Jocuri educaţionale

Dale
Forme geometrice în plan
Matematica Clasa a VI-a

Fagurele
Noţiunea de fracţie
Matematica Clasa a IV-a

Ispita fructelor
Ordinea operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde în exerciţii
Matematica Clasa a III-a

FESTIVAL CONCURS REGIONAL ,,LUMEA LUI FĂT- FRUMOS"- EDIŢIA II-CAER 2018

SECŢIUNI I Lumea lui Făt- Frumos” – creaţie literară, pictură, grafică, machete - participare indirectă - elevii din învăţământul primar din judeţ şi din ţară; - elevii cu CES integraţi în şcolile de masă; - elevii cu CES din şcolile speciale ; - elevii de la cluburile copiilor - clasele 0-IV; ÎNSCRIERI – data limită 12 mai 2018 II ,,Copiii pe scenă”- Teatru cu şi pentru copii - participare directă - elevii din învăţământul primar din judeţul Prahova - participare indirectă - elevii din învăţământul primar din ţară ÎNSCRIERI data limită 7 mai 2018

Nume proiect: Lumea lui Făt -Frumos

Organizatori: Liceul ,,Simion Stolnicu", oraşul Comarnic

Condiţii de participare: Proiectul se adresează elevilor din învăţământul primar din ţară

Perioadă înscriere: 25.04.2018 - 07.05.2018

Perioadă desfăşurare: 31.03.2018 - 30.08.2018

Festival concurs regional

Lumea lui Făt-Frumos

-        ediţia II înscris în CAERI 2018- domeniul cultural artistic- teatru, la poziţia 1216: Organizator: Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic

 

 

SECŢIUNI

I Lumea lui Făt- Frumos” – creaţie literară, pictură, grafică, machete - participare indirectă

- elevii din învăţământul primar din judeţ şi din ţară;  

- elevii cu CES integraţi în şcolile de masă;

- elevii cu CES din şcolile speciale[1];

- elevii  de la cluburile copiilor - clasele 0-IV;

ÎNSCRIERI – data limită 12 mai 2018

II ,,Copiii pe scenă”- Teatru cu şi pentru copii

                             - participare directă - elevii din învăţământul primar din judeţul Prahova

                               - participare indirectă - elevii din învăţământul primar din ţară

ÎNSCRIERI data limită 7 mai 2018

******************************************************

     REGULAMENT DE PARTICIPARE

I         Lumea lui Făt-Frumos

Concursul se adresează:

- elevilor din învăţământul primar din judeţ şi din ţară;  

- elevilor cu CES integraţi în şcolile de masă;

- elevilor cu CES din şcolile speciale[2];

- elevilor  de la cluburile copiilor - clasele 0-IV;

- cadrelor didactice din învăţământul primar şi special, de la cluburile copiilor.

 

Secţiunea I – creaţie literară ( proză, prezentare PPT)

!   Povestea mea ( poveste creată de copii-tema la alegere)

!   De vorbă cu personajul preferat ( un personaj dintr-o poveste cunoscută)

 

Secţiunea II - arte vizuale şi abilităţi practice

!   pictură, grafică,

!   colaj, machete NUMAI – pentru elevii cu CES

   -   Pagini din poveşti ,Personajul preferat ( o poveste cunoscută)

   - Lumea lui Făt- Frumos, lumea copilăriei, lumea de lângă noi, familiia, casa......locul de joacă.....,

 

 

Condiţii de participare

           În perioada 10- 30 aprilie 2017 fiecare cadru didactic coordonator organizează la clasă/ şcoală faza pe clasă/ şcoală a concursului, pentru a selecta lucrările ce vor fi trimise la concursul regional.

