Concursul judetean de arta plastica "Pe urmele maestrului Ion Irimescu" Suceava 2017

Scoala Gimnaziala "Ion Irimescu" Falticeni, jud. Suceava desfasoara Concursul judetean de arta plastica "Pe urmele maestrului Ion Irimescu" care se adresează direct elevilor din învăţământul gimnazial și liceal in urmatoarele sectiuni: arta plastica- gimnaziu si liceu, creatie literara- gimnaziu, cunostinte despre viata si opera maestrului Ion Irimescu- gimnaziu. Tema acestei ediţii este : “Creativitate și imaginație” - Interpretare după opera (sculptura si grafica) maestrului Ion Irimescu

Nume proiect: Concursul judetean de arta plastica "Pe urmele maetrului Ion Irimescu" , editia a II-a , Suceava 2017

Organizatori: SCOALA GIMNAZIALĂ ”ION IRIMESCU” FALTICENI, Suceava MUZEUL DE ARTĂ ”ION IRIMESCU” FĂLTICENI, Suceava INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA

Perioadă înscriere: 04.01.2017 - 13.02.2017

Perioadă desfăşurare: 04.01.2017 - 31.03.2017

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Concursul « Pe urmele Maestrului Ion Irimescu »

21 februarie- Ediţia II Fălticeni

1. Înscrierea participanţilor (anexa 1) şi depunerea lucrǎrilor se va face la Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” in perioada  19 decembrie 2016 – 13 februarie 2017.

Se va specifica clar in fisa de inscriere sectiunea la care participa elevul si profesorul coordonator.

2. Concursul va avea urmǎtoarele secţiuni: artă plastică, creație literară și concurs de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu.

  1. Artă plastică

Sectiunea artă plastică este adresată elevilor V-XII. Fiecare profesor îndrumător poate prezenta un numar nelimitat de lucrari. Un elev poate participa cu 3 lucrări pe secțiunea de artă plastică.

Tema acestei ediţii este : “Creativitate și imaginație”  - Interpretate după opera (sculptura sau grafica) maestrului Ion Irimescu.

Tehnica de lucru: la alegere pe suport A4 sau A3.

Lucrările vor fi completate, pe verso cu urmatoarele date: nume si prenume, clasa și vârsta, unitatea scolară, prof. coordonator, localitate si judet.

Persoana de contact prof. Cepoi Oana Elena oana.cepoi@yahoo.com / 0746 46 47 34

Expoziţia  lucrarilor se va organiza în Sala ”Aurel Băeșu” din incinta Muzeului “Ion Irimescu” pe 21 februarie 2017.

  1. Creație literară

Secţiunea creaţie literară cuprinde două subsecţiuni, poezie şi eseu, şi este adresată elevilor din clasele V-VIII.

Aceştia vor realiza o poezie (de cel puţin 12 versuri, cel mult 20) sau un eseu (de 1-2 pagini) pe tema simfoniei formelor în sculptură (termeni-cheie: sculptor, armonie, muzică, frumuseţe, sunet, bronz). Sursa de inspiraţie va fi sculptura Muzica (imagine disponibilă şi pe site-ul muzeului, https://ionirimescu.wordpress.com/2012/09/04/13-sculpturi-in-premiera-la-muzeul-de-arta-ion-irimescu/).

În evaluare se vor aprecia originalitatea, coerenţa, corectitudinea textelor şi capacitatea de integra într-o creaţie proprie ideile şi stările transmise prin sculptura Maestrului Ion Irimescu.

a. Un elev poate participa la ambele secţiuni cu câte o singură lucrare.

b. Un profesor poate coordona şi înscrie în concurs cel mult 3 elevi.

d. Lucrările elevilor vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs), iar în partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa de e-mail a profesorului, precum şi un număr de telefon pentru aputea fi contactaţi de către organizatori, în eventualitatea anunţării premiului.

e. Lucrările aceluiaşi elev participant la ambele secţiuni trebuie scrise în documente separate.

f. În cazul eseului, orice idee preluată dintr-o sursă bibliografică trebuie marcată corespunzător (în text, între paranteze, sau prin note de subsol).

Persoană de contact: prof.Pintilii Maria-Alina, 0740833588, pintiliialina1982@yahoo.com

1. Competiție de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu

Secțiunea de cunoștințe se adreseaza claselor V-VIII  și se realizează pe școală o singură echipă de 4 elevi, înscrisă până pe 3 februarie 2017, care vor raspunde la întrebarile adresate de organizatori din blibliografia dată.

Se vor adresa intrebări la care participanții vor găsi raspunsul corect intr-un timp stabilit, daca răspunsurile vor fi multiple raspunsul nu va fi validat.

Competiția  pe echipe se va desfășura  pe 17 februarie 2017 la Sala ”Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni. Elevii înscriși în concurs vor fi însoțiți de profesorii coordonatori.

3. NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

4. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune și premii de creativitate. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi adeverinte de participare cadrelor didactice îndrumǎtoare.

5. Jurizarea lucrǎrilor va avea loc în perioada  13-17 februarie 2017. Hotărârile juriului sunt definitive.

6. Lucrările expediate pe adresa concursului nu sunt returnabile.

7. Expedierea  diplomelor şi a adeverințelor de participare ale cadrelor didactice se va face la încheierea concursului pe adresa şcolii participante și se va realiza  până pe 31 martie 2017.

La lucrările înscrise în concurs, cadrele didactice participante vor ataşa fişa de înscriere - AnexaA, contractul de parteneriat educaţional- AnexaB în două exemplare (semnate de director, cu nr. de înregistrare şi ştampilate de şcoala participantă), şi un plic A4 timbrat pentru județ autoadresat cu adresa corectă a şcolii participante. Toate acestea vor fi expediate într-un singur plic pe adresa şcolii organizatoare a concursului cu precizarea pentru concursul “Pe urmele maestrului Ion Irimescu” pâna la data de 13 februarie 2017- data limită pentru sectiunea de arte plastice si cea literară, iar pentru secțiunea de cunoștințe data limită este de 3 februarie 2017.

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”

Str. Nicolae Beldiceanu nr. 23 ;  cod postal: 725200 Falticeni,  jud. Suceava

 

 

PROGRAMUL CONCURSULUI:

Primirea lucrărilor: până la data de 13 februarie 2017 - artă plastică și creație literară

Înscrierea echipelor:până pe 3 februarie 2017-cunoștințe despre viața si opera  maestrului Ion Irimescu

Jurizare:  13-17 februarie 2017

Vernisaj:      21 februarie   2017

Expedierea diplomelor: până pe 31 martie 2017

 

ANEXA A

Fişă de înscriere

Concursul județean de arta plastica «Pe urmele  maestrului Ion Irimescu »

Fălticeni- Ediţia II

 

Unitatea şcolară: ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal): ......................................................................................................................................................

 

Cadru didactic participant: ........................................................................................................... ..........................................

 

e-mail ...........................................................................................................................................

 

telefon............................................................................................................................................

Nr. crt.

Nume şi prenume elev participant

Sectiunea

Clasa

Titlul lucrarii

Prof. coordonator

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Director,                                                                               Semnătură cadru didactic,

.........................................                                                     .....................................................

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “Ion Irimescu”

FALTICENI, JUD. SICEAVA

STR Nicolae Beldiceanu nr. 23

cod postal: 725200

jud. Suceava, Romania

Tel/fax: 0230 – 540561

E- mail: scoala2falticeni@yahoo.com

NR……………………

ANEXA B

 

ȘCOALA ……………………………….

ADRESĂ………………………………..

…………………………………………...

Telefon............................ Fax ...................

E- mail...................................................

Nr.   …………………

Încheiat astăzi..........................................................

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

A.Şcoala Gimnazială „ ION IRIMESCU” din Falticeni, Str. Nicolae Beldiceanu nr. 23, jud. Suceava ,reprezentată prin professor Parfenie Costică, în calitate de director, profesor Nastasa Anca, în calitate de director adjunct şi prof. de educatie plastica Cepoi Oana Elena, în calitate de coordonator/ aplicant

B.Scoala…………………………………...............,str................................................nr........,localitatea..............................judeţul...............................reprezentată prin  ...........................................................în calitate de director ,……………………………….,  în calitate de director adjunct……………………

………………………………………………în calitate de coordonatori ai parteneriatului educațional.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului acord de parteneriat educațional îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea organizării şi desfăşurarii Concursului de Artă Plastică ,,Pe urmele maestrului Ion Irimescu”, Ediţia I, 2015-2016 în conformitate cu recomandările Ministerului Educației Naționale (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997 privind aplicarea programului de parteneriat educaţional; respectând Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităților de învățământ preuniversitar și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor școlare, Ordin nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei– cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare).

3. GRUP ŢINTĂ:  elevii din învăţământul gimnazial, cadrele didactice îndrumătoare, părinții elevilor participanți, comunitățile locale.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

A) Aplicantul se obligă :

-       să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului;

-       să organizeze concursul;

-       să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

-       să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;

-       să distribuie adeverinţele de participare cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în şcoală;

- să coordoneze elevii pentru activitate;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. DURATA ACORDULUI

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2016 – 2017. Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul ambelor părţi implicate.  Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

DIRECTOR,                                                            DIRECTOR,

Prof. Parfenie Costică                                                     Prof......................................

Semnatura..................................                                           Semnătura............................

 

Propus de: oanacepoi | 04.01.2017 22:32 | 1237 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Provocarea lunii Decembrie

Valorile morale

Igiena somnului

Probleme de somn

Comentarii (3)

0 0

06.01.2017 09:59 abe2458

Aveti pretentii la tehnoredactarea dupa anumite criterii,insa despre acordul de parteneriat,care e si fara titlu,ce parere va dati?Mai sunt si alte inadvertente...

0 0

10.01.2017 14:52 oanacepoi - Autor

E alegerea fiecăruia dacă doreşte sa participe, noi suntem cât se poate de serioşi!

0 0

10.01.2017 15:06 oanacepoi - Autor

Rămâne la atitudinea fiecăruia dacă doreşte sa participe! Noi suntem cât se poate de serioşi! Fiţi atentă ca doar clasele de gimnaziu se pot înscrie la creaţia literară!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 10 evenimente

«DECEMBRIE 2022»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


1 Decembrie

Propus de: luminita15

Sondajul zilei

Ați recomandat părinților să cumpere broșuri/materiale despre bullying pentru a le folosi la clasă?

282 voturi | 9 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: Crisa177 Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN