Şcoala cu
bune practici

2 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

PROIECT EDUCATIV INTERJUDEŢEAN ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...” Ediția a V- a. Proiectul este cuprins în CAERI, poziția 1152 .

ARGUMENT Sărbătorile românilor sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească, un prilej de bucurie şi de a fi mai buni. Tradiţiile trebuie păstrate şi predate generaţiilor care urmeză. Copiii iubesc sărbătorile creştine nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, venirea lui Moş Crăciun şi de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi intelectuale întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii literare proprii, să le cultive sentimentul „frumosului”. Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/ intereselor / talentelor acestora, cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse. Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica elevi cu potenţial creativ.

Nume proiect: PROIECT EDUCATIV INTERJUDEŢEAN ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...” Ediția a V- a

Organizatori: Organizatori: Liceul Teoretic Balş, Școala Gimnazială ”George Poboran” Slatina, jud. Olt

Condiţii de participare: REGULAMENT DE PARTICIPARE: CONCURS DE CREAŢIE : ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...” Secţiuni : A) Creaţie : • Creaţii literare - scenete, versuri, proză ( elevii claselor I-VIII); • Lucrări plastice (desen, pic

Perioadă înscriere: 06.12.2015 - 18.12.2015

Perioadă desfăşurare: 06.12.2015 - 29.02.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

Organizator: Liceul Teoretic Balş

Perioada de desfăşurare: noiembrie  2015- februarie  2016

Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic “Petre Pandrea” Balş jud. Olt

Grup ţintă:  - elevii claselor I-VIII din ţară;

- copiii grădiniţelor din ţară.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

CONCURS DE CREAŢIE   : ”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Secţiuni :

A)   Creaţie :

 • ·         Creaţii literare - scenete, versuri, proză ( elevii claselor I-VIII);
 • ·         Lucrări plastice (desen, pictură, ) pentru preşcolari şi elevii  claselor pregătitoare șiI–VIII , tehnica la alegere;
 • ·         Colaje ( preşcolari şi elevii  claselor pregătitoare și I–VIII ) ;
 • ·         Origami (  elevi sau colective de elevi )

B)    Reviste şcolare ( Concurs cu premii )

 • ·         Promovarea  revistelor  şcolare

 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: se va face pană la data de 17 decembrie 2015 prin expedierea  fişei   de înscriere,  a lucrării prin e-mail pe adresa mia_ pirvu_67@yahoo.com sau în plic pe adresa  Prof. Mihaela Pîrvu   Str. Petre Pandrea  Nr. 9, Balş,  Jud. Olt,  Cod poştal  235100.

Cerinţe de tehnoredactare:

Creaţiile literare nu vor depăşi 2 pagini A4 şi vor respecta următoarele cerinţe:

 • ·         Titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size14, Bold,
 • ·           Pe rândul următor  se va scrie numele elevului, numele  cadrului didactic coordinator, şcoala, localitatea, judeţul ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font Times New Roman, size 12, Bold, ;
 • ·           Creaţia literară se va scrie la două rânduri ;
  • ·           Tehnoredactarea textului : Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12, Normal, la un rând, margini egale de 2 cm, text aliniat „justified”;
  • ·           Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;
  • ·           Creaţiile literare vor fi trimise obligatoriu în format electronic

Creaţiile  literare trebuie să aibă în vedere:

 • ·         adecvarea conţinutului la tema propusă;
 • ·         utilizarea limbajului artistic;
 • ·         respectarea structurii unei compuneri;
 • ·

 

Creaţiile  plastice  trebuie să aibă în vedere:

 • ·          încadrarea în temă;
 • ·          respectarea caracteristicilor unei picturi;
 • ·         încadrarea în pagină;
 • ·         folosirea adecvată a acuarelelor;
 • ·         folosirea nuanţelor şi tonurilor;
 • ·         acurateţea;
 • ·         mesajul transmis;
 • ·

 

Fiecare cadru didactic poate participa cu cel mult trei lucrări ale elevilor pe care îi îndrumă.

Lucrările plastice  vor fi trimise prin poştă pe  adresa:

Prof. Mihaela Pîrvu  Str. Petre Pandrea  Nr. 9, Balş,  Jud. Olt,  Cod poştal  235100, specificîndu-se pe plic PENTRU CONCURSUL “FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Titlul lucrării: _____________________________________

Secţiunea:___________________________

Numele şi prenumele elevului: __________________________

Clasa: _________________

Şcoala: _____________________________________________

Cadrul didactic îndrumǎtor: ____________________________

Localitatea: _________________________________________

Judeţul: ____________________________________________

 

Lucrǎrile plastice vor avea pe verso o etichetǎ (scrisǎ la calculator) ce va cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările nu se restituie.

Nu se vor acorda premii materiale.

Nu se admit contestaţii.

Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

Creațiile literare și plastice care nu respectă tema concursului vor fi descalificate.

Toate documentele de la concurs ( creaţiile literare) se vor expedia „în atache” prin acelaşi  e-mail.: mia_ pirvu_67@yahoo.com

NU SE PERCEPE TAXĂ  DE PARTICIPARE

Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori, iar lucrările premiate şi fotografiile de la expoziţie vor apărea pe site-ul didactic.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrǎri ale elevilor pe care îi îndrumă.                                                                        Creaţiile copiilor  vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj  hotărât de juriu în ziua concursului. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.

 

Alǎturi de lucrǎri și fișa de înscriere, vǎ rugǎm sǎ trimiteți un plic A4, autoadresat,  și timbrat corespunzǎtor (timbre de 4 lei) , necesar pentru expedierea diplomelor .

Cadrele didactice participante  îşi vor exprima opţiunea de a achiziţiona sau nu REVISTA în care se vor publica toate creaţiile literare ce respectă cerinţele tehnoredactării.  Preţul revistei este de 15 lei.

 

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII :

 • ·         Diplome pentru elevi;
 • ·         Diplome  pentru cadrele didactice participante la concurs

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Diplomele  vor fi acordate  tuturor participanţilor, care au întrunit condiţiile mai sus menţionate,  urmând a li se înmâna  elevilor sau profesorilor îndrumători, în cadru festiv..

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS  INTERJUDEŢEAN  DE CREAŢIE

”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Decembrie 2015

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:.......................................................................................

Specialitatea: ……………....………......………………....................………………….............

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………...................…………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa de e-mail  : ..........................................................................................................................

Adresa de corespondenţă.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................................

 

Copii/elevi participanţi:

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

elevului

 

Numele şi prenumele cadrului didactic

 

Şcoala /

Grădiniţa

 

Clasa/

grupa

 

Secţiunea

 

 

Titlul lucrării

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Petre Pandrea”                                                     Şcoala Gimnazială ”George Poboran”

Oraş Balş, Jud. Olt                                                                          Oraş Slatina  Jud. Olt

Nr. …......… din  .....................                                                       Nr.………….. din………......................

 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT

ÎN  CADRUL  PROIECTULUI  INTERJUDEŢEAN

”FLORI ALBE, DALBE FLORI...”

Încheiat între:

 • Şcoala

…………………………………………………………………………………………………..

Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

1. Reprezentanţii de mai sus ai Liceului Teoretic Balş și ai Școlii Gimnaziale ”George Poboran” Slatina :

- întocmesc documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului;

- coordonează şi monitorizează proiectul la nivel naţional;

- realizează expoziţii cu lucrările elevilor;

- mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin: reviste, apariţii mass-media ;

- trimit diplome elevilor şi cadrelor didactice la sfârşitul fiecărei etape a proiectului.

2. Şcoala  ……………………………………………………… desfăşoară activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;-  trimit în timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru înscriere, acordul de parteneriat, plicurile autoadresate şi lucrările realizate de elevi.

Coordonatori: - director  Mariana Gheorghe; director, prof. Alexandru Bîscoveanu; - prof. Mihaela Pîrvu,  prof. Maria  Firescu, prof. Gheorghe Firescu, prof. Viorica Statie şi  prof. Corina Breazu.

Nr.………….. din………............................

Şcoala ……………………………………..

Oraş ………………  Jud. ……………….

Director,

Prof.  …………………………..

 

Propus de: mihaelapirvu | 02.12.2015 00:33 | 1340 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Interesul pentru invatare

Motivatia pentru invatare

Comentarii (6)

0 0

04.12.2015 19:57 daniluca

care este adresa de email corecta

0 0

05.12.2015 02:18 mihaelapirvu - Autor

mia_pirvu_67@yahoo.com

0 0

08.03.2016 21:23 deeanna

Cand trimiteti diplomele ?

0 0

14.05.2016 14:24 gmari21

Am participat la acest concurs si nu am primit niciun document pana la aceasta data, care sa ateste participarea. Am contactat pe e-mail la adresa mia_pirvu_67@yahoo.com persoana
care s-a ocupat de organizare si nu mi-a raspuns.Nu pot sa nu ma intreb:Oare ,cat sunt de seriosi?!

0 0

10.06.2016 21:39 deeanna

Am sunat de doua ori.Prima dată mi s'a spus că Inspectoratul a blocat proiectul, împiedicând acordarea numărului de diplome dorit de organizatori.A doua oară am sunat acum vreo 10 zile şi mi s-a spus că diplomele sunt la semnat la Inspectorat.

0 0

17.06.2016 23:21 deeanna

A primit cineva diplomele ?

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 46 evenimente

«APRILIE 2023»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Obiecte decorative

Propus de: ancuta-loredana

Sondajul zilei

Cât de importante vi se par Centrela de Informare și Documentare din școli? (CDI) Comentați

102 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: danut29 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN