INFORMATII SUPLIMENTARE CONCURS- "LUMEA LUI FAT-FRUMOS"

Pentru informatii suplimentare am atasat regulamentul, fisa de inscriere si acordul de parteneriat

Nume proiect: LUMEA LUI FAT FRUMOS

Organizatori: LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC, PRAHOVA

Condiţii de participare: Verifcati regulamentul

Perioadă înscriere: 10.04.2017 - 10.05.2017

Perioadă desfăşurare: 10.04.2017 - 10.05.2017

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

Cu participare naŢIONALĂ

Lumea lui Făt-Frumos

EDIŢIA I

ÎNSCRIS ÎN CAEJ- PRAHOVA 2017 LA POZIŢIA 31

Organizator: Liceul ,,simion stolnicu”, oraŞUL COMARNIC, JUDEŢUL PRAHOVA

 

Argument

 

 

Proiectul Lumea lui Făt - Frumos îşi propune să aducă mai aproape de cei mici lumea minunată a poveştilor, a cărţii pentru copii,  din ce în ce mai  ,,uitată”, în favoarea jocurilor pe calculator  a filmelor de desene animate - în mare parte titrate, sau a benzilor desenate  cu un conţinut nu tocmai educativ. Cartea - ca instrument de cultură -, îi va ajuta să deprindă tainele cititului, să se exprime corect, să scrie corect, îi va purta în lumea unor întâmplări minunate cu eroi ce pot fi exemple demne de urmat.

Din păcate copiii noştri au uitat de Făt –Frumos, ei se identifică acum  mai mult cu personajele negative din filmele pentru vârsta lor , personaje ce nu corespund seturilor de valori la care copiii ar trebui să se raporteze!

De asemenea ne propunem să  facem din cartea de poveşti un dar pentru cei neajutoraţi, cei mici având posibilitatea să cumpere cartea preferată şi să o dăruiască altora de vârsta lor.

Lumea lui Făt frumos este, sau ar trebui să fie, lumea copilăriei în care ,,personajele principale” sunt chiar ei, iar ,,încercările” nimic altceva decât bucuriile de fiecare zi pe care ţi le aduce  şcoala  unde  curiozitatea vârstei este răsplătită cu lucruri noi şi interesante, sau familia care îi iubeşte şi îi ocroteşte.

Creaţiile  literare şi artistico-plastice  ale participanţilor vor fi încununarea muncii elevilor dar şi a coordonatorilor, demonstrând impactul temei asupra copiilor.

Scopul proiectului:

- cunoaşterea, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice;

- promovarea în rândul cadrelor didactice a unor activităţi care să stimuleze interesul elevilor pentru acţiuni extracurriculare şi inter/transdisciplinare;

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului

- stimularea interesului pentru carte, ca instrument de cultură;

- promovarea talentului şi fanteziei creatoare a copiilor, formarea unei sensibilităţi deschise spre valorile estetice şi artistice prin lucrări tematice;

- descoperirea unor elevi talentaţi, mediatizarea acestora prin expoziţii cu lucrări premiate şi  panouri cu imagini din timpul activităţilor;

- dezvoltarea personalităţii şi diminuarea diferenţelor dintre elevii cu CES şi ceilalţi elevi, prin integrarea copiilor cu dizabilităţi în activităţile proiectului ;

- participarea la viaţa socială a clasei şi a comunităţii prin activităţi de voluntariat ;

- diseminarea rezultatelor proiectului în cel puţin 30 de unități școlare, într-un interval de 6 luni;

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

 • ·       beneficiari direcţi:

- elevii din învăţământul primar  din ţară

-  elevii cu CES integraţi în şcolile de masă

- elevii cu CES din şcolile speciale

- elevii  de la cluburile copiilor - clasele 0-IV

- cadrele didactice din învâîământul primar,  şi special

 • ·       beneficiari indirecţi:

- unităţile partenere

- părinţii

- şcoala organizatoare

- copiii de la Asociaţia ,,Pro Vita”, Valea Plopului

- comunitatea locală

 

Durata proiectului: martie - august 2017

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura

1. Mediatizarea proiectului pe site-ul Inspectoratului Şcolar Prahova, CCD Prahova, la cercurile pedagogice, pe didactic.ro, în şcolile participante martie-aprilie 2017

2.Activitate directă desfăşurată la şcoala organizatoare ,,Ziua internaţională a cărţii pentru copii”3-10  aprilie 2017

3.Activităţi organizate în şcolile participante pentru alegera lucrărilor  care vor participa la concurs 10-18 aprilie

4 Concurs judeţean cu participare naţională ,,Lumea lui Făt- Frumos” 15-19 mai2017

5 Activitate de voluntariat ,,Lumea lui Făt - Frumos  este şi lumea ta !” – donare de carte pentru copii 1-9 iunie la şcoala organizatoare, aprilie - mai la şcolile participante ( opţional)

6  Realizarea expoziţiei cu lucrările premiate şi a panoului cu  imagini din timpul activităţilor 1-15 iunie 2017

7 Realizarea şi transmiterea diplomelor, transmiterea rezultatelor1- 20  iunie 2017( cu posibilitate de prelungire)

8. Realizarea unui CD cu ISSN/ISBN  sau a unei broşuri cu lucrările premiate

20 iulie 30 august

I.    REGULAMENT DE PARTICIPARE  LA  CONCURS

Concursul se adresează:

- elevilor  din învăţământul primar din judeţ şi din ţară;

- elevilor  cu CES integraţi în şcolile de masă;

- elevilor  cu CES din şcolile speciale[1];

- elevilor   de la cluburile copiilor - clasele 0-IV;

- cadrelor  didactice din învăţământul primar şi special, de la cluburile copiilor.

 

Secţiunea I – creaţie literară ( proză, prezentare PPT)

-       Povestea mea ( poveste creată de copii-tema la alegere)

-       De vorbă cu personajul preferat ( un personaj dintr-o poveste cunoscută)

 

Secţiunea II - arte vizuale şi abilităţi practice

 • ·       (pictură, grafică, colaj, machete)

-    Pagini din poveşti ,Personajul preferat ( o poveste cunoscută)

- Lumea lui Făt- Frumos, lumea copilăriei, lumea de lângă noi, familiia, casa......locul de joacă.....,

 • ·       Fotografie: Micii actori- fotografii din timpul spectacolelor şcolare

Condiţii de participare

În perioada 10- 30 aprilie 2017 fiecare cadru didactic coordonator organizează la clasă/ şcoală faza pe clasă/ şcoală a concursului, pentru a selecta lucrările ce vor fi trimise la concursul judeţean.

 

Trimiterea lucrărilor se face până la data de  10 mai 2017, data poştei, în plicuri, alături de fişa de înscriere semnată şi ştampilată, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat  (în 2 exemplare) şi un plic autotimbrat şi autoadresat- pentru trimiterea diplomelor/acordurilor de parteneriat, adeverinţelor/diplomelor de participare Se poate trimite un singur plic cu lucrările elevilor din aceeaşi şcoală

Important:

 • CREAŢIILE LITERARE SE VOR TRIMITE ŞI PRIN E-MAIL (Times New Roman 12, la un rând, Word 2003, La sfârşitul lucrării se vor trece: Numele şi prenumele elevului, clasa, şcola, localitatea, judeţul,  numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.
 • Fotografille, machetele  ( fotografiate)se trimit, de asemenea  şi prin e-mail
 • Prezentările PPT SE TRIMIT NUMAI PRIN E-MAIL
 • Dorim trimiterea şi prin e-mail a fotografiilor, machetelor, creaţiilor literare, PPT pentru a ne ajuta la realizarea unei publicaţii cu lucrările premiate.

Creaţiile plastice, machetele ( se va trimite macheta fotografiată, alături de elevul care a realizat-o), fotografiile se vor realiza  în format A4., Pe spate cu etichetă (titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, adresa de e-mail a coordonatorului).

 • ·       Lucrările nu se returnează.
 • ·       Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu respectă regulamentul/ sunt luate de pe net!
 • ·
 • ·

 

EVALUARE

 

*- pentru  creaţiile plastice se au în vedere : respectarea temei, utilizarea culorilor şi nonculorilor, folosirea tonurilor şi nuanţelor potrivite ,originalitate   respectarea   regulilor       de  compoziţie,acurateţea lucrării, mesajul;

*-în aprecierea colajelor se va ţine seamă de    utilizarea   unor materiale cât mai diverse;

*-creaţiile litarare se vor nota după următorii indicatori: respectarea temei, originalitate ,  impactul mesajului transmis, respectarea regulilor de scriere şi redactare;

* pentru  machete se pot trimite fotografii ale cestora, cu etapele de realizare;

 

Evaluarea creaţiilor plastice şi literare va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate din şcoala organizatoare şi din alte şcoli din judeţ , în perioada 15- 17  mai 2017.

Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare clasă, la  fiecare secţiune şi diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.

Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.

Diplomele se vor trimite în perioada 10-20 iunie 2017. ( cu posibilitate de prelungire)

Diseminare/mediatizare:

Articol în revista Gânduri pentru prieteni , revistă care are ISSN şi este publicată pe didactic.ro

Realizarea unei publicaţii –în format electronic- (ISBN) ce va cuprinde lucrările premiate la concurs

Mediatizarea proiectului/ rezultatelor pe site-ul şcolii organizatoare

Mediatizarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice

IMPORTANT

 • ·         -nu există număr limită pentru lucrări;
 • ·         nu se percepe taxă de participare
 • ·         nu este obligatoriu să participaţi  la fiecare dintre secţiuni
 • ·
 • ·       Acordul de parteneriat nu este obligatoriu

 

Adresa unde pot fi trimise plicurile/parteneriatele :

Înv.VIŞAN IOANA / TOLEA CORINA

Liceul ,,Simion Stolnicu

oraş Comarnic, strada Republicii nr 30, judeţul Prahova, cod 105 700

pentru proiectul ,,Lumea lui Făt- Frumos”

 

Informaţii suplimentare la telefon 0732142355,  e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan) sau 0724635657  corinatolea@yahoo.com ( Tolea Corina)

 

 

 

 

II           ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT

Cadrele didactice care doresc să participe la activitatea de voluntariat    ,,Lumea lui Făt - Frumos  este şi lumea ta !” – donare  de carte pentru copii ( carte  de poveşti, carte de colorat) către ,, Asociaţia  Pro Vita” ,Valea Plopului/Valea Screzii, Prahova – pot expedia colete cu cărţi către această asociaţie în perioada 1- 30 aprilie şi trimit  prin e-mail ivisan@ymail.com -  sau în coletul cu lucrări chitanţa/ copia chitanţei de expediere -. Acestora le vom trimite şi adeverinţă de voluntariat.

Rugămintea organizatorilor este să scrieţi pe colet ,,În cadrul proiectului ..Lumea lui Făt –Frumos şi să achitaţi  la expediere  suma pentru ,,greutatea » acestuia . Puteţi realiza orice formă de donaţie către Asociaţia Pro Vita- cu rugămintea să trimiteţi chitanţa/copia.

Informaţii despre această asociaţie  Asociaţia Pro Vita pentru născuţi şi nenăscuţi, Valea Plopului, precum şi date de contact – adresă, telefoane găsiţi pe paginile de internet. Aşa vă puteţi convinge singuri de utilitatea gestului dumneavoastră.

 

 

 

 

FIŞĂ DE INSCRIERE

PROIECT JUDEŢEAN « LUMEA LUI FĂT –FRUMOS »

EDIŢIA I înscris în CAEJ Prahova la poziţia 31[2]

 

Unitatea şcolară: ………………………………………………………………

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )…………………………

…………………………………………………………………………………………

Cadrul didactic participant:    ……………………………………………………..

Specialitatea :  …………………………………………………..

