Şcoala cu
bune practici

2 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

„TRADIŢII OLTENEŞTI”

Proiectul educaţional “ TRADIŢII OLTENEŞTI ” implică în mod real elevii în propria formare urmărind atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală şi se adresează elevilor, preşcolarilor şi cadrelor didactice din şcolile judeţului Dolj. Colaborarea dintre elevii şcolilor partenere, implicarea comunităţii locale este o activitate organizată, susţinută, conştientă. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Rezultatul actului lor creator devine astfel, cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

Nume proiect: Festival Concurs Judeţean

Organizatori: Evenimentul este organizat de Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”în parteneriat cu: • Colegiul Naţional Carol I – Craiova; • Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate – Craiova; • Liceul de Artă Marin Sorescu – Crai

Condiţii de participare: Concurs se va desfasura în data de 10 aprilie 2015, ora 10 00. Regulile concursului vor fi pe următoarele categorii de vârstă: • grădiniţă - cls. pregătitoare, I-IV, V-VIII, IX-XII; • Timpul de evoluţie în concurs este de 5 - 10 min p

Perioadă înscriere: 16.03.2015 - 03.04.2015

Perioadă desfăşurare: 10.04.2015

  1. Descrierea activităţii principale;

Proiectul educaţional “ TRADIŢII OLTENEŞTI ” implică în mod real elevii în propria formare urmărind atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală şi se adresează elevilor, preşcolarilor şi cadrelor didactice din şcolile judeţului Dolj.

Colaborarea dintre elevii şcolilor partenere, implicarea comunităţii locale este o activitate organizată, susţinută, conştientă. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.

Rezultatul actului lor creator devine astfel, cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

Semnalele primite de la elevi, dar şi bunele relaţii de colaborare stabilite cu celelalte cadre didactice, îndreptăţesc aşteptările deosebite ale activităţilor propuse, permanentizând astfel preocuparea cadrelor didactice, a părinţilor şi a elevilor pentru conservarea patrimoniului cultural naţional, dezvoltarea capacităţii de manifestare a spiritului, deschis şi creativ. Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru ale unor lucrări cu caracter artistic şi religios. De asemenea, îşi propune o mai bună relaţionare a elevilor cu membrii comunităţii.

În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.

Educându-i de mici pe copii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească folclorul, obiceiurile, tradiţiile  şi dansul popular.

Ilustrând realităţile vieţiilor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator.

Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă, respectiv paşaportul către Europa.

„Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca parteneri!”

2. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.

Ne propunem să contribuim prin acest proiect la creşterea calităţii actului educaţional şi creşterea competitivităţii. Sperăm că vom  îmbunătăţi competenţele pedagogice ale comunicării profesor – elev - comunitate. De asemenea urmărim creşterea prestigiului şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. Pentru noi este foarte importantă comunitatea şi să realizăm un feed – back real, util şi de calitate. Sperăm sincer în sporirea relevanţei şcolii în comunitate şi responsabilizarea comunităţii asupra problematicii din grădiniţe şi din şcoală. Un alt aspect este cel legat de participarea diferitelor şcoli din tot judeţul, astfel contribuim şi noi la creşterea prestigiului muncii educaţionale  la  toate nivelele de învăţământ. Foarte important pentru noi este aspectul legat de îmbunătăţirea cunoştinţelor cultural artistice despre tradiţiile şi obiceiurile poporului român şi valorificarea potenţialului elevilor.

● trezirea curiozităţii şi dezvoltării interesului elevilor faţă de folclor şi dansul popular;

● identificarea copiilor cu calităţi pentru dans, muzică şi artă populară;

● dezvoltarea capacităţilor copiilor de a aprecia un dans popular, o melodie şi realizarea

acestora pe ateliere specifice;

● lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări  sociale  a copiilor;

● cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a tradiţiilor;

● cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare  şi întrecere;

● promovarea dialogului şi a comunicării între elevii instituţiilor implicate în proiect;

● dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele  didactice din unităţi de învăţământ;

● exersarea aptitudinilor estetice, sportive şi creative;

● realizarea în echipă a materialelor propuse;

● să constientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei.

3. Argument justificare, context

Trăind într-un spaţiu multicultural, precum ţara noastră, este necesară cunoaşterea  şi valorificarea culturii minorităţilor naţionale, pentru o bună convieţuire. Având în vedere fenomenul de globalizare care a luat amploare în ultimii ani, dar şi accentul care se pune pe valorile naţionale, este imperios necesar ca educaţia să se concentreze şi pe promovarea propriilor valori, dar şi pe cunoaşterea şi aprecierea altor culturi.

Dansul este una dintre cele mai vechi forme ale artei. El este o mişcare ritmică a tuturor părţilor corpului. Dansul poate exprima emoţii, poate spune o poveste, poate crea o atmosferă specifică sau poate etala rezistenţa fizică a dansatorului.

Deşi dansul popular românesc se manifesta într-o mare varietate de aspecte regionale, el prezintă totuşi caractere comune esenţiale care unesc toate formele de expresie coregrafică ale poporului român într-un stil naţional specific.

Copii sunt cele mai sensibile fiiţe dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă, frăgezimea vârstei lor constituie un avantaj în abordarea acestei teme deoarece vom lucra cu nişte minţi şi suflete “nepoluate” încă de alţi factori. Cu o deosebită pasiune şi cu multă pricepere putem insufla copiilor dragostea şi respectul pentru folclor şi în special a dansului popular.

Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare înca de cînd îşi ascultă bunica depanând firul unei poveşti sau legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverb şi zicători.

4. Scopul proiectului;

Acest concurs îşi propune pe de o parte dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin educarea laturii moral – artistice, iar pe de altă parte să-i facă pe elevi să înţeleagă, să respecte frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin dans, muzica si arta popular.

5. Obiectivele specifice ale proiectului;

- Să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul activităţilor desfăşurate de fiecare institutie în parte;

- Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi;

- să cunoască semnificatia unor evenimente exprimand traditii si obiceiuri culturale;

- Să descrie si sa recunoasca evenimentele traditionale culturale;

- Să cunoasca, sa aprecieze si sa imbrace costumul popular pentru diferite evenimente;

- Să redea cantece si dansuri;

- Să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite teme de interes cultural;

- Să se desfăşoare activităţi educative în comun (în parteneriat), la fiecare dintre institutii;

- Să fie atraşi şi implicaţi şi alti factori educativi, pentru buna desfăşurare a activităţilor;

- Să se motiveze elevii scolilor (instituţiilor), prin stimulente atractive şi imediate, pentru a participa la concursuri/întreceri cu tematică variată.

6. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt cadrele didactice, preşcolari, şcolarii claselor pregătitoare şi al elevilor,  specialişti implicaţi  în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial,  prin promovarea  artei  ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale, prin acţiuni comune: de valorificare a  folclorului, obiceiurilor, traditiilor  si dansurilor populare.

7.

Beneficiarii direcți și indirecți;

Beneficiari direcţi:

  • preşcolari şi elevii, categoria cea mai numeroasă;
  • cadrele didactice implicate în proiect;
  • instituţiile partenere;
  • instituţiile/organizaţiile/întreprinzătorii care vor colabora la realizarea proiectului;

Beneficiari indirecţi;

  • membrii familiilor elevilor implicaţi in proiect;
  • colegii elevilor implicaţi în proiect;
  • toate cadrele didactice din şcolile implicate în proiect ;
  • beneficiarii efortului de promovare a acţiunilor proiectului;

8. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

- realizarea materialelor pentru toate secţiunile propuse în calendar;

- participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii;

- contribuirea  la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea creativităţii, a perspicacităţii în gândire şi acţiune;

- Încheierea unor parteneriate educaţionale între unităţi şcolare.

9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului

- aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă, punându-se accent pe munca efectivă cu  copii;

- întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale învăţătorilor;

- crearea unor CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate;

- realizarea panoului proiectului.

10. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului

Activităţile şi rezultatele din cadrul acestui proiect vor putea fi uşor continuate şi extinse prin realizarea de noi parteneriate în cadrul unor proiecte similare sau prin iniţiativa proprie din partea altor instituţii. În următorii ani vom desfăşura celelalte ediţii ale proiectului  Valorificarea rezultatelor proiectului se va face prin publicarea unor lucrări în revista Colegiului Național Pedagogic „Stefan Velovan„  şi prin realizarea unui material auxiliar de specialitate pentru a prezenta realizările din proiect.

11. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionăm să le realizăm în timpul implementării proiectului

● în şcoli;

● în revistele claselor/şcolilor participante la proiectul de parteneriat;

● mass-media.

 

 

 

 

Propus de: bitoleanu | 17.03.2015 22:07 | 2818 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Cand adolescentul te critica

Comunicarea parinte - copil

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 56 evenimente

«MARTIE 2023»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Obiecte decorative

Propus de: ancuta-loredana

Sondajul zilei

Cât de importante vi se par Centrela de Informare și Documentare din școli? (CDI) Comentați

89 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: danut29 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN