Concurs naţional fără taxă de participare

SEMINARUL TEOLOGIC ,,SFÂNTUL IOAN IACOB" - GRĂDINIŢA NR.4 - DOROHOI vă invită să participaţi la Concursul Naţional ,, Minunea Învierii". Concursul are următoarele secţiuni: - Secţiunea1 – desene, picturi, felicitări, colaje; - Secţiunea 2 - pictură pe sticlă; - Secţiunea 3 - ouă ȋncondeiate;

Nume proiect: PROIECT NAŢIONAL ,,MINUNEA ÎNVIERII"

Organizatori: SEMINARUL TEOLOGIC ,,SFÂNTUL IOAN IACOB" - GRĂDINIŢA NR.4 - DOROHOI

Condiţii de participare: Concursul se adresează preşcolarilor, şcolarilor de la clasa pregătitoare şi elevilor din clasele I-IV. Aşteptăm lucrările d-stră până pe data de 25.04. 2014 (data poştei).

Perioadă înscriere: 01.04.2014 - 25.04.2014

Perioadă desfăşurare: 15.03.2014 - 30.07.2014

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR BOTOŞANI

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SFÂNTUL IOAN IACOB”DOROHOI

Str. Poştei nr.14 Dorohoi, 715200/Tel /fax 0231/611967;

Email:semdorohoi@zahoo.com; www.seminaruldorohoi.ro;

Facebook:seminarul teologicdorohoi

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A

CONCURSULUI  NATIONAL

„MINUNEA ÎNVIERII”

EDIŢIA a - II-a

2014

Proiectul ȋn domeniul artistic, subdomeniul : arte vizuale

 

 1. PREZENTARE ŞI ARGUMENT:

Învierea Domnului constituie pentru orice creştin cel mai înalt prilej de bucurie şi înălţare duhovnicească. Învierea Domnului este, fără îndoială, evenimentul de importanţă covârşitoare pentru mântuirea sufletelor noastre. Sfintele Paşti constituie biruinţa vieţii asupra morţii realizată în persoana Mântuitorului Hristos. Această bucurie o trăim fiecare din noi atunci când ne adresăm unul faţă de altul cu vestea mântuitoare : « Hristos a înviat ! »!

Clopotele o repetă în văzduhuri, preoţii o cântă în altare. Pare că şi păsările ciripesc în graiul lor şi mugurii ce se deschid pe ramuri o mărturisesc, ca şi zefirul cald de primăvară, iar de pe buzele credincioşilor din lumea întreagă răsună, ca un sfânt ecou, mărturisirea de credinţă : « Adevărat a Înviat ! ».

Păstrând la loc de cinste aceste datini, tradiţii şi credinţe, practicându-le alături  de copiii noştri, vom păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere.    Folclorul si tradiţiile populare sunt strâns legate în viaţa poporului român de credinţa sa creştin-ortodoxă. Aceasta a fost cea mai roditoare sursă de inspiraţie pentru creaţia populară, dar şi cea care a înnobilat şi îmbogăţit tradiţiile.

 1. SCOPUL PROIECTULUI:
 • ·           Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor  şi cultivarea unor atitudini pozitive faţă de tradiţia şi valorile culturale româneşti, faţă de religie şi Dumnezeu;
 • ·
 1. OBIECTIVE:
 • ·         Organizarea unui concurs la nivel naţional care să urmărească cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea sfintelor tradiţii şi obiceiuri creştine româneşti;
 • ·         Formarea abilităţilor de comunicare prin intermediul artei plastice şi prin desfăşurarea unor activităţi educative, cu un pronunţat caracter socio-emoţional;
 • ·         Cultivarea spiritului competitiv, a abilităţilor de cooperare şi lucru în echipă, sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii prin participarea la un concurs naţional;
 • ·         Cultivarea dorinţei de a se implica în activităţi de voluntariat, prin realizarea unor lucrări care  vor fi donate copiilor de la Centrul de zi pentru copii ,,Jurjac”- Dorohoi;
 1. PERIOADA ŞI ETAPELE DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:

Proiectul naţional ,, Minunea Învierii” se va derula pe parcursul anului şcolar 2013-2014 şi  cuprinde următoarele etape:

ü  Lansarea proiectului 15. 03. – 30. 03. – 2014;

ü  Realizarea lucrărilor  elevilor/preşcolarilor  la nivelul unităţilor participante : 1.04. –25. 04 – 2014;

ü  Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor : 01. 04 – 25. 04. - 2014;

ü  Jurizarea lucrărilor – 5.05.2014- 9.05.2014;

ü  Realizarea expoziţiei cu lucrările participante în concurs: – 5.05.2014- 9.05.2014;

ü  Donarea lucrărilor către copii din Centrul de zi Jurjac Dorohoi : 1.06.2014;

ü  Trimiterea diplomelor şi a adeverinţelor de participare  –  până la data de 30.07.2014;

 1. SECŢIUNILE CONCURSULUI :

Secţiunea1 – desene, picturi, felicitări, colaje;

Secţiunea 2 -  pictură pe sticlă;

Secţiunea 3  - ouă ȋncondeiate;

 1. CATEGORII DE VÂRSTĂ:
 • preşcolari
 • şcolari
 1. PRECIZĂRI:

Termen de derulare:  15. 03. – 30 . 07. – 2014

Proiectul se desfăşoară sub formă de concurs naţional , fără taxă de participare.

Aplicant: Structură a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi - Grădiniţa cu P.N. Nr.4 – Dorohoi, jud. Botoşani .
Adresa completă:  Str. Slt. Sorin Dumitraş nr.33, Dorohoi, jud. Botoşani

Nr. de telefon/fax: 0231615294

Iniţiatorii  proiectului :

 • ·        
 • ·        

Concursul se adresează preşcolarilor, şcolarilor de la clasa pregătitoare şi elevilor din   clasele I-IV. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se  realizează pe baza fişei de înscriere (Anexa I ), expediată prin poştă,  odată cu lucrările.

 

Termen limită de expediere – 25.04. 2014 ( data poştei).

Jurizarea lucrărilor va fi realizată de către reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi organizatori. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, şi menţiuni  pentru fiecare secţiune. Fiecare cadru didactic va primi adeverinţă de participare şi coordonare a copiilor la concurs.

Condiţii de realizare şi identificare a lucrărilor:

Fiecare cadru didactic coordonator poate participa cu 3 lucrări la oricare din aceste secţiuni. Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, în format A4, respectând tema concursului. Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată. Se va urmări, în mod deosebit,  originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica compoziţiei, acurateţea lucrării. 

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1,  fişă trimisă odată cu lucrările copiilor. O importanţă deosebită trebuie acordată datelor de identificare ale fiecărei lucrări. Vă oferim model de etichetă. Acestea vor fi ataşate pe spatele lucrării ȋn partea dreaptă.

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele prescolarului/elevului :

Grădiniţa/Scoala:

Grupa/Clasa:

Titlul lucrării:

Secţiunea:

Îndrumător :

Expedierea lucrărilor:

Plicul cu lucrările copiilor va cuprinde :

 • fisa de înscriere (Anexa 1);
 • lucrările pe secţiuni ;
 • acordul de parteneriat (Anexa 2) în   două  exemplare cu semnătura şi ştampila unităţii şcolare partenere;
 • fiecare cadru didactic va trimite un  plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (3 lei) – într-un plic cu timbru de trei lei  pot fi trimise doar diplomele unui singur cadru didactic.
 • Plicurile se trimit  la adresa grădiniţei sau se depun personal la sediul unităţii.

GRĂDINIŢA CU P.N. NR.4

STR. SLT. SORIN DUMITRAŞ NR.33

LOC. DOROHOI, JUD. BOTOŞANI

COD 715200

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

Drepturile de autor şi toate drepturile conexe privind lucrările şi obiectele cu care copiii participă la concurs, se cedează instituţiei organizatoare.  Lucrările nu se restituie, o parte din  ele vor fi donate copiiilor din Centrul de Zi ,,Jurjac” Dorohoi.

Rezultatele concursului  vor fi publicate pe site-urile: www.didactic.ro, www.educatoarea.rowww.dorohoinew.ro.

Expedierea diplomelor pentru preşcolari, elevi si cadrele didactice îndrumătoare, a adeverinţelor de participare  şi a parteneriatelor de colaborare se va face până la data de  30.07. 2014.

 1. PARTENERI :

 • Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi,
 • Primăria Municipiului Dorohoi,
 • Centrul de zi pentru copii ,, Jurjac” Dorohoi,
 • Casa Municipală de Cultură Dorohoi,
 • Biblioteca Municipală- Dorohoi,
 • Asociaţia „Sarepta”- Dorohoi;

 

Anexa1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PENTRU ELEVI/PREŞCOLARI

CONCURS NATIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ

„MINUNEA ÎNVIERII”

Ediţia  a - II -a

15.03.2014  -  30.07. 2014

 

Secţiunea preşcolari, şcolari ai clasei pregătitoare şi elevi de cls. I-IV

Numele şi prenumele cadrului didactic...........................................................................

Specialitatea........................................................................................................................

Unitatea de ȋnvăţământ.....................................................................................................

Localitatea..........................................................................................................................

Judetul................................................................................................................................

Adresa de e-mail........................................................Nr. de telefon ............................... .....

Adresa unde va primi diplomele.......................................................................................

Copii participanţi la concurs:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele copilului

Grupa/ clasa

Tema lucrării

Secţiunea

 

Semnătura cadrului didactic:

Anexa 2

Seminarul Teologic Liceal „Sf.Ioan Iacob”         Grădiniţa/Şcoala...........................................

Grădiniţa nr.4 Dorohoi                                           ....................................................................

Nr.........din.....................                                        Nr....................din...........................

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

1.Părţile contractante:

a)Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob”, GRĂDINIŢA CU P.N. NR.4, cu sediul ȋn municipiul Dorohoi, str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 30, jud. Botoşani, reprezentată prin dir.preot prof. Muha Constantin şi profesorii Chiţu Mariana -Lilea şi Boureanu Mariana ȋn calitate de coordonatori ai  Concursului naţional ”MINUNEA ÎNVIERII”     şi

b)Grădiniţa/Şcoala......................................................................................................cu sediul

în...............................................................................................................................................

reprezentată prin.................................................................................ȋn calitate de director şi

educ/prof..................................................................................................ȋn calitate de partener.

2. Obiectul acordului

Obiectul prezentului acord de parteneriat ȋl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener ȋn vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extracurriculareȋn cadrul proiectului CONCURS NAŢIONAL  „MINUNEA ÎNVIERII”- ediţia a - II- a, concurs propus pentru a fi înscris în C.A.E.N al M.E.N pe anul 2014.

3.Obligaţiile părţilor:

Grădiniţa organizatoare se obligă:

 • ·         Să informeze unităţile de ȋnvăţământ partenere;
 • ·         Să colecteze lucrările realizate de către participanţi;
 • ·         Să asigure jurizarea lucrărilor;
 • ·         Să elibereze diplome pentru copii şi adeverinţe pentru cadrele didactice;
 • ·         Să medieze rezultatele concursului;
 • ·

Partenerul se obligă:

 • ·         Să popularizeze proiectul la nivelul unităţii de ȋnvăţământ;
 • ·         Să asigure participarea copiilor la concurs;
 • ·         Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 • ·

4.Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata desfăşurării proiectului. Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare ȋn cadrul proiectului care să ducă la realizarea activităţilor propuse.

5. Prezentul parteneriat a fost  ȋncheiat ȋn două exemplare cu putere de original, unul pentru instituţia parteneră şi unul pentru dosarul concursului .

 

 

 

 

 

Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob”                           Grădiniţa/Şcoala.............................

.......................................................

Dir. Preot prof. Muha Constantin                                   Director,

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ruthica | 03.04.2014 00:47 | 2278 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Metode de a invinge plictiseala la scoala

Comunicarea cu cadrele didactice

Plictiseala la scoala

Note mici la scoala
Motivatia pentru invatare

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 14 evenimente

«IANUARIE 2022»
LuMaMiJoViSaDu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre condițiile tehnice pentru lucrul online(local sau la distanță) in școala dvs.?

496 voturi | 10 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN