Pagina mea - silviabrasov

Silvia Tatu - profesor

Învăţământ profesional şi tehnic - Palatul Copiilor Brasov

Brasov, Brasov, Romania

http://fluierasulbrasov.wikispaces.com

 

• Despre mine *

Dăscăliţă: învăţătoare [24 de ani – din care 15 dedicaţi şi îndrumării voluntare a cercurilor „Poieniţa-junior” (4 ani), respectiv „Fluieraşul”], profesor îndrumător al cercului „Mocănaşul-cu-Fluieraşul” (7 ani) – devenit iar „Fluieraşul”, în septembrie 2013.
Gradul didactic I l-am obţinut în 1995, cu lucrarea „Cântecul şi jocul popular românesc – mijloace de educaţie muzicală a şcolarului mic”, pentru realizarea căreia i-am avut îndrumători pe doamna profesor Marilena Criveanu şi pe maestrul coregraf Ioan Corneliu Vasiliu.
Activităţile desfăşurate în cadrul cercului de cultură tradiţională românească între anii 1991-2007 au constituit baza cercetării experimental aplicative (coordonate de doamna conferenţiar doctor Cornelia Cocan) „Valenţe educative ale transdisciplinarităţii”, pentru obţinerea licenţei în psihologie-pedagogie – profilul sociopsihopedagogie al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Transilvania” Braşov .
Consider predarea o activitate complexă – ştiinţă şi artă – menită să dezvolte armonios personalitatea elevului.
Sunt foarte bucuroasă când foştii elevi sau părinţii acestora îşi amintesc, cu drag, ceea ce au descoperit în cadrul curriculum-ului formal şi, mai ales, al celui nonformal – propus de mine, conform opţiunilor copiilor şi părinţilor.
Gândurile mele cele mai frumoase zboară şi către numeroşii colegi care au sprijinit sau sprijină desfăşurarea cursului opţional în viziune transdisciplinară „Pasărea măiastră” – care fundamentează activitatea cercului „Fluieraşul”.

• Interese educaţionale

• Hobby-uri

• Realizări în carieră *

Publicaţii:

Cartea Obiceiuri de peste an - Silvia Tatu (coordonator) – în cadrul Festivalului cu caracter transdisciplinar HORA ANOTIMPURILOR, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene – 2010, la pag. 5, poziţia 134, Clubul Elevilor Săcele, Braşov, 2011, Ediţie electronică: ISBN 978-973-0-10593-3

Cartea Obiceiuri de peste an - Silvia Tatu (coordonator) – în cadrul Festivalului cu caracter transdisciplinar HORA ANOTIMPURILOR, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene – 2010, la pag. 5, poziţia 134, Clubul Elevilor Săcele, Braşov, 2011, Ediţie online: ISBN 978-973-0-10594-0

Cartea BUZDUGANUL LA VISTEA – elemente de etnografie şi folclor la Viştişoara, Viştea de Sus, Viştea de Jos, din subzona Făgăraş a Ţării Oltului - Silvia Tatu (coordonator) Asociaţia Fluierasul Braşov, ISBN 978-973-0-10309-0, Braşov, 2011 - Ediţie online dedicată împlinirii celor 15 ani de la înfiinţarea cercului de folclor “Fluieraşul şi 10 ani de la înfiinţarea Asociaţiei “Fluieraşul” Braşov
Lucrarea Dascăl în era postmodernă - la Simpozionul International EXCELENTA SA EDUCATORUL, editia a II-a, Brasov, 23 – 24 iunie 2010

Lucrarile HORA ANOTIMPURILOR, BUNAVESTIRE PE COASTA PRUNDULUI, NE IUBEŞTE VECHEA VATRĂ A BRAŞOVULUI - în LOCURI CARE IUBESC OAMENIII GIURGIU, 2010(aprilie), ISBN 978-973-0-08706-2

Lucrarea UNIRE-N CUGET ŞI-N SIMŢIRI - în “MONUMENTE ŞI LOCURI ISTORICE”” – ISSN 2067-4988, Hunedoara, 2010(ianuarie)
Articolul Proiecte cu caracter transdisciplinar la pg. 47-52 din «ŞCOALA ROMÂNEASCĂ- ŞCOALĂ EUROPEANĂ» - publicaţie a Simpozinului Internaţional cu acelaşi nume, EDITURA «NOVA DIDACTICA», BISTRIŢA- 2010, ISSN:2065-6823

TATU, Silvia [2005] Tradiţii braşovene – album calendar, Braşov: exemplar tehnoredactat.

TATU, Silvia (coordonator) [2002] Ceastă sară-i sară mare – album ilustrat de colinde româneşti, Braşov: exemplar tehnoredactat
FLUIERAŞUL BRAŞOV [2002] Ceastă sară-i sară mare – colinde, Braşov: CD înregistrat la ISAC PROD

Articolul TINERII FLUIERAŞI DIN BRAŞOV ŞI PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE A ROMÂNILOR, în nr.1/2002 al revistei etno.brasov.ro – percepţii, medii culturale, comunicare – editată, cu sprijinul Consiliului Judeţean Braşov, de Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Braşov, în colaborare cu Muzeul de Etnografie Braşov, sub coordonarea doamnelor directoare Rodica Kronberger şi Dr. Ligia Fulga

Activităţi de cercetare:

TATU, Silvia [2005-2007] Valenţe educative ale transdisciplinarităţii (lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea licenţei pe domeniul sociopsihopedagogie), Braşov: exemplar tehnoredactat.

TATU, Silvia [1995] Cântecul şi jocul popular românesc – mijloace de educaţie muzicală a şcolarului mic(lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I), Braşov: exemplar dactilografiat.

TATU, Silvia [2012] Valorificarea tehnlogiilor specifice instruirii asistate de calculator, în cadrul activităţilor educative nonformale (lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea licenţei în educaţie tehnologică, Braşov: exemplar tehnoredactat.

Plugarul şi ouăle încondeiate de la Cuciulata – Ţara Oltului – a doua zi de Paşti, 1997 – cercetare realizată cu ajutorul sponsorilor cercului de folclor “Fluieraşul”, de la Şcoala Generală nr. 23, Braşov

Obiceiuri din vechiul Ţânţari, azi Dumbrăviţa Bârsei – primăvara anului 1999 - cercetare realizată cu ajutorul sponsorilor cercului de folclor “Fluieraşul”, de la Şcoala Generală nr. 23, Braşov

„Şezătoare la "Badea Cârţan" - 27, 28 aprilie; „Plugarul în Ţara Oltului” - 6 mai 2002 – proiecte de cercetare ale Asociaţiei “Fluieraşul” Braşov , finanţate parţial de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia de Tineret şi Sport a Judeţului Braşov.
Obiceiuri din vechiul Ţânţari, azi Dumbrăviţa Bârsei – octombrie 2002 - cercetare realizată cu ajutorul sponsorilor Asociaţiei “Fluieraşul” Braşov

"Oua incondeiate ca in Tara Barsei" - Sibiel - 21-24 aprilie 2006 - proiect de cercertare al Asociaţiei “Fluieraşul” Braşov, finantat partial de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Brasov


Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.