           

            Trimiterea lucrărilor se face până la data de 12 mai 2018, data poştei, în plicuri, alături de fişa de înscriere semnată şi ştampilată, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat (în 2 exemplare- opţional) şi un plic autotimbrat şi autoadresat- pentru trimiterea diplomelor/acordurilor de parteneriat, adeverinţelor/diplomelor de participare Se poate trimite un singur plic cu lucrările elevilor din aceeaşi şcoală

Important:

 • CREAŢIILE LITERARE SE VOR TRIMITE PRIN E-MAIL (Times New Roman 12, la un rând, Word 2003/2007, La sfârşitul lucrării se vor trece: Numele şi prenumele elevului, clasa, şcola, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.
 •  Machetele se trimit, de asemenea   prin e-mail
 • Prezentările PPT SE TRIMIT PRIN E-MAIL
 • Dorim trimiterea prin e-mail a fotografiilor, machetelor, creaţiilor literare, PPT pentru a ne ajuta la realizarea unei publicaţii cu lucrările premiate.
 • Cei care trimit numai creaţii literare vor trimite fişa de înscriere prin e-mail

               Creaţiile plastice, machetele ( se va trimite macheta fotografiată, alături de elevul care a realizat-o)

             Creaţiile literare, machetele se trimit la adresa corinatolea@yahoo.com (prof. înv primar Tolea Corina)                

           Lucrările nu se returnează

 • Participanții cedează organizatorilor dreptul de a realiza expoziții precum și de a reproduce și folosi lucrările trimise de dumneavoastră numai în scopul promovării Concursului ,,Lumea lui Făt- Frumos” ; organizatorii garantează și menţionarea autorului alături de lucrările reproduse. Creaţiile plastice nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor rămân în posesia autorilor.
 • Pentru realizarea publicaţiei este nevoie de asumarea responsabilității că dețineți dreptul de autor asupra lucrărilor şi de acordul coordonatorilor.

 

EVALUARE

 

*- pentru creaţiile plastice se au în vedere : respectarea temei, utilizarea culorilor şi nonculorilor, folosirea tonurilor şi nuanţelor potrivite ,originalitate   respectarea   regulilor       de compoziţie,acurateţea lucrării, mesajul;

*-în aprecierea colajelor se va ţine seamă de   utilizarea   unor materiale cât mai diverse;

*-creaţiile litarare se vor nota după următorii indicatori: respectarea temei, originalitate , impactul mesajului transmis, respectarea regulilor de scriere şi redactare;

* pentru machete se pot trimite fotografii ale cestora, cu etapele de realizare;

 

Evaluarea creaţiilor plastice şi literare va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate din şcoala organizatoare şi din alte şcoli din judeţ , în perioada 21-24 mai 2018.

Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare clasă, la fiecare secţiune şi diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.

Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.

         Diplomele se vor trimite în perioada 15-30 iunie 2018.

Diseminare/mediatizare:

Articol în revista Anotimpurile copilăriei , revistă care are ISSN

Realizarea unei publicaţii –în format electronic- (ISBN) ce va cuprinde lucrările premiate la concurs

Mediatizarea proiectului/ rezultatelor pe site-ul şcolii organizatoare

Mediatizarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice

IMPORTANT

 •  -nu există număr limită pentru lucrări;
 •  nu se percepe taxă de participare
 •  Nu este obligatoriu să participaţi la fiecare dintre secţiuni
 • Acordul de parteneriat nu este obligatoriu

 

Adresa unde pot fi trimise plicurile/parteneriatele :

 

Înv.VIŞAN IOANA / TOLEA CORINA

            Liceul ,,Simion Stolnicu”

oraş Comarnic, strada Republicii nr 30, judeţul Prahova, cod 105 700

pentru proiectul ,,Lumea lui Făt- Frumos”

 

Informaţii suplimentare la telefon 0732142355, e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan) sau 0734463778 corinatolea@yahoo.com ( Tolea Corina)                

 

 

 

 

II         COPIII PE SCENĂ

        

Concursul se adresează:

-        elevilor din învăţământul primar;  

 

Perioada de desfăşurare   19 mai 2018

Secţiuni : Teatru cu şi pentru copii – spectacole de teatru în care actori sunt copiii -

Tematică la alegere – teatru pentru copii

                                   - scenarii adaptate

I PARTICIPARE DIRECTĂ

Condiţii de participare

-        echipajul să se califice la faza pe şcoală

-        echipajul să aibă cel puţin 2 elevi ( fără monologuri sau recitări)

-        fiecare cadru didactic participă cu cel mult 2 trupe de teatru

-        un spectacol durează cel mult 15 minute

-        în perioada 25 aprilie- 7 mai se trimit fişele de înscriere pe adresa de e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan)

care cuprind:

 

                                                        

                                                       FIŞĂ DE INSCRIERE

                   FESTIVAL DE TEATRU PENTRU COPII ,,COPIII PE SCENĂ’’- ÎN CADRUL   PROIECTULUI REGIONAL « LUMEA LUI FĂT –FRUMOS »

                       EDIŢIA II - înscris CAER/I 2018 domeniul cultural artistic - teatru, la poziţia 1216

 

Şcoala participantă

Clasa

Numele trupei de teatru şi numele şi prenumele elevilor participanţi

Titlul spectacolului

Număr elevi participanţi

Timpul necesar pentru spectacol

Cadrul didactic îndrumător

- nume, prenume

- telefon

- adersă de e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****Costumele, recuzita sunt aduse de participanţi

           Dacă sunt şcoli care preferă o anumită oră, din cauza condiţiilor de deplasare, vă rog să specificaţi în fişă şi încercăm să rezolvăm aceste probleme după posibilităţi

 

- organizatorii vor mediatiza festivalul cu cel puţin o lună înainte de data acestuia;

- cu o săptămâmă înainte organizatorii vor anunţa ora şi locaţia unde se vor prezenta participanţii;- lista se va afişa şi pe siteul liceului

- juriul va evalua după criterii stabilite în prealabil de comun acord.

 

II- PARTICIPARE INDIRECTĂ:      

   Şcolile din alte judeţe pot trimite prin poştă, CD- ul cu spectacolul înregistrat, împreună cu fişa de înscriere, până la data de 12 mai, data poştei

- Aceleaşi condiţii de participare

– Acordul de parteneriat nu este obligatoriu

 

 

Diseminare/mediatizare:

- Pe site-ul Primăriei oraşului, al ,,Asociaţiei Culturale Comarnic 2016”, al Liceului ,,Simion Stolnicu”, didactic.ro ....

- articole în revista asociaţiei

- CD cu momente din spectacol

Mediatizarea festivalului în cadrul cercurilor pedagogice

 

IMPORTANT

 •  nu se percepe taxă de participare

 

 • Trimiterea fişelor de înscriere şi informaţii suplimentare pentru secţiunea teatru- participare directă şi indirectă

e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan)

 

 

 

 

Informaţii suplimentare la telefon 0732142355, e-mail ivisan@ymail.com ( prof. înv. primar Ioana Vişan) sau 0734463778 corinatolea@yahoo.com ( Tolea Corina)                

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vă aşteptăm să descoperim împreună ,,Lumea lui Făt- Frumos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA I

   FIŞĂ DE INSCRIERE [3]

                 Proiect educaţional regional « LUMEA LUI FĂT –FRUMOS »

                       EDIŢIA II înscris în CAER/I 2018 - domeniul cultural artistic- teatru, la poziţia 1216:

 

            Unitatea şcolară: ………………………………………………………………

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )…………………………

…………………………………………………………………………………………

Cadrul didactic participant:    ……………………………………………………..

Specialitatea : …………………………………………………..

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail cadru didactic: ……………………………………………………      

Telefon: …………………………………………………………………..

 

NR

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

CLASA

SECŢIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                 CADRU DIDACTIC

 

 

 

 

                                             

 

LICEUL ,,SIMION STOLNICU” ORAŞUL COMARNIC,                                                    JUDETUL PRAHOVA

STR.REPUBLICII, NR.30,                                                                                                                                        

tel. /fax: 0244-360112 ,                                                                      

e-mail: lic.ss_comarnic@yahoo.com

 

 

Nr…………/……….……

 

 

ŞCOALA ………………………………

……………………………………….

STR…………………………………

NR………..LOC…………………………

JUD ……………………………………

 

E-MAIL………………………………..

Nr………………/………………………

 

 

 

                   ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat între:

 

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1. LICEUL ,,SIMION STOLNICU”, oraşul Comarnic, str. Republicii nr.30, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-360112 , e-mail: lic.ss_comarnic@yahoo.com, reprezentat prin director, profesor ELENA PETICILĂ respectiv prof. înv. primar Vişan Antoneta Ioana şi prof. înv. primar Tolea Corina ( coordonatori). în calitate de Aplicant

 

şi

   2   UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT   ...........................................................................

.........................................................................................Str ........................................... ....

.Nr ...............Loc ................................................................. Jud .......................................

reprezentat prin director. prof. …………………………………........., respectiv prof/înv. ………………………………………………….................................................................

în calitate de Partener.

 

B . OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

Scopul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării Proiectului ediţia II înscris în CAERI 2018- domeniul cultural artistic- teatru, la poziţia 1216

 

C. GRUPUL ŢINTĂ

- elevii din învăţământul primar din ţară

- elevii cu CES integraţi în şcolile de masă

- elevii cu CES din şcolile speciale

- elevii de la cluburile copiilor - clasele 0 -IV

- cadrele didactice din învâîământul primar şi special

           

D. . OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI

 

            1. Aplicantul se obligă:

           - să întocmească documentaţia pentru lansarea concursului/proiectului;

            - să informeze unităţile partenere care sunt obiectivele urmărite de această activitate şi care a fost impactul acesteia asupra participanţilor;

           - să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţia finală;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;

- să distribuie certificatele de voluntariat şcolilor care fac dovada participării la această activitate;

- să distribuie diplomele/adeverinţele de participare cadrelor didactice îndrumătoare.

 

2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze şi să organizeze concursul faza pe clasă/şcoală

- să selecteze lucrările care vor participa la faza judeţeană

- să expedieze lucrările la termenul stabilit în regulamentul concursului

- să cunoască şi să respecte Regulamentul concursului.

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului/proiectului.

 

     E . DISPOZIŢII FINALE:

(1) Proiectul ,,Lumea lui Făt- Frumos” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

 

(2) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil pe perioada martie - august 2018

            (3) Acordul poate fi modificat numai cu acordul părţilor.

 

            Prezentul acord s-a încheiat azi....................... ......în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

   LICEUL ,,SIMION STOLNICU” ORAŞUL                     ŞCOALA ..................................... ............        

COMARNIC, JUDETUL PRAHOVA                                         .....................................................                    

              DIRECTOR,                                                                 LOC..............................................                                                                                                

prof.   ELENA PETICILĂ                                                              JUD ............................................

                                                                                                                 DIRECTOR,

                                                                                                                           Prof..

 

 

 [1] De la şcolile speciale şi elevii integraţi se primesc lucrări până la clasa a XII - a.

[2] De la şcolile speciale şi elevii integraţi se primesc lucrări până la clasa a XII - a.

[3] Fişa cuprinde lucrările selectate la faza pe şcoală a proiectului

Propus de: Visan_Ioana | 31.03.2018 20:49 | 1436 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Jocuri educative pentru perioada pandemiei

Metode alternative de educatie

Teama de incertitudine

Echilibrul emotional

Drepturile Copilului

Valorile morale

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 9 evenimente

«NOIEMBRIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Toate evenimentele

Fotografia zilei


AVAP-TOAMNA PASNICA

Propus de: laura_iordache10

Sondajul zilei

Cum evaluați activitatea (predare, învățare, evaluare) în școala la distanță, online? Poate fi un punct de vedere al unui profesor, elev, părinte. Votați dar și comentați.

306 voturi | 12 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Descoperiţi secţiunea Lecţii online! Mii de resurse create de colegi cu tool-uri online!