Proiect educational aprobat CAER pozitia 1021

Cultivarea spiritului de tolerantă;promovarea ideii de voluntariat printre copii si elevi ,,DACA EU POT,POTI SI TU!,, Într-o societate „egocentristă” omul uită că trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană. In perioada prescolară , copilul trăieste o amplificare si diversificare a stărilor afective dar i se contureaza si posibilitatea de valorizare a acestora. Pornind de la premiza că inteligenta emotională constituie liantul intre persoana si mediul din care face parte , in acest context unul dintre obiectivele grădinitei si familiei este educarea copiilor in sensul omeniei , generozitătii , receptivitătii, la supărările si bucuriile celor din jur. Având in atentie toate aceste considerente am conceput un proiect de implicare a copiilor in actiuni social-umanitare, intitulându-l sugestiv” Dăruind aduci un zâmbet”, prilej cu care incercăm să aducem o rază de soare si bucurie in sufletele unor copii care duc lipsa afectiunii părintesti sau au o situatie materială mai putin bună.

Nume proiect: ,,Daruind ,aduci un zambet-concurs-,,Felicitari cu suflet de copil,,

Organizatori: Gradinita ,,CUVIOASA PARASCHEVA,,IASI

Condiţii de participare: Proiectul se desfasoara pe durata unui an scolar si cuprinde activitati pe care le puteti desfasura cu copiii in unitatile d-voastra. Produsele obtinute in cadrul acestora se pot comercializa prin organizarea de expozitii cu vanzare sau tombole, care pot

Perioadă înscriere: 25.04.2016 - 29.05.2016

Perioadă desfăşurare: 19.11.2015 - 10.06.2016

INVITAŢIE

Grădiniţa cu program prelungit „Cuvioasa Parascheva”, Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, invită unităţile de învăţământ preşcolar să participe la prima ediţie a CONCURSULUI REGIONAL ,,FELICITARI CU SUFLET DE COPIL,, din cadrul Proiectului regional  „DARUIND ADUCI UN ZAMBET”, aprobat  în C.A.E.R. 2016, poziţia 1021.

ACTIVITATI PROPUSE :

DECEMBRIE 2015- DECEMBRIE 2016

1.”Daruind aduci un zambet”- ,, Crăciunul copiilor”

- realizarea unor acțiuni caritabile;

- schimb de CD și casete video de la aceste evenimente.

Termen-decembrie 2015

2.”Icoana din sufletul meu”

- realizarea  de către copii a unor icoane, colaje, desene, pe tema religioasă- expozitie cu vanzare;

- oferirea acestora partenerilor, cu ocazia sărbătorii de Paște.

Termen- aprilie 2016

Răspund coordonatorii, echipa de proiect si copiii implicati,  colaboratorii

3. Felicitari cu suflet de copil- „Dăruind, aduci un zâmbet”- concurs umanitar de felicitari

- expedierea lor cu ocazia zilei de 1 Iunie.

- organizarea unei expozitii concurs cu felicitarile trimise de toti partenerii (expozitie cu vanzare)

Termen-iunie2016                                                                                                               Răspund: copiii, coordonatori echipa de proiect

 

4.”Nimeni nu e singur” !

-activităti interactive având ca scop dezvoltarea  la copii  a  unor comportamente pozitive  fată de semenii săi, aflati in situatii familiale mai deosebite;

Termen: periodic

Răspund coordonatorii  proiectului

Prof. Psihologul unitatii

5.”Oferă fiecaruia o sansă ”

-aspecte din activitatile extracurriculare realizate de copiii din grupul tintă, trimiterea  acestora partenerilor

Periodic- raspund unitatile partenere

6.”Cum a fost  impreună”?

- evaluarea activitătii proiectului pentru acest an scolar;

- masă rotundă cu parintii ;

- realizarea unui album al proiectului;

-oferirea unor diplome copiilor din proiect, cat si cadrelor didactice indrumătoare

Termen: Iunie 2016

Concursul va avea loc pe data de 1 iunie 2016, la Muzeul ,,Palatul Culturii,, Iasi şi se adresează tuturor preşcolarilor din municipiul şi judeţul Iaşi, precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în pregătirea lucrarilor artistice.

Concursul cuprinde trei secțiuni:-DESEN-COLAJ-FELICITARI

Regulamentul de participare: Proiectul se adreseaza prescolarilor, elevilor, cadrelor didactic.

Activitatile proiectului:

Mediatizarea concursului: 25 aprilie-29 mai 2016

Inscrierea gradinitelor si scolilor participante si incheierea parteneriatelor: 25 aprilie- 29 mai 2016 pe baza fisei de inscriere (anexa 1) si a acordului de parteneriat (anexa2). Acordul de parteneriat se va completa si stampila in doua exemplare, ce vor fi trimise aplicantului.

Expozitia cu vanzare/concursul judetean:,,FELICITARI CU SUFLET DE COPIL,, 1 IUNIE 2016

Regulamentul de organizare al concursului:

-CREAŢIILE ARTISTICE cu tematica ,,Daruind aduci un zambet- Felicitari cu suflet de copil ,,vor respecta următoarele cerinţe:

  • Tehnica de lucru este la alegerea fiecărui participant (colaj, tempera, acuarele, creioane colorate, carioca, materiale refolosibile);
  • Creaţiile artistice vor fi realizate în format de felicitare A5;

Condiţii de participare:

  • Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări care se vor trimite prin posta până la data de 29 mai 2016;

Criterii de evaluare/jurizare:

-Se vor acorda premiile I, II, III şi mentiune pentru fiecare grupă de vârstă şi diplomă de participare tuturor copiilor, cadrelor didactice îndrumătoare adeverinte si diplome de coordonatori in cadrul proiectului, adeverinte de voluntariat;

-Diplomele vor fi expediate până la data de 15 iunie 2016

Program:

-Inscriereagradinitelor/scolilor participante si incheierea parteneriatelor: 25 aprilie-29 mai 2016- pentru toti cei care participa la concurs si la activitatile din cadrul proiectului. Cadrele didactice care vor sa participe la actiunile din cadrul proiectului sunt invitate sa se inscrie si sa trimita pe adresa de mail badi_cristina@yahoo.com, fodorana@ymail.com sau pe didactic.ro cu mentiunea pentru proiectul ,,Daruind aduci un zambet,, imagini de la activitatile desfasurate (chiar si de la cele anterioare). Se va face un album care va fi trimis pe didactic.ro.

Multumim si va asteptam cu drag!

Cadrele didactice care doresc informatii le pot obține telefonic la următoarele numere:

0743159029 - Prof. Badi Cristina,

0757226043- Prof. Teodorescu Irina

0752325992- prof. Fodor Ana

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT EDUCATIONAL REGIONAL

„Daruind aduci un zambet- FELICITARI CU SUFLET DE COPIL” -  2016

GRĂDINIŢA P.P. „CUVIOASA PARASCHEVA” IAŞI

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

 

GRĂDINIŢA........................................

Str. ............................................................................, nr................ Tel./ Fax ........................

Adresă e- mail .........................................................................................................................

Localitatea ................................., Jud..........................................., Cod poştal........................

 

Participare la Proiectul educational regional „Daruind aduci un zambet- Felicitari cu suflet de copil”, Ediţia  I-a, 2016

Activitati din cadrul proiectului (bifaţi varianta aleasă):

□1.”Daruind aduci un zambet”- ,, Crăciunul copiilor”

□2.”Icoana din sufletul meu”

□3. Felicitari cu suflet de copil-„Dăruind, aduci  un zâmbet”-concurs umanitar de felicitari, expozitie cu vanzare

□4.”Nimeni nu e singur” !

□5.” Oferă fiecaruia o sansă ”

□6.”Cum a fost  impreună”?

 

Creatii Artistice (bifaţi varianta aleasă):

□desen

□colaj

□felicitari

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS“ Felicitari cu suflet de copil”

Unitatea de învăţământ _____________________________________

Coordonator ______________________________________________

 

Nr. Crt.

Nume, prenume copil

Denumirea lucrării

Tipul de lucrare (desen, pictură, colaj)

Nivel de vârstă  /

Grupa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pentru lucrările de expoziţie tabelul se va completa cu maxim trei copii.

Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrările copiilor impreuna cu un plic autodresat cu timbru in valoare de 3 ron la adresa mai sus mentionata.

Condiţii de înscriere: respectarea regulamentului propus de organizator; inscrierea in proiect pana pe 25 aprilie 2016.

Respectarea regulamentului propus de organizator: trimiterea plicului cu lucrari până la data de 29 Mai 2016, data poştei.

 

Director,

Cadru didactic,

 

 

 

Vă așteptăm cu drag!

 

Echipa de proiect de la Grădinița PP ,,Cuvioasa Parascheva” Iași

Gradinita “Cuvioasa Parascheva”                               Scoala/Gradinita …………

Sos.Nationala 45,Iasi                                                      Str…………………………

Tel: 0232/436919                                                            Tel.: ……………………….

Nr.________din________                                             Nr…..din……..

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE

 

Încheiat astăzi,

1.Părtile contractante:

A)Grădinita “Cuvioasa Parascheva”, cu sediul în ROMANIA, orasul IASI, Sos. Nationala, nr. 45, reprezentata de director Lili MARDARE, în calitate de Aplicant si initiatoare si coordonatoare de proiect prof. Cristina BADI

B)Scoala/Gradinita ……………………………………….cu sediul în ROMANIA, str………………………..reprezentata de Director:……………………în calitate de Aplicant si …………………………………………………….. în calitate de PARTENER, initiator si coordonator de proiect;

2.Obiectul contractului:

Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Aplicant si Partener în vederea organizării si desfăsurării activitătilor extracurriculare cuprinse în cadrul Proiectului”Daruind aduci un zambet” în institutiile mentionate în cadrul acordului de parteneriat.

3. Grup tinta: prescolarii din unitatile participante, cadre didactice, parinti, 15 studenti.

4.Obligatiile scolii organizatoare:

-sa trimită unitatii partenere calendarul evenimentelor si documentatia necesara incheierii parteneriatului;

-sa prezinte materialele care dovedesc desfasurarea evenimetelor CD/DVD,

-sa prezinte, la solicitare portofoliul proiectului;

-să mediatizeze evenimentele amintind partenerii de proiect;

-sa introduca pe diplome, adeverinte sau certifícate sigla si stampila unitatii partenere.

5.Obligatiile unitatii partenere:

-sa trimită scolii organizatoare Acordul de parteneriat, completat, semnat si stampilat;

-sa precizeze sprijinul pe care-l poate acorda pentru buna desfasurare a evenimentelor (Anexa)

-să mediatizeze evenimentele desfasurate;

-să evite orice situatie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului

6.Durata parteneriatului:

Acordul poate intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre parti fiind incheiat pe o perioada de 12 luni.

Clauze finale ale acordului: Partenerii se obliga să colaboreze pe toata durata proiectului pentru ca acesta sa se deruleze conform planului.

 

APLICANT:                                                                             PARTENER:

DIRECTOR,                                                                             DIRECTOR

Gradinita,,Cuvioasa Parascheva,, Iaşi                       Scoala /Gradinita…….......

Lili MARDARE                                                        Prof……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământ preşcolar | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: badi | 11.04.2016 00:11 | 1595 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Mutismul selectiv

Tulburari de limbaj

Nevoia de apartenenta

Relatii de prietenie

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 2 evenimente

«DECEMBRIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Toamnă, de ce vii la noi?

Propus de: cristina_ungureanu

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre condițiile tehnice pentru lucrul online(local sau la distanță) in școala dvs.?

326 voturi | 8 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN