Jocuri educaţionale

Ispita fructelor
Ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde în exerciţii
Matematica Clasa a III-a

Înghetata crescătoare
Formarea numerelor alcătuite din sute, zeci, unităţi
Matematica Clasa a III-a

Provizii
Factor comun
Matematica Clasa a III-a

Proiect educational "Un mediu curat, o lume mai buna!"

Proiectul isi propune sa implice cat mai multi prescolari, elevi I-VIII, cat si cadre didactice in dezbaterea unor teme de mediu de interes national.

Nume proiect: "Un mediu curat, o lume mai buna!"

Organizatori: Gradinita Cu Program Prelungit Scornicesti Scoala Gimnaziala "N.Coculescu" Scornicesti

Condiţii de participare: Prescolari si elevi din clasele I-VIII.

Perioadă înscriere: 15.04.2015 - 15.05.2015

Perioadă desfăşurare: 01.01.2015 - 30.06.2015

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  OLT

GPP SCORNICEŞTI

ŞC. GIMN. „N.COCULESCU” SCORNICEŞTI


PROIECT EDUCAŢIONAL

„UN MEDIU CURAT, O LUME MAI BUNĂ!”

Ediţia nr. I

CAEJ nr. 11/ 13.11.2014

ORGANIZATORI:

GPP Scornicesti

Sc.Gimn. "N.Coculecu" Scornicesti

INIŢIATORI/ COORDONATORI PROIECT:

 • ·        Crînguş Loredana Mihaela – GPP Scorniceşti
 • ·         Cringus Marius - Sc. Gimn. "N.Coculescu" Scornicesti

 

 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:

 • ·        Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • ·        Grădiniţa cu Program Prelungit Scorniceşti
 • ·        Şcoala Gimnazială “Nicolae Coculescu” Scorniceşti
 • ·        GPP Nr. 14 Targoviste
 • ·        GPP Nr. 3 Targoviste
 • ·        Grădiniţa “Rază de Soare” Târgovişte
 • ·        Grădiniţa cu Program Normal Lucieni
 • ·        Grădiniţa cu Program Normal Măneşti
 • ·        Şcoala Gimnazială Lucieni
 • ·         Gpp Nr. 9 Campulung Muscel
 • ·        Grădiniţa Nr 1 Schitu Goleşti Structură la Şcoala Gimnazială Schitu Goleşti

Instituţiile mai sus menţionate sunt partenere în cadrul schimbului de experienţă Olt – Argeş – Dâmboviţa.

 

 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Principala activitate a proiectului “Un mediu curat, o lume pentru toţi” o constituie concursul de creaţie, jurizarea lucrărilor înscrise în concurs ţinând cont de următoarele criterii: originalitate, încadrare în temă, utilizarea unor tehnici de lucru variate, nivel de vârstă. Jurizarea va fi realizată de o comisie formată din cadre didactice specializate.

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă constă în promovarea grădiniţei / şcolii în comunitate şi realizarea unui real schimb de experienţă între preşcolari / elevi din cadrul mai multor unităţi de învăţământ.

 

Argument:

Formarea la copiii de grădiniţă/ şcoală a atitudinii faţă de mediu şi a proceselor naturale de conservare a naturii reprezintă un factor foarte important în vederea salvării planetei de catastrofele naturale care ne aşteaptă, dacă nu se vor întreprinde măsuri drastice de ocrotire a mediului. Omul ar trebui să conştientizeze rolul atât de important pe care îl are în păstrarea unui mediu curat şi sănătos. Sensibilizarea copiilor şi tinerilor trebuie să meargă pe linia cultivării respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu gestionarea deşeurilor, a estetizării mediului, a sporirii resurselor. Prin implicarea copiilor în acţiuni de salvare a mediului se urmăreşte sensibilizarea micilor ecologişti în faţa frumuseţilor naturii, formând persoane capabile să aprecieze frumosul şi viaţa.   De asemenea, prin acţiunile ecologice desfăşurate cu copiii, sperăm ca oamenii să conştientizeze răul pe care îl provoacă zi de zi planetei şi, alături de aceştia să participe la acţiuni de protejare a naturii.

 

Scopul proiectului:

Conştientizarea rolului pe care îl are fiecare individ în păstrarea unui mediu curat şi sănătos.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Mediatizarea proiectului la nivel naţional
 2. Desfăşurarea concursului şi a expoziţiei “Un mediu curat, o lume pentru toţi”
 3. Diseminarea rezultatelor proiectului în unităţile partenere

 

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul îl reprezintă preşcolarii şi elevii din ciclul primar şi gimnazial, precum şi cadrele didactice coordonatoare.

 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

-         cadre didactice;

-         preşcolari;

-         elevi din ciclul primar şi gimnazial.

 

Secţiuni:

Cadre didactice:

Secţiunea I – Proiecte de mediu şi practici concrete de acţiuni ecologice.

Preşcolari / Elevi:

Secţiunea a II- a – desene, picturi, colaje reprezentând tema propusă.

 

Durata proiectului: 6 luni (1 Ianuarie2015 – 30 iunie 2015)

Regulament de participare

 

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere în perioada 15 aprilie - 15 mai 2015, astfel:

- pentru preşcolari şi elevii din ciclul primar, precum şi cadrele didactice coordonatoare, fişele de înscriere se trimit pe adresa de e-mail: sitaruloredana@yahoo.com

- pentru elevii din ciclul gimnazial şi cadrele didactice coordonatoare, fişele de înscriere se trimit pe adresa de e-mail: mariuscringus@yahoo.ro

 

Expedierea lucrărilor se va realiza în perioada 1- 31 mai 2015, astfel:

- pentru cadrele didactice, preşcolari şi elevii din ciclul primar fişele de înscriere se trimit pe adresa: Grădiniţa cu Program Prelungit Scorniceşti, Strada Grădiniţei, nr. 35, Scorniceşti, jud. Olt, cu menţiunea pe plic:  Pentru concursul “Un mediu curat, o lume pentru toţi”

- pentru cadrele didactice şi elevii din ciclul gimnazial fişele de înscriere se trimit pe adresa: Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu”, Strada Bulevardul Muncii, Scorniceşti Olt, cu menţiunea pe plic:  Pentru concursul “Un mediu curat, o lume pentru toţi”.

 

Lucrările cadrelor didactice vor fi trimise atât în format electronic, cât şi listate, însoţite de fişa de înscriere (anexa 2) pe adresele mai sus menţionate. Lucrările vor fi tehnoredactate cu caractere româneşti, Times New Roman, 12, format A4, titlul Bold 14, la două rânduri se vor specifica numele şi prenumele autorului, precum şi unitatea şcolară. Lucrările vor avea maxim cinci pagini.

Lucrările copiilor vor fi realizate din diverse materiale, vor respecta tema propusă şi vor fi însoţite de o etichetă pe care vor fi trecute: numele lucrării, numele şi prenumele preşcolarului/ elevului, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, şcoala de provenienţă şi de fişa de înscriere – anexa 3.

Toate lucrările vor fi însoţite de un plic A4, timbrat şi autoadresat pentru expedierea diplomelor.

Lucrările preşcolarilor/ elevilor vor fi expuse în cadrul expoziţiei “Un mediu curat, o lume pentru toţi” şi vor fi jurizate de o comisie formată din cadre didactice din unităţile organizatoare în perioada 1-4 iunie 2015. Premiile vor fi acordate lucrărilor care respectă tematica şi regulamentul şi care aduc un plus de originalitate.

Toate cadrele didactice vor primi diplome de participare.

Expedierea diplomelor instituţiilor participante se va realiza în perioada: 6 – 30 iunie 2015.

 

Anexa nr. 1

 

Grădiniţa  cu Program Prelungit  Scorniceşti          Şcoala Gimnazială „N. Coculescu” Scorniceşti

Strada Grădiniţei, nr, 35                                           Bulevardul Muncii

Localitatea Scorniceşti                                             Localitatea Scorniceşti

Judeţul Olt                                                                Judeţul Olt

Nr. înregistrare…………………                              Nr. înregistrare…………………

 

 

Unitatea de învăţământ:

Str.

Loc.

Jud.

Nr. înregistrare................................

ACORD  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

 

Încheiat astăzi................................................................................................

Părţile  contractante:

1. Grădiniţa cu Program Prelungit Scorniceşti, judeţul Olt, reprezentată prin profesor Ceraru Gina în calitate de director şi profesor Crînguş Loredana Mihaela în calitate de coordonator.

2. Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu” Scorniceşti, judeţul Olt, reprezentată prin profesor Barcan Elena în calitate de director şi profesor Crînguş Alexandru Marius în calitate de coordonator.

3.Unitatea de învăţământ.........................................................................................................

localitatea............................................................................................, judeţul.............................

reprezentată prin…………………………...................................................................................

...................................................................................................................în calitate de partener.

Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat educaţional   îl reprezintă colaborarea dintre coordonatori şi parteneri în vederea organizării şi desfăşurării  proiectului  educaţional “Un mediu curat, o lume pentru toţi”, ediţia I.

Grupul  ţintă: : cadre didactice, preşcolari şi elevi din  învăţământul  primar şi gimnazial.

Obligaţiile părţilor:

Coordonatorul se obligă:

 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • ·
 • ·
 • ·
 • ·

 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

 • ·
 • ·
 • ·
 • ·

 

Durata acordului: Prezentul acord de parteneriat educaţional se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte,  intră în vigoare la data semnării  şi este valabil în  perioada desfăşurării proiectului.

Proiectul  educaţional “Un mediu curat, o lume pentru toţi”, ediţia I, urmăreşte stabilirea  relaţiilor  educaţionale  între instituţiile de învăţământ din ţară.

 

Director,                                         Director,                                          Partener,

Prof. Ceraru Gina                             Prof. Barcan Elena

 

 

Anexa nr. 2

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA I - CADRE DIDACTICE

Proiecte de mediu şi practici concrete de acţiuni ecologice

 

 

Numele Şi prenumele: ______________________________________

Specialitatea: ____________________

Adresa de corespondenta: ___________________________________ ________________________________________________________

Telefon:_________

E-mail:___________________

Unitatea şcolară de provenienţă:_____________________________

Localitatea:_______________

Titlul lucrării:_____________________________________________ 

 

 

Data,                                                                                         Semnătura,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SECŢIUNEA II – PREŞCOLARI/ ELEVI

 

 

Cadru didactic îndrumător: _________________________________

Unitatea de învăţământ: ____________________________________

Adresa unităţii de învăţământ: _______________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

Nivelul:   a) preşcolar

 

b) primar

c) gimnazial

 

Preşcolari/ Elevi participanţi:

Nr. crt.

Nume şi Prenume

Grupa/Clasa

Titlul lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                        Semnătura îndrumătorului,

 

 

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: sitaruloredana | 28.04.2015 00:14 | 1988 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Ambivalenta emotionala la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 4 evenimente

«SEPTEMBRIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


La mare

Propus de: danieladumitrascu

Sondajul zilei

Care dintre scenariile de începere școlii, propuse de guvern, este potrivit la școala dvs.?

2798 voturi | 54 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Cum veți începe școala? Votați!