Pagina mea - claudia_anghel2000

Claudia-Ionela Anghel - profesor

Învăţământ preşcolar - Samara- Poiana Lacului

Poiana Lacului, Arges, Romania

 

• Despre mine *

PROFESOR ÎNVÃŢÃMÂNT PREŞCOLAR; Grad didactic I; Vechime 15 ani
G.P.N SAMARA, STRUCTURA Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Poiana Lacului-Arges
2011-2013
PROGRAM MASTERAT „EDUCAŢIE TIMPURIE”

Master EDUCAŢIE TIMPURIE
Educația la vârste timpurii
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Studii postuniversitare
2008-2010
PROGRAM MASTERAT „CONSILIERE PSIHOLOGICà ŞI EDUCAŢIONALÔ

Master CONSILIERE PSIHOLOGICÃ ŞI EDUCAŢIONALÃ
Psihologie
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE BRAŞOV
Studii universitare de masterat

2005-2008
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Licențiat în ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Pedagogia învǎțǎmântului primar și preșcolar
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Studii universitare
1997-2000
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI

Licențiat INSTITUTOR

Sociopsihopedagogie
COLEGIUL PEDAGOGIC DE INSTITUTORI DIN CÂMPULUNG-MUSCEL, ARGEŞ

Studii superioare
Enumeraţi aptitudinile/competenţele dobândite Contextul în care au fost dobândite5)
Utilizarea TIC in activitatea la grupa Curs CCD
Folosirea Metodelor interactive în cadrul grupei Curs UPIT
Consiliere psihologica si educationala Masterat in domeniu; Curs CCD
Educatia parintilor prin metoda „Educati asa!” Curs
Realizarea optionalului de limba engleza Diploma licenta
Realizarea optionaleleor folosite la grupa Perfectionare continua
Realizarea fişelor si a materialelor necesare la grupǎ Colaborare site-uri: didactic.ro; educatoarea.ro
Predarea într-o manierǎ integratǎ Studii
Perfectionare
Abilitatea de a lucra cu copii cu CES Studii
Perfectionare
Tratarea diferenţiatǎ a copiilor Studii
Perfectionare
Educatia timpurie a copiilor Studii
Perfectionare
Respectarea standardelor de calitate specifice nivelului de înv. prescolar Studii
Perfectionare
Utilizarea strategiilor didactice interactive în activitate Studii
Perfectionare
Dotarea bazei materiale a gradinitei Donatii/ Sponsorizari

• Interese educaţionale

Educaţia copiilor preşcolari
Învăţarea pe tot parcursul vieţii
Responsabil Comisia metodica
- Membru Consiliul de administraţie
- Comisia ARACIP
- Responsabil Comitetul de pǎrinti al Şcolii Samara
- Coordonarea activitǎţilor în parteneriat şi relaţionarea cu diverşi factori educaţionali
- Membru Comisia de asigurare a calitãţii
- Dotarea bazei materiale a grǎdiniţei
- Atragerea de sponsori

• Hobby-uri

Teatrul; Muzica; Dansul; Voluntariatul

• Realizări în carieră *

-“Formarea profesorilor metodişti”; “Iniţiere IT şi utilizare AeL”; “Utilizarea calculatorului”; “Metode interactive de grup”; “Educaţia pǎrinţilor prin metoda Educaţi aşa!”; “Biblioteconomie”; “Consiliere şi orientare”.
-Gradaţie de merit din 2011
-Fișe de lucru în auxiliare didactice: DŞ; DLC
-16 articole și studii în publicaţii de specialitate: Educatorul argeșean; Iniţiative didactice; Catedra; Revista Educatoarea.ro; Revista învǎţǎmântul preşcolar; “Actori pe scena educaţiei”; Consens didactic
-Colaborator: Iniţiative didactice; Site-ul didactic.ro; Site-ul educatoarea.ro
-Cǎrţi pentru copii, cu ISBN: “Carte de colorat pentru copii isteţi” şi “Acesta-s eu…”
-Cǎrţi în specialitate, cu ISBN: “Strategii didactice interactive”; “Aplicarea strategiilor didactice în învǎţǎmântul preşcolar”, coordonator: lect. univ. dr. Tudor Loredana
Numeroase premii la concursuri locale, judeţene, naţionale şi internaţionale Participarea cu lucrǎri la sesiuni de comunicǎri
Realizarea şi promovarea paginii instituţiei pe site-ul didactic.ro.
• - În anul 2010 am fost colaborator la realizarea auxiliarelor didactice “Domeniul Ştiinţe” pentru nivelul I şi nivelul II, editate de Editura Esenţial MEDIA, în conformitate cu noul Curriculum Preşcolar, coordonate de d-na Inspector: Stoian Lidia.
• Am publicat un numǎr de 16 articole şi studii în reviste cu ISSN/ISBN, precum: Catedra, Iniţiative didactice, Actori pe scena educaţiei, Consens didactic, Revista electronicǎ a site-ului didactic.ro, Revista naţionalǎ “Educatoarea”, Revista “Educatorul Argeşean”, Revista Învǎţǎmântul Preşcolar (coordonată de MECTS), unde sunt colaborator.
• În anul 2009 am realizat 2 cãrţi cu ISBN, “Grădina cu ghicitori” şi “Acesta-s eu…” carte de colorat pentru copii isteţi, cãrţi ce au ieşit de sub tipar la începutul anului 2010.

 În domeniul didacticii preşcolare, am publicat cartea “Aspecte privind utilizarea strategiilor didactice interactive în activitatea didactică la nivelul învăţământului preşcolar”, cu ISBN, coordonată de d-na asistent univ. drd. Tudor Loredana, UPIT.
 Cartea din domeniul didacticii a fost urmată de lucrarea metodică “Elemente componente ale strategiilor didactice învăţământul preşcolar”, cu ISBN, coordonată şi având coautor pe d-na asistent univ. drd. Tudor Loredana, UPIT.

Am participat la Simpozioanele Internaţionale:
• “Educaţia – măsura valorii naţionale în cultura Europeană”, organizat de Esenţial Media şi ziarul “Esenţial în Argeş”
• Am participat cu lucrare la Simpozionul Internaţional “Școala româneascã -Școala Europeanã”, cu lucrarea: ”Metode interactive-practici de succes ale actului educaţional”, Maieru-Bistriţa Năsăud, lucrare publicată într-o culegere cu ISBN
• “Tradiţii şi obiceiuri populare”, Lugoj
Am participat la Simpozioanele Naţionale:
• “Şcoala – Familia – Societatea – parteneri în educaţie”, organizat de Esenţial Media şi ziarul “Esenţial în Argeş”
Am participat la Simpozioanele interjudeţene:
• “Pandurii lui Tudor”, ediţia a IX-a, Drăgăşani-Vâlcea
• “Gheorghe Ţiţeica”, ediţia a XXXII-a, Drăgăşani
• Sesiunea de comunicãri “Obiceiuri şi tradiţii pascale”, Ostroveni
Am participat la Simpozioanele Judeţene :
• “Dreptul copiilor la educaţie”, ISJ Argeş, Palatul Copiilor Piteşti

Am pregãtit copiii din grupe pentru a participa direct sau indirect, la concursuri naţionale şi internaţionale, unde au primit premii sau diplome de participare, astfel:
- pregǎtirea preşcolarilor pentru concursurile preşcolare (nivel naţional şi internaţional)
Nivel internaţional: Premiul III, “Vis de iarnǎ”, Bistriţa Nǎsǎud
Premiul III, “Gândurile anotimpurilor”, Neamţ
Locul I, II, III, “SMARTY”, Piteşti-Argeş
Participare, “Crǎciunul şi anul nou în ţara mea”, Bacǎu
Nivel naţional: “PITICOT”
“Terra e în mâinile noastre”, Arad
Nivel local: “Mâini dibace” (expoziţie)
La concurs internaţional:
- PREMIUL III
- DIPLOMA PARTICIPARE
La concurs naţional:
- PREMIUL I
- PREMIUL II
- DIPLOMA DE PARTICIPARE
Am participat cu preşcolarii la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane, tabere de creaţie, la nivel:
- simpozion internaţional: “Crǎciunul şi anul nou în ţara mea”, Bacǎu
“Vis de iarnǎ”, Bistriţa Nǎsǎud
“Tradiţii şi obiceiuri populare”, Lugoj
“Smarty”
- simpozion naţional: “PITICOT”
“Toamna cea bogatǎ”, Cluj
“Iarna Iarna -tradiţie şi magie”, Pitesti, Argeş
“Iarna -tradiţie şi magie”, Pitesti, Argeş

Am participat la Simpozioanele Internaţionale:
• “Educaţia – măsura valorii naţionale în cultura Europeană”, organizat de Esenţial Media şi ziarul “Esenţial în Argeş”
• Am participat cu lucrare la Simpozionul Internaţional “Școala româneascã -Școala Europeanã”, cu lucrarea: ”Metode interactive-practici de succes ale actului educaţional”, Maieru-Bistriţa Năsăud, lucrare publicată într-o culegere cu ISBN
• “Tradiţii şi obiceiuri populare”, Lugoj
Am participat la Simpozioanele Naţionale:
• “Şcoala – Familia – Societatea – parteneri în educaţie”, organizat de Esenţial Media şi ziarul “Esenţial în Argeş”
Am participat la Simpozioanele interjudeţene:
• “Pandurii lui Tudor”, ediţia a IX-a, Drăgăşani-Vâlcea
• “Gheorghe Ţiţeica”, ediţia a XXXII-a, Drăgăşani
• Sesiunea de comunicãri “Obiceiuri şi tradiţii pascale”, Ostroveni
Am participat la Simpozioanele Judeţene :
• “Dreptul copiilor la educaţie”, ISJ Argeş, Palatul Copiilor Piteşti


Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.