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail cadru didactic:  ……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..

 

NR

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

CLASA

SECŢIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRU DIDACTIC

 

 

 

 

 

LICEUL ,,SIMION STOLNICU” ORAŞUL COMARNIC,                                                    JUDETUL  PRAHOVA

STR.REPUBLICII, NR.30,                                                                                

tel. /fax: 0244-360112 ,

e-mail: lic.ss_comarnic@yahoo.com

 

 

Nr………………/…………………

 

ŞCOALA ………………………………

……………………………………….

STR…………………………………

NR………..LOC…………………………

JUD ……………………………………

E-MAIL………………………………..

Nr………………/………………………

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi,  ……………….….         între:

 

A.  PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.  LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, oraşul Comarnic, str. Republicii  nr.30, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-360112 , e-mail: lic.ss_comarnic@yahoo.com, reprezentat prin director, profesor ION TAMAŞ respectiv prof. înv. primar Vişan Antoneta Ioana şi prof. înv. primar Tolea Corina ( coordonatori). în calitate de Aplicant

şi

2   UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ...........................................................................

.........................................................................................Str ........................................... ....

.Nr ...............Loc ................................................................. Jud .......................................

reprezentat prin  director. prof. …………………………………........., respectiv prof/înv. ………………………………………………….................................................................

în calitate de Partener.

 

B . OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

Scopul  prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării proiectului: ”Lumea lui Făt-Frumos ”- ediţia I , înscris în CAEJ Prahova 2017 la poziţia 31

C. GRUPUL ŢINTĂ

- elevii din învăţământul primar  din ţară

-  elevii cu CES integraţi în şcolile  de masă

- elevii cu CES din şcolile speciale

- elevii de la cluburile copiilor - clasele 0 -IV

- cadrele didactice din învâîământul primar şi special

D. . OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI

1.  Aplicantul se obligă:

- să întocmească documentaţia pentru lansarea concursului/proiectului;

- să informeze unităţile partenere care sunt obiectivele urmărite de această activitate şi care a fost impactul acesteia asupra participanţilor;

- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţia finală;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;

- să distribuie certificatele de voluntariat şcolilor care fac dovada participării la această activitate;

- să distribuie diplomele/adeverinţele  de participare cadrelor didactice îndrumătoare.

 

2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze şi să organizeze concursul faza pe clasă/şcoală

- să selecteze lucrările care vor participa la faza judeţeană

- să expedieze lucrările la termenul stabilit în regulamentul concursului

- să cunoască şi să respecte Regulamentul concursului.

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului/proiectului.

 

E . DISPOZIŢII FINALE:

(1) Proiectul ,,Lumea lui Făt- Frumos” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

(2) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil pe perioada martie - august 2017;

(3) Acordul poate fi modificat numai cu acordul  părţilor.

 

Prezentul acord  s-a încheiat azi....................... ......în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

LICEUL ,,SIMION STOLNICU” ORAŞUL                       ŞCOALA ..................................... ............

COMARNIC,  JUDETUL  PRAHOVA                                           .....................................................

DIRECTOR,                                                                 LOC..............................................

prof.    ION TAMAŞ                                                                       JUD ............................................

DIRECTOR,

Prof..

 [1] De la şcolile speciale şi elevii integraţi se primesc lucrări până la clasa a XII - a.

[2] Cuprinde elevii care au câştigat faza pe  clasă/şcoală a concursului ,,Lumea lui Făt-Frumos”

 

Propus de: cristina09ro | 05.04.2017 23:21 | 1560 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

De ce nu ma asculta copilul meu

Cu reguli sau fara reguli?

Sanatatea psihica a copilului

Educatie pentru sanatate

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 19 evenimente

«IUNIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


"Invitațíe-n grădină"

Propus de: cristina_ungureanu

Sondajul zilei

Care credeți că sunt cauzele predominante ale eficienței scăzute a procesului de predare-învățare-evaluare desfășurat online?

52 voturi | 1 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: cristeadianaromana Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN