Şcoala cu
bune practici

52 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

SIMPOZION NAȚIONAL „ȚARA CRĂIȘORULUI” EDIȚIA A XV-A

Simpozionul Național „Țara Crăișorului ” ediția a XV-a va avea două părți și anume : partea I-a , cu participare directă rezervată membrilor, sponsorilor și colaboratorilor Asociației „Țara Iancului Iubirea Mea” și ai Clubului „Crăișorii” (elevi-voluntari și profesori-îndrumători) care se va desfășura la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație din comuna Arieșeni (AB) și partea a II-a , cu desfășurare Indirectă,(prin trimiterea lucrării) pentru alte categorii de participanți. Afișarea pe didactic.ro are ca obiect numai partea a II-a, cu participare indirectă

Nume proiect: „Luptele și jertfele daco-românilor de-a lungul veacurilor pentru glie, libertate, unitate și credință, contra neatârnării, înrobirii, tiranizării și masacrării lor, fundament legitim pentru drepturile lor de atunci și de-acum ”

Organizatori: Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea ” și Clubul său de elevi-voluntari „Crăișorii” cu sediul în municipiul Deva (HD) , în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, Primăria și Consiliul Local din comun

Condiţii de participare: PARTICIPARE INDIRECTĂ prin trimiterea lucrării : Taxă de 35 lei pentru fiecare diplomă în contul: Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea- Deva

Perioadă înscriere: 28.09.2019 - 28.10.2019

Perioadă desfăşurare: 06.12.2019

Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea ”  și  Clubul său de elevi-voluntari „Crăișorii” cu sediul în municipiul Deva (HD) , în parteneriat  cuLiceul  Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni,  Primăria  și Consiliul Local din comuna Arieșeni (AB) , Vă adresează prezenta 

INVITAȚIE LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ȚARA CRĂIȘORULUI” EDIȚIA A XV-CU PARTICIPARE  indirectĂ (*)

care va avea loc în comuna Arieșeni (AB) în data de vineri 06 .12. 2019 în sub genericul :„Luptele și jertfele daco-românilor de-a lungul veacurilor pentru glie, libertate, unitate și credință, contra neatârnării,  înrobirii, tiranizării și masacrării lor, fundament legitim pentru drepturile lor de atunci și de-acum ” 

(*) Notă : 1) Prezenta Invitație se referă numai la participanții indirecți (prin trimiterea lucrării) care nu sunt cuprinși în Clubul „Crăișorii” de elevi-voluntari  , nu fac parte din sponsorii și colaboratorii Asociației „Țara Iancului-Iubirea Mea”  și s-au înscris la Simpozion  pe baza Fișei de înscriere tip „D”             2) Participarea directă la Simpozion va fi asigurată de către membrii Clubului „Crăișorii” al Asociației „Țara Iancului –Iubirea Mea”  (elevi-voluntari și îndrumătorii lor –profesori) , sponsorii, membrii  și colaboratorii  Asociației, pe baza Fișelor de înscriere  „E”, „P” și „S+C”; 2) Simpozionul va fi una din componentele Festivalului cultural-patriotic „Țara Crăișorului” ediția a XV-a care va avea loc în 06 decembrie 2019 în comuna Arieșeni după un program prestabilit

   Termen  de înscriere : 28 oct. 2019  ; Termen  trimitere lucrare :  11 noi. 2019                        

Secțiunea I-a: Lupte și războaie pentru apărarea gliei, Neamului, credinței străbune și implicit a Europei, pentru neatârnare și independență, purtate de daco - românii din Dacia, România, Moldova, Muntenia și Transilvania, sub conducerea unor regi și domnitori precum Burebista, Decebal, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Constantin Brâncoveanu, Ioan de Hunedoara, Mihai Viteazul, ș.a.                   .                                                                                     Secțiunea a II-a :  Răscoale, revoluții, revolte, memorandumuri, petiții și revendicări ale românilor contra tiranilor asupritori,  în anii 1437-1438, 1504, 1730-1740, 1744-1763, 1781-1784, 1784-1785, 1821,1848-1849, 1892, 1907,  1918-1920, 1929, 1977, 1989 (vezi și revista „Țara Iancului nr.10/2016 pag.6-9  pe www.taraiancului.ro)                                  Secțiunea a III-a : Unirile românilor  de la 1600, 1859 și 1918.                            Secțiunea a IV-a : Portrete de personalități, eroi, martiri, donatori, în lupta lor pentru apărarea gliei, Neamului, credinței străbune, demnității, libertății, tradițiilor și pentru prosperitate materială, culturală și spirituală a daco-românilor de la începuturi până  azi.                    Secțiunea a V-a : Tezaurul cultural și spiritual al zonei etnografice și grupului etnic din care face parte referentul, din cele peste 100 existente (vezi www.romanianmuseum.com)  în spațiul daco-românesc multimilenar : tradiții, datini, costume, obiceiuri, cântece, dansuri, folclor, meșteșuguri. Cum le promovăm și perpetuăm pe plan local, național și internațional prin muzee, TV, presă, radio, școală, legi, ca formă de luptă pentru dăinuirea Neamului.                                                   Secțiunea a VI-a : Gimnaziul ortodox din Brad (HD) la 150 de ani de la înființare și inaugurare, cu sprijinul și participarea lui Avram Iancu, a celor 92 sate zărăndene și a altor donatori. Secțiunea a VII-a : Umiliri, nedreptăți, suferințe, masacre și genocid contra românilor între anii 1400- 2019  (vezi Rev.„Țara Iancului” nr.9/2011 pe www.taraiancului.ro)                                          Secțiunea a VIII-a : Vieți omenești, teritorii, tezaure, moșteniri, creanțe, bogății, proprietăți ale românilor pierdute, furate, confiscate, neretrocedate în ultimele 2 milenii care au condus la suferințele și sărăcirea neamului daco-românesc dar și la prosperitatea altora. Reparațiile morale și materiale naționale și europene care se impun.                                                             Secțiunea a IX-a  : Direcții de acțiune în cel de-al doilea Centenar de la Marea Unire, expuse în Memorandumul român transilvan pentru următorul Centenar”, publicat în  www.taraiancului.ro  , revista „Țara Iancului” nr.11, presă.

          Notă :  1)Se vor acorda Diplome de Participare celor înscriși la Simpozion pe baza Fișei de înscriere tip „D” atașată 2) Relații : email  marginean_deva@yahoo.com

 

           FIŞA DE ÎNSCRIERE tip „D ” LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Țara Crăișorului” ediția a XV-a, CU PARTICIPARE  INDIRECTĂ ,  organizat de cătreAsociaţia „Ţara Iancului-Iubirea mea” (ȚIIM)- Deva (HD) și Clubul său „Crăișorii ”de elevi-voluntari în parteneriat cu Liceul Tehnologic, Primăria și Consiliul Local din comuna ARIEȘENI (AB), având nouă Secțiuni, conform Invitației atașate :

Termen de înscriere : 28 0ctombrie 2019  ; Termen trimiterea lucrării :  11 noiem. 2019..                                                                                          SIMPOZIONUL NAȚIONAL va avea loc în cadrulFestivalului cultural-patriotic „Țara Crăișorului” ediția a XV-a,  Arieșeni (AB),  și se va desfășura sub genericul  „Luptele și jertfele daco-românilor de-a lungul veacurilor pentru glie, libertate, unitate și credință, contra neatârnării,  înrobirii, tiranizării și masacrării lor, fundament legitim pentru drepturile lor de atunci și de-acum”

                                                          

1)     Locul și data de desfășurare  a Simpozionului:  Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație din comuna Arieșeni (AB), în data de    vineri, 06 decembrie 2019,                                                                                                

2)     NUMELE, PRENUMELE , FUNCȚIA AUTORULUI (elev, profesor, etc)………………………    …………………………………………………………………………………………………….

3)     UNITATEA ȘCOLARĂ / INSTITUȚIA DE CARE APARȚINE   ȘI ADRESA ……………………………………………….……………………….……………………………………. ………………….………………………………………….………………

 3) ADRESA DE CONTACT ȘI DE TRIMITERE A DIPLOMEI : Localitate…………………… :……………………………….Str/sat ……….....................nr......... Bloc ..........scara .......etaj … ap.........cod poştal ...............judeţ/sector..... Tel.…. ………….e-mail……………………                                                                                                                    4) TITLUL LUCRĂRII ……………………………………………………………………………………..                                                         …………………………………………………………………. ……………………………………,……………………………………………………………… cu precizarea secțiunii din care face parte, conform Invitației  la Simpozion 

5).MODUL DE PARTICIPARE INDIRECT prin trimiterea lucrării  :                 Taxă de 35 lei pentru fiecare diplomă în contul: Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea- Deva                 CIF 23597413  , de la Banca Transilvania    Deva,  RO06 BTRL 0220 1205 J426 45XX,  în care sunt incluse și taxele de expediere prin poștă cu recomandată AR.                                                                                                                 6)BIBLIOGRAFIE SUGERATĂ: Revista „Țara Iancului”, www.taraianculu.ro inclusiv cărțile-online        7) ALTE  DETALII : a)  În cazul în care sunt mai mulţi autori pentru acelaşi referat, fiecare autor şi coautor este rugat să completeze Fişa de Înscriere b) Prin trimiterea prezentei Fişe, autorul referatului poartă răspunderea că nu a plagiat alte lucrări şi este de acord cu publicarea referatului integral sau parţial, cu menţionarea numelui autorului(lor), fără a mai fi necesară vreo aprobare ulterioară din partea autorului(lor) ; c)  nu se restricționează numărul de pagini și modul de scriere . 8) PERSOANE DE CONTACT : Mărginean Ioan Paul 0722282374 , sau  Zamfir Mihaela Aurora 0768344704   9) TRIMITEREA PREZENTEI FIȘE DE ÎNSCRIERE, A CONFIRMĂRII PLĂȚII, ȘI A LUCRĂRII se va face prin e-mail marginean_deva@yahoo.com                                                                                                                   

         Data …………                                               Semnătura………………    

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ongtaraiancului | 29.09.2019 06:02 | 1698 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Comentarii (2)

0 0

06.10.2019 11:32 ongtaraiancului - Autor

FIŞA DE ÎNSCRIERE tip „D ” LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Țara Crăișorului” ediția a XV-a, CU PARTICIPARE INDIRECTĂ , organizat de către Asociaţia „Ţara Iancului-Iubirea mea” (ȚIIM)- Deva (HD) și Clubul său „Crăișorii ”de elevi-voluntari în parteneriat cu Liceul Tehnologic, Primăria și Consiliul Local din comuna ARIEȘENI (AB), având nouă Secțiuni, conform Invitației atașate :
Termen de înscriere : 28 0ctombrie 2019 ; Termen trimiterea lucrării : 11 noiem. 2019.. SIMPOZIONUL NAȚIONAL va avea loc în cadrul Festivalului cultural-patriotic „Țara Crăișorului” ediția a XV-a, Arieșeni (AB), și se va desfășura sub genericul „Luptele și jertfele daco-românilor de-a lungul veacurilor pentru glie, libertate, unitate și credință, contra neatârnării, înrobirii, tiranizării și masacrării lor, fundament legitim pentru drepturile lor de atunci și de-acum”

1) Locul și data de desfășurare a Simpozionului : Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație din comuna Arieșeni (AB), în data de vineri, 06 decembrie 2019,
2) NUMELE, PRENUMELE , FUNCȚIA AUTORULUI (elev, profesor, etc)……………………… …………………………………………………………………………………………………….
3) UNITATEA ȘCOLARĂ / INSTITUȚIA DE CARE APARȚINE ȘI ADRESA ……………………………………………….……………………….……………………………………. ………………….………………………………………….………………
3) ADRESA DE CONTACT ȘI DE TRIMITERE A DIPLOMEI : Localitate…………………… :……………………………….Str/sat ……….....................nr......... Bloc ..........scara .......etaj … ap.........cod poştal ...............judeţ/sector..... Tel.…. ………….e-mail…………………… 4) TITLUL LUCRĂRII …………………………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………. ……………………………………,……………………………………………………………………… cu precizarea secțiunii din care face parte, conform Invitației la Simpozion
5).MODUL DE PARTICIPARE INDIRECT prin trimiterea lucrării : Taxă de 35 lei pentru fiecare diplomă în contul: Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea- Deva CIF 23597413 , de la Banca Transilvania Deva, RO06 BTRL 0220 1205 J426 45XX, în care sunt incluse și taxele de expediere prin poștă cu recomandată AR. 6)BIBLIOGRAFIE SUGERATĂ: Revista „Țara Iancului”, www.taraianculu.ro inclusiv cărțile-online 7) ALTE DETALII : a) În cazul în care sunt mai mulţi autori pentru acelaşi referat, fiecare autor şi coautor este rugat să completeze Fişa de Înscriere b) Prin trimiterea prezentei Fişe, autorul referatului poartă răspunderea că nu a plagiat alte lucrări şi este de acord cu publicarea referatului integral sau parţial, cu menţionarea numelui autorului(lor), fără a mai fi necesară vreo aprobare ulterioară din partea autorului(lor) ; c) nu se restricționează numărul de pagini și modul de scriere . 8) PERSOANE DE CONTACT : Mărginean Ioan Paul 0722282374 , sau Zamfir Mihaela Aurora 0768344704 9) TRIMITEREA PREZENTEI FIȘE DE ÎNSCRIERE, A CONFIRMĂRII PLĂȚII, ȘI A LUCRĂRII se va face prin e-mail marginean_deva@yahoo.com
Data ……………………… Semnătura………………

0 0

06.10.2019 11:33 ongtaraiancului - Autor

O.K.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 17 evenimente

«IULIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

675 voturi | 9 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN