a incheiat în 3(trei ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului II al anului şcolar 2008 – 2009.

6. Clauze finale ale acordului:

Concursul naţional de creaţie plastic “Să păstrăm aprinsă flacăra străbunilor - Tradiţii şi obiceiuri neuitate” face parte din categoria activităţilor extraşcolare, în cadrul proiectului de parteneriat educaţional în vigoare: „Tradiţii şi obiceiuri germane!” şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.Aplicanţi, Partener,Director PN 4 Caransebeş,

Inst. Dinulică Otilia Director,

Director PN 5 Caransebeş,

Inst. Peia Codruţa

0 0

29.03.2009 16:45 maria_u - Autor

sau daca imi scrieti o adresa de mail vi le trimit in format word

0 0

29.03.2009 21:13 comsacornelia

fisa de inscriere nu este detasabila de celelalte informatii si nu prea putem sa o scoatem la imprimanta pentru a ne putea inscrie la concurs

0 0

29.03.2009 21:39 anita_anisia

as dori sa particip si eu cu elevi din cls a/III/a la sectiunea de dans popular.sa inteleg ca trebuie sa va trimit un cd cu inregistrarea elevilor?si taxa e numai 5ron?

0 0

29.03.2009 22:30 scoutyteacher

Pentru maria_u....As dori si eu detaliile in format Word pe danyschool@yahoo.com...Tema se refera la traditiile de primavara sau si la altele?

0 0

29.03.2009 23:38 maria_u - Autor

pentru anita_anisia: da, trimiteti cd-ul cu inregistrarea si taxa de 5 ron, alaturi de fisa de inscriere si protocol

0 0

30.03.2009 00:01 maria_u - Autor

pentru comsacornelia: scrieti-mi adresa de e-mail sau trimiteti-mi un mail si va trimit fisa de inscriere si protocolul in format word

0 0

30.03.2009 10:05 dorina_dinu

Si eu doresc detaliile in word.

MULTUMESC!

inv_dorina_dinu@yahoo.com

0 0

30.03.2009 20:09 rodica_baragan

Felicitari pentru organizatori.As dori si eu fisa de inscriere si protocolul de parteneriat. Va multumesc anticipat

0 0

30.03.2009 20:11 rodica_baragan

Adresa mea este> rodica_baragan@yahoo.com

0 0

31.03.2009 20:10 anita_anisia

se poate sa primesc si eu fisa de inscriere si protocolul?adresa mea anita_anisia@yahoo.com.multumesc.

0 0

31.03.2009 20:37 deli_nico

Este foarte interesanta tema pe care o propuneti si-mi doresc sa particip!

Puteti sa-mi trimiteti si mie fisa de inscriere si protocolul? adresa mea este:

deli_nico@yahoo.com

Multumesc!

0 0

31.03.2009 20:37 deli_nico

Este foarte interesanta tema pe care o propuneti si-mi doresc sa particip!

Puteti sa-mi trimiteti si mie fisa de inscriere si protocolul? adresa mea este:

deli_nico@yahoo.com

Multumesc!

0 0

01.04.2009 17:17 marianadumitrescu01

Felicitari pentru initiativa, va rog sa-mi trimiteti si mie fisa de inscriere si protocolul la adresa : marianadumitrescu01@yahoo.com

0 0

01.04.2009 17:25 valy_31

Felicitari pentru tema aleasa !as dori si eu sa particip la acest concurs cu un CD.Puteti sa-mi trimiteti si mie fisa de inscriere si protocolul?adresa este:rotariu_valy@yahoo.com Multumesc mult!

0 0

03.06.2009 14:18 iuiu_flori

Am primit diplomele. Multumim.

0 0

08.06.2009 19:56 anita_anisia

Am primit diplomele.Multumesc tuturor si sunt tare fericita c/am putut obtine locul I.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 34 evenimente

«MARTIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

65 voturi | 4 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN