Pagina mea - ruscan_silvia

Silvia Ruscan - profesor Matematica

Învăţământ liceal - Grupul Scolar Agricol Dorna Candrenilor

Dorna Candrenilor, Suceava, Romania

 

• Despre mine *

• Interese educaţionale

• Hobby-uri

• Realizări în carieră *


Comentarii (2)

0 0

23.03.2016 21:54 leahurox

Problemele vor fi selectate din gazeta matematica, culegeri pentru concursuri. Trebuie sa fie probleme diferite de ce se lucreaza la clasa (grad de dificultate mai ridicat)

0 0

19.10.2016 22:15 beatrism

Invitație

Cu deosebită placere vă invitam să participați la Simpozionul național cu participare regională „ȘCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA”- ediția a II-a, proiect avizat de Ministerul Educației în CAER 2016, Direcția Generală Educație și Învațare pe tot parcursul vieții, domeniul – Educație inter și multiculturală.

Regulament de participare:

• La simpozion pot participa cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar şi specialişti în domeniu.
• Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii şi să fie originale.
• O lucrare nu poate avea mai mult de doi autori.
• Profesorii vor primi diploma de participare, contractul de parteneriat semnat şi ştampilat de aplicant şi volumul prin poştă. În fişa de înscriere autorul va specifica adresa la care va fi expediată diploma.
• Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit pe formularul de înscriere.

Secţiuni:
Secţiunea I : cadre didactice - referate
Secţiunea II : elevii din ciclul primar şi gimnazial – creaţii plastice
Secţiunea III: elevii din ciclul primar și gimnazial - eseuri

Cerinţe de realizare a lucrărilor:
Tema simpozionului: ȘCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA
Toate lucrările care îndeplinesc condițiile vor fi incluse într-un volum cu ISSN (acreditat CNCSIS)
Secţiunea I: lucrări ştiinţifice
 redactare în Microsoft Word ;
 minimum 2 pagini ( fără imagini ) – maximum 5 pagini (cu imagini);
 setări de pagină: format A4, margini de 2 cm;
 titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 14 pt, bold, centrat;
 numele autorului şi şcoala de provenienţă: dreapta, Times New Roman, 12 pt, sub titlul lucrării;
 textul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 12 pt, distanţă între rânduri 1,5 justified, cu diacritice;
 bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;
 responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului/ autorilor lucrărilor publicate.
 Lucrările vor fi trimise in formatul menţionat mai sus pe adresa de email: beatris_munteanu@yahoo.com

 Acordul de parteneriat împreună cu un plic A4 autoadresat cu timbru, vor fi expediate pe adresa Şcoala Gimnazială Rădeni, cu menţiunea pentru concursul, ȘCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA, prof. dr. Mirela Munteanu.
 Respectarea condiţiilor de redactare este obligatorie! Nerespectarea acesteia atrage după sine neincluderea materialului în volum.

Secţiunea II : creaţii plastice
♦ Lucrările vor fi realizate în format A4;
♦ Lucrările vor fi etichetate în colţul din dreapta, jos, cuprinzând următoarele informaţii: numele elevului, al profesorului coordonator, clasa, şcoala, precum şi localitatea.
♦ Se va folosi orice tehnică se doreşte: pictură, acuarelă, carioca, creioane cerate, etc. Nu se percepe taxă de participare. Maxim 3 lucrări de cadru didactic pe secţiune.
 Lucrările și fișele de însciere vor fi expediate împreună cu un plic autoadresat cu timbru, pe adresa Şcoala Gimnazială Rădeni, cu menţiunea pentru concursul, ȘCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA, prof. Mirela Munteanu.

Secţiunea III: creaţii literare
♦ Lucrările trebuie să fie tehnoredactate.
♦ Lucrările vor fi etichetate în colţul din dreapta, jos, cuprinzând următoarele informaţii: numele elevului, al profesorului coordonator, clasa, şcoala, precum şi localitatea. Creațiile literare vor fi trimise și pe adresa de mail beatris_munteanu@yahoo.com pentru a putea fi incluse în volumul dedicat elevilor.
Toate creațiile literare vor fi incluse într-un volum.
 ♦ Lucrările și fișele de înscriere vor fi expediate împreună cu un plic autoadresat cu timbru, pe adresa Şcoala Gimnazială Rădeni, cu menţiunea pentru concursul național ȘCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA, prof. dr. Mirela Munteanu.

Înscrierea participanţilor:
Lucrările cadrelor didactice şi ale elevilor, fişele de înscriere completate, contractul de parteneriat semnat şi ştampilat de şcoala dumneavoastră (în 2 exemplare) vor fi trimise prin poştă odată cu lucrările, până la data de 21 octombrie 2016, data poştei.
O lucrare poate avea maxim 2 autori.

Jurizarea lucrărilor:
• Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului;
• Criteriile de evaluare vor fi stabilite de catre coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea , impresia artistică;
• Fiecare lucrare va fi notată de către membrii juriului cu note de la 1 la 10, în funcţie de care se va stabili clasamentul;
• La probele concursului, nu se admit contestaţii ;
• Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs;
• Lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă astfel: preşcolari, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani şi 13-15 ani.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune, iar restul participanţilor vor primi diplome de participare.
Premii vor primi doar 25% din totalul de participanți restul participanţilor primind diplome de participare semnate doar de şcoala organizatoare.

Pe data de 29 octombrie 2016 orele 09:00 sunt aşteptaţi la şcoala organizatoare ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDENI, toate cadrele didactice participante împreună cu 2-3 elevi pentru a lua parte la concursul de creaţii plastice, tema concursului fiind Școala în parteneriat cu familia. Elevii prezenţi vor avea parte de o tombolă cu surprize şi vor primi diplome. Cadrele didactice vor putea susţine referatele ce vor fi incluse în volumul editat.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.