Jocuri educaţionale

Curcubeu
Elemente intuitive de geometrie. Forme spaţiale
Matematica Clasa a III-a

La loc pe hartă
Harta administrativă a României
Geografie Clasa a VIII-a

Testoasa
Elemente intuitive de geometrie. Forme plane
Matematica Clasa a III-a

Proiect educațional: Educația școlară, punte de legătură între copii și dascăli, ediția a III-a

Proiectul este propus pentru CAERI 2015, cuprinde: concurs regional de creaţie plastică „Copilărie fericită” – desen, pictură, colaj - la nivel naţional, la care să partcipe preşcolari şi elevi din clasele 0-IV şi simpozion regional: „Tradiţie, creativitate şi inovaţie în activitatea didactică” - prezentare lucrări metodico-ştiinţifice la una din cele 3 secţiuni: 1.Exemple de bună practică: tradiţie, creativitate şi inovaţie în activitatea didactică; 2.Proiecte şi programe educative, proiecte de parteneriat, disciplina opţional – eficienţă şi randament şcolar; 3.Activităţi extraşcolare şi extracurriculare: impact deosebit în creşterea calităţii în educaţie; – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Finalizarea proiectului se va realiza prin editarea unui CD cu lucrările simpozionului, eliberarea de certificate de participare la simpozion, diplome cu premiile obţinute de copii la concursul de creaţie plastică. Participarea poate fi directă sau indirectă, opțiunea va fi bifată pe fișa de înscriere. Grup ţintă căruia i se adresează proiectul: Copii preşcolari şi şcolari, cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Nume proiect: „EDUCAŢIA ŞCOLARĂ, punte de legătură între copii şi dascăli”

Organizatori: Grădinița cu Program Prelungit VESELIEI, loc. Gherla, jud. Cluj

Condiţii de participare: Respectarea regulamentului de participare anexat

Perioadă înscriere: 01.03.2015 - 01.04.2015

Perioadă desfăşurare: 01.10.2014 - 16.06.2015

Se vor acorda elevilor premiile I, II, III, premii speciale, în proporţie de 25% din numărul total de lucrărilor selectate în concurs, Adeverințe de participare cu rezultatele la concurs.

Lucrările expediate nu sunt returnabile.

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită de specialişti din grădiniţă şi şcoala parteneră.

Lucrările vor fi jurizate ţinându-se seama de următoarele criterii:

-          creativitate -25 pct;

-          originalitate -25 pct;

-          aspectul lucrării -20 pct;

-          respectarea temei concursului – 30 pct.

Descalificarea lucrărilor se va face dacă :

-          nu sunt însoţite de fişa de înscriere;

-           nu respectă tema propusă;

-          în care se observă intervenţia adulţilor;

Jurizarea lucrărilor: 01 04 2015 – 05 04 2015

Susţinerea simpozionului: 09 04 2015, ora 17

Editarea CD-ului cu lucrările simpozionului: 01 04 2015 – 01 05 2015

Anunţarea premianţilor, trimiterea diplomelor, a CD-ului: 01 05 2015 - 01 06 2015

Diseminarea şi evaluarea proiectului: 15 05 2015 – 31 05 2015

- se admit maxim doi autori pe lucrare, 3 lucrări plastice / autor (lucrările plastice nu se returnează)

- doar participanţii la simpozion au dreptul să participe la concurs.

- Certificatele de participare la simpozion, diplomelele copiilor, adeverința, CD-ul (cartea electronică) cu ISSN conţinând lucrările simpozionului se vor trimite electronic la adresele de e-mail ale particpanţilor.

 

 

 

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: mariuca_chiorean | 21.02.2015 00:20 | 1300 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Amanarea recompensei

Impulsivitate

Patru lucruri pe care le fac parintii buni

Comunicarea parinte - copil

Comentarii (3)

0 0

21.02.2015 08:45 mariuca_chiorean - Autor

Dintr-o eroare nu este atasat regulamentul complet. Postez aici completarile: REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

Înscrierea şi primirea lucrărilor ştiinţifice pentru simpozion şi lucrărilor plastice:
- 01 03 2015 – 01 04 2015:- lucrările plastice, însoțite de anexa III și Contractul de parteneriat semnat și ștampilat în 2 exemplare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Veseliei, aleea Brazilor nr. 14, loc. Gherla, jud. Cluj, cod poştal 405300
- lucrările ştiinţifice și Fișa de înscriere din anexa I, prin e-mail: gveseliei@yahoo.com
Persoana de contact: Chiorean Măriuca, tel 0747344626, e-mail: gveseliei@yahoo.com

REDACTAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 3 pagini care vor fi publicate integral ;
- titlul va fi scris cu majuscule (Arial 14p Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Arial 12p), aliniat dreapta
- la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului ( Arial 12p);
- paginile nu vor fi numerotate.
- se recomandă ca fişierele ataşate să poarte numele autorului, respectiv autorilor;
- vă rugăm ca fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2003.
- se admit şi lucrări în PPT dar acestea să fie însoţite de un rezumat in Word pentru publicare;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice şi cu greşeli de ortografie, acestea nu pot fi publicate.
LUCRĂRILE DE CREAŢIE PLASTICĂ
Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură, colaj,) în format A4, în colţul dreapta jos al lucrării se va găsi eticheta din anexa 2 completată, trimise în folie de plastic. Lucrările vor fi însoţite de Tabelul nominal din anexa 3
Fiecare participant poate înscrie în concurs cel mult trei lucrări.
Se vor acorda elevilor premiile I, II, III, premii speciale, în proporţie de 25% din numărul total de lucrărilor selectate în concurs, Adeverințe de participare cu rezultatele la concurs.
Lucrările expediate nu sunt returnabile.
Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită de specialişti din grădiniţă şi şcoala parteneră.
Lucrările vor fi jurizate ţinându-se seama de următoarele criterii:
- creativitate -25 pct;
- originalitate -25 pct;
- aspectul lucrării -20 pct;
- respectarea temei concursului – 30 pct.
Descalificarea lucrărilor se va face dacă :
- nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
- nu respectă tema propusă;
- în care se observă intervenţia adulţilor;

Jurizarea lucrărilor: 01 04 2015 – 05 04 2015
Susţinerea simpozionului: 09 04 2015, ora 17
Editarea CD-ului cu lucrările simpozionului: 01 04 2015 – 01 05 2015
Anunţarea premianţilor, trimiterea diplomelor, a CD-ului: 01 05 2015 - 01 06 2015
Diseminarea şi evaluarea proiectului: 15 05 2015 – 31 05 2015
- se admit maxim doi autori pe lucrare, 3 lucrări plastice / autor (lucrările plastice nu se returnează)
- doar participanţii la simpozion au dreptul să participe la concurs.
- Certificatele de participare la simpozion, diplomelele copiilor, adeverința, CD-ul (cartea electronică) cu ISSN conţinând lucrările simpozionului se vor trimite electronic la adresele de e-mail ale particpanţilor.

Coordonator proiect
Director: Chiorean Măriuca
Echipa de proiect:
Colectivul de educatoare de la Grădinița cu PP VESELIEI, Gherla
Director, Pop Liliana, Școala Gimnazială nr. 1, Gherla

ANEXA 1

FIŞA DE INSCRIERE

SIMPOZION REGIONAL:
„TRADIŢIE, CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ”

NUMELE____________________________

PRENUMELE________________________(autor I)

NUMELE___________________________

PRENUMELE.________________________(autor II)

INSTITUTIA.______________________________LOC____________________JUD____________

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TELEFON__________________

E-MAIL (obligatoriu)____________________

TITLUL LUCRĂRII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA________________________

MODUL DE PARTICIPARE: o directă o prin trimiterea lucrării

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE __________

MIJLOACE AUDIO-VIDEO NECESARE: calculator, videoproiector

ANEXA 2

ETICHETA DIN COLŢUL DREAPTA JOS AL LUCRĂRILOR PLASTICE

Titlul lucrării:
Nume, prenume copil:
Grupa/clasa:
Instituţia:
Loc____________jud___________:
Nume cadru didactic:

ANEXA 3

TABEL NOMINAL

NR. CRT NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC NUMELE SI PRENUMELE COPILULUI GRUPA
/CLASA GRĂDINITA/SCOALA SECTIUNEA

E-mail (corect)_____________________________________________

Tel (corect)____________________________________________

GRĂDINIŢA CU P.P. “VESELIEI” GRĂDINIŢA/ŞCOALA...........................................
Aleea Brazilor nr. 14 Str...............................................................
Loc. Gherla, jud. Cluj Loc........................................jud.........................
Nr...... din.......................... Nr..........din.......................................................

ACORD DE PARTENERIAT


Încheiat astăzi, _______________ , între instituţiile :
a) Grădiniţa cu Program Prelungit “VESELIEI” loc. Gherla, judeţul Cluj, reprezentată prin Prof. CHIOREAN MĂRIUCA, în calitate de director
şi
b) Grădiniţa/Şcoala________________________________________________loc____________________jud______________________________, reprezentată prin __________________________________________în calitate de director și _______________________________________________________________în calitate de colaborator în cadrul
PROIECTULUI EDUCAŢONAL: „EDUCAŢIA ŞCOLARĂ, punte de legătură între copii şi dascăli”

Durata parteneriatului 0 1. 11. 2014 - 15. 06. 2015

Gradiniţa cu P.P. VESELIEI. Gherla, se obligă:
• Să distribuie regulamentul proiectului instituţiilor de învăţământ participante;
• Să respecte termenul de desfăşurare a activităţilor;
• Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
• Să distribuie materialele proiectului confom regulamentului;
• Să disemineze rezultatele proiectului.
Instituţia de învăţământ participantă se obligă:
• Să completeze acodul de parteneriat ;
• Să mediatizeze proiectul în unitatea de învăţămînt;
• Să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului ;
• Să selecteze lucrările copiilor;
• Să trimită materialele conform regulamentului;
• Să disemineze rezultatele în cadrul instituţiei din care fac parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator Partener
Grădinita cu P.P. VESELIEI …………………………………………..
Loc Gherla, jud. Cluj ……………………………………………
Dir. Chiorean Măriuca Dir. ...........................................................
Semnătura............................ Semnătura.................................................

LS LS

0 0

21.02.2015 08:46 mariuca_chiorean - Autor

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

Înscrierea şi primirea lucrărilor ştiinţifice pentru simpozion şi lucrărilor plastice:
- 01 03 2015 – 01 04 2015:- lucrările plastice, însoțite de anexa III și Contractul de parteneriat semnat și ștampilat în 2 exemplare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Veseliei, aleea Brazilor nr. 14, loc. Gherla, jud. Cluj, cod poştal 405300
- lucrările ştiinţifice și Fișa de înscriere din anexa I, prin e-mail: gveseliei@yahoo.com
Persoana de contact: Chiorean Măriuca, tel 0747344626, e-mail: gveseliei@yahoo.com

REDACTAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 3 pagini care vor fi publicate integral ;
- titlul va fi scris cu majuscule (Arial 14p Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Arial 12p), aliniat dreapta
- la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului ( Arial 12p);
- paginile nu vor fi numerotate.
- se recomandă ca fişierele ataşate să poarte numele autorului, respectiv autorilor;
- vă rugăm ca fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2003.
- se admit şi lucrări în PPT dar acestea să fie însoţite de un rezumat in Word pentru publicare;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice şi cu greşeli de ortografie, acestea nu pot fi publicate.
LUCRĂRILE DE CREAŢIE PLASTICĂ
Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură, colaj,) în format A4, în colţul dreapta jos al lucrării se va găsi eticheta din anexa 2 completată, trimise în folie de plastic. Lucrările vor fi însoţite de Tabelul nominal din anexa 3
Fiecare participant poate înscrie în concurs cel mult trei lucrări.
Se vor acorda elevilor premiile I, II, III, premii speciale, în proporţie de 25% din numărul total de lucrărilor selectate în concurs, Adeverințe de participare cu rezultatele la concurs.
Lucrările expediate nu sunt returnabile.
Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită de specialişti din grădiniţă şi şcoala parteneră.
Lucrările vor fi jurizate ţinându-se seama de următoarele criterii:
- creativitate -25 pct;
- originalitate -25 pct;
- aspectul lucrării -20 pct;
- respectarea temei concursului – 30 pct.
Descalificarea lucrărilor se va face dacă :
- nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
- nu respectă tema propusă;
- în care se observă intervenţia adulţilor;

Jurizarea lucrărilor: 01 04 2015 – 05 04 2015
Susţinerea simpozionului: 09 04 2015, ora 17
Editarea CD-ului cu lucrările simpozionului: 01 04 2015 – 01 05 2015
Anunţarea premianţilor, trimiterea diplomelor, a CD-ului: 01 05 2015 - 01 06 2015
Diseminarea şi evaluarea proiectului: 15 05 2015 – 31 05 2015
- se admit maxim doi autori pe lucrare, 3 lucrări plastice / autor (lucrările plastice nu se returnează)
- doar participanţii la simpozion au dreptul să participe la concurs.
- Certificatele de participare la simpozion, diplomelele copiilor, adeverința, CD-ul (cartea electronică) cu ISSN conţinând lucrările simpozionului se vor trimite electronic la adresele de e-mail ale particpanţilor.

Coordonator proiect
Director: Chiorean Măriuca
Echipa de proiect:
Colectivul de educatoare de la Grădinița cu PP VESELIEI, Gherla
Director, Pop Liliana, Școala Gimnazială nr. 1, Gherla

ANEXA 1

FIŞA DE INSCRIERE

SIMPOZION REGIONAL:
„TRADIŢIE, CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ”

NUMELE____________________________

PRENUMELE________________________(autor I)

NUMELE___________________________

PRENUMELE.________________________(autor II)

INSTITUTIA.______________________________LOC____________________JUD____________

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TELEFON__________________

E-MAIL (obligatoriu)____________________

TITLUL LUCRĂRII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA________________________

MODUL DE PARTICIPARE: o directă o prin trimiterea lucrării

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE __________

MIJLOACE AUDIO-VIDEO NECESARE: calculator, videoproiector

ANEXA 2

ETICHETA DIN COLŢUL DREAPTA JOS AL LUCRĂRILOR PLASTICE

Titlul lucrării:
Nume, prenume copil:
Grupa/clasa:
Instituţia:
Loc____________jud___________:
Nume cadru didactic:

ANEXA 3

TABEL NOMINAL

NR. CRT NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC NUMELE SI PRENUMELE COPILULUI GRUPA
/CLASA GRĂDINITA/SCOALA SECTIUNEA

E-mail (corect)_____________________________________________

Tel (corect)____________________________________________

GRĂDINIŢA CU P.P. “VESELIEI” GRĂDINIŢA/ŞCOALA...........................................
Aleea Brazilor nr. 14 Str...............................................................
Loc. Gherla, jud. Cluj Loc........................................jud.........................
Nr...... din.......................... Nr..........din.......................................................

ACORD DE PARTENERIAT


Încheiat astăzi, _______________ , între instituţiile :
a) Grădiniţa cu Program Prelungit “VESELIEI” loc. Gherla, judeţul Cluj, reprezentată prin Prof. CHIOREAN MĂRIUCA, în calitate de director
şi
b) Grădiniţa/Şcoala________________________________________________loc____________________jud______________________________, reprezentată prin __________________________________________în calitate de director și _______________________________________________________________în calitate de colaborator în cadrul
PROIECTULUI EDUCAŢONAL: „EDUCAŢIA ŞCOLARĂ, punte de legătură între copii şi dascăli”

Durata parteneriatului 0 1. 11. 2014 - 15. 06. 2015

Gradiniţa cu P.P. VESELIEI. Gherla, se obligă:
• Să distribuie regulamentul proiectului instituţiilor de învăţământ participante;
• Să respecte termenul de desfăşurare a activităţilor;
• Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
• Să distribuie materialele proiectului confom regulamentului;
• Să disemineze rezultatele proiectului.
Instituţia de învăţământ participantă se obligă:
• Să completeze acodul de parteneriat ;
• Să mediatizeze proiectul în unitatea de învăţămînt;
• Să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului ;
• Să selecteze lucrările copiilor;
• Să trimită materialele conform regulamentului;
• Să disemineze rezultatele în cadrul instituţiei din care fac parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator Partener
Grădinita cu P.P. VESELIEI …………………………………………..
Loc Gherla, jud. Cluj ……………………………………………
Dir. Chiorean Măriuca Dir. ...........................................................
Semnătura............................ Semnătura.................................................

LS LS

0 0

21.02.2015 08:49 mariuca_chiorean - Autor

Pentru ce interesati de programul complet pot solicita primirea acestuia printr-un anunt pe e-mail:gveseliei@yahoo.com
Va multumim pentru intelegere si va asteptam sa ne fiti parteneri in realizarea obiectivelor proiectului desfasurat in unitatea noastra

Comentaţi

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 33 evenimente

«IANUARIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Sezătoare

Propus de: vera_gosnea

Sondajul zilei

Ce părere aveţi despre propunerea ca anul şcolar să înceapă la 1 septembrie?

403 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: ioana_popescu Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

A fost imbunatatit modul de vizualizare a documentelor. Acum puteti sa le vizualizati, apoi le descarcati