Jocuri educaţionale

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a IV-a

Înghetata crescătoare
Formarea numerelor alcătuite din sute, zeci, unităţi
Matematica Clasa a III-a

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a VIII-a

Proiectul Național „Din suflet de creștin”, EDIȚIA a X-a, 17 mai 2019

Proiectul Naţional „Din suflet de creștin” se află înscris în CAER al M.E.N., la poziția 1459, OMEN nr. 3016/09.01.2019 și se desfășoară cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. APLICABILITATE: I. Concurs național de muzică religioasă și patriotică, înscriere până pe 5 mai 2019, desfășurare 17 mai 2019 la BCU „M. Eminescu”, Iași; II. Simpozion Național: 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti, data limită de primire -10 septembrie, 2019; III. Concurs de arte vizuale: Satul românesc- prin ochi de copil. Data limită de primire a lucrărilor - 5 mai 2019;

Nume proiect: Proiectul Național „Din suflet de creștin”, EDIȚIA a X-a, 17 mai 2019

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA" IAȘI Parteneri: Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași, ISJ Iași, Palatul Copiilor Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, Unități școlare, parohii

Condiţii de participare: Secțiuni: a) solişti; b) formaţii - coruri, grupuri vocale - din școli; c) soliști și coruri de parohii; Categorii de vârstă: a) 0-II; b) III-IV; V-VIII – soliști; c) 0-VIII - formații/coruri din școli; 0-XII formații/coruri din parohii;

Perioadă înscriere: 01.04.2019 - 05.05.2019

Perioadă desfăşurare: 17.05.2019

                

Nr. 166/11.03.2019

                                           

REGULAMENTUL

PROIECTULUI NAŢIONAL DIN SUFLET DE CREŞTIN

EDIȚIA a X-a, 17 mai 2019

 

APLICABILITATE:

  1. Concurs național de muzică religioasă și patriotică;
  2. Simpozion Național: 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti;

III. Concurs de arte vizuale: Satul românesc- prin ochi de copil.

 

Proiectul Naţional Din suflet de creștinse află înscris în CAER al M.E.N., la poziția 1459, OMEN nr. 3016/09.01.2019 și se desfășoară cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

 

SCOPUL: valorificarea capacităţilor cultural-artistice ale elevilor, în vederea trăirii spirituale în valorile Ortodoxiei creştine, apropierea de divinitate și mărturisirea identității naționale; dezvoltarea sentimentului de patriotism și respect față de valorile naționale ale neamului românesc;

       GRUP ȚINTĂ:

-          pentru Concursul de muzică: elevi din clasele 0-VIII (școli); 0-XII (parohii);

-          pentru Simpozion: profesori de religie și cadre didactice de orice altă specialitate, elevi din clasele IX-XII (doar îndrumați de profesor);

-          pentru concursul de arte vizuale: elevicu CES din școli incluzive sau asociații/școli private din clasele I-VIII.

  1. CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘIPATRIOTICĂ

Regulament de participare: elevi din Palate şi Cluburi ale Copiilor, cluburi private, elevi din școli de masă sau școli speciale, din clasele 0-VIII; elevi ce fac parte din Coruri de parohii (0-XII).

Secțiuni: a) solişti; b) formaţii - coruri, grupuri vocale - din școli; c) soliști și coruri de parohii;

Categorii de vârstă: a) 0-II; b) III-IV; V-VIII – soliști; c) 0-VIII - formații/coruri din școli; 0-XII formații/coruri din parohii;

Condiții: din județul Iași, participarea se va face doar pe bază de invitație, iar din țară se pot înscrie 1-2 soliști/grupuri dintr-un județ;

Repertoriul: 1-2 cântece religioase/patriotice, interpretate pe o voce, două sau mai multe voci (la alegere). Participanţii se vor prezenta în concurs cu orice cântec religios – ortodox sau patriotic cu conținut religios.

Câteva indicații: pot fi interpretate cântece religioase din paginile manualelor şcolare, din cântările bisericeşti, din cadrul Sfintei Liturghii a Bisericii Ortodoxe Române, pricesne, tropare, fragmente din Acatiste, Paraclise, din Psalmii Proorocului David,cântări din perioada Penticostarului (ale Sfintei Învieri), cântări dedicate Sfinţilor Voievozi Români, cântări din diferite slujbe ortodoxe bisericești, cântece patriotice, tropare, cântece dedicate marilor voievozi, apărători de țară etc;

Durata maximă admisă: pentru solişti - 3 minute; pentru formaţii - 5 minute;

Locaţie: Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iași;

Data limită de înscriere este 5 mai 2019, conform Fişei de înscriere (Anexa 1);

Data desfășurării concursului: 17 mai 2019, începând cu ora 9.00;

Adresă de înscriere șipersoană de contact: e-mail dinsufletdecrestin@yahoo.ro, prof. Plamadă Mihaela-telefon 0740039449.

(Coordonatorii sunt rugați să ceară ulterior confirmarea de înscriere în concurs).

*Cei care doresc cazare contra cost - persoană de contact prof. Adina Marcu tel. 0743773392.

 

JURIZAREA: Se vor acorda premii: TROFEE – câte două pentru fiecare categorie de vârstă, se vor acorda premii: I, II, III, mențiuni (în proporție de 25% dintre participanți) și diplome de participare;

*În jurizare se va ține cont de: tehnica interpretării (acuratețe intonațională, precizie ritmică, respectarea nuanțelor și mișcărilor din partitură 50p); expresivitatea interpretării (relația text-muzică și transmiterea mesajului piesei, omogenitatea grupului, relația cor-dirijor, implicarea afectivă 15p) ținuta artistică, autentică-portului popular național românesc 25p; calitatea repertoriului ales (diversitate stilistică și de scriitură: monodică, armonico-polifonică – gradul de dificultate 10p);

NU se admit contestații în ceea ce privește jurizarea!

*Premiile, mențiunile și diplomele de participare se vor acorda la finalul concursului, din data de 17 mai 2019;

    

  1. SIMPOZIONUL NAȚIONAL

La Simpozionul de comunicări știinţifice:2019 --Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti,sunt invitaţi să participe: profesori de orice specialitate, institutori, învăţători, educatori, elevi din clasele IX-XII (îndrumați de profesor).

SECȚIUNI:

Secțiunea I:Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari);

Secțiunea a II-a:Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu;

Secțiunea a III-a: Anul comemorativ al traducătorilor de cărţi bisericeşti.

NOTĂ: Autorii lucrărilor au posibilitatea să-și aleagă o temă și un titlu adecvat, care să se plieze pe titlul secțiunii respective.

Regulament de participare:

       *Lucrările, însoţite de Fişa de înscriere (Anexa 2), se vor trimite pe adresa de e-mail: dinsufletdecrestin_simpozion@yahoo.com; data limită de primire – 10 septembrie 2019, persoană de contact: Daniela Tunza - telefon: 0738643672, (corectori prof. Daniela Abageru-Nica, prof. Ana-Maria Zaharia).

(După trimiterea lucrării se cere confirmarea deprimire).                                      

       *Pentru redactarea lucrărilor se vor respecta următoarele instrucţiuni: conţinutul va fi redactat în font Times New Roman, 12, la 1 rând, text aliniat Justified; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, bold, centrat. La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (cu Times New Roman, 12), iar la 2 rânduri de numele autorului începe scrierea textului;

       *La sfârşitul lucrării se va consemna bibliografia, astfel:

(în ordine alfabetică): numele autorului, funcțiile sale urmate de prenumele autorului, titlul lucrării (scris italic), editura, localitatea, anul. Ca exemplu, aveți următorul model:

                   ȘEBU, Pr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004.

         *În partea de jos a paginilor trebuie scrise - obligatoriu -notele de subsol (sursele de unde sunt luate fragmentele, fie citate sau parafrazate), după regulile general cunoscute. La notele de subsol se trece și pagina de unde se citează!

Ca exemplu, aveți următorul model:

[1] Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală - Manual pentru Seminariile teologice, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române , Bucureşti, 1992, p. 99 .

       *Tehnoredactarea se va realiza – obligatoriu - cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â);

       *Lucrările pot avea maximum doi autori.

       *Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii şi să aibă originalitate.

*Responsabilitatea pentru coţinutul lucrărilor revine participanţilor.

Finalizare:

       *Lucrările participante vor fi cuprinse în volumul al X-lea al Simpozionului, volum de studii cu cod ISSN, prefațat de un preot-profesor dr. universitar.

       *Volumul va fi editat, în fază finală, în luna octombrie și se va trimite autorilor în format electronic.

       *Toţi participanţii vor primi diplome, adeverinţe şi volumul de studii, doar în format electronic. (De aceea, în Fișa de înscriere este obligatoriu să scrieți adresa dvs. de e-mail.)

       *Fiecare participant poate să-și listeze volumul simpozionului, care va avea cod ISSN.

Premiere: Două lucrări evidențiate prin originalitate, care au respectat toate rigorile impuse de regulament vor fi premiate, primind și Trofeul Simpozionului.

 

  1. CONCURS DE ARTE VIZUALE: Satul românesc-prin ochi de copil

Regulament de participare: se adresează doar copiilorcu CES din școli incluzive sau asociații/școli private (participare indirectă).

Grup țintă: elevi clasele I-VIII;

Secțiuni: pictură, grafică, colaj, machete;

*Lucrările de pictură și grafică vor respecta următoarele cerințe:

- format A4, A3;

- vor fi încadrate în rame/passe-partout de către participanți;

- eticheta cu numele elevului, şcoala/instituţia reprezentată se va aplica pe ramă/passe-partout;

- lucrările vor fi etichetate și pe spate, precizîndu-se: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, clasa, școala, localitatea, numele cadrului didactic coordonator;

Data limită de primire a lucrărilor: 5 mai 2019, data poștei, la adresa: Asociația Îți arăt că pot,Strada Vasile A. Urechia, nr. 16 Iași, cu menţiunea: Pentru Concursul de arte vizuale: SATUL ROMÂNESC PRIN OCHI DE COPIL.

*Pentru înscriere în concurs, se va completa Fișa de înscriere - Anexa 3 (se va cere ulterior confirmarea de primire după 5 zile de la expediere).

Persoană de contact: prof. psihoterapeut Paula Marcu, e-mail: asociatia.itiaratcapot@yahoo.com, telefon: 0744379 317.

Criterii de evaluare: respectarea temei concursului, originalitate, claritatea imaginii, armonizarea culorilor, prezentarea artistică.

Jurizarea lucrărilor: în urma jurizării lucrărilor de către cadre didactice şi specialişti, juriul va selecta 3 lucrări, cele mai reprezentative, care vor primi Trofeul concursului; se vor acorda Premii I, II, III și Mențiuni. Vor fi premiate 25% dintre lucrările participante la concurs. Diplomele vor fi trimise pe mail.

Vernisajul expoziției va fi pe data de 17 mai 2019 în holul Bibliotecii Centrale Universitare M. Eminescu Iași, unde se desfășoară și Concursul DIN SUFLET DE CREȘTIN. Câștigătorii TROFEULUI vor fi prezenți la premiere în ziua derulării proiectului, 17 mai 2019.

 

       În cadrul PROIECTULUI NAȚIONAL DIN SUFLET DE CREȘTINnu se percepe taxă de participare! Informații suplimentare se pot obține de la coordonatorul proiectului: prof. Daniela Pleșca, tel. 0742450391.

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Iași,                                             Mitropolia Moldovei și Bucovinei,

   Inspector Școlar General,                                                                 Consilier învățământ,

Prof. Dr. Genoveva - Aurelia FARCAȘ                                  Arhim. Hrisostom RĂDĂȘANU

                                                                                                    

                  

 

 

                                                  

          ISJ Iași,                                                                                             ISJ Iași,                                                          

     Inspector educativ,                                                                            Inspector religie,                                          

     Prof. Alla APOPEI                                                                           Prof. Dr. Denisia-Elena MĂNOIU                                                                                                                                               

                  

 

 

 

     Palatul Copiilor Iași,                                                                   Școala Gimnazială Ion Ghica,                                                        

           Director,                                                                                           Director,

Prof. Adrian DOBRANICI                                                                Vasile PAPAGHIUC     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ ȘI PATRIOTICĂ

DIN SUFLET DE CREȘTIN

Ediția a X-a, 17 mai 2019

 

 

 

Numele și prenumele participantului/formației ......................................................................................

........................................................................................................................................................................

Instituția de învățământ .............................................................................................................................

Protopopiatul*..............................................................................................................................................

Parohia*........................................................................................................................................................

Județul ..........................................................................................................................................................

Categoria de vârstă   0- II..........III-IV..........V-VIII........0-VIII/0-XII (formații-coruri) .....................

Secțiunea de concurs:   a) soliști..........b) formații.........c) Coruri de parohii .......................................

Repertoriul ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Număr de participanți (pentru formație) .................................................................................................

Coordonator............................................................. Telefon .....................................................................

Adresa de e-mail ..........................................................................................................................................

 

*Valabil pentru secțiunea Coruri de parohii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAŢIONAL DIN SUFLET DE CREȘTIN

Ediția a X-a, 2019

 

 

Simpozion Național: 2019-Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti

 

 

 

 

Numele și prenumele participantului: .....................................................................................................
Specialitatea: ……………………………………….………………………………………….…………
Instituţia: ………………………………………………….……………………………………………...
Localitatea: ……………………………………., judeţul: ……………..……………………….………..
Secţiunea la care se încadrează lucrarea: ………………………………………..…………….………..
Titlul lucrării: …………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………..…………………………………..…………………………
Nr. telefon: ………………………………………………………………………..……………………….
Telefonul/ faxul instituţiei: ………………………………...………………..……………………………
Adresă de e-mail: ………………………………………………….………….…………………………..

 

                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE VIZUALE

SATUL ROMÂNESC PRIN OCHI DE COPIL

17 mai 2019

 

 

 

 

 

Numele și prenumele elevului ...................................................................................................................

Instituția de învățământ .............................................................................................................................

Clasa .............................................................................................................................................................

Localitatea ........................................................... judeţul ..........................................................................

Secțiunea de concurs: a) pictură ............. b) grafică ............ c) colaj ................. d) machete ................

Titlul lucrării ...............................................................................................................................................

Coordonator............................................................. Telefon......................................................................

Adresa de e-mail ..........................................................................................................................................

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ScGim_IonGhica | 12.03.2019 18:45 | 1311 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Relatia tata-fiu

Comunicarea parinte - copil

Disonanta cognitiva

Independenta
Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 21 evenimente

«MARTIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Fluturi

Propus de: dnasim

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

385 